مطالب گوناگون

16 گام موثر برای کنار گذاشتن سیگار

16 گام موثر برای کنار گذاشتن سیگار

16 گام موثر برای کنار گذاشتن سیگار

هر زمانی که تصمیم به ترک سیگار بگیرید دیر نیست و یک موفقیت بزرگ برایتان محسوب می گردد. در این راه ما سعی داریم شما را یاری کنیم تا به بهترین نحو سیگار را کنار بگذارید. همه ما از مضراتی که سیگار کشیدن برای سلامتی دارد مطلع هستیم، اما بــا این حال ترک سیگار به هیچ وجه کار ساده ای نیست. فرقی ندارد یک نوجوان سیگاری بــاشید یا شخصی بــاشید که روزی یک پاکت کامل سیگار می کشد. ترک کردن میتواند برای شما بسیار کار دشواری بــاشد.

 

نیکوتین موجود در سیگار یک راهکار سریع و قابل اعتماد برای افزایش چشم انداز و از بین بردن اســترس اســت پس برای اینکه در ترک سیگار موفق بــاشید، نه تنها بــاید در رفتارتان تغییر ایجاد کنید و بــا علایم فقدان نیکوتین کنار بیایید بلکه بــاید یک راه سالم تری برای کنترل حالات و رفتار خود بیابید.بــا یک برنامه درست می توانید این اعتیاد را برای همیشه ترک کنید زیرا که ترک سیگار فقط به معنی دور ریختن سیگارهای تان نیست. سیگار کشیدن یک نوع اعتیاد اســت. مغز به نیکوتین وابسته می شود و بدون آن احساس ناخوشایندی خواهید داشت. بنابراین برنامه ریزی قبل از شروع به ترک بسیار اساسی و مهم اســت.

 

دلیل تصمیم خود برای ترک

به گزارش نیک شو، برای اینکه انگیزه کافی داشته بــاشید، به یک دلیل قوی و شخصی برای ترک سیگار نیاز دارید. این دلیل میتواند محافظت از خانواده تان در برابر دود سیگار بــاشد یا کاهش ابتلا به سرطان ریه، بیماری های قلبی و غیره و یا حتی برای جوان به نظر رسیدن و احساس جوانی کردن. بنابراین دلیلی پیدا کنید که به قدری قوی بــاشد که شما را از روشن کردن سیگار بــاز دارد.

 

یک تاریخ برای ترک سیگار انتخاب کنید

کارشناسان پیشنهاد می کنند به جای اینکه خیلی ناگهانی سیگار کشیدن را کنار بگذارید، یک تاریخ برای ترک سیگار شخص کنید زیرا که به شما وقت کافی برای برنامه ریزی و آماده سازی میدهد. زمانی را در دو هفته آینده انتخاب کنید تا وقت کافی برای آماده شدن داشته بــاشید بدون این که انگیزه تان را از دست بدهید زیرا همان طور که برای قبولی در یک امتحان بــاید از قبل درس بخوانید، برای ترک سیگار نیز بــاید از قبل آمادگی داشته بــاشید.

 

برای نیکوتین جایگزین داشته بــاشید

هنگامیکه سیگار کشیدن را کنار می گذارید، فقدان نیکوتین بــاعث سردرد، تغییر در خلق و خو و کاهش انرژی در شما می شود. ولع برای تنها یک پُک سیگار بسیار دشوار اســت. درمان های جایگزین نیکوتین میتواند این میل ها را مهار کنند.تحقیقات نشان می دهد انواع آدامس، آب نبــات و چسب های نیکوتینی شانس موفقیت شما در ترک سیگار را بــالا می برد. برخی افراد ممکن اســت طعم آدامس یا آب نبــات نیکوتینی را دوست نداشته بــاشند و ترجیح دهند از چسب نیکوتینی اســتفاده کنند

 

و یا برعکس عده ای ممکن اســت چسبــاندن مکرر چسب های نیکوتینی را آزاردهنده دانند. عده ای حتی از ترکیب این دو اســتفاده می کنند. البته همه افراد نیاز به اســتفاده از درمان جایگزینی نیکوتین ندارند اما تعداد زیادی از افراد این درمان را مفید می دانند.

 

چه زمان هایی سیگار می کشید؟

یکی از مسائل مهمی که میتواند در ترک سیگار به شما کمک کند، شناسایی زمان هایی اســت که میخواهید سیگار بکشید. این شامل موقعیت ها، فعالیت ها، احساسات و مردم اســت. یادداشت کردن زمان هایی که سیگار می کشید به شما کمک می کند تا بدانید چه چیزهایی بــاعث سیگار کشیدن شما می شود. بنابراین شما می توانید بــا برنامه ریزی درست از این محرک ها دوری کنید.

 

از مشاوره کمک بگیرید

برخی ممکن اســت در زمان ترک سیگار نیاز به مشاور داشته بــاشند. مشاوره بــا شخصی که در این زمینه تخصص لازم را دارد میتواند بسیار مفید بــاشد اما بــاید این را هم در نظر داشت که مشاوره بــاب میل همه نیست.

 

ورزش کنید

میل به سیگار کشیدن محدودیت زمانی دارد و معمولا به مدت 5 تا 10 دقیقه طول می کشد. بنابراین برای کمتر شدن این میل بــاید یک چیز جایگزین پیدا کرد. اگر هنگام میل به روشن کردن سیگار روی یک صندلی بشینید و منتظر بمانید تا این میل از بین برود، تحمل این مساله برای تان دشوارتر خواهدشد.به جای این کار پیشنهاد می شود به قدم زدن بپردازید. برای اینکه هواس خودتان را پرت کنید بهترین کار ورزش کردن اســت. زیرا که ورزش بــاعث کاهش اســترس و در نیتجه کاهش میل به سیگار کشیدن می شود.

 

سیگارهای الکترونیکی؟

بــا وجود افراد بسیاری که بــا اســتفاده از سیگارهای الکترونیکی توانسته اند سیگار کشیدن را ترک کنند، دلایلی موجود اســت که اســتفاده از سیگارهای الکرتونیکی را منع می کند. هیچ یک از آزمایش های کلینیکی تا به حال نشان گر تاثیر مثبت سیگارهای الکترونیکی نبوده اند. بنابراین مفید بودن آن ها به هیچ عنوان مشخص نیست.سازمان غذا و دارو این محصول را تایید نمی کند بنابراین برای یک مصرف کننده مشخص نیست که به چه مزان نیکوتین و دیگر سموم وارد بدنش می شود.

 

از آنجایی که در حال حاضر سازمان غذا و دارو، درمان های جایگزین نیکوتین را تایید کرده اســت بنابراین پیشنهاد می شود که به جای سیگارهای الکترونیکی از این محصولات جایگزین نیکوتین اســتفاده شود.

 

از پزشک کمک بگیرید

برخی داروها میل به سیگار را کاهش می دهند و از لذت سیگار کشیدن می کاهند. داروهای دیگری نیز موجودند که علایم ترک نیکوتین همچون افسردگی و مشکلات تمرکزی را کاهش می دهند. در این خصوص بــا پزشک خود مشورت کنید.

 

بر کمک خانواده و دوستان خود تکیه کنید

به خانواده و دوستان و افراد نزدیک به خود دربــاره برنامه ترک سیگارتان بگویید. آن ها می توانند شما را تشویق کنند و هنگامی که تحریک به روشن کردن سیگار می شوید شما را منصرف کنند.همچنین می توانید در جلسات گروهی ترک سیگار نیز شرکت کنید. حتی چند جلسه هم میتواند مفید واقع شود.

16 گام موثر برای کنار گذاشتن سیگار

فعالیت های آرامش بخش انجام دهید

نیک شو، یکی از دلایلی که افراد سیگار می کشند این اســت که نیکوتین بــاعث ایجاد آرامش در فرد می شود. به محض اینکه سیگار را ترک کردید، به راه های جایگزینی برای آرامش خود نیاز خواهید داشت.موارد زیادی برای این هدف وجود دارد. می توانید ورزش کنید، به موسیقی مورد علاقه خود گوش دهید، بــا دوستانتان معاشرت کنید، به جلسات ماساژدرمانی بروید و یا به تفریح بپردازید. سعی کنید در هفته های اول ترک سیگار از موقعیت های پراســترس دوری کنید.

 

محیط خانه را تمیز کنید

زمانی که آخرین سیگار خود را کشیدید، تمامی جاسیگاری ها و فندک های خود را دور بریزید. لبــاس های خود را بشویید تا دیگر بوی سیگار ندهند. فرش ها و لوازم خانه را نیز تمیز کنید. از خوشبوکننده های هوای برای زدودن بوی سیگار اســتفاده کنید.اگر در ماشین خود نیز سیگار می کشیدید، آن را نیز به طور کامل تمیز کنید. نبــاید چیزی ببینید یا بو کنید که سیگار کشیدن را به یادتان بیاورد.

 

احساسات ناخوشایندتان را کنترل کنید

مدیریت احساسات ناخوشایندی همچون اســترس، افسردگی، تنهایی، ترس و اضطراب یکی از رایج ترین دلایلی اســت که بزرگسالان سیگار می کشند. هنگامی که روز سختی را می گذارنید، به نظر می رسد که سیگار تنها دوست شما اســت.بــا تمامی فراق خاطری که سیگار برای فرد فراهم می کند اما بسیار مهم اســت که یادمان بــاشد که راه های سالم تری هم برای کنترل احساسات ناخوشایند وجود دارد.

 

در سعی کردن مکرر کوتاهی نکنید

بسیاری از افراد بــارها سعی میکنند تا اینکه بــالاخره موفق به ترک همیشگی سیگار می شوند. اگر در حین ترک، سیگار روشن کردید به هیچ عنوان انگیزه تان را از دست ندهید. در عوض به این فکر کنید که چه چیزی بــاعث لغزش شما شده اســت. دلایلی چون احساسات و یا موقعیت مکانی. از این اطلاعات اســتفاده کنید برای عزمی راسخ تر و همین که دوبــاره تصمیم به سعی مجدد گرفتید، یک تاریخی را در ماه جاری انتخاب کنید.

 

میوه و سبزیجات بخورید

به هیچ وجه هنگام ترک سیگار رژیم نگیرید. تحریم بیش از حد بدن به راحتی میتواند نتیجه معکوس داشته بــاشد. در عوض همه چیز را ساده پیش ببرید و سعی کنید بیشتر از میوه ها، سبریجات، غلات و پروتیین های بدون چربی در رژیم غذایی خود اســتفاده کنید. این مواد غذایی برای کل بدن تان مفید هستند.

 

جایزه خود را انتخاب کنید

از فایده های ترک سیگار علاوه بر تاثیرات آن بر سلامتی میتوان به تمام پولی که قبلا صرف خرید سیگار می شده و حال می توان آن را پس انداز کرد اشاره کرد.به خود پاداش دهید و بخشی از این پول پس انداز شده را صرف تفریح تان کنید.

 

نتایج ترک سیگار بر سلامتی را بدانید

به محض این که سیگار را ترک می کنید، تاثیرات مثبتی در سلامتی بدن تان رخ می دهد. تنها بعد از 20 دقیقه، ضربــان قلب تان به حالت عادی بــاز می گردد. در یک روز میزان کربن منواکسید خون تان کاهش پیدا می کند. بعد از دو تا سه هفته احتمال وقوع سکته قلبی در شما کمتر می شود. در طولانی مدت احتمال ابتلا به سرطان ریه و دیگر سرطان ها نیز کاهش پیدا می کند.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا