موفقیت و پیشرفت

15 نشانه که می گوید در زندگی تان خوب جلو رفته اید

15 نشانه که می گوید در زندگی تان خوب جلو رفته اید

برخی افراد فکر می کنند که در زندگی شان آن طور که باید خوب جلو نرفته اند اما نشانه ها می گویند که آن طور که آن ها فکر می کنند هم اوضاع بد نیست. وینستون چرچیل در جایی گفته اســت: موفقیت شامل رفتن از شکستی به شکست دیگر اســت بدون از دست دادن اشتیاق. امروز می خواهم یاد آوری کنم که چرا حتی با وجود احساس شکست آنچنان هم شکست خورده نیستیـد.

15 نشانه که می گوید در زندگی تان خوب جلو رفته اید

نشانه هایی وجود دارد که به ما می گویـد در زندگی خوب عمل کرده ایم، می توانیـد در ادامه نگاهی به لیست این موارد بیاندازیـد.

 

توانایی فراموش کردن داریـد

این دنیا بدون بخشش چگونه خواهد شد؟ اصلا دنیا را فراموش کن، زندگیت چه؟ اگر نتوانی دیگران را ببخشی و بخشیـده شوی زندگی بی نهایت غیر قابل تحمل می شود. بخشش هدیه ای خاص اســت که به انسان توانایی جلو رفتن در زندگی را می دهد.

 

به چیزی بزرگتر از خود اعتقاد داریـد

تمام مواقعی که در دنیای خود گیر افتاده ایـد و یا حس می کنیـد در مشکلات زندگی در حال غرق شدن هستیـد کافیست گامی به عقب برداریـد و ببینیـد که برای چیزی بزرگتر از خود زندگی می کنیـد. خدا، خانواده ، دوستان چیزهای بزرگی هستند که برایمان از خود مهمتر هستند، خشنودی آنها از همه چیز مهمتر اســت.

 

تمام آزمایش هایی که در طول زندگی گذرانده ایـد شما را به فردی انعطاف پذیر که امروز هستیـد مبدل نموده اســت. با ایمان، امیـد و عشق رو به جلو حرکت کن و بدان هر تجربه به سمت کسی که برای بودنش متولد شدی هدایتت می کند.

 

رخت خوابی راحت برای خوابیـدن داریـد

چندی پیش مصاحبه ای را می دیـدم که در آن مادری از کشور هائیتی داســتانش را تعریف می کرد. او کودکانی داشت که مانند همه بچه های دیگر غذا می خوردند و به مدرسه می رفتند، اما تنها چیزی که در این مصاحبه خیلی تحت تاثیرم قرار داد نحوه ی خوابیـدن آنها بود.

 

آنها همه با هم روی زمین خاکی می خوابیـدند و شب ها اگر باران می آمد بلند می شدند و هرکس چیزی را با خود برمی داشت و به جایی خشک پناه می بردند. این داســتان مرا خیلی قدردان تخت خوابی که دارم کرد، امیـدوارم برای شما نیز همینطور بوده باشد!

 

تلاش می کنیـد که بهتر شویـد

وقتی به چیزی که می خواهیـد نمی رسیـد و حالتان گرفته می شود، نشان دهنده ی این اســت که تلاش خود را کرده ایـد. در تلاش هستیـد که بهتر شویـد و تا زمانی که این تلاش ادامه داشته باشد شادی، موفقیت و عشق نیز در پیش خواهند آمد، فقط نبایـد تسلیم شویـد.

 

همچنین در این مورد آینشتاین می گویـد: اینطور نیست که من خیلی باهوش باشم، فقط بیشتر با مشکلات می مانم ( تسلیم نمی شوم ).

 

شغل داریـد

اگر شغل داریـد که این خبر بسیار خوبیست چون درآمد داریـد و دستتان در جیب خودتان اســت. اما اگر شغلتان را از دست دادیـد هم نبایـد نا امیـد باشیـد. چون قبلا یکبار توانسته ایـد سرکار برویـد حتما باز هم می توانیـد.

 

شایـد حالا که شغلی نداریـد بهترین فرصت برای پیـدا کردن کاری باشد که واقعا دوست داریـد. به جستجو ادامه دهیـد و امیـدوار باشیـد، و بدانیـد که اگر برای چیزی که می خواهیـد سخت تلاش کنیـد حتما بدستش می آوریـد.

 

دانش در نوک انگشتانتان اســت

در این دوران، هر چیزی که بخواهیـد را می توانیـد یاد بگیریـد. دانش واقعا در نوک انگشتان شماســت. از آنجا که دانش قدرت اســت، پس این قدرت را تصاحب کنیـد و اجازه دهیـد در مسیر تحقق رویاهایتان یاری تان کند.

 

غذا داریـد که بخوریـد

دارید دیگر! حتی گاهی بیش از نیازتان! غذا یکی از رحمت های نادیـده گرفته شده اســت. اگر فقط مدتی بدون آن بمانیـد احساس نیاز پیـدا خواهیـد کرد. از وعده ی بعدی خود هرچیزی که هست نهایت لذت را ببریـد، به خود یادآوری کنیـد که شادی را می توان از چیزهای ساده در زندگی بدست آورد، مانند خوردن یک تکه کیک.

 

قدرت انتخاب داریـد

ارسطو در این باره می گویـد: برتری هرگز اتفاقی نیست. همیشه نتیجه تلاش بالا، تلاش صادقانه، و عمل سریع اســت، نشانگر انتخاب هوشمندانه در میان چندین گزینه اســت انتخاب شانس نیست، سرنوشت را تعیین می کند. لازم اســت توضیح دیگری بدهم؟ از قدرت انتخاب خود به درستی اســتفاده کنیـد.

 

عشق یا چیزی شبیه آن را تجربه کردیـد

فقط کافیست یک لحظه به فکر کسی که دوستش داریـد بیفتیـد تا به معنای واقعی کلمه تمام وجودتان به آن واکنش نشان دهد. تجربه ی چنین حس قدرتمندی می تواند یک عمر به یادتان بماند و برایتان خاطره سازی کند. به خاطر این حس بایـد شکرگزار بود.

 

آب تمیز برای نوشیـدن داریـد

شایـد این مورد به نظر آنچنان مهم نباشد، اما آبی که برای آشامیـدن داریـد بسیار ارزشمند اســت، ۷۸۳ میلیون نفر در دنیا هستند که از نوشیـدن آب تمیز محروم هستند. می بینیـد این مایع چقدر با ارزش اســت، پس بهتر مصرفش کنیـد.

 

یک رویا داریـد

رویایتان هرچه باشد، برای خودتان اســت. توانایی پذیرفتن و تحقق رساندنش را داریـد. دست از رویا پردازی برنداریـد، اینها بهترین چیزی اســت که زندگی در اختیارمان قرار داده.

 

شادیتان واقعی اســت

در هر کار و هر شرایطی می توانیـد شادی را نیز تجربه کنیـد. لازم نیست که شادی را بخریـد گاهی ساده ترین چیزها شادی را به دنیایتان می آورد مثلا لبخند یک کودک.

 

لباس برای پوشیـدن داریـد

گاهی آنقدر لباس داریـد که می توانیـد کلی ترکیب بسازیـد، به هر حال این بحث دیگریست. می خواهم این را بگویم، مجبور نیستیـد بی لباس به خیابان برویـد یا لباس محقرانه به تن کنیـد. از برکت لباس مناسب پوشیـدن و پوشاندن خود در برابر دیگر عناصر برخورداریـد. زندگی بدون لباس خیلی سرد اســت.

 

 

زندگی کرده ای و آموخته ای

هیچکس نمی گویـد زندگی آسان اســت اما با وجود همه موانع باز هم بودن در این مسیر ارزشش را دارد. دوباره به شکست ها و ناکامی های خود فکر کنیـد. بایـد بدانیـد که همه ی آنها دلیلی داشته و قسمتی از برنامه ای بزرگتر بوده. دشواری ها شما را به جایی که امروز هستیـد هدایت کرده.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا