جامعه شناسی,روان شناسی

12 نکته روانشناسی مهم درباره زبان بدن زنان

12 نکته روانشناسی مهم درباره زبان بدن زنان

12 نکته روانشناسی مهم درباره زبان بدن زنان

تقریبا همه آقایان اعتقاد دارند که شناخت خانم ها کار بسیار سختی اســـت اما با توجه به زبان بدن می توان به مقدار زیادی به زبان بدن زنان پی برد که در ادامه 12 نکته مهم به شما خواهیم گفت. تفسیر زبان بدن زنان به این دلیل اهمیت دارد که زنان بیش از مردان از کلام دوپهلو اســـتفاده ميکنند و در هنگام گفتگو پیچیده‌تر هستند. تحقیقات روانشناسان نشان ميدهد که در زمان یک گفتگوی رو در رو، تنها 7 درصد از پیام‌ها با کلمات منتقل مي‌شود، 33 درصد مقصود ما از طریق لحن صدا و افکت‌های صوتی و بیش از نیمی از پیام ما به وسیله حرکات بدن به مخاطب‌مان منتقل خواهد شد. فرستنده‌ این پیام‌ها ممکن اســـت از نشانه‌هایی که ارسال کرده‌ اســـت باخبر یا بی‌خبر باشد. در حقیقت، دریافت‌کنندگان این قبیل نشانه‌ها نیز همیشه ممکن اســـت از پیام‌هایی که واقعا برداشت کرده‌اند، باخبر نباشند.

 

1- اگر زنی دستانش را در لای موهایش فرو ببرد، سعی در جلب توجه شما دارد.همچینین طرز لمس کردن موها نیز بسیار مهم اســـت.این به شما اطلاعاتی در مورد طبیعت و فطرت او ميدهد. اگر او این کار را به آرامی انجام دهد، شما با یک فرد باهوش و متخصص در زمینه هنر عشق مواجه شده‌اید. حال اگر این کار سریع صورت گیرد، حاکی از کم‌حوصلگی و تعجب فرد اســـت.

 

2- دامنه‌ دید حاشیه‌ای یک خانم گسترده‌تر از آقایان اســـت، که او را قادر ميسازد بدن یک مرد را از سر تا پا بررسی کند بدون این‌که کسی متوجه شود. دید حاشیه‌ای مردان ضعیف‌تر اســـت، برای همین اســـت که یک مرد خیلی آشکارا چشمانش را روی بدن یک خانم بالا و پایین ميبرد. مردان بیش‌تر از زنان چشم‌چرانی نميکنند، بلکه به خاطر دید تونلی‌شان آسان‌تر مچ‌شان گرفته ميشود.

12 نکته روانشناسی مهم درباره زبان بدن زنان

3- اگر زنی شما را به هر گونه لمس کند، معمولا نشانه خوبی اســـت؛ البته به اســـتثنا شرایطی که از دست شما عصبانی اســـت و از شما درخواســـت ميکند که محل را به سرعت ترک کنید. اگر او به آرامی شانه‌های شما را در حال خندیدن لمس کند، یا به طور کلی به دنبال راهی باشد که شما را لمس کند، نظر شما را جلب کند و یا خود را به بغل شما بیاندازد، او مطمئنا به شما علاقمند اســـت.

 

4- در زبان بدن زنان طرز تفکر خود زن در مورد دست‌هایش بسیار مهم اســـت.اگر او برای مدت طولانی به آنها خیره شود، شاید از علاقه او به شما باشد (البته با کمی نگرانی). اگر او بسیار خجالتی اســـت، قادر به نگاه کردن به شما نخواهد بود. دلیل دیگر این رفتار شاید چیزی باشد که او را ناراحت ميکند (شاید خود شما باعث ناراحتی باشید).

 

5- اگر زنی که دوستش دارید چانه‌اش را بر روی دست‌هایش قرار داده اســـت و به نظر ميرسد که در حال فکر کردن اســـت، این امر همیشه نشانه‌ای از مغلوب شدن او توسط ظاهر شما نیست، بلکه در حالت کلی به سوال‌هایی که در ذهنش پدید آمده اســـت، فکر ميکند:” آیا این مرد شایسته من اســـت؟”. شما جواب را ميدانید ولی او به کمی زمان نیازمند اســـت. اگر که ميخواهید از را در انتخاب تصمیم صحیح کمک کنید، فقط بسیار محترمانه و مودبانه رفتار کنید. البته گوشه‌ای از شوخ طبعی خود را نیز نشان دهید.

 

6- اگر او دست به سینه نشسته اســـت، احتمال ناراحتی یا اذیت شدن از موضوعی وجود دارد. در زبان بدن زنان در رابطه این ممکن اســـت بدترین چیزی باشد که شما ميتوانید با آن مواجه شوید. این حالت حاکی از حقیقتی اســـت که شما بدترین حالت ممکنه را در او ایجاد کرده‌اید و او به هیچ وجه نميتواند به شما اعتماد کند. تنها چیزی که شاید به شما کمک کند این اســـت که از او روی برگردانید وبا خنده به طرف دیگری حرکت کنید.

12 نکته روانشناسی مهم درباره زبان بدن زنان

7- اگر زنی لب‌هایش را هر چند دقیقه یک بار خیس کند، از دو حالت خارج نیست: یا این کار را از روی عادت انجام ميدهد و یا این که مشتاق اســـت که نظر شما را نسبت به لب‌هایش جلب کند. اگر زنی لب‌هایش را ميجود ممکن اســـت گاهی ناشی از اســـترس فرد باشد. شاید به این خاطر که به آنها به صورت کنجکاوانه نگاه ميکنید و یا این که او به طور غیر مستقیم قصد جلب توجه شما را دارد.

 

8- بنابر نظر نویسنده‌های رمان های عاشقانه حرکت سریع پلک‌ها در زبان بدن زنان حاکی از آن اســـت که زن ميخواهد که نظر مرد را نسبت به خود جلب کند. آنها منتظر لطیفه‌های شما و خنده‌هایتان نیستند. اساس زیست شناسی به ما ميگوید که وقتی ما از چیزی (یا کسی) خوشمان ميآید، چشم‌هایمان باز ميشود و وقتی چیزی را دوست نداریم، آنها کوچکتر ميشوند.

 

9- احتمال این‌که یک زن به‌طور غریزی حرکات یک زن دیگر را تکرار کند 4 برابر بیش‌تر از آن اســـت که یک مرد حرکات یک مرد دیگر را تکرار کند. به علاوه هرچند زنان حرکات مردان را نیز تکرار ميکنند، اما مردان تمایلی به تکرار حرکات یا حالات بدن یک زن ندارند، مگر این‌که آن مرد در حالت معاشقه باشد.

 

10- مطالعات نشان داده‌اســـت زنان به مردانی ميخندند که مجذوب‌شان شده‌اند، و مردان جذب زنانی ميشوند که به آنها خندیده‌اند. از دیدگاه یک مرد، گفتن این‌که یک زن شوخ‌طبع اســـت به این معنی نیست که او جوک ميسازد؛ معنی‌اش این اســـت که او به جوک‌های آن مرد ميخندد.

12 نکته روانشناسی مهم درباره زبان بدن زنان

11- به یک زن و کیف پول او دقت کنید. اگر یک زن معذب باشد یا جذب کسی نشده باشد، یا کیف دستی‌اش را چنگ ميزند یا آن را جلوی خودش ميگیرد تا بدن‌اش را بپوشاند. وقتی مجذوب یک مرد شده‌باشد، کیف‌اش را یک طرف بدن‌اش نگه ميدارد، در واقع نميخواهد چیزی سر راهش باشد.

 

12- تحقیقات در مورد زبان بدن زنان تاکید ميکنند که اگر زنی پاهایش را روی یکدیگر بیاندازند و یا آنها را تکان دهند (به طوری که تا نیمه کفش از پایش خارج شده باشد)، بیانگر حرکتی برای جلب توجه جنس مخالف اســـت. اگر پاهایش به شما اشاره ميکند بدان معناســـت که او به شما علاقه دارد. اما این امر هنگامی صادق اســـت که به او چیزی نگویید که توجهش را جلب کند.

12 نکته روانشناسی مهم درباره زبان بدن زنان

12 نکته روانشناسی مهم درباره زبان بدن زنان

 

مطالب بیشتر:

علاقه و عشق پسران را از زبان بدن آن ها بفهمید

عادت های ساده ای که نشانه مهم زبان بدن هستند

 

 

2.5/5 - (2 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا