پیام و کپشن

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

کپشن شاخ برای اینستاگرام / کوتاه

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

The greatest glory in living lies
not in never falling, but in rising every time we fall.

بزرگترین افتخار این نیست که هیچوقت زمین نخوری، اینه که هر بار بعد از زمین خوردن بلند بشی.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

The world is gonna judge you, no matter what you do, so live your life the way you want to.

مهم نیست که تو چه کارائی انجام دادی، ادما تو این دنیا همیشه قضاوتت میکنن، پس بنابراین اونجوری که دلت میخواد زندگی کن.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

Friends turn into enemies when you do better than them.

دوستا تبدیل به دشمن میشن وقتی که بهتر از اونا بشي.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

proud of yourself for how hard you’re trying.

به خودت افتخار کن که داری اینجوری سخت تلاش میکنی.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

Repeat this until you understand it: I don’t need people who don’t need me

انقدر اینو تکرار کن تا بفهمیش:
من به آدمهایی که به وجودم نیازی ندارن، نیازی ندارم

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

When you choose to forgive those who have hurt you, you take away their power.

وقتی انتخاب میکنی اونایی که آزارت دادنو ببخشی، با بخششت اونارو ضعیف میکنی.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

Maybe I’m the worst person in the universe but I always try my best for you.

شاید من بدترین آدم در کل جهان باشم، اما همیشه بهترین تلاشم برای تو میکنم.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

Silence is the most powerful scream!

سکوت قوی ترین فریاد است!

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

I’m gonna build the new me. The stronger enough to protect my heart from getting hurting again.

من دارم ورژن جدید خودمو میسازم، انقدر قوی که قلبم رو از صدمه دیدن دوباره محافظت کنم.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

Progress is impossible without change,
those who cannot change their minds
cannot change anything.

پیشرفت بدون تغییر امکان پذیرنیست
آنها که نمی توانند ذهن شان را تغییر دهند.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

When you are not ok and even when nothing goes well there is always a way, believe in yourself.

وقتی خوب نیستی، حتی وقتی هیچ چیز بر وقف مرادت بنظر نمیاد همیشه یه راهی هست، به خودت باور داشته باش.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

If you judge people, you’ll have no time to love them.

اگه آدما رو قضاوت كنى، وقتى نميمونه برای این که دوستشون داشته باشى.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

When you know your worth, no one can make you feel worthless.

وقتی ارزش خودت رو بدونی، هیچ کس نمیتونه باعث شه احساس بی ارزشی کنی.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

Do you dare to love me with the wounds which won’t ever heal?

جراتشو داري منو با زخمايي كه هيچوقت خوب نميشن دوست داشته باشي؟

 

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.

بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

When a million things can bring you down, find one reason to keep you up.

وقتی یک میلیون چیز میتواند شما را پایین بکشد یک دلیل برای بالا نگه داشتن خود پیدا کنید.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

If you do right, no one remembers, If you do wrong, nobody forgets.

اگر کار درستي انجام بدي هيچکس يادش نميمونه، اما اگر يه کار اشتباه انجام بدي هيچکس فراموش نميکنه.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

Life is like a roller coaster; it has its ups and downs, but it’s your choice to scream or enjoy the ride.

زندگی مثل ترن هواییه، بالا و پایین هاشو داره، اما این انتخاب توئه که فریاد بزنی یا که از سوار شدن لذت ببری.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

The world is gonna judge you, no matter what you do, so live your life the way you want to.

مهم نیست که تو چه کارائی انجام دادی، ادما تو این دنیا همیشه قضاوتت میکنن، پس بنابراین اونجوری که دلت میخواد زندگی کن.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

Sometimes you keep someone who hurts you, It’s because the happiness they bring is more than the pain they cause.

گاهی اوقات کسی که بهت صدمه زده رو نگه میداری، چون شادی که بهت میده بیشتر از دردیه که بهت میده.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

Stop waiting for the perfect time.
Time isn’t waiting for you.

اينقدر منتظر زمان مناسب نباش.
زمان براى تو صبر نميكنه.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

The indecency of world isn’t because of bad people ;
It’s because of good people’s silence .

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست ؛
به خاطر سکوت آدمای خوبه .

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

If another girl can take your man, darling, she’s doing you a favour.

اگه یه دختر دیگه میتونه مردتون رو بدزده، عزیزم، اون دختر داره در حقت لطف میکنه.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

If I have to fight for your attention, then the hell with you and your attention…

اگه لازمه واسه توجه تو بجنگم، تو و توجهت می تونین برين به درک…

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

The only thing making you unhappy are your own thoughts.

افکارت تنها چیزیه که باعث میشه شاد نباشی.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

Life is short
Appreciate each day like it was your last

زندگي كوتاهه
هر روز رو طوري زندگي كن كه انگار روز آخره !

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

A best friend is someone who knows exactly what you are thinking about just by taking one quick glance at you.

بهترین دوست، کسی که فقط با یک نگاه مختصر سریع بهت، میدونه دقیقا به چه‌ چیزی فکر میکنی.

بیو و کپشن شاخ برای اینستاگرام ، انگلیسی و فارسی کوتاه

 

 

2.5/5 - (17 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا