پزشکی و بهداشتی

کپسول هماتینیک Hematinic برای چی خوبه؟

کپسول هماتینیک Hematinic برای چی خوبه؟

کپسول هماتینیک Hematinic برای چیست

افرادی زیادی به خصوص خانم ها از کم خونی رنگ ميبرند.کپسول هماتینیک Hematinic یک مکمل آهن اســت که اکثر پزشکان برای درمان و پیشگیری از کم خونی تجویز مي کنند . در این مقاله چگونگی مصرف و مکانیسم اثر آن را برای شما بازگو مي کنیم .با ما همراه باشید .

 

ماده موثره :

هر کپسول حاوی 350 ميلی گرم فروس فومارات، 165 ميلی گرم اسکوربیک اسید، 1/1 ميلی گرم فولیک اسید و 5/16 ميکروگرم سیانوکوبالامين مي باشد.

 

فرمول شیميایی :4-(dimethyl amino)-1,4,4a,5,5a,6-11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-Pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacene carboxamide. (PDR 2005 )

 

اشكال دارویی:   Capsule: Vit B12 15 mcg + Ferrous Fumarate 350 mg + Vit C 150 mg + Folic Acid 1mg

 

هماتینیک Hematinic یا فولیک اسید چیست؟

فومارات آهنی، یک نوع آهن اســت. معمولاً از غذاهایی که مي خورید آهن به بدن شما منتقل مي کنند، آهن به بخشی از هموگلوبین شما و ميوگلوبین (MY) تبدیل مي شــود. اکسیژن از طریق خون به بافت ها و اندام ها منتقل مي شــود. ميوگلوبین به سلول های ماهیچه ای شما کمک مي کند تا اکسیژن ذخیره کنند.

 

فولیک اسید به بدن کمک مي کند تا سلول های جدیدی را تولید کند و همچنین به جلوگیری از تغییر DNA کمک مي کند که ممکن اســت منجر به سرطان شــود.هماتینیک Hematinic با فولیک اسید برای درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن (فقدان سلول های خونی قرمز ناشی از داشتن آهن زیاد در بدن) به کار مي رود. هماتینیک با فولیک اسید نیز ممکن اســت برای اهداف دیگری که در این راهنمای دارویی ذکر نشده اند نیز، اســتفاده شــود.

 

شکل دارویی و محتویات کپسول هماتینیک Hematinic

در هر جعبه دارو ده عدد بلیستر ده عددی به همراه یک برگه راهنما وجود دارد و هر کپسول این دارو شامل: پانزده ميکروگرم ویتامين B12، سیصد و پنجاه ميلی گرم فروس فومارات، صد و پنجاه ميلی گرم ویتامين C و یک ميلی گرم فولیک اسید مي باشد.

 

اطلاعات مهم درباره هماتینیک Hematinic :

قبل از اســتفاده از این دارو، با پزشک حتما مشورت کــنید که آیا نسبت به داروها حساسیت دارید یا خیر، یا اگر مبتلا به سندروم آهن زیادی، پورفیری (نوعی اختلال آنزیم ژنتیکی)، تالاسمي (اختلال ژنتیکی سلول های خون قرمز) هستید، اگر الکلی هستید، و یا تزریق خون معمولی را دریافت مي کــنید به پزشک خود حتما بازگو کــنید .

 

اگر فکر مي کــنید که بیش از حد از هماتینیک با فولیک اسید اســتفاده کرده اید، یا اگر تصادفاً آن را خورده اید حتما ب پزشک خود اطلاع دهید.مصرف بیش از حد آهن مي تواندخطرناک باشد، به خصوص در کودک. سعی کــنید هماتینیک با فولیک اسید را با معده خالی، حداقل 1 ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از غذا ميل کــنید.

 

حتما یادتان باشد که از مصرف آنتی اسیدها یا آنتی بیوتیک ها 2 ساعت پیش و یا پس از مصرف این دارو جلوگیری کــنید. هماتینیک با فولیک اسید تنها بخشی از یک برنامه کامل درمانی اســت که ممکن اســت شامل یک رژیم غذایی ویژه نیز باشد.

 

حتما به نکاتی در خصوص رژیم تغذیه خود که دکتر برای شما تجویز کرده اســت را رعایت کــنید . باید با لیست غذاهایی آشنا شوید که باید بخورید تا حتما به اندازه کافی آهن و اسید فولیک را از رژیم غذایی خود و هم دارو دریافت کــنید.

کپسول هماتینیک Hematinic برای چی خوبه؟

قبل از مصرف داروی هماتینیک Hematinic:

قبل از اســتفاده از این دارو، به پزشک خود مشورت کــنید که آیا نسبت به دارویی آلرژی دارید یا خیر، یا ممکن اســت دچار این مشکلات باشید:

سندروم آهن زیادی

کم خونی همولیتیک (عدم وجود گلبول های قرمز خون)

پورفیری (نوعی اختلال آنزیم ژنتیکی که باعث ایجاد علائم موثر بر پوست و یا سیستم عصبی مي شــود)

تالاسمي (اختلال ژنتیکی سلول های خون قرمز)

اعتیاد به الکل

دریافت منظم خون

 

اگر شما هر کدام از این شرایط را دارید، ممکن اســت قادر به اســتفاده از هماتینیک با فولیک اسید نباشید، یا ممکن اســت در طول درمان به یک تنظیم دوز یا تست ویژه نیاز داشته باشید.

 

در زمان بارداری و بعد از بارداری حتما به این نکات توجه داشته باشید

مشخص نیست که آیا این دارو مي تواند برای کودک متولد نشده مضر باشد یا خیر. اگر در طول درمان باردار هستید به پزشک خود بگویید.

مشخص نیست که آیا این دارو به شیر مادر وارد مي شــود و یا مي تواند به شیر کودک آسیب برساند یا خیر.حتما با پزشک خود مشورت کــنید.

هماتینیک با فولیک اسید را به کودکان کوچک تر از 12 سال ندهید.

کپسول هماتینیک Hematinic برای چی خوبه؟

قرص هماتینیک Hematinic چگونه در بدن عمل مي کند؟

1. اسید فولیک به تنهایی در درمان کم خونی پرنیشیوز و سایر کم خونی های مگالوبلاســتیک، که در آن ها کمبود ویتامين B12 وجود دارد ، تاثیر گذار نیست.

 

2. در صورت مقاوم بودن کم خونی به درمان با این دارو، باید علت کم خونی را جستجو کرده و در پی درمان آن باشید .

 

3. کم خونی پرنیشیوز ممکن اســت به درمان با ویتامين B12 همراه با فاکتور داخلی به صورت خوراکی پاسخ ندهد و راهی نیز برای پیش بینی مقاوم بودن بیمار یا پاسخ دادن وی به این نوع درمان وجود ندارد.

 

4. در بیماران مبتلا به کم خونی پرنیشیوز، انجام آزمون های دوره ای و مطالعات آزمایشگاهی توصیه مي شــود.

 

5. مصرف بیش از mg/day 1/0 اسید فولیک ممکن اســت کم خونی پرنیشیوز را پنهان سازد. در این صورت ، عوارض خونی به طور موقت بهبود مي یابند، ولی عوارض عصبی همچنان پیشرفت مي کنند.

 

6. در صورت بروز علائم عدم تحمل دارو، مصرف آن باید به طور موقت یا دایم قطع شــود.

کپسول هماتینیک Hematinic برای چی خوبه؟

مکانیسم اثر و فارماکوکینتیک :

فروس فومارات موجود در کپسول هماتینیک یک کمپلکس آلی آهن با بیشترین مقدار آهن مي باشد. به دفعات نشان داده شده اســت که حضور اسکوربیک اسید به ميزان کافی منجربه افزایش جذب آهن فروس از دستگاه گوارش مي شــود و حضور اسکوربیک اسید منجربه انتقال آهن پلاسما به بافتها برای تبدیل به فرم ذخیره ای مي شــود. اسکوربیک اسید همچنین منجربه تبدیل فولیک اسید به فرم فعال تر فیزیولوژیک مي شــود که مي تواند در درمان آنمي موثرتر واقع شــود .

 

همچنین فروس فومارات بکار رفته در کپسول هماتینیک دارای عوارض گوارشی کمتری در درمان خوراکی با آهن مي باشد. محلولیت فروس فومارات در محدوده pH دستگاه گوارشی نیز بسیار بالا اســت.این فرم آهن منجربه رسوب پروتئین ها نمي شــود و با عملکرد پروتئولیتیک یا دیاســتاتیک سیستم هضم تداخل نمي نماید.

 

به دلیل تحمل گوارشی مناسب هماتینیک، این دارو مي تواند در فاصله بین وعده های غذایی مصرف شــود که که آهن نیز بیشترین مقدار جذب را دارد.
مصرف مکمل فولیک اسید در افرادیکه نیاز بیشتری به این ویتامين دارند، مانند مبتلایان به آنمي فقر آهن توصیه مي شــود. مصرف فولیک اسید در دوران بارداری منجربه کاهش احتمال نقص لوله عصبــی جنیــن مي شــود.

 

فولیک اسید همچنین منجربه کاهش سطح هموسیستئین موجود در خون در حال گردش در بدن مي شــود. افزایش ميزان هموسیستئین منجربه افزایش احتمال پره اکلامپسی، نقص لوله عصبی، MI و آرتروسکلروز مي شــود.

 

( PDR 2005 ) ویتامين B12 نقش کوآنزیم در بسیاری اعمال متابولیک شامل متابولیسم چربی و کربوهیدرات و سنتز پروتئین را در بدن ایفا مي کند . این ویتامين برای رشد، تقسیم سلولی، هماتوپویزس و سنتز نوکلئوپروتئین و ميلین از طریق تاثیر بر متابولیسم متیونین، فولیک اسید و مالونیک اسید الزامي اســت.

کپسول هماتینیک Hematinic برای چی خوبه؟

اگر این عوارض جانبی دارید اســتفاده از این دارو را قطع کرده و فوراً به پزشک خود مشورت کــنید

گلو درد، مشکل در بلع

درد شدید معده

وجود خون در مدفوع

 

عوارض جانبی دیگر هماتینیک Hematinic چه هستند؟

هشدار:با وجود این که ممکن اســت نادر باشد، اما برخی از افراد ممکن اســت در زمان مصرف این دارو دچار عوارض زیر شــود و سریعا با پزشک خود مشورت کــنید .

علایم یک واکنش آلرژیک، مانند جوش، کهیر؛ خارش،قرمزی، ورم، تاول یا پوسته پوسته شدن پوست، تب؛ خس خس کردن، حس تنگی در سینه و گلو، بسختی بلعیدن و یا صحبت کردن؛ سرفه غیر معمول؛ تورم دهان، صورت، لب ها، زبان یا گلو.مدفوع سیاه یا خونی و مدفوع سخت (یبوست) ،تغییر رنگ مدفوع به رنگ سبز ،مدفوع شل (اسهال) ،تب. درد معده شدید . بالا آوردن خون و چیز هایی شبیه به قهوه. گرفتگی شکم.

 

موارد مصرف دارو هماتینیک Hematinic :

هماتینیک برای درمان انواع آنمي های قابل درمان با آهن خوراکی مانند آنمي هایپوکروم حین حاملگی، کاهش مزمن یا حاد خون، رژیم های غذایی ، بیماری های متابولیک و شرایط بعد از جراحی قابل اســتفاده مي باشد.

 

موارد منع مصرف دارو هماتینیک Hematinic :

این دارو برای افرادی که نباید آهن مصرف کنند و یا در هموکروماتوزیس و هموسیدروزیس توصیه نمي شــود. فولیک اسید نیز در مبتلایان به آنمي پرنیسیوس منع مصرف دارد.

 

هشدارها و توجهات :

مصرف بیش از اندازه و ناخواســته فرآورده های حاوی آهن در کودکان کمتر از 6 سال منجربه مسموميت های کشنده مي شــود، لذا این دارو باید دور از دسترس اطفال قرار گیرد و در صورت وقوع مسموميت سریعا”با مراکز مسموميت یا پزشک تماس بگیرید. فولیک اسید تا زمانیکه احتمال ابتلا به آنمي پرنیسیوس رد شده باشد، نباید تجویز گردد.

کپسول هماتینیک Hematinic برای چی خوبه؟

تداخلات دارویی :

مکمل های حاوی آهن نباید یک ساعت پیش یا دو ساعت پس از داروهای زیر مصرف گردد: آنتی اسیدها، مکمل های حاوی کلسیم ( کلسیم کربنات یا فسفات) ، قهوه، تخم مرغ، غذاها یا داروهای حاوی بیکربنات ها ، کربنات ها ، اگزالاتها یا فسفات ها . شیر یا فرآورده های آن ، چای حاوی تانیک اسید، ترکیبات حاوی فیتیک اسید ها.

 

سایمتیدین ممکن اســت باعث کاهش آهن غیر هم شــود لذا باید این دارو 2 ساعت قبل یا بعد از مصرف سایمتیدین، مصرف گردد. دفروکسامين، اتیدرونات، فلوروکینولونها، پانکراتین، پنی سیلامين، تتراسایکلین های خوراکی و مکمل های حاوی زینک باید 2 ساعت بعد از مکمل های حاوی آهن مصرف شوند.
در صورت مصرف دیمرکاپرول، باید درمان با آهن حتما” حداقل 24 ساعت بعد از قطع مصرف دیمرکاپرول صورت گیرد .

 

دوز و نحوه مصرف هماتینیک Hematinic:

دوز معمول در بزرگسالان 1 کپسول در روز مي باشد. (PDR 2005 )

 

شرایط نگهداری :

هماتینیک Hematinic را در دمای کمتر از 40 درجه سانتیگراد و ترجیحا” بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری نمایید و دارو را از بسته بندی خود تا زمان مصرف خارج ننمایید. (USP DI 2004)

 

بسته بندی :

کپسول
هماتینیک در بلیسترهای 10 عددی و جعبه 100 عددی قابل تهیه مي باشد.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا