پزشکی و بهداشتی

کپسول امپرازول Omeprazole برای چی خوبه؟

کپسول امپرازول Omeprazole برای چی خوبه؟

کپسول امپرازول Omeprazole برای چی خوبه؟

کپسول امپرازول Omeprazole برای درمان اسید معده و دستگاه گوارش مورد اســتفاده قرار مي گیرد. در واقع کپسول امپرازول اسید معده را کاهش مي دهد تا زخم معده ایجاد نشود .همچنین برای سوزش سر دل اســتفاده مي شود اما اســتفاده بیش از حد این دارو عوارض جدی بدیگری به همراه دارد .امپرازول یک بلوک‌کننده پمپ پروتون اســت و از طریق مهار سیستم آنزیمي H+/K+/ATPase در سطح ترشحی سلول پاریتال معده، باعث مهار ترشح اسید معده مي‌شود.در این مقاله چگونگی مصرف این قرص و عوارض ناشی از مصرف آن و … برای شما بازگو مي کنیم در ادامه با ما همراه باشید .

 

فرمول شیميایی C17H19N3O3S

کپسول امپرازول Omeprazole برای چی خوبه؟

 

نام آیوپاک:(RS)-6-methoxy-۲-((۴-methoxy-۳٬۵-dimethylpyridin-2-yl) methylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazole

 

امپرازول Omeprazole چیست؟

در داخل معده سلول هایی به نام هیدروژن اســت که باعث تولید اسید معده مي شود که به آن پمپ های هیدروژنی گفته مي شود . امپرازول دارویی اســت که این پمپ های هیدروژن را کنترل مي کند .سایر داروهای که از این دسته هستند عبارتند از پنتوپرازول – لانسوپرازول – رابپرازول – اس امپرازول .

 

در واقع اسید در معده باعث ایجاد در هضم غذا و محافظت مي کند بدن را از باکتری ها و ویروس هایی که از طریق گوارش وارد بدن مي شود .لازم به ذکر اســت که کسانی که امپرازول مصرف مي کنند باید خیلی مراقب باشند چون اسید معده در بدن کم شده و در مقابل عوامل بیرونی کاهش مي یابد .

 

در حقیقت از کپسول امپرازول در زمانی اســتفاده مي شود که معده بیش از حد معمول اسید تولید مي کند. همچنین در رفلکس معده و درمان هلیکوباکتر و یا برای کاهش عوارض گوارشی سایر داروها اســتفاده مي شود.

کپسول امپرازول Omeprazole برای چی خوبه؟

کپسول امپرازول Omeprazole برای مهار اسید معده

 

توجه به این نکته مهم اســت که امپرازول نمي تواند اسید موجود در معده را به طور کامل خنثی کند فقط مي تواند مهار کند بنابراین برای درمان سریع سوزش معده کاربرد ندارد. بعضی از افراد درد معده با درد قلبی اشتباه مي گیرند بنابر این در موارد درد شدید گوارش، بیمار باید سریعا به مراکز درمانی مراجعه کند.با توجه به این که متابولیسم دارو کبدی اســت (یعنی دارو در کبد تغییر مي کند) در موارد نقص شدید کبدی با پزشک مشورت کنید.

 

امپرازول Omeprazole را به صورت خود سر مصرف نکنید در مصرف آن دقت کنید.در زمانی که اگر مدفوع سیاه رنگ یا همراه با خون اســت و در موارد کاهش وزن غیر متعارف نباید از امپرازول اســتفاده شود.مصرف دراز مدت داروهای مهارکننده پمپ هیدروژن مانند امپرازول مي تواند ریسک شکستگی اســتخوان را افزایش دهد.

 

امپرازول Omeprazole به همراه چند نوع آنتی بیوتیک ممکن اســت برای درمان ميکروب معده توسط پزشک تجویز شده باشد در این صورت امپرازول را باید طبق دستور پزشک و در زمان های مشخص مصرف کنید و از تغییر زمان و مقدار مصرف دارو پرهیز کنید.مصرف امپرازول در بارداری و شیردهی ممنوع اســت.

 

بهترین زمان مصرف امپرازول باید یک ساعت قبل از غذا و قبل از صبحانه مصرف شود . اگر بیمار قادر به مصرف کپسول نیست مي توانید امپرازول را در یک قاشق غذاخوری آب حل کنید و فورا به بیمار بدهید.

کپسول امپرازول Omeprazole برای چی خوبه؟

عوارض امپرازول Omeprazole

 

آیا مي توان داروهای مهار کننده پمپ پروتون (امپرازول – لانسوپرازول – اسموپرازول …..) که بصورت کپسول هستند را باز کرد؟

در مورد باز کردن کپسولهای امپرازول و لنزوپرازول و… و اینکه در چه مایعی باید گرانولها پراکنده شوند؟ مایع قلیایی (بی کربنات) یا مایع اسیدی( اب سیب و پرتقال و گوجه فرنگی و ماســت )طبق کتاب دراگ فکت و کامپریسون هر دو درست است.

 

در کل دو پروتوکل اساسی دراین روش وجود دارد:

۱- برای تهیه سوسپانسیون از کپسول که چند روز قابل نگهداری باشد:در این روش به عنوان مثال برای تهیه سوسپانسیون لانزوپرازول که هدف نهایی ما تهیه غلظت 3mg/ml هست. ما از 10 کپسول لانزوپرازول 30 ميلی گرم و صد سی سی سدیم بی کربنات 8.4% اســتفاده مي کنیم. پس برای تهیه این سوسپانسیونها از محیط قلیایی (بی کربنات) اســتفاده مي کنیم.

 

مطالعات قبلی پیشنهاد دادند که این سوسپانسیون 8 ساعت در دمای اتاق و 14 روز در دمای یخچال نگهداری اســت ولی مطالعات اخیر پیشنهاد مي کنند که این سوسپانسیون به مدت 48 ساعت در دمای اتاق در سرنگ و به مدت 7 روز در یخچال قابل نگهداری اســت. ظرف مورد اســتفاده بهتر اســت شیشه ای و کهربایی باشد و سوسپانسیون دور از نور افتاب نگهداری شود و حتما قبل از اســتفاده، خوب تکان داده شود.

کپسول امپرازول Omeprazole برای چی خوبه؟

امپرازول Omeprazole مهار کنند اسید معده

 

بنابراین در مورد سوسپانسیون امپرازول که هدف نهایی ما تهیه غلظت 2mg/ml مي باشد، نیاز به بازکردن 5 کپسول 20mg در 50سی سی سدیم بی کربنات 8.4% مي باشد. سوسپانسیون تهیه شده به مدت 14 روز در دمای اتاق و 30 روز در دمای یخچال قابل نگهداری مي باشد.

 

۲- در همين منبع یعنی دراگ فکت ذکر ميکند که برای بیمارانی که نميتوانند کپسول را ببلعند ميتوان کپسول را باز کرد و در یک مایع اسیدی مثل کمپوت یا پوره سیب ( apple sauce), آب سیب، آب پرتقال،گلابی و ماســت پراکنده کرد. مي توان کپسولها را باز کرد و گرانولها را در مقداری از این ترکیبات اسیدی( یک قاشق غذاخوری-15 سی سی) پراکنده کرد، سپس فورا مصرف شود ( پس قابلیت نگهداری بیشتر ندارند).

 

اســتفاده از سایر مایعات یا غذاهای دیگر بطور بالینی مطالعه نشده و بنابراین توصیه نمي شود. اســتفاده از شیر برای پراکنده گرانولها توصیه نمي شود زیرا اکثر مطالعات افزایش pH ( بطور ميانگین 6.6 ) را گزارش کردند که این مقدار باعث تخریب پوشش گرانول و درنتیجه تخریب دارو در مجاورت اسید معده مي شود.

کپسول امپرازول Omeprazole برای چی خوبه؟

کپسول امپرازول Omeprazole

 

نتیجه گیری:

بنابراین، با توجه به این که اکثر این ترکیبات در خانه و توسط والدین به صورت فوری تهیه ميشوند ، اســتفاده از روش دوم توصیه ميشود: کپسولهای ترکیبات PPI بازشوند و در کمي ( یک قاشق غذاخوری-15سی سی) پوره یا آب سیب، پرتقال، ماســت ( نه شیر) پراکنده شوند و سپس فورا مصرف شوند.

 

موارد مصرف امپرازول Omeprazole

امپرازول در درمان زخم هاي خوش خيم معده و دوازدهه، زخم هاي وابسته به هليكوباكتري پيلوري، سندروم زولينگر- اليسون، كاهش اسيد معده در جراحي و پيشگيري كوتاه مدت بازگشت محتويات معده و درمان بيماري به كار برده مي شود.

این دارو مي تواند در درمان سوء هاضمه و بیماری رفلکس٬ همچنین در پیشگیری و درمان زخم های مرتبط با NSAIDs مورد اســتفاده قرار گیرد .

کپسول امپرازول Omeprazole برای چی خوبه؟

امپرازول Omeprazole برای کاهش در سر دل

 

در افرادی که نیاز به مصرف مزمن NSAID دارند بعد از بهبود زخم مقدار مصرف امپرازول کاهش نمي یابد زیرا امکان پیشرفت زخم بدون علائم وجود دارد.

این دارو ممکن اســت علائم سرطان معده را بپوشاند و در افراد پرخطر باید قبل از شروع درمان بیمار از نظر بدخیمي معده بررسی شود

این دارو مي تواند در کاهش تخریب مکمل های آنزیم های پانکراسی در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس به کار رود.مقدار بالای این دارو برای کنترل ترشح اسید معده در سندرم زولینگر – الیسون به کار مي رود

 

مکانیسم اثر امپرازول Omeprazole

اين دارو با مهار پمپK+/H+/ATPase باعث مهار توليد اسيد در معده مي گردد. مهار کننده های پمپ پروتون ترشح اسید معده را از طریق کنترل سیستم آنزیمي هیدروژن – پتاسیم آدنوزین تری فسفات در سلول های مخاطی معده کنترل مي کنند.

 

فارماکوکینتیک امپرازول Omeprazole

جذب دارو بسیار سريع اســت و دارو با كاهش اسيد معده به جذب خود كمك مي كند. متابوليسم آن كبدي اســت و از راه كليه دفع مي گردد. نيمه عمر آن بين نیم تا یک ساعت مي باشد.

کپسول امپرازول Omeprazole برای چی خوبه؟

امپرازول Omeprazole برای کنترل اسید معده

 

منع مصرف امپرازول Omeprazole

در بیماران مشکوک به سرطان معده مصرف این دارو ممنوع اســت

 

عوارض جانبی امپرازول Omeprazole

در دستگاه اعصاب مرکزی: افسردگی، آژیتاسیون، توهم، بی خوابی، عصبی شدن، ترمور، آپاتی، اضطراب، رؤیا، ورتیگو، پارستزی

در دستگاه قلبی عروقی: تاکی کاردی، برادی کاردی، درد قفسه سینه، هیپرتانسیون، ادم محیطی، تپش قلب

در پوست: راش

در دستگاه گوارش: اسهال، یبوست، درد شکم، بی اشتهایی، تهوع، اســتفراغ، پانکراتیت، نفخ

در دستگاه تناسلی ادراری: نفریت بینابینی، هماچوری، افزایش کراتینین، تکرر ادرار، گلیکوزوری، درد بیضه، ژنیکوماســتی

در خون: آگرانولوسیتوز، پان سیتوپنی، ترومبوسیتوپنی، نوتروپنی، آنمي، لکوسیتوز، آنمي همولیتیک

در سیستم عضلانی اسکلتی: کرامپ‌های عضلانی، ميالژی، ضعف عضلانی

این دارو با کاهش اسید معده خطر عفونت های گوارشی را افزایش مي دهند.

 

تداخلات دارویی امپرازول Omeprazole با دارو های دیگر

مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ضد انعقاد خوراكي مانند وارفارين باعث افزايش اثر وارفارين مي گردد. مصرف همزمان اين دارو با ديازپام و داروهاي ضدصرع مثل فني توئين باعث افزايش اثر آن مي گردد.

کپسول امپرازول Omeprazole برای چی خوبه؟

چگونگی مصرف امپرازول Omeprazole

 

نکات مهم در خصوص مصرف امپرازول Omeprazole

اين دارو بايد در بيماران مبتلا يا داراي سابقه ابتلاي به بيماري مزمن كبدي، با احتياط مصرف گــردد.

مصرف طولانی مدت پنتوپرازول ممکن اســت باعث کمبود ذخیره منیزیم و ویتامين ب ۱۲ شــود

همچنین مصرف طولانی مدت پنتوپرازول بیش از یک سال پوکی اســتخوان را تشدید مي کند

 

توصیه های دارویی امپرازول Omeprazole

1. در صورت بروز سوءهاضمه، اسهال و كهير طي درمان، به پزشك مراجعه شود.

2. در صورت اثبات وجود سرطان معده از مصرف اين دارو بايد خودداري گردد.

3. كپسول دارو بايد بلافاصله قبل از غذا و ترجيحاً در صبح مصرف شود.

 

دارو های هم گروه امپرازول Omeprazole

اسموپرازول

لانسوپرازول

پنتوپرازول

رابپرازول سدیم

دکس لانسوپرازول

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا