جامعه شناسی,روان شناسی

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

همه ما به وقت هایی فکر می کنیم کــه می خواهیم با یک دختر آشنا شویم و کلمات و حرکات بدن کــه باید از خودمان بروز دهیم تا جواب مثبت را در آخر بگیریم ، چطور برخی از پسرها می توانند به راحتی دل دخترها را ببرند؟ در ادامه مطلب به طور مفصل به شما می گوییم.

 

بدون تردید حرف زدن با یک دختر و پیدا کردن دوست دختر کاری ترسناک اســت؛ مخصوصا وقتی به حد کافی در این کار تمرین و مهارت ندارید. اما اگر در خودتان اعتماد به نفس به‌وجود آورید و بدانید کــه چطور احساس راحتی را در دختر به‌وجود آورید بعد از آن دیگر بدون اینکــه نگران باشید کــه شما چطور به نظر ميرسید، به راحتی ميتوانید دختر مورد علاقه خود را به‌دست آورید. اگر ميخواهید بدانید کــه چگونه مسیر نگاه دختر مورد علاقه خود را به سمت خودتان برگردانید و او را به خود علاقمند کنیـــد، با ما همراه باشید.

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

به شما بهترین روش های معاشرت و رفتار مثل یک جنتلمن جلوی خانم ها را معرفی می کنیم

 

الف. علاقمند کردن یک دختر

۱. در دسترس باشید

اگر ميخواهید توجه یک دختر را به خود جلب کنیـــد باید طوری وانمود کنیـــد و نشان دهید کــه شما واقعا ميخواهید کــه او به سمت شما بیاید. شاید واضح به نظر برسد اما تعجب خواهید کرد وقتی ميفهمید کــه عصبی و مضطرب به نظر رسیدن شما به هنگام صحبت با دختر مورد علاقه خود ميتواند شما را به شدت از او دور کند. اگر ميخواهید کــه این دختر شما را دوست داشته باشد، پس نميتوانید طوری رفتار کنیـــد کــه خود را خیلی پرمشغله، سرد و بی‌روح، یا بی‌حواس و پریشان خاطر از گفت‌وگو با او نشان بدهید.

 

اگر دختر مورد علاقه‌تان به سمت شما ميآید، تلفن خود را کنار بگذارید، به گوشه و کنار و اطراف خود نگاه نکنیـــد و به او توجه نشان دهید. در اینجا روش هایی را به شما معرفی ميکنیم کــه شما را برای دختر مورد علاقه تان سهل الوصول ميکند و به پیدا کردن دوست دختر ميانجامد:

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

– اگر دختر مورد علاقه تان به سمت شما حرکت ميکند یا از کنار شما عبور ميکند به او لبخند بزنید.

– از حرکات بدن آزادانه اســتفاده کنیـــد؛ با دستهای درهم گره کرده یا دست به سینه گوشه‌ای نایستید.

– به حالت‌های چهره خود آگاه باشید؛ اخم نکنیـــد یا به او یا هیچ کس دیگر خیره نشوید.

– بی‌قرار نباشید یا به زمین نگاه نکنیـــد.

 

۲. اعتماد به نفس خودتان را نشان دهید

اگر از نزدیک شدن به دختر مورد علاقه خود به منظور پیدا کردن دوست دختر نگران یا مضطرب هستید، مهم نیست کــه چطور به نظر ميرسید. در غیر اینصورت شما بخشی از اعتماد به نفس ظاهری خود را از دست خواهید داد. به خودتان بگویید کــه خوب هستید. بیشتر پسرها همیشه و همیشه به ظاهر خودشان شک دارند. بهرحال، اگر ميخواهید دختر مورد علاقه خود را به‌دست آورید، مجبور نیستید کــه خوش تیپ‌ترین و جذاب‌ترین پسر جمع باشید اما باید آنچنان رفتار کنیـــد کــه گویی با آنچه کــه هستید و به نظر ميرسید خوشحال و از آن راضی هستید. اگر شما از ظاهر خودتان رضایت نداشته باشید و اعتماد به نفس لازم را در خود نشان ندهید، دختر مورد علاقه تان چنین چیزی را به شما خواهد گفت و احتمال صحبت کردن او با شما کمتر خواهد شد.

 

– هنگامی کــه به سمت او حرکت ميکنیـــد خود را کشیده و پشتتان را صاف نگه دارید.

– به چشمان او مستقیم نگاه کنیـــد.

– به خودتان یادآوری کنیـــد کــه شما لیاقت توجه او را دارید.

– از دست انداختن خودتان یا دست کم گرفتن بیش از حد خودتان خودداری کنیـــد.

 

۳. برای پیدا کردن دوست دختر باید خودتان باشید

اگر سعی ميکنیـــد کــه شخص دیگری غیر از خودتان باشید، فرد مورد علاقه شما هرگز فرصت علاقه داشتن شما را نخواهد داشت زیرا او هرگز نخواهد دانست کــه شما چه کسی هستید. اگرچه شما ميتوانید روی توسعه فردی خودتان کار کنیـــد و برای دخترها جذاب تر باشید اما نباید برای جلب و جذب توجه یک دختر بطور کلی شخصیت خود را تغییر دهید. اگر صادق نباشید یا اصلا خودتان نباشید، دختر مورد علاقه شما ميتواند این را درک کرده، به شما بگوید و هرگز هم تحت تاثیر شخصیت دروغین شما قرار نخواهد گرفت. در آخر به یاد داشته باشید کــه دختر باید شما را برای آنچه کــه هستید دوست داشته باشد.

 

– هنگامی کــه با دختر جدیدی ملاقات ميکنیـــد، هدف برای آن دختر این اســت کــه پس از آن دیدار خودِ واقعی شما را دوست داشته باشد. اما این به آن معنا نیست کــه شما باید هرآنچه هستید را در همان ابتدا روی میز بریزید. شناخت شما باید فرآیندی باشد کــه در گذر زمان اتفاق ميافتد. شما مجبور نیستید کــه پیش از به‌دست آوردن شناخت بهتر از یکدیگر در مورد مسائل جزئی تر مثل کلکسیون مورد علاقه تان یا عشق و علاقه خود به بازی‌های ویدیویی صحبت کنیـــد.

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

۴. ارتباط موثر را یاد بگیرید

ارتباطات در تمامی حوزه‌های زندگی – نه فقط به هنگام صحبت کردن با دوست دختر احتمالی آینده- از اهمیت خیلی بالایی برخوردار اســت و باین ترتیب لازم اســت کــه شما بر بهبود و ارتقاء مهارت‌های ارتباطی خود کار کنیـــد. تعداد خیلی زیادی از پسرها – به‌ویژه آن هایی کــه در سنین دبیرستان قرار دارند- شرایط خیلی سختی را به هنگام برقراری ارتباط با دخترها یا حتی با دوست‌های پسر خودشان پشت سر ميگذارند. اگر شما به حد کافی راحت باشید کــه بتوانید گفت‌وگوی معنادار و ارزشمندی را با دختر مورد علاقه خودتان برقرار کنیـــد، دیگر جای نگرانی وجود ندارد و ميتوانید او را برای خودتان به‌دست آورید. در اینجا چند راه‌حل برای برقراری ارتباط موثر به شما یاد ميدهیم:

 

– از او سوال بپرسید. به او نشان دهید کــه شما به زندگی او اهمیت ميدهید.

– به او گوش بدهید. هنگامی کــه با شما در مورد چیزی صحبت ميکند حرف او را قطع نکنیـــد.

– او را تحسین و از او تعریف کنیـــد و یاد بگیرید کــه تعریف و تحسین او را به‌دست آورید.

– یاد بگیرید کــه در زمان مناسب احساسات او را شناسایی و آنها را بروز دهید.

 

۵. برای پیدا کردن دوست دختر بهتر اســت از او حمایت کنیـــد

حمایت کردن به این معنا نیست کــه شما باید برای او هزاران هدیه بخرید یا پول تمامی غذاهایی کــه ميخورد را شما پرداخت کنیـــد. حمایت عاطفی کلید اصلی برای نگه داشتن توجه دختر اســت. چیزهای ساده‌ای مثل گوش دادن به او وقتی روز بدی را پشت سر گذاشته اســت یا تبریک گفتن به او وقتی پس از پشت سر گذاشتن راهی طولانی به دستاوردی جدید دست یافته اســت ميتواند نشان دهنده حمایت عاطفی شما باشد. هنگامی کــه شما دو نفر در روند شناخت یکدیگر قرار دارید، باید به او نشان دهید کــه شما از اهداف و زندگی روزمره او حمایت و آنها را تایید ميکنیـــد و همیشه چه در روزهای سخت و چه در روزهای خوشحالی و موفقیت در کنار او خواهید بود. به او نشان دهید کــه حضور شما فقط محدود به لحظات خوشی نخواهد بود.

 

– راه هایی را برای حمایت کردن از او پیدا کنیـــد: با او به ورزش بروید یا به او پیغام بدهید و از او در مورد چگونگی امتحان ریاضی‌اش بپرسید. این کارها به او نشان ميدهد کــه شما همیشه به فکر او هستید.

 

– به یاد داشته باشید کــه اهداف او درست به حد اهداف شما مهم هستند. اهداف، تعهدات و پیروزی‌های او را جدی بگیرید تا بداند کــه شما واقعا به او اهمیت ميدهید.

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

۶. شوخ طبع باشید

اگرچه دخترها پسری را ميخواهند کــه بتوانند با او رابطه معناداری را برقرار کنند اما آنها خوش گذرانی را هم دوست دارند. دخترها باید شما را پسری بدانند کــه بیرون رفتن و گشت و‌گذار با او کار آسانی اســت، کسی کــه اهل شوخی و خنده اســت و کسی اســت کــه به راحتی خود را با شرایط وفق ميدهد. قرار نیست شما آدم عصا قورت داده‌ای باشید کــه همیشه در حال گله و شکایت اســت یا فقط ميخواهد همان کارهای همیشگی خودش را انجام دهد و چیزهای جدید را تجربه نميکند.

 

– یک روز پرماجرا را برای خودتان دو نفر یا به همراه گروهی از دوستانش ترتیب دهید. کوهنوردی بروید، قلعه‌ای روی کوه بسازید یا کاری عجیب و غریب و غیرعادی انجام دهید.

 

– درمورد کارهایی کــه ميخواهد دونفری انجام دهید شکایت نکنیـــد. آنها را امتحان کنیـــد. شما هرگز نميدانید کــه وقتی همراهان درست و مناسبی دارید چقدر انجام هرکاری برایتان لذت بخش خواهد بود.

 

– خودتان را خیلی جدی نگیرید. یاد بگیرید کــه کمی هم خوش بگذرانید و کمی شوخی و خنده را وارد زندگی خود کنیـــد. در این صورت دختر مورد علاقه شما نیز در کنار شما راحت تر خواهد بود.

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

۷. برای پیدا کردن دوست دختر باید رفتار خوبی داشته باشید

آروغ زدن سر میز شام، گفتن جوک‌های نژاد پرستانه یا مسخره کردن دیگران نميتواند به شما در به‌دست آوردن قلب دختر مورد علاقه تان کمکی کند. همان محبت و احترامی را به او نشان دهید کــه به مادر خودتان نشان ميدهید. به یاد داشته باشید کــه او صمیميترین و نزدیک‌ترین دوست هم جنس شما نیست و او هرگز به این جوک‌ها یا رفتارها نخواهد خندید. نیازی نیست کــه به شکلی باورنکردنی نزد او شایسته به نظر برسید اما باید رفتاری محترمانه داشته باشید و گفتارتان به نحوی باشد کــه احساس آرامش و راحت بودن را به او منتقل کند.

 

– در را برای او نگه دارید.

 

– با افراد پیرامونتان مودب و محترمانه رفتار کنیـــد- فرقی نميکند کــه آن فرد معلم یا اســتاد شما اســت یا یک پیش خدمت. اگر شما رفتار خوبی با دختر مورد علاقه خود داشته باشید اما در برخورد با دیگران بی‌ادبانه رفتار کنیـــد، او متوجه چنین تفاوتی خواهد شد و آن را در نظر خواهد گرفت.

 

– اگر ميخواهید در نظر او با بقیه پسرها تفاوتی داشته باشید، بهترین راه داشتن رفتاری شایسته و مناسب اســت. متاسفانه، داشتن رفتارهای ناشایست در میان پسرها خیلی شایع و رایج اســت. اگر شما رفتارهای خوبی داشته باشید از نظر دختر مورد علاقه خود انسانی بالغ و ارزشمند خواهید بود.

 

۸. هنگام گفت‌وگو با دخترها راحت باشید

شما باید نزدیک شدن به دخترها را تمرین کنیـــد؛ حتی اگر آن دختر همان دختری نیست کــه شما به دنبال او هستید. تمرین کردن همیشه هم بهترین نتیجه را برای شما به دنبال ندارد اما قطعا ميتواند موثر باشد. زمانی را برای نزدیک شدن به دخترهای جدید و پیدا کردن دوست‌های جدید و درنهایت پیدا کردن دوست دختر اختصاص دهید. این کار نه تنها در مدیریت اضطراب و اســترس شما موثر خواهد بود بلکــه به شما کمک ميکند تا سبک منحصربه فرد خودتان برای تعامل با دخترها را کشف و آن را تقویت کنیـــد. هرچه شما قادر باشید کــه راحت تر با دخترها گفت‌وگو و تعامل برقرار کنیـــد، احتمال اینکــه خودتان باشید یا ترس از طرد شدن داشته باشید در شما کمتر خواهد شد.

 

– باید تمرین کنیـــد تا با همه دختران اطراف خود – و نه صرفا دختر مورد علاقه تان- به خوبی ارتباط برقرار کنیـــد. این هدف را برای خود تعیین کنیـــد کــه ميخواهید به پسری معروف شوید کــه در ” خوب بودن با دخترها ” آوازه و شهرت دارد.

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

ب. ایجاد حس خاص بودن در دختر مورد علاقه‌تان

۱. یاد بگیرید کــه تعریف‌های واقعی از او ارائه بدهید

اگر شما واقعا ميخواهید کــه دختر مورد علاقه خود را به‌دست آورید و در پیدا کردن دوست دختر موفق شوید باید بدانید کــه چطور تعریف و تحسینی معنادار از او ارائه بدهید. تنها گفتن جمله هایی مثل ” تو واقعا با این لباس جذاب به نظر ميرسی” احتمالا موجب جلب رضایت او و برنده شدن شما نخواهد شد زیرا این قبیل تعریف‌ها این احساس را در او به‌وجود نميآورد کــه شما به آنچه کــه او هست و آنچه کــه او را خاص ميکند، توجه ميکنیـــد. در مقابل، باید تمرین کنیـــد تا به مشاهده گری آگاه و ریزبین و حساس تبدیل شوید و به چیزهایی دقت کنیـــد کــه او را از دیگران ممتاز ميکند. در اینجا چند روش برای ارائه تعریف و تحسین معنادار به شما یاد ميدهیم:

 

– تو خیلی خوب با آدم‌های جدید حرف ميزنی. چطور این کار را انجام ميدهی؟

 

– تو زیباترین لبخندی را داری کــه من تا حالا در تمام عمرم دیده ام.

 

– تو واقعا ميدانی کــه چطور دیگران را سرحال کنی. این واقعا یک هنر و مهارت ارزشمند اســت.

 

۲. از او سوال هایی در مورد زندگی‌اش بپرسید

اگر ميخواهید دختری را به‌دست آورید کــه خودش با رضایت و اشتیاق در کنارتان باشد، باید کاری کنیـــد کــه احساس کند کــه او در نظر شما فقط به عنوان یک ابزار یا شیء نیست بلکــه شما او را به عنوان یک انسان واقعی ميدانید و به او اهمیت ميدهید. از او سوالات مختلفی در مورد خودش بپرسید؛ مثلا اینکــه چه اهدافی برای آینده دارد، کلاس‌های مورد علاقه او کدام هستند یا اصلا به حیوانات خانگی علاقه‌ای دارد. در ابتدا نیازی نیست کــه سوالات جدی یا عمیق از او بپرسید اما باید سوالاتی را مطرح کنیـــد کــه به او نشان ميدهند شما به شناختن او علاقمند و مشتاق هستید. در اینجا سوالاتی را به شما یاد ميدهیم کــه ميتوانید از دختر مورد علاقه خود بپرسید:

 

– سرگرميهای مورد علاقه او

– گروه‌های موسیقی یا برنامه‌های تلویزیونی یا کتاب‌های مورد علاقه او

– دوستانش

– خانواده و خواهر و برادرهای او

– مکان‌های مورد علاقه او

– روزش را چطور پشت سر گذاشته اســت

 

۳. نظر و عقیده او را جویا شوید

یک روش دیگر برای ایجاد احساس خاص بودن در دختر مورد علاقه شما و در نهایت پیدا کردن دوست دختر این اســت کــه نظر او را در مورد هرچیزی جویا شوید. نیازی نیست کــه در ابتدا خیلی جدی در مورد هرچیزی بحث کنیـــد در غیر اینصورت رابطه شما در مسیر اشتباهی قرار خواهد گرفت. با این وجود، لازم اســت از او بپرسید کــه به نظر او بهتر اســت در شرایط خاصی چه کاری انجام دهید یا از او بخواهید کــه پیشنهاد خودش را در مورد موضوعی خاص به شما بدهد و به‌این ترتیب به او نشان ميدهید کــه شما برای نظر و عقیده او ارزش و احترام قائل هستید.

 

نظر او را در مورد یک گروه موسیقی جدید بپرسید، از او بپرسید کــه در مورد کفش‌های جدید شما چه نظری دارد یا نظرش در مورد کلاس تاریخی کــه هردو در آن حضور داشتید را جویا شوید. باین ترتیب اگر به او نشان دهید کــه نظرش برای شما مهم اســت، او نیز ميبیند کــه شما واقعا به او اهمیت ميدهید و برای او ارزش قائل ميشوید.

 

– جویا شدن نظر دختر مورد علاقه تان در مورد چیزها و موضوعات مختلف به او نشان ميدهد کــه شما به او بیش از یک صورت زیبا اهمیت ميدهید.

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

۴. برای پیدا کردن دوست دختر واقعا به او گوش دهید

گوش دادن واقعی به یک دختر قطعا احساس خاص بودن را در او به‌وجود خواهد آورد و باعث ميشود کــه او هم بخواهد در کنار شما باقی بماند و به پیدا کردن دوست دختر منتهی شود. هنگامی کــه دختر مورد علاقه تان با شما حرف ميزند، حرف او را قطع نکنیـــد، سعی نکنیـــد کــه مسئله یا مشکل او را حل کنیـــد و هرچه کــه او ميگوید را با مشکلات یا مسائل خودتان مقایسه نکنیـــد. برای مسائل و مشکلات او ارزش قائل شوید و به او نشان دهید کــه به آنچه کــه او ميگوید واقعا اهمیت ميدهید.

 

هنگامی کــه صحبت هایش تمام شد، ميتوانید در مورد همان وضعیت و احساساتش از او سوال‌های بیشتری بپرسید. بعد از آنکــه حرف هایش تمام شد حواســتان باشد کــه فقط در مورد خودتان و مسائل مشابه خودتان حرف نزنید.

 

– هم چنین باید آنچه کــه به شما ميگوید را به یاد داشته باشید تا بتوانید آن را بعدا به خاطر آورید. گفتن جمله هایی مثل ” آیا در مورد این موضوع کــه به من گفتی با خواهرت هم صحبت کردی” به او نشان ميدهد کــه شما واقعا به او اهمیت ميدهید.

 

۵. به او بگویید کــه چه فرقی با دیگران دارد

به دختر مورد علاقه خود اجازه دهید تا بداند کــه او برای شما تفاوت و تمایزی واقعی با دیگران دارد. به او بگویید کــه او کاملا با دوستانش و با همه دخترهای دیگری کــه شما ميشناسید فرق دارد. شاید این کار اندکی احساس خجالت و شرمساری را در او به‌وجود آورد اما مسلما موجب ميشود کــه بخواهد بیشتر و بیشتر در کنار شما باقی بماند. برای این کار ميتوانید از راهنمایی‌های زیر اســتفاده کنیـــد:

 

– ” تو خیلی با بقیه دخترهای اینجا فرق داری. تو خیلی با خودت راحت هستی. همه ميتوانند این حقیقت را درک کنند کــه تحت تاثیر قرار دادن دیگران اصلا برای تو اهمیتی ندارد “.

 

– ” تو با بقیه دخترهایی کــه من ميشناسم خیلی فرق داری. بودن با تو و درکنار تو کار خیلی ساده و راحتی اســت “.

 

۶. برای پیدا کردن دوست دختر حتما برای او وقت بگذارید

اگر واقعا ميخواهید به دختر مورد علاقه خود نشان دهید کــه برای شما باارزش و مهم اســت پس نباید از او کناره گیری کنیـــد و آنچنان رفتار کنیـــد کــه گویی سرتان خیلی شلوغ اســت و برای در کنار او بودن وقتی ندارید. اگرچه نباید همیشه در دسترس او باشید و باید به او نشان دهید کــه شما هم زندگی خودتان را دارید اما وقتی کــه او ميخواهد در کنار شما و با شما باشد نباید او را نادیده بگیرید. اختصاص دادن زمان کافی به او به رشد و پرورش ارتباط شما کمک ميکند و به او نشان ميدهد کــه شما به عمیق تر شدن پیوندتان اهمیت ميدهید.

 

– این حقیقت به آن معنا نیست کــه شما باید تمامی معاشرت‌های شبانه خود با دوستان پسرتان را کنار بگذارید تا در کنار دختر مورد علاقه خود باشید بلکــه به این معناســت کــه اگر ميخواهید او بداند کــه به او اهمیت ميدهید باید زمانی را به بودن در کنار او نیز اختصاص دهید.

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

۷. برای پیدا کردن دوست دختر حتما جویای حالش شوید

اگر ميخواهید دختر مورد علاقه شما بداند کــه وقتی کنارتان نیست به او فکر ميکنیـــد، بهتر اســت کاری انجام دهید و هر از گاهی جویای حالش شوید. برای این کار لازم نیست هر پنج ثانیه یک بار به او پیام بدهید یا دائم با او تماس بگیرید چون به این ترتیب او را سرکوب کرده و از خودتان دور ميکنیـــد. اما اگر برای مدتی از او دور هستید، به او پیامی بدهید و چیزی بگویید مثلا ” داشتم به تو فکر ميکردم” یا ” مهمانی تولد منزل خاله چطور بود؟” و با این کار به او نشان دهید کــه حتی وقتی کنارتان نیست به او فکر ميکنیـــد.

 

– قصد شما این نیست کــه به محض اینکــه دختر مورد علاقه تان از شما جدا شد با خودش فکر کند کــه شما در نبودِ او به او اهمیت نميدهید. در تماس بودن با او وقتی از شما دور اســت روشی اســت کــه به او نشان ميدهد شما همچنان به فکر او هستید.

 

– مطمئن شوید کــه او هم جویای احوال شما ميشود و به این ترتیب تمامی ارتباطات شما به هنگام دوری از یکدیگر یک طرفه نخواهد بود.

 

۸. هرگز فراموش نکنیـــد به او بگویید کــه چقدر دوستش دارید

اگر شما و دختر مورد علاقه تان وارد رابطه شدید باید به او اجازه دهید بداند کــه او واقعا برای شما مهم و باارزش اســت. لازم نیست در انجام این کار زیاده روی کنیـــد یا خیلی زود این کار را شروع کنیـــد اما هنگامی کــه به این نتیجه رسیدید کــه شما یک زوج هستید و وقت زیادی را در کنار یکدیگر ميگذرانید برای گفتن ” دوستت دارم” یا ” با تو بودن را دوست دارم” خیلی سرد و خشک نباشید و هروقت احساس کردید کــه باید این جمله را بگویید، از گفتن آن دریغ نکنیـــد.

 

اگرچه نباید با ابراز عشق و محبت بیش از حد او را پشیمان و از خود دور کنیـــد اما هم چنین باید توجه کنیـــد کــه احساس نادیده گرفته شدن را نیز در او به‌وجود نیاورید. مطمئن شوید کــه هرگز فراموش نميکنیـــد به او یادآوری کنیـــد کــه چقدر برای شما مهم و باارزش اســت.

 

– گفتن اینکــه تا چه حد دوستش دارید خیلی مهم اســت آن هم نه فقط به این دلیل کــه تلاش کنیـــد تا او را راضی کرده تا همراه شما مثلا به بازی بسکتبال بیاید یا برای اینکــه شما را ببوسد. شما باید به او بگویید کــه او را دوستش دارید چون علاقه داشتن شما امری حقیقی و واقعی اســت و شما ميخواهید او بداند کــه تا چه حد برای شما مهم و عزیز اســت.

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

حالا نگاهی داریم به سوال یک کاربر درباره دل ربودن از دختر و جواب کاربران دیگر به او :

 

چگونه دوست دختر پیدا کنم؟؟؟

 

سلام

البته دوست دختر کـــه نه من عاشق یکی شدم کـــه برا از دستش ندم می خوام باهاش دوست بشم تا بعد

حالا به نظر شما راه حل دوست شدن چیه؟

اولین کلمه چی بهش بگم؟(کم رو هم هستم!!!!)

چی کار کنم کـــه دوستم داشته باشه؟

کلا اینا کـــه 1000 تا دوست دارن از خواهر به خودشون نزدیک تر چی کار می کنن؟

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

جواب:

دوست عزيز:

سوالاتی كه باید قبل از ازدواج به آن پاسخ داده شود!

شمائی كه قرار اســـت ازدواج كنید، آیا میزان تطابق خود با موضوعات مختلف زندگی را ميدانید؟ در مورد خرید منزل و كارهای روزمره چطور؟ آیا بچه‌هایی را كه در آینده دور و بر شما را پر ميكنند درنظر گرفته‌اید؟ در مورد بزرگ‌كردن فرزندان چه ‌ميدانید؟‌ به یاد داشته باشید تفاو‌ت‌هایی كه آنها را پیش‌بینی نكرده‌ایم، ميتوانند آنچنان زندگی ما را تحت‌الشعاع قرار دهند كه فكرش را هم نميتوانید بكنید. همین تفاوت‌ها و اختلاف‌های از قبل پیش‌بینی شده هستند كه زندگی مشترك را تخریب ميكند.

 

قبل از ازدواج این 25 سئوال را حتماً از همسر آینده خود بپرسید:

 

پاسخ بعضی سوِالات به زمان زیادی احتیاج دارد. برای پاسخ به این سوِالات بهتر اســـت هر دوی شما وقت بگذارید. نگذارید نداشتن پاسخ برای یك سوِال مانع بررسی سایر سوِالات شود. اگر پاسخ یك سوِال به تفكر بیشتری احتیاج دارد ،فعلاً از آن بگذرید و به سراغ سوِال بعدی بروید. یادتان باشد بهترین ازدواج‌ها بر مبنای پایه و اساس محكم و قوی اســـتوار شده‌اند.

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

1) آیا شما ميخواهید بچه‌دار شوید؟ اگر مایلید چند فرزند؟

 

2) اگر زمانی مشخص شد من یا شما قادر به بچه‌دار شدن نیستیم، آیا قبول دارید كه فرزندی را از پرورشگاه بپذیریم و بزرگ كنیم؟

 

3) اگر در آینده صاحب فرزند شویم، آیا حاضرید او را به مهدكودك بفرستیم؟ در غیر این صورت چه كسی از او نگهداری خواهد كرد؟

 

4) آیا مادر باید از شغل خود چشم بپوشد و از فرزندان نگهداری كند؟ در این صورت وضعیت مالی زندگی مشترك به چه وضعی در خواهد آمد؟ آیا مرد خانه قادر اســـت در این صورت زندگی را به تنهایی اداره كند؟

 

5) تعطیلات را چگونه بگذرانیم؟ آیا برنامه تعطیلات را دو نفری خواهیم گذراند یا حتماً باید با فامیل به تعطیلات برویم؟

 

6) در مواقعی كه جر و بحث پیش ميآید ، چه واكنشی نشان ميدهید؟ آیا عصبانی ميشوید؟ در صورت عصبانیت چه رفتاری از خود نشان ميدهید؟

 

7) نظر شما در مورد تعهد به زندگی چیست؟ در صورت خیانت از طرف خود‌تان یا من چه واكنشی نشان ميدهید؟

 

8) در مورد فرزندان چه رفتار و انطباقی مدنظرتان اســـت؟

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

9) عقاید مذهبی شما چگونه اســـت؟

 

10) در مورد روابط زناشویی چه‌نظری دارید؟

 

11) در مورد مسائل مالی چه‌نظری دارید؟ درآمد هركدام از ما چگونه خرج ميشود؟

 

12) هزینه‌های زندگی بر چه مبنایی تعیین ميشود؟ منبع درآمد چگونه اســـت و آیا كفایت زندگی مشترك را ميكند؟ آیا امكان پس‌انداز وجود خواهد داشت؟

 

13) 2 سال، 5 سال، 10 سال و 20 سال آینده، خود را چگونه ميبینید؟

 

14) ساعات خواب و بیداری و كارتان چگونه اســـت؟ صبح‌ها زود بلند ميشوید؟ آیا عادت دارید شب‌ها تا دیروقت بیدار باشید؟

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

15) چه‌كسی مسئول خرید منزل، پخت و پز و تمیز كردن اســـت؟ آیا در این زمینه كمك ميكنید؟

 

16) عادت خرج‌كردن پول در شما چگونه اســـت؟ هر ماه چه میزان پس‌انداز ميكنید؟

 

17) آیا در خانواده شما سابقه بیماری روانی وجود دارد؟

 

18) در مورد مسائل زیر ، اهداف طولانی‌مدت و كوتاه‌مدت شما چگونه اســـت: شغل، فرزندان، مالكیت منزل و هر نوع متعلقات كه به هر دوما مربوط اســـت؟

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

19) كجا زندگی خواهیم كرد؟ محل سكونت و منزل ما كجا و با چه شرایطی خواهد بود؟

 

20) شهر محل سكونت ما كجا خواهید بود؟ آیا این شهر تغییر ميكند؟

 

21) آیا شغل شما به صورتی اســـت كه مجبورید شب‌ها كار كنید؟

 

22) آیا برای همسر آینده خود محدودیت‌هایی در ذهن دارید؟

 

23) وقتی اســـترس دارید، ناراحتید و یا درگیری ذهنی شدیدی دارید، بهترین روش كمك به شما چیست؟

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

24) اگر در ازدواج مشكلی پیش بیاید، تا چه مدت ميتوانید صبر كرده و مشكل را حل كنید؟ آیا مسئله‌ای در ذهنتان وجود دارد كه اگر در زندگی مشترك بروز كند به‌نظرتان غیرقابل ترمیم و جبران اســـت؟

 

25) پنج روش كوچكی كه شما به وسیله آن هر روز ميتوانید به همسرتان بگویید و نشان دهید كه دوستش دارید (البته بدون آنكه همسرتان تقاضا كند) چیست؟

 

چه موقع باید ”علاقه” خود را به همسر آينده تان ابراز کنیـــد؟

 

در این قسمت یک نکته حساس وجود دارد: اگر شما با یک خانم مانند یک دوست معمولی برخورد کنیـــد و در رمانتیک بودن زیاده روی نفرمایید، او خیلی بیشتر مجذوب شما خواهد شد.

 

اخیرا با یکی از دوستانم صحبت ميکردم. او برایم تعریف ميکرد کـــه چندی پیش با خانم بسیار جذابی آشنا شده و صادقانه بگویم خانم آنقدر سر تر از خودش بوده کـــه اصلا تصور نميکرده بتواند با او رابطه عاطفی برقرار کند، به همین دلیل تصمیم ميگیرد کـــه همانند یک دوست عادی با او برخورد کند و از زمانی کـــه در کنار هم هستند اســـتفاده کنند و لذت ببرند.

 

او اصلا تلاش نميکرد کـــه نظر خانم را به خود جلب کند. هیچ قدمی هم در راه برقراری رابطه با او برنميداشت. خود را نیازمند و محتاج جلوه نميداد. و انجام تمام این امور فقط و فقط به این خاطر بود کـــه اصلا فکر نميکرد خانم او را در ”بازی” راه بدهد.

چطور دوست دختر پیدا کنیم؟ | ترفندهای دل بردن از دخترها

نتیجه چه شد؟

این رفتار از هم گسیخته و مستقل، معجزه به بار آورد. نظر خانم به او جلب شد و شالوده یک رابطه عاطفی طولانی مدت (ازدواج) پی ریزی شد.

 

آقایون معمولا با خانم‌های جذاب و زیبا طور خاصی برخورد ميکنند: در بیان احساسات خود زیاده روی کرده و از همان روز اول به آنها چسبیده و ولشان نميکنند. این امر واقعا کار زننده ای اســـت.بنابراین به جای این کار، به صندلی خود تکیه دهید، و خونسرد باشید؛ آنوقت میتوانید از نتایج بدست آمده، نهایت لذت را ببرید.

 

برای اولین قرار چه کاری انجام دهیم کـــه او جذب ما شود؟

اگر شما یک خانم را با این امید به بیرون ميبرید کـــه صرفا کاری انجام دهید کـــه او مجذوبتان شده و به شما علاقه پیدا کند، فقط شرایط را برای خودتان مشکل تر و بدتر ميکنيد.

 

چرا؟

چون اگر بیش از اندازه برای او پول خرج کنیـــد، به این نتیجه ميرسد کـــه شما انسان کاملی نیستید و ميخواهید از طریق پول خودتان را نشان داده و او را به سمت خود بکشانید. و دیگر اینکـــه با این کار ثابت ميکنیـــد کـــه خیلی خوش شانس بوده اید کـــه او را پیدا کردید و وقت خود را با او سپری ميکنیـــد.

 

به جای این باید او را به نوشیدن یک قهوه دعوت کنیـــد. اگر دیدید کـــه او با معیارهای ذهنیتان تطابق ندارد، به راحتی و بدون فوت وقت ميتوانید قهوه خود را تمام کرده و او را ترک کنیـــد.

 

و اصلا هم لازم نیست برای بیان این امر خجالت بکشید.برای جلب نظرش لازم نیست برایش بیش از اندازه مایه بگذارید. اگر قرار باشد کسی در رابطه چنین کاری را انجام دهد، بهتر اســـت او سعی کند کـــه نظر شما را جلب کرده و رضاییتتان را فراهم آورد.این موارد دقیقا بر خلاف کارهایی اســـت کـــه اکثر آقایون انجام ميدهند، غافل از اینکـــه رعایت آنها ميتواند شما را به سمت نتایج مطلوب رهنمون سازد.

 

چه کارهایی باید انجام دهید کـــه او بیشتر از شما خوشش بیاید؟

– خانم‌هایی هستند کـــه شاید اصلا از شما خوششان نميآید، اما با این وجود هم جذبتان ميشوند و تصميم به ازدواج مي‌گيرند.

 

بله درست اســـت

 

بیشتر آقایون در اشتباه هستند و اغلب اوقات از اســـتراتژی ”لطفا منو دوست داشته باش” اســـتفاده ميکنند.

 

آنها نميدانند کـــه علاقه داشتن به یک فرد و جذب شدن به او دو مقوله کاملا مجزا هستند.

 

به همین دلیل کارهایی از قبیل: گل خریدن، تهیه غذا و تعریف و تمجید نمودن را انجام ميدهند، به این امید کـــه جرقه ای از دوست داشتن در دل خانم پدیدار شود.

 

یقینا این کارها هیچ کمکی به افزایش جذابیت شما نخواهند کرد.

 

اصل قضیه اینجاســـت: از آنجایی کـــه این امور هیچ کمکی به شما در راه افزایش جذابیت نميکنند، به خرج دادن تلاش بیش از حد در مورد این نوع اســـتراتژی‌ها هیچ گاه شما را به اهدافی کـــه در نظر دارید، نزدیک نميکنند.

 

درست مثل اینکـــه بخواهید یک کیک را با دستور العمل پخت اسپاگتی درست کنیـــد.

 

به جای آن شما نیازمند یک تکنیک کاربردی هستید. تلاش در راه متقاعد کردن او برای ”دوست داشتنتان” را متوقف کنیـــد.

 

به جای آن سعی کنیـــد میزان جاذبه و مردانگی خود را افزایش دهید.

 

آیا رک بودن با خانم‌ها کار درستی اســـت؟

بله، حتما

در این قسمت یک نمونه از روش‌های برخورد مستقیم، کـــه نتیجه مثبت در بر دارد را برایتان ذکر ميکنیم.

سعی کنیـــد از آنها این سوال زیبا و ساده ( کـــه البته مورد علاقه خود من نیز هست) را بپرسید: ”آیا مجردی؟”

 

بیشتر خانم‌ها عادت کرده اند کـــه آقایون از آنها بپرسند ”آیا دوست پسر داری؟”

پرسیدن ”آیا مجردی” آنقدر بی پرده اســـت کـــه آنها را شکـــه ميکند. و پیش از اینکـــه فرصت صحبت کردن را پیدا کرده باشند شما تمام قدرت موجود را به سمت خود میکشانید. پیش از رفتن بر سر قرار، بر روی صحبت کردن و راه رفتن خود کمی تمرین کنیـــد و سعی کنیـــد روند این کارها را آرام تر کنیـــد، هنگام حرف زدن به صندلی تکیه دهید، دست‌هایتان را از جیب‌ها در آورید و لبخندی بر روی لب داشته باشید.

 

سعی کنیـــد درب ورودی مکان‌های مختلف، نظیر کافی شاپ را برای خانم‌ها باز کنیـــد. معمولا نیمی از آنها اصلا از شما برای انجام این کار ”تشکر” نميکنند.

 

روی همین نکته دست بگذارید و از آنها ایراد بگیرید، تازه شاید بتوانید او را متقاعد کنیـــد کـــه برای جبران این کار خود، برایتان قهوه بخرد!

 

این ایراد گرفتن‌های اولیه به شما کمک ميکند کـــه در آخر کار اگر تمایل داشتید، بتوانید خیلی راحت از او خواســـتگاری كنيد!

 

 

چگونه در اینستاگرام دوست دختر پیدا کنیم،چگونه در تلگرام دوست دختر پیدا کنیم،چگونه دوست دختر داشته باشیم،چگونه دوست پسر پیدا کنیم،چگونه در پارک دوست دختر پیدا کنیم،دوست دختر یابی

 

 

2.8/5 - (10 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا