همسرداری

چطور با همسر به طور مصالحه آمیز بحث کنیم؟

چطور با همسر به طور مصالحه آمیز بحث کنیم؟

نحوه بحث کردن با همسر کلید اصلی سازش و ایجاد محبت بین زوجین اســت ، اما دانستن اینکه چطور باید با همسر آن هم هنگام عصبانیت مذاکره کرد هنری اســت که باید یاد گرفت. جروبحث بین زن و شوهر اجتناب ناپذیر اســت و رابطه‌ی خوب رابطه‌ای نیست که در آن جروبحث و بگومگو وجود ندارد بلکه رابطه‌ای اســت که در آن، زن و شوهر بلدند چگونه اختلاف‌های پیش آمده را مدیریت کنند.

 

تحقیقات نشان داده‌اند زن و شوهر‌هایی که ميتوانند مسئولیت و نقش خود در بحث‌ها را بپذیرند و در عین بگومگو کردن، محبت خود را نیز ابراز نمایند، رابطه‌ای بهتر و ماندگارتر دارند. به طور مفید و سازنده بحث کردن کار راحتی نیست، اما مهارتی مهم و ارزشمند اســت که باید آن را فرا بگیرید. ما طبق یافته‌های علمی، یک سری از ویژگی‌ها و عادت‌های زن و شوهر‌های موفق هنگام اختلافات را جمع آوری کرده‌ایم و فکر ميکنیم شما هم ميتوانید این راهکار‌ها را به کار ببرید.

چطور با همسر به طور مصالحه آمیز بحث کنیم؟

احساسات خودتان را بشناسید

خود آگاهی‌تان را رشد دهید. اگر نسبت به احساسات خودتان آگاه باشید ميتوانید خشم خود را هنگام اختلافات کنترل کنید. ضمنا آگاهی داشتن نسبت به احساسات واقعی‌تان به شما کمک ميکند ریشه‌ی یک هیجان خاص را شناسایی کنید و شاید متوجه شوید مشکلی که برای‌تان پیش آمده، بیشتر مربوط به خودتان اســت تا همسرتان.

 

خشم فقط یک هیجان اســت و به خودی خود، درست یا نادرست نیست

احساسات را نباید به خودی خود برچسب خوب و بد بزنید، بلکه باید سعی کنید علت برانگیخته شدن این احساسات را پیدا کنید. اخلاقیات و درست و نادرست زمانی وارد ميشود که شما در نتیجه‌ی یک احساس خاصی که دارید دست به یک رفتار مخرب بزنید.

 

مذاکره و مدارا در هر ازدواجی لازم اســت

چطور با همسر به طور مصالحه آمیز بحث کنیم؟

هر دوی شما باید به این باور برسید که در یک بگومگوی زن و شوهری، هیچیک نباید برنده یا بازنده باشند. اگر یکی ببرد، بازنده دچار احساس خشم و دلخوری خواهد شد و این فقط ظاهر قضیه اســت، زیرا با تاثیری که خشم و نارضایتی یکی از طرفین بر رابطه ميگذارد، در واقع هم زن و هم مرد هر دو بازنده‌اند و رابطه‌شان تحت تاثیر این احساس ناخوشایند قرار ميگیرد. حتی اگر مطمئن هستید که همسرتان اشتباه ميکند و مقصر اســت، باز هم احترام او را حفظ کنید و اجازه دهید دلایلش را بگوید.

 

به خودتان و همسرتان زمان بدهید تا آرام شوید

بین خودتان قرار بگذارید که هر وقت بحث تان بالا گرفت، به هم زمان بدهید تا آرام شوید و خونسردی‌تان را به دست بیاورید، سپس به دنبال حل مسئله باشید. این مدت زمان توقف ميتواند به شما و همسرتان اجازه بدهد مشکل را واضح‌تر ببینید و افکار خود را نظم و ترتیب بدهید.

 

بحث‌تان را به نتیجه نرسیده رها نکنید

درست اســت که باید به خودتان فرصت آرام شدن بدهید، اما نباید ادامه‌ی بحث‌تان را رها کنید. گفتگو و اختلاف شما به هر حال باید به یک نتیجه برسد وگرنه زمینه ساز مشکلات بعدی خواهد شد.

 

با رضایت طرفین بحث کنید

چطور با همسر به طور مصالحه آمیز بحث کنیم؟

وقتی همسرتان خسته اســت یا در موقعیتی نیست که حوصله‌ی بحث داشته باشد، به این کار اصرار نکنید. یک دعوای منصفانه نیاز به رضایت طرفین دارد.

 

یکی یکی سراغ مسائل‌تان بروید

اگر همزمان چند مسئله هست که نیاز به بحث دارد، هر زمان یکی از آن‌ها را مطرح کنید. همزمان پرداختن به چند مسئله آن‌ها را پیچیده‌تر ميکند و نتیجه نميگیرید.

 

مشکل‌تان را روراســت و شفاف مطرح کنید

به سادگی نگویید: «وقتی به من بی‌احترامی ميکنی من دلخور ميشوم»، بلکه به طور خاص و شفاف بگویید: «وقتی ميگویی … من ناراحت ميشوم یا وقتی که صدای‌تان را سر من بلند ميکنی من عصبانی ميشوم».

 

انگشت روی ضعف‌ها و حساسیت‌های هم نگذارید

هر کسی نقطه ضعف‌هایی دارد. اگر ميدانید حساسیت‌های همسرتان چیست از آن‌ها سوء اســتفاده نکنید.

 

برچسب نزنید

برچسب تنبل بودن و عصبی بودن و افسرده بودن و … به همسرتان نزنید. مثلا ميتوانید بگویید: «عزیزم من دل‌نگرانم، چون تو افسرده و بدخلق به نظر ميرسی، دوست دارم با هم درباره‌اش حرف بزنیم».

 

بازخورد بدهید

چطور با همسر به طور مصالحه آمیز بحث کنیم؟

اگر بحث و جدل‌تان بالا گرفت، با یک جمله‌ی بازخوردی، تنش را کم کنید. یک تکنیک این اســت که چیزی که همسرتان گفته اســت را دوباره تکرار کنید، مثلا: «عزیزم چیزی که من شنیدم از تو این اســت که من حوصله‌ی تو را سر ميبرم، چون علاقه‌ای به تفریحات تو نشان نميدهم، درست اســت؟». پاسخی که ميگیرید یا تائید شماســت و یا شفاف سازی بیشتر آن.

 

با کمی خنده و شوخی، فضا را آماده کنید

همه‌ی آدم‌ها کم و بیش شوخ طبعی دارند و ميتوانند در مواقع ضروری از آن اســتفاده کنند. کمی شوخی فضا را تلطیف ميکند و تنش را دور مينماید، در نتیجه بهتر ميتوانید گفتگوی‌تان را پیش ببرید. شوخی و مزاح نه تنها اختلاف را تعدیل ميکند بلکه احتمال اینکه زن و مرد به درک یکسانی از مسئله دست پیدا کنند را نیز بیشتر ميکند. محققان ميگویند زن و شوهر‌هایی رابطه‌ی ماندگار دارند که ميتوانند حتی وقتی که با هم اختلاف و بگومگو دارند نیز با هم شوخی کنند و بخندند.

 

با دقت گوش دهید

چطور با همسر به طور مصالحه آمیز بحث کنیم؟

هر بار که با همسرتان جروبحث ميکنید، وظیفه دارید به حرف‌های او خوب گوش دهید، پیش داوری نکنید و تا کلام او تمام نشده، حرفی نزنید. اگر فقط منتظر باشید تا حرف‌های همسرتان تمام شود و حرف خودتان را بزنید، واقعا نميتوانید بشنوید چه ميگوید.

 

تماس چشميتان را حفظ کنید

در تمام مدت بحث‌های‌تان تماس چشمی با همسرتان را حفظ کنید.

 

روش درست عذرخواهی از همسرتان را یاد بگیرید

درست همانطور که ما آدم‌ها زبان عشق متفاوتی داریم، زبان عذرخواهی‌مان نیز با هم متفاوت اســت. برخی از افراد برای عذرخواهی ژست‌های آنچنانی ميگیرند و بعضی‌ها هم خیلی ساده عذرخواهی ميکنند. در عذرخواهی از همسرتان باید نشان دهید که از صمیم قلب‌تان پشیمانید و ميخواهید که بخشیده شوید.

 

 

مطالب بیشتر:

بحث کردن با همسر بدون آسیب زدن به رابطه

روش های صحیح بحث کردن با همسر را بیاموزیم

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا