جامعه شناسی,روان شناسی

چطور اضطراب و استرس در زندگی را از بین ببریم

چطور اضطراب و استرس در زندگی را از بین ببریم

چطور اضطراب و اســـترس در زندگی را از بین ببریم

زندگی سریع امروزی همراه اســـت با کلی اضطراب و اســـترس در طول شبانه روز که به همه فشار می آورد ، اما باید بدانید که با انجام دادن کارهایی حتما باید خودتان را از شر این معضلات روانی خلاص کنید.خیلی از افراد تصور ميکنند که زندگی بدون اضطراب اصلا امکانپذیر نیست. میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا دچار نگرانی و اضطراب بیمارگونه‌اند و هر روز هم آن را تجربه ميکنند. با وضعیت دنیای امروز و اســـترس‌های جورواجوری که با آن مواجهیم، عجیب نیست که خیلی از افراد سراغ دارو‌های ضد اضطراب و آرامبخش ميروند، اما واقعیت این اســـت که باز هم با اســـترس و اضطراب دست به گریبان‌اند.

 

هر چند نگرانی و اضطراب تا حدی طبیعی اســـت، اما اضطراب مرض گونه ميتواند درد سرساز باشد. مطالعات نشان داده‌اند اســـترس وسواسی یکی از علت‌های اصلی اختلال اضطراب اســـت. برای اینکه بتوانید اضطراب‌تان را به طور موثر کاهش دهید، باید یک سری از نکات و واقعیت‌ها را یاد بگیرید.زندگی بدون اضطراب تا حدود زیادی به تغییر نگرش برميگردد. شما باید کنترل افکار و هیجانات خود را در دست بگیرید و هر کاری ميتوانید بکنید تا با اتفاقات اجتناب ناپذیر زندگی به بهترین شیوه‌ی ممکن کنار بیایید. سپس ميتوانید تمرکزتان را روی زندگی در زمان حال و در لحظه بگذارید، از خودتان مراقبت کنید و زندگی به دور از نگرانی و اســـترس داشته باشید.

 

بپذیرید که نگرانی بد اســـت

اولین قدم برای اینکه اضطراب را از خود دور کنید این اســـت که بپذیرید نگرانی احساس خوبی نیست. برخی از افراد به اشتباه تصور ميکنند نگرانی خوب اســـت و باعث ميشود خلاق‌تر، آماده‌تر و موثرتر باشند و یا نشان ميدهد نسبت به موقعیت‌ها و آدم‌ها، حساس و دقیق و باملاحظه‌اند، در حالیکه ابدا اینطور نیست.در واقع نگرانی بیمارگونه به ضرر شما، اطرافیان‌تان و حتی سلامتی شماســـت. وقتی شما بی‌دلیل در مورد هر چیزی نگران و مضطرب ميشوید، نميتوانید زندگی معمول خود را داشته باشید و این ميتواند سبب شود جلوی زندگی نرمال دیگران را نیز بگیرید. بسیاری از بیماری‌ها ناشی از اضطراب زیادند و اســـترس سبب افزایش وزن و فشار خون بالا نیز ميشود.

 

ببینید اضطراب‌تان ناشی از چیست

قدم بعدی برای زندگی بدون اضطراب زیاد این اســـت که شناسایی کنید نگرانی شما ریشه در چه چیزی دارد. برای خیلی از افراد، اســـترس مداوم ریشه در حوادثی در گذشته دارد. اگر شما بفهمید که تجربه‌ای منفی در گذشته، منبع نگرانی شماســـت ميتوانید یاد بگیرید که گذشته را چگونه رها کنید. اگر دیگر در گذشته زندگی نکنید، خواهید دید که نگرانی‌تان چقدر کمتر ميشود.

 

نسبت به افکارتان آگاه باشید

چطور اضطراب و استرس در زندگی را از بین ببریم

یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که ميتوانید برای یک زندگی به دور از اضطراب انجام دهید این اســـت که نسبت به افکار خود آگاه باشید. نگرانی مرض گونه معمولا با تصورات و تخیلات ما در ارتباط اند.

 

اما مطالعات اخیر نشان ميدهند وقتی پای اختلال اضطراب عموی به میان ميآید، نگرانی وسواس گونه بیشتر ریشه در افکار دارد تا تصورات. زیاد در مورد مسئله‌ای فکر کردن ميتواند باعث شود تا حدی نگران آن موضوع شوید که اســـترس بگیرید. آگاه بودن نسبت به افکار و تلاش برای عقب راندن افکار غیرمنطقی ميتواند کمک بسیار زیادی در رفع نگرانی در زندگی‌تان بکند.

 

درک کنید که بعضی چیز‌ها در کنترل شما نیستند

برای یک زندگی به دور از اضطراب بیش از حد باید مشخص کنید چه چیز‌هایی از کنترل شما خارج‌اند و رهای‌شان کنید. شما باید این طرز فکر را در خود ایجاد کنید که آنچه از کنترل شما خارج اســـت ربطی به شما ندارد. شما نميتوانید هر چیز و هر کسی را کنترل کنید. وقتی به این باور برسید، آن را خواهید پذیرفت.البته منظور این نیست که همه چیز را رها کنید و فقط منتظر بمانید و ببینید چه اتفاقی ميافتد. بلکه مدیریت آن چیز‌هایی که در کنترل شماســـت به شما احساس اعتماد بنفس و امنیتی ميدهد که زمینه را برای رفع نگرانی‌های‌تان فراهم ميکند. اما تلاش و نگرانی برای چیزی که در اختیار شما نیست، فقط انرژی‌تان را ميگیرد و پریشان‌ترتان ميکند.

 

در زمان حال زندگی کنید

وقتی مدام در حالت اســـترس و نگرانی هستید، همیشه در آینده‌ای مبهم و ترسناک زندگی ميکنید و این ميتواند لذت زندگی را از شما بگیرد. به جای اینکه مرتبا به آینده فکر کنید، سعی کنید طرز فکرتان را اصلاح کرده و روی زمان حال‌تان تمرکز کنید.وقتی در زمان حال زندگی ميکنید، ميتوانید عکس العمل لازم برای پیشگیری از مشکلات آینده را نشان دهید و انرژی‌تان صرف چیزی که اصلا نميدانید روی ميدهد یا نه نخواهد شد. باید قبول کنید که کسی از آینده خبر ندارد، اما با توجه به زمان حال و بهتر کردن اوضاع فعلی‌تان ميتوانید تا حدی آینده‌تان را نیز بهتر کنید.

 

ایمان داشته باشید و به خداوند توکل کنید

ایمان و ترس با هم جور نیستند. اگر ایمان داشته باشید و تلاش خودتان را هم بکنید، ترس به دل‌تان راهی پیدا نميکند، چون ميدانید خداوندی دارید که به او توکل ميکنید و بخشی از امور را به او ميسپارید. ایمان واقعی به شما آرامش ميدهد و انرژی‌های مثبت را به سمت‌تان ميفرستد.وقتی به قدرتی بالاتر از خود و فراتر از هر چیزی دل ميبندید، بیقراری‌تان فروکش ميکند، زیرا احساس ميکنید این قدرت بی‌نظیر مراقب و محافظ شماســـت و این اطمینان را به شما ميدهد که آنچه به صلاح‌تان اســـت برای‌تان روی خواهد داد. اگر بتوانید به چنین ایمان و اعتقادی دست پیدا کنید، به میزان چشمگیری از اضطراب و نگرانی‌تان کم ميشود و دل‌تان آرام ميگیرد.

 

آماده باشید

یکی از بهترین راه‌های زندگی به دور از نگرانی این اســـت که آماده باشید. وقتی رویدادی در آینده‌ای نزدیک انتظارتان را ميکشد و احساس ميکنید برای‌تان اســـترس برانگیز خواهد بود، خودتان را برای آن موقعیت آماده کنید. وقتی شرایط را تا حد ممکن آماده کردید، بقیه چیز‌ها را رها کنید و منتظر بمانید زمان بقیه چیز‌ها را پیش ببرد.البته نکته‌ی مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این اســـت که برای این آمادگی، زیاده روی هم نکنید. هر چند کار عاقلانه‌ای اســـت که مثلا برای طوفان و سیل و سایر فجایع طبیعی آماده باشید، اما احتمال اینکه دچار وسواس و زیاده روی شوید هم زیاد اســـت. مثلا شاید واقعا نیازی نباشد مقدار زیادی مواد غذایی ذخیره کنید، اما در یک حد معقول و سالم، آماده بودن ميتواند نگرانی‌تان را نیز تسکین بدهد.

 

لیست تهیه کنید

چطور اضطراب و استرس در زندگی را از بین ببریم

لیست تهیه کردن و نوشتن هم مانند آماده بودن از قبل، کمک‌تان ميکند با اقدام اولیه‌ای که انجام ميدهید تا حدودی از اضطراب‌تان کم کنید. مثلا وقتی چیز‌هایی را که برای سفر نیاز دارید مينویسید این اطمینان را پیدا ميکنید که هیچ چیز ضروری را فراموش نخواهید کرد.ضمنا روی کاغذ آوردن و نوشتن به طور کل حرکت بسیار خوبی اســـت، چون چیز‌هایی را که باید انجام دهید یا عامل نگرانی‌تان هستند تصویرسازی ميکنید و همین باعث ميشود مغزتان به شما اعلام کند که شرایط تحت کنترل اســـت و جای نگرانی وجود ندارد.

 

به کاری که انجام داده‌اید و تمام شده، دیگر فکر نکنید

وقتی تمام کار‌هایی را که در لیست‌تان نوشته بودید انجام دادید و کامل شدند و آمادگی‌های لازم را نیز فراهم کردید، حالا وقت آن اســـت که این کار‌ها را رها کرده و تمرکز و تلاش‌تان را صرف چیز‌های دیگری بکنید. اگر زمان زیادی را صرف فکر کردن به چیز‌هایی ميکنید که انجام شده و تمام شده‌اند، نميتوانید روی کار‌های بعدی که باید انجام شوند تمرکز کنید. نگرانی‌های بی مورد ميتوانند ناشی از زیاد فکر کردن به کار‌های انجام شده و تمام شده نیز باشند.

 

نگران حرف‌های دیگران نباشید

یکی از چیز‌هایی که خیلی از افراد به آن اهمیت ميدهند و نگرانش هستند، حرف‌ها و نظرات دیگران اســـت. شاید نگران این هستید که دیگران در مورد شما، خانواده‌تان و یا کار‌هایی که انجام ميدهید چه فکر ميکنند. این خیلی مهم اســـت که نگرانی‌های اینچنینی را رها کنید. اگر به این باور برسید که بهتر اســـت در برخورد با دیگران خود واقعی‌تان باشید، به این نتیجه هم خواهید رسید که مهم نیست دیگران در مورد شما چه فکری ميکنند. مهم این اســـت که شما در مورد خودتان چه فکری ميکنید و اینکه آیا انسان خوبی هستید یا نه. دست از اهیمت دادن به نظر دیگران برداشتن، راه زندگی بدون اســـترس را برای‌تان هموارتر ميکند.

 

موقعیت‌ها را بیش از اندازه تجزیه و تحلیل نکنید

یادتان باشد که افکار وسواس گونه، منبع اصلی اســـترس و اضطراب بیمار گونه‌اند. وقتی موقعیتی را بیش از اندازه تحلیل ميکنید و به آن حساسیت نشان ميدهید، باعث ميشود افکارتان مانند طوفانی مهیب، گرد و خاک‌های اضطراب و دلشوره را به پا کنند. هر چه بیشتر در مورد مسئله‌ای فکر کنید، بیشتر نگرانش خواهید شد.بهتر اســـت به یک مسئله از زوایای گوناگون نگاه کنید تا خیال‌تان راحت شود که برای آینده تا حدودی آماده‌اید. اما اگر زمان زیادی را صرف تجزیه و تحلیل حوادثی بکنید که یا مربوط به گذشته اند و دیگر نميشود کاری برای‌شان کرد یا مربوط به آینده‌اند و نميتوان آن‌ها را پیش بینی کرد، دلشوره و اضطراب امان‌تان را خواهد برید.

 

صبور باشید

چطور اضطراب و استرس در زندگی را از بین ببریم

صبر واقعا نعمت بزرگی اســـت، اما متاسفانه همه آن را ندارند. اگر صبرتان کم باشد، آشفتگی‌تان بیشتر خواهد بود. کم صبر و تحمل بودن، زمینه را برای نگرانی‌های بیشتر در مورد آینده به شدت هموار ميکند.کسب مهارت ارزشمندی مانند «صبر و تحمل» کار ساده‌ای نیست، اما اگر بتوانید تمرین کنید و تدریجا میزان تحمل‌تان را بالاتر ببرید، خدمت بزرگی به سلامت جسم و روح‌تان خواهید کرد.

 

چیز‌های خوب و مثبت را ببینید و شاد شوید

هر وقت دیدید در اضطراب و نگرانی به سر ميبرید، سعی کنید به دنبال جنبه‌های مثبت و هرچند کوچک بگردید تا شادتان کند. همین که مثبت‌ها را جستجو ميکنید کمک‌تان ميکند در زمان حال بمانید و بفهمید که همه چیز بد نیست و شرایط آٔنطور که فکر ميکنید ناخوشایند نیست. ضمنا توجه کردن به خوبی‌ها و مثبت‌ها، ترس‌تان را کمتر ميکند. نگرانی در مورد آینده اغلب ميتواند ناشی از این باشد که خوبی‌های زمان حال را نميبینید و به آن‌ها توجهی ندارید یا خوبی‌های گذشته را فراموش کرده‌اید. توجه به مثبت‌ها در زمان حال و گذشته، نگرش مثبت‌تری نسبت به آینده نیز به شما ميدهد.

 

به چیز‌هایی که دارید توجه کنید

توجه کردن به داشته‌ها نیز کمک‌تان ميکند فکرتان معطوف زمان حال شود. وقتی به جای اینکه نگران آینده باشید در لحظه ميمانید، شادترید و اســـترس کمتری دارید. روی تمام داشته‌های ریز و درشت خود در زندگی تمرکز کنید و مجال پرسه زدن در اســـترس‌های آینده را به خود ندهید. مدام نگران از دست دادن چیزی در آینده بودن ميتواند مانع لذت بردن از آنچه در حال حاضر دارید بشود. مثلا اگر مدام به این فکر کنید و نگران باشید که اگر همسرتان بعدا به شما خیانت کند چه ميشود، از اکنون‌تان غافل ميشوید و نميتوانید به تقویت پیوند عاطفی و ارتباط زناشویی‌تان در حال حاضر بیندیشید و خود به خود زمینه‌ی اتفاقات منفی را فراهم ميکنید.

 

قدردان بودن را تمرین کنید

قدردان و شکرگزار بودن نیز اضطراب‌تان را تسکین ميدهد. اگر توجه‌تان را معطوف داشته‌ها و نعمت‌های‌تان بکنید خواهید دید که باید قدردان آن‌ها باشید. وقتی بدانید چه چیز‌های خوبی دارید که به شما قوت قلب ميدهند ميتوانید کم کم نگرانی‌های‌تان را کاهش بدهید. یک راه خوب برای توجه به داشته‌ها و قدردان آن‌ها بودن این اســـت که آن‌ها را بنویسید. هر روز این کار را انجام دهید، مثلا در ابتدا یا در انتهای روز، و دست کم تمام چیز‌های خوبی که در آن روز برای‌تان روی داده را بنویسید.

 

زندگی را سخت نگیرید

هر چه زندگی را سخت‌تر بگیرید، مورد‌ها برای نگرانی هم بیشتر خواهند بود. اما اگر زندگی‌تان ساده و بی‌حاشیه باشد، طبیعتا نگرانی کمتری خواهید داشت، چون آنقدر دوروبرتان را پُر نکرده‌اید که بابت از دست دادن هر یک از آن‌ها اســـترس بگیرید. در نتیجه باز هم بهتر ميتوانید روی داشته‌های‌تان در زمان حال تمرکز کنید.برای ساده کردن زندگی‌تان ميتوانید از حذف چیز‌های غیرضروری و اضافی شروع کنید. این حذف کردن ميتواند ملموس یا غیرملموس باشد، مثلا شلوغی‌های ذهن‌تان را پاکسازی کنید، وسایل غیرضروری را از خانه دور کنید، رابطه‌های سمی و آزاردهنده را قطع کنید و به طور کلی زندگی‌تان را تا جایی که ممکن اســـت خلوت و آرام و جمع و جور کنید. خواهید دید که با این روش، چقدر تسلط تان بر امور بیشتر و بهتر ميشود و کمتر چیزی ميتواند نگران‌تان کند.

 

مدیتیشن کنید و به مراقبت‌های فردی‌تان اهمیت دهید

چطور اضطراب و استرس در زندگی را از بین ببریم

اگر دیدید دچار اضطراب هستید، روی مراقبت از خودتان دقیق‌تر شوید. مدیتیشن کمک‌تان ميکند ذهن‌تان را از موارد اســـترس برانگیز دور کرده و آرام‌تر شوید. تنها چند دقیقه مدیتیشن در روز کافیست تا تسلط فکری‌تان را به دست بیاورید و بیقراری‌تان را کم کنید.

 

خود مراقبتی نیز خیلی مهم اســـت. خوب غذا بخورید، خوب بخوابید و برای پرداختن به سرگرميهای مورد علاقه‌تان وقت بگذارید. خیلی از افراد مدام نگران اطرافیان‌شان هستند و زمان زیادی را صرف مراقبت و رسیدگی به آن‌ها ميکنند. فراموش نکنید که شما اول باید به سلامت جسم و روح خودتان اهمیت بدهید تا سر پا باشید و توان و انرژی لازم برای رسیدگی به دیگران و مراقبت از آن‌ها را کسب کنید. وقتی منبع انرژی خودتان کافی نباشد، طبیعی اســـت که دچار اســـترس شوید و دلشوره‌ی این را بگیرید که مبادا از پس مسئولیت‌های‌تان برنیایید.

 

از درمانگر کمک بگیرید

اگر روش‌های گفته شده را به کار بردید و تلاش‌تان را کردید، اما همچنان درگیر اضطراب شدید و دست و پاگیرتان بودید، پس حتما نیاز دارید از یک درمانگر حرفه‌ای کمک بگیرید. یک درمانگر خوب کمک‌تان ميکند علت اضطراب‌تان را بشناسید و تکنیک‌های لازم برای غلبه بر اســـترس‌تان را یاد بگیرید. پس اگر به این نتیجه رسیدید که کمک گرفتن از یک درمانگر، قدم اصلی شما برای داشتن یک زندگی با نگرانی‌های کمتر و آرامش بیشتر اســـت، تردید نکنید و از همین امروز اقدام کنید.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا