داستان,حکایت و شعر

پند نوشته های زیبا و عبرت آموز فلسفی

پند نوشته های زیبا و عبرت آموز فلسفی

با سلام به تمام همراهان مجله اینترنتی نیک شو. امروز و در این پست، پند نوشته هایی زیبا و آموزنده را برای شما آورده ایم تا با هم به مرور آن ها بنشینیم.

 

پند نوشته ها

پند نوشته های زیبا و عبرت آموز فلسفی

محبت تجارت نیست، بیایید اگر خوبی کردیم، یادمان برود تا بعدا با به زبان آوردنش ارزش خوبی و محبتمان را از بین نبریم.

پند نوشته های زیبا و عبرت آموز فلسفی

به راستی که روزی چشم ها بسته می شوند و دست ها مشت. غیر خودمان و خدای خودمان از هیچ کس توقعی نداشته باشیم.

پند نوشته های زیبا و عبرت آموز فلسفی

دوستان و وفاداران انسان همیشه در وقت سختی و مشکل مشخص می شوند.

پند نوشته های زیبا و عبرت آموز فلسفی

خداوندا، یاری مان کن تا اگر چیزی شکستیم، دل نباشد.

پند نوشته های زیبا و عبرت آموز فلسفی

بیایید مهربانی پیشه مان باشد نه پول و قدرت و زور بازوهایمان…

پند نوشته های زیبا و عبرت آموز فلسفی

تو با رفتنت مرا رنج دادی اما زخم های من روزی خوب می شوند، تو عشق را بی اعتبار کردی…

پند نوشته های زیبا و عبرت آموز فلسفی

صد بار گر توبه شکستی بازا… بیایید همانند او بتوانیم بدی ها را ببخشیم و همیشه به آدم ها فرصت بدهیم.

پند نوشته های زیبا و عبرت آموز فلسفی

به راستی که آدم ها وقتی در موقعیت های متفاوت قرار بگیرند می توانند به کلی عوض شوند و هیچ کاری هم ازشان بعید نیست…

پند نوشته های زیبا و عبرت آموز فلسفی

نمی شود همیشه همه چیز طبق مراد باشد… بیایید فاصله بگیریم از آنها که لیاقت محبت را ندارند.

پند نوشته های زیبا و عبرت آموز فلسفی

مباش در پی آزار خلق و هر چه خواهی کن…. که در شریعت ما غیر از این، گناهی نیست….

پند نوشته های زیبا و عبرت آموز فلسفی

دوری کنید از کسی که سرش به سمت شماست اما چشمانش جاهای دیگر را هم می بیند، دستانش در دست شماست اما حواسش جای دیگر….

پند نوشته های زیبا و عبرت آموز فلسفی

خیلی تفاوت دارد، خیلی…..

پند نوشته های زیبا و عبرت آموز فلسفی

 

 

1.9/5 - (22 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا