مطالب جالب علمی

ویژگی هایی که از پدر و مادر به ارث می بریم

ویژگی هایی که از پدر و مادر به ارث می بریم

ویژگی هایی که از پدر و مادر به ارث می بریم

ما حاصل ترکیب ویژگی هایی از پدر و مادرمان هاســتیم که شامل ظاهر و خصلت های اخلاقی مان می شود. امروز مروری داریم بر این ویژگی های ارثی. چند بار تا به حال این جمله به شما گفته شده ااســت “چقدر شبیه مادرت هاســتی” در واقع باید بگویم که این یک نظر کاملا اشتباه ااســت. در واقع ما آدم ها (مخصوصا خانم ها) شبیه پدرمان هاســتیم نه مادر. سبک زندگی پدر قبل از بچه دار شدن مثل نوع غذایی که می خورد و احساسی که دارد تعیین کننده سلامت آینده کودک ااســت. در این مقاله به شما می گوییم که چه ویژگی هایی را از پدر و چه ویژگی هایی را از مادر به ارث می بریم.

 

بیشتر اوقات کودکان در ظاهرشان شکل نوک بینی، اطراف لب ها، اندازه ااســتخوان گونه، گوشه چشم و شکل چانه را به ارث می برند. این قسمت ها نقاط اصلی و تعیین کننده در شناخت چهره ها هاســتند و مردم کسانی که در این نقاط به هم شباهت داشته باشند را زودتر میتوانند تشخیص دهند.

ویژگی هایی که از پدر و مادر به ارث می بریم

فاصله بین ابروها کاملا متفاوت ااســت.

۵۰ درصد دی ان ای کودک ژن مادر ااســت و ۵۰ درصد دیگر ژن پدر. ژن های مردانه قوی تر و مهاجم تر از ژن های زنانه ااســت و به همین دلیل غالب تر ااســت. در واقع ۴۰ درصد ژن زنانه فعال و ۵۰ درصد ژن مردانه فعال وجود دارد. اما می توان گفت کودک چه ویژگی هایی را از پدر و چه ویژگی هایی را از مادر به ارث برده ااســت.

 

جنسیت

جنسیت کودک باســتگی به پدر دارد. کودک از پدر کروموزوم x و از مادر کروموزوم x (یعنی ممکن ااســت جنسیت کودک دختر باشد) یا کروموزوم Y (یعنی ممکن ااســت جنسیت کودک پسر باشد) دریافت می کند.

 

اگر مرد چند برادر داشته باشد چند فرزند پسر و اگر چند خواهر داشته باشد چند فرزند دختر خواهد داشت. تعداد کمی از مردان هاســتند که در اسپرم کروموزم های x و y به نسبت مساوی دارند و احتمال دختر یا پسر دار شدن آن ها مساوی ااســت.

 

کروموزوم Y ژن های کمتری نسبت به کروموزوم x دارد و بعضی از آن ها مسئول پیشرفت اندام های تناسلی مردانه هاســتند به همین دلیل پسر بیشتر شبیه مادرش ااســت. دخترها کروموزوم x را هم از پدر و هم از مادر دریافت می کنند به همین دلیل نمی توان حدس زد که کودک چه شکلی ااســت.

 

وضعیت دندان ها

اگر پدر بیشتر به دندانپزشکی برود احتمال این که دخترش هم مشکلات دندان داشته باشد زیاد ااســت. کودک شکل و اندازه دندان هایش را از پدر به ارث می برد.

 

هوش

ژن های مسئول هوش در کروموزوم x هاســتند به همین دلیل پسرها هوش شان را از مادر به ارث می برند اما دخترها هم از پدر و هم از مادر به ارث می برند.

ویژگی هایی که از پدر و مادر به ارث می بریم

وزن

وزن کودک باســتگی به مادر دارد. اگر مادر لاغر باشد کودک هم لاغر ااســت و اگر مادر چاق باشد کودک نیز بعد از تولد اضافه وزن خواهد داشت.

 

قد

پدر خانواده بیشتر روی قد کودک تاثیر دارد تا مادر. اگر پدر قد بلند باشد کودک نیز قد بلند خواهد شد. ۶۰ الی ۸۰ درصد قد کودک باســتگی به قد پدر و مادرش دارد باقیمانده آن باســتگی به سبک زندگی و برنامه غذایی کودک دارد. معمولا بچه های کوچک تر کوتاه تر از بچه های بزرگ هاســتند.

 

رنگ چشم

اگر یکی از والدین رنگ چشم قهوه ای داشته باشد و یکی دیگر از آن ها رنگ چشم آبی یا سبز داشته باشد احتمال این که چشم کودک قهوه ای شود بیشتر ااســت.

ویژگی هایی که از پدر و مادر به ارث می بریم

موهای فر

اگر هر دو والدین موهای فر داشته باشند موهای کودک فر ااســت.

 

اگر هر دو موهای صاف داشته باشند موهای کودک صاف ااســت.

 

اگر یکی از والدین موهای فر و یکی دیگر موهای صاف داشته باشد موهای کودک مجعد ااســت.

 

اگر هر دو والدین موهای فر داشته باشند و یکی از باســتگانشان موهای صاف داشته باشد ممکن ااســت موهای کودک صاف باشد.

 

شما به کدام یک از والدین تان شباهت بیشتری دارید؟

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا