جامعه شناسی,روان شناسی

وقتی همکاران خانم برای مردان متاهل مشکل ساز می شوند

وقتی همکاران خانم برای مردان متاهل مشکل ساز می شوند

وقتی همکاران خانم برای مردان متاهل مشکل ساز مي شوند

بسیاری از اوقات پیش مي آید کـــه مردان متاهل در رابطه با همکارانشان دچار دردسر مي شوند ، دردسری به نام مشکوک شدن همسر به رابطه آن ها با همکاران خانم کـــه در جامعه ما بسیار رایج است ، اما در صورت پیش آمدن چنین مشکلاتی زن و مرد باید چکار کنند؟ در ادامه به شما خواهیم گفت.

 

سوال:

به رفتار نامزدم با همکارانش حساس شده‌ام؟ من دختری 25 ساله هستم، الان با پسری 25 ساله نامزد هستم و  ماه آینده قرار است کـــه ازدواج کنیم. من دختری در ظاهر معمولی و ساده هستم و نامزدم هم مثل من است. اصلاً یک دلیل انتخاب همدیگر سادگیمان بود. من یکسال قبل از نامزدی با او آشنا بودم.

 

زمانیکـــه من با نامزدم آشنا شدم، در محیط کاری ایشان کاملاً مردانه بود.

 

یکی از دلایل مهمي کـــه باعث شد از او خوشم بیاید سر به زیر بودن و این کـــه خیلی با دخترها گرم نميگرفت و رسمي و جدی برخورد ميکرد.

 

در حال حاضر ما هردو در یک شرکت کارمند هستیم.

 

ایشان با روابط من با همکارانم مشکلی ندارند، ولی من با همکاران خانم او مشکل دارم. در واحد کاری او، بیشتر همکاران خانم هستند کـــه حتی با حضور همسرانشان خیلی روابط آزاد و راحتی دارند و این موضوع مرا ميرنجاند و سبب سردی من ميشود.

 

بارها هم سر این موضوع بحث کرده‌ایم و ایشان ميگویند کـــه با کسی رابطه خاصی ندارد و در حد یک صحبت همکاری است و نه بیشتر، ولی من قانع نميشوم، احساس ميکنم کـــه آن خانم‌ها چیزی دارند کـــه من ندارم و این باعث ميشود کـــه نامزدم با آنها صميمي باشد.

 

بارها به مراسم دورهمي دعوت شده‌ایم کـــه به خاطر من به آن مراسم‌ها نميرویم چون من از آن خانم‌ها خوشم نميآید. خیلی واضح‌تر بگویم کـــه من هميشه نگران این هستم کـــه کسی همسر من را بخواهد از من بگیرد و همسرم شریک زندگی دیگری بخواهد داشته باشد.

 

هر چقدر کـــه پیش ميرویم ميبینم کـــه از قبل رفتار همسرم با خانم‌ها تغییر کرده و راحت‌تر با آنها صحبت ميکند و شوخی و شیطنت دارد.
چگونه شوهرم را از دوستانش دور کنم؟

وقتی همکاران خانم برای مردان متاهل مشکل ساز می شوند

ایجاد رابطه احساسی مردان متاهل و خانم ها در محل کار مي تواند منجر به خراب شدن زندگی هر دو شود

 

پاسخ مشاور

ابتدا در رابطه با مسئله دوستان و همکاران همسرتان، چند موضوع باید بررسی شود. همسرتان چه مدتی را با دوستانش سپری ميکند؟

 

دلایلی کـــه از نظر همسرتان باعث ميشود زمان خود را بیشتر با دوستانش بگذراند چیست؟

 

نگرانی شما از ارتباط داشتن همسرتان با دوستانش چیست؟ آیا از ابتدای ازدواج و یا پیش از آن نیز، ارتباط همسرتان با دوستانش زیاد بوده است؟

 

و یا مدتی است کـــه ارتباط بیشتر شده است؟

 

درصورتی کـــه شغل همسرتان با دوستانش مشترک است، این ارتباط را نميتوان به راحتی قطع کرد، چرا کـــه همسرتان خواسته یا ناخواسته با دوستانش ارتباط خواهد داشت.

 

راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل

دوست همسرتان باشید

با همسرتان صحبت کنید، ذکاوت بیشتری به خرج دهید و لذت‌هایی را کـــه با دوستانش تجربه ميکند شناسایی کنید.چه بسا شما بتوانید آن شرایط را فراهم کنید. آنچه تفریح را لذت‌بخش ميکند، احساس رهایی از مشکلات روزمره و افکار نگران کننده است.در صورتی کـــه تفریح شما و همسرتان این گونه نیست، هوشیار باشید و موانع را بشناسید.

 

مهارت ایجاد تعادل بین تمامي ‌امور زندگی موضوعی است کـــه همه افراد به آن نیاز دارند و شما و همسرتان نیز از این ‌امر مستثنا نخواهید بود.البته حضور شما نیز در کنار همسرتان و همراهی وی در این ‌امور، دارای اهميت ویژه‌ای است؛ چرا کـــه زمانی کـــه شما و همسرتان زندگی مشترکی را شروع کردید، این تعهد را دادید کـــه در هر مرحله کنار یکدیگر باشید؛ بنابراین مشکلات زمانی حل خواهد شد کـــه شما همراه همسرتان باشید و نه در مقابل او.

 

ابتدا اوضاع فعلی خود را بررسی کنید

آنچه را کـــه تا کنون انجام داده‌اید بررسی کنید و جاهایی را کـــه به قول معروف از خط تعادل خارج شده‌اید شناسایی کنید.

وقتی همکاران خانم برای مردان متاهل مشکل ساز می شوند

شک بیش از حد به همسر نیز مي تواند عواقب زیادی در پی داشته باشد

 

اهدافتان را مشخص کنید

برای این منظور فهرستی از اهدافتان را بنویسید و بر اساس اولویت دستیابی، آن‌ها را مرتب کنید. به طور دقیق و واضح هر هدف را توضیح دهید.

 

دوباره برنامه‌ریزی کنید

حال وقت آن رسیده، با توجه به اولویت‌ها و با توجه به آنچه تاکنون انجام داده‌اید، برنامه‌ای مناسب را تهیه کنید.

 

کمي وسواس به خرج دهید و جزء به جزء‌ امور را مشخص کنید.

 

جنبه‌های مختلف زندگی‌تان را بشناسید

علایق، مسئولیت‌ها، توانمندی‌ها و نیازمندی‌های خود را بشناسید و نگذارید آنها کنترل شما را در دست بگیرند.با شناسایی آنها ميتوانید در مواقع لزوم به آنها، بپردازید.

 

حالا بیاید مسئله را از دید دیگری بررسی کنیم ، در ادامه به رابطه درست خانم ها و آقایان در محیط کار اشاره مي کنیم:

اگر با همکار جنس مخالف خود در محیط کار مشکلاتی دارد، راهکارهای زیر مي تواند به شما کمک کند:

 

1. با همکارتان صحبت کنید

بسیاری از درگیری ها مي تواند به سادگی با باز کردن گره ها و صحبت کردن حل شود.بعضی از مردان اعتماد به نفس خود را در محل کار از دست مي دهند گرچه نگرش های آنها ممکن است در غیر این صورت بیان شود – و این امکان وجود دارد کـــه شما به طور تصادفی مي گوئید و یا چیزی را انجام دادید کـــه باعث عدم اعتماد به نفس در او شده است.به او بگویید کـــه شما احساس مي کنید کـــه ممکن است بین هر دو نفر از شما تنش وجود داشته باشدو از او بپرسید کـــه آیا چیزی است کـــه مي توانید انجام دهید، هم اکنون یا در آینده، کـــه این اوضاع را برای هر دو شما بهتر خواهد کرد.

 

در بعضی مواقع صحبت صریح با همکار در مورد نامناسب بودن رفتارش سبب تغییر طرز فکر او ميشود، یا حداقل باعث ميشود در زمانی کـــه باهم کار ميکنید رفتارش را تغییر دهد.اگر مزاحمت‌های ناخواسته در هنگام سفرهای کاری اتفاق بیفتند چون به سرپرست و یا بخش منابع انسانی دسترسی ندارید باید رک و راست با همکارتان صحبت کنید و خودتان مساله را حل و فصل کنید.هنگاميکـــه همکارتان در محیط خارج از شرکت رفتاری غیرمتعارف دارد، برخوردتان باید دقیقا مشابه برخوردتان در درون شرکت باشد. با او صحبت کنید و به او بگویید:” باید دست از این رفتار نادرست بردارید.”شاید حتی بهتر باشد کـــه در حالتی غیررسمي با او برخورد کنید مثل «من مدتی هست ميخواستم در مورد رفتارت در شرکت با تو صحبت کنم، و حالا کـــه در محیطی غیررسمي هستیم، اميدوارم وقت خوبی برای صحبت در این باره باشد.»

وقتی همکاران خانم برای مردان متاهل مشکل ساز می شوند

داشتن رابطه اصولی و درست با همکار مي تواند تمامي شرایط را ایده آل کند

 

2. مشکل را شخصی نکنید

بطور کامل امکان دارد کـــه همکاران شما توسط افراد یا شرایطی کـــه از محل کار کاملا حذف مي شوند، دچار مشکل شوند. دیدگاه او امکان دارد هیچ ارتباطی با شخصیت شما نداشته باشد. برخی از مردان با مردان دیگر رقابت دارند و در محیط حرفه ای زنان تهدید مي شوند.اگر زن هستید و همکار شما مرد است، همکار شما امکان دارد هراس داشته باشد کـــه در کار بهتر از او باشید یا این که احساس ناراحتی در اطراف شما داشته باشد، چون شما زن هستید. اوضاع هر چه باشد امکان دارد افراد معمولی مشکلات خودشان را با آن ها در ميان بگذارند و اگر بیش از حد مشکل را شخصی کنید، ممکن است طوری منفی رفتار کنید کـــه اوضاع را حتی بغرنج تر می کند.

 

3. تماس با همکاران خود را تا آنجا کـــه ممکن است محدود کنید

با بعضی از اشخاص نباید صحبت های غیرکاری داشته باشید.باید نوع شخصیت او را بشناسید. اگر فکر مي کنید کـــه صحبت کردن با او مشکل را بدتر مي کند یا صحبت کردن باعث مي شود او تحریک شود یا….. پس با او صحبت نکنید.هنگامي کـــه با او صحبت مي کنید، اطمينان حاصل کنید کـــه در مورد موضوعات مرتبط با کسب و کار تماس خود را تا حد ممکن محدود کنید.

 

4. شرایط موجود را بپذیرید

اگر سعی کردید با او صحبت کنید و آن را ندیده اید، ممکن است با این واقعیت روبرو شوید کـــه ” این رابطه دیگه چه طور رابطه ای است کـــه نمي شود پیدایش کرد و با او حرف زد.”به خاطر داشته باشید کـــه شما نباید با همه کسانی کـــه با آنها کار مي کنید، دوست باشید.شما فقط باید گاهی اوقات با همکاران در طول ساعات کار خود صحبت کنید تا شما و همکارانتان بتوانید کار خود را انجام دهید.

 

5. با رئیس خود در مورد اوضاع صحبت کنید

این به خصوص مهم است اگر احساس مي کنید کـــه نگرش همکار شما بدتر مي شود یا اگر از اینکـــه او را تهدید کنید، مي ترسید کـــه به یک رویارویی فیزیکی یا آزار و اذیت بپردازد؛ باید با رئیس خود صحبت کنید.رئیس شما باید از آنچه کـــه اتفاق مي افتد آگاهی داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم به او دست بزند.اگر همکارتان به مرزبندی‌های شخصی شما احترامي نميگذارد و کاملا حرف‌های شما را نادیده ميگیرد، رفتار او را به سرپرست‌تان گزارش کنید.سرپرست شما ميتواند ميانجیگری کرده و موقعیت‌های ناخوشایند پیش‌آمده را حل‌وفصل کند، بنابراین از او کمک بخواهید! وظیفه او این است کـــه به شما کمک کند.

 

توجه داشته باشید اگر شما در صحبت کردن با یک همکار مرد کـــه سعی دارد به شما نزدیک شود راحت نیستید، یا اگر حس تهدید شدن دارید
و یا این‌کـــه به‌طور ساده دوست ندارید به‌تنهایی با او روبه‌رو شوید، بخش منابع انسانی شرکت شما موظف به حمایت از شما است.اگر شما به‌طور فیزیکی، احساسی و یا زبانی مورد آزار قرار گرفتید، حتما کارهای او را به رییس تان گزارش بدهید.بااین‌ وجود صحبت با بخش منابع انسانی ممکن است پرخطر باشد و در بسیاری مواقع ميتواند به یک فرایند طولانی و پرتنش تبدیل شود.

 

6. با همکارتان نهار نخورید یا به حداقل برسانید

بعضی مواقع فهميدن این‌کـــه همکار شما صرفا قصد دوستی کاری دارد یا ميخواهد با شما رابطه‌ای خارج از روابط کاری داشته باشد، راحت نیست.
اما اگر همواره سعی کنید محتاط‌‌تر باشید، بهتر است.اگر یک همکار شما را برای ناهار دعوت ميکند و شما احساس ميکنید این ناهار در حقیقت برای شروع یک رابطه است، به او با صراحت بگویید اگر فقط دونفره برای ناهار ميروید، شما راحت نیستید.مثلا بگویید: «ممنون از دعوت شما، اما فکر ميکنم بهتر است کـــه با سایر همکاران گروهی برویم.» معمولا بهترین روش کشتن گربه دم حجله است.اگر او قصد تحقیر شما را نداشته باشد یا دنبال دردسر نگردد، منظور شما را خواهد فهميد.

 

اگر این به نظر شما خیلی رک و راست است و ممکن است طرف ناراحت شود، ميتوانید خودتان ناهار را گروهی کنید.تعداد دیگری از همکاران کـــه از کنارشان بودن لذت ميبرید را برای ناهار دعوت کنید.اگر همکار شما اصرار کرد کـــه باید دو نفری تنها با هم نهار بخورید، و شما خجالتی هستید و نمي توانید رک بگویید مي توانید به او بگویید کـــه سرتان شلوغ استو در فرصت مناسب او را خبر خواهید کرد، بالاخره او منظور شما را خواهد فهميد.

 

اگر همکار مزاحم شما پا را بازهم فراتر بگذارد، به او بگویید کـــه رفتارش صحیح نیست: «آقای ….. من واقعا از شما ميخواهم کـــه آنقدر از من نخواهید کـــه بیرون برویم. این کار در شان ما نیست و باعث ميشود کـــه من احساس راحتی نکنم. من نميخواهم کـــه این‌طور احساس کنم وقتی‌کـــه ما در یک محیط مشترک کار ميکنیم.»حتی برخی از خانم‌ها در محیط کار یا تحصیل برای همکاران یا همکلاسی‌های مرد خود، غذا آماده ميکنند و ميبرند کـــه این انجام این کار، وجهه خوبی برای خود آن خانم و حتی آقا ندارد.

وقتی همکاران خانم برای مردان متاهل مشکل ساز می شوند

وقتی کـــه یک مادر یا یک همسر در خانه و برای خانواده خودش، غذایی آماده ميکند، به‌نوعی نقش مادری و همسری خود را در برابر اعضایی کـــه همدیگر را به‌عنوان یک مجموعه در کنار هم پذیرفته‌اند، ایفا ميکند. اما اگر همين خانم یا همسر بخواهد خودش را برای آماده کردن غذا برای همکار یا همکلاسی خود به زحمت بیندازد، کار بیهوده‌ای انجام داده است چون وظیفه و نقشی در قبال آن فرد ندارد و اصلا نیازی هم به ایجاد حس وظیفه برای انجام این کار نیست.

 

در واقع خانمي کـــه برای همکار مرد خود غذا درست مي کند و مي برد، مي خواهد همکارش به او توجه کند.اگر مرد یا زن یا هردو متاهل باشند کـــه اصلا کار درستی نیست، اگر هم هر دو مجرد باشند بازهم دلیلی برای جلب توجه وجود ندارد و راه های بهتری برای جذب همکار وجود دارد.

 

7. در طول مسافرت کاری ارتباط را محدود کنید

اوضاع بدتر هنگامي است کـــه اوضاع های ناخواسته در هنگام سفرهای کاری اتفاق بیفتند.نميدانم به چه دلیلی ولی این‌طور به‌نظر ميرسد کـــه همکاران در هنگام سفرهای کاری فکر ميکنند تمام قوانین پوچ‌اند و دیگر نیازی به رعایت کردن‌ آن‌ها نیست.بودن در هتل حتی این حالت را تشدید ميکند، انگار کـــه کلمه هتل مجوزی برای این‌ است کـــه رعایت آداب معاشرت انتخابی و اختیاری است و ميتوان آن‌ را کنار گذاشت.ولی در طول مسافرت کاری تا آنجا کـــه ممکن است روابطتان را کمتر کنید تا به مشکل برنخورید.

 

8. با هم سطح خود ازدواج کنید

اگر در محل کار تصميم گرفتید با همکارتان ازدواج کنید، بهتر است از ازدواج با کسی کـــه موقعیت شغلی خیلی بالاتر یا خیلی پایین‌تر از شما دارد، دوری کنید.
برای مثال اگر کارمند هستید، همانطور کـــه درخواست آشنایی از تحصیلدار شرکت را نميپذیرید، بهتر است از رابطه با مدیرکل هم بپرهیزید.شما هميشه خود را پایین‌تر از کسی کـــه مدیر شماست ميبینید و همين پایین‌تر دیدن ميتواند اعتماد به نفس شما را در زندگی از بین ببرد و باعث شود حس کنید موقعیت سست‌تری دارید در حالی کـــه شما خارج از محیط کار شخصی هستید با ارزش‌های والای خودتان کـــه این ارزش‌ها هیچ ربطی به سلسله ‌مراتب اداری شما ندارد.

 

به علاوه این رابطه ميتواند حسادت همکاران را هم برانگیزد و باعث مشکلاتی در کار شود. همچنین در این صورت ممکن است هر پیشرفت کاری‌ای کـــه شما ميکنید به حساب ارتباطی کـــه دارید نوشته شود و قابلیت‌های شما تحت سؤال قرار بگیرد. این را هم بدانید اگر رابطه با رئیس‌تان به مشکل خورد، ممکن است کارتان را از دست بدهید.

 

بعضی از محل‌های کار نسبت به روابط بین کارمندان حساس هستند. در ایران تعدادی از شرکت‌های خصوصی استخدام زن و شوهر را ممنوع کرده‌اند بنابراین بهتر است قبل از تصميم برای ازدواج با همکار، سیاست‌های شرکت در این‌باره را بدانید و از خود بپرسید آیا ارزشش را دارد کـــه به خاطر آن کارتان را کنار بگذارید یا نه.

 

9. محیط کار را با مهمانی اشتباه نگیرید!

همه ما می دانیم که محیط کار مهمانی نیست. جای شوخی و خنده بیش از حد نیست! جای درد دل نیست. جایی برای سرک کشیدن در زندگی دیگران نیست. جایی برای بروز دادن خشم و ناراحتی نیست. جای برون ریزی عقده‌ها و نگرانی‌ها بر سر دیگران نیست. اما فقط برخی افراد و عده کمی هستند کـــه این نکات را در محیط کار رعایت کنند. جدی بودن و انعطاف‌ پذیری در محیط کار از مهم ترین ویژگی های رفتاری هر کسی است. با جدی بودن ميتوان اهداف کاری شرکت یا اداره و نیز اهداف کاری شخصی را جامه عمل پوشاند و با انعطاف‌پذیری ميتوان مشکلات را حل نمود تا موانع و مشکلات از سر راه برداشته شوند.

 

همه ما حقوقی داریم که باید از آنها هر جا کـــه می توانیم استفاده کنیم. اگر احساس مي کنیم رفتار همکارمان صحیح نیست، باید خودمان از حق خودمان دفاع کنیم.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا