پزشکی و بهداشتی

واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis چیست | علل و درمان خانگی

واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis چیست | علل و درمان خانگی

واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis چیست | علل و درمان خانگی

واژینوز باکتریال یک نوع اختلال در تعادل عملکرد باکتری های خوب و بد نسبت بهم اســت.در واقع نوعی از عفونت واژن اســت .در این مقاله علل و علایم واژینوز باکتریال و روش های درمان خانگی تهیه شده اســت .در ادامه با ما همراه باشید .

 

واژینوز باکتریال یا واژینوز باکتریایی یا BV شایعترین عفونت بین زنان 15 تا 44 اســت .این اتخلال باکتریال ممکن اســت  زنان مبتلا به عفونت‌های منتقله جنسی (STI)، عفونت‌های دستگاه تناسلی (RTIs) و حتی HIV را آسیب‌پذیر کند. بنابراین هر چی سریعتر به پزشک اطلاع دهید .

 

واژینوز باکتریال یا واژینوز باکتریایی چیست

واژینوز باکتریال نوعی عدم تعادل باکتری های خوب و بد اســت که در آن تعداد باکتری‌های بد در واژن بیش از تعداد باکتری‌های خوب اســت . واژن خانه‌ای برای باکتری‌های سالم و همین‌طور باکتری‌های بد اســت که در محیط اسیدی زندگی مــیکنند. با این حال، افزایش سطح pH واژن باعث مــیشود که بیش‌تر قلیایی باشد تا اسیدی.

 

به این ترتیب این محیط برای رشد باکتری ناسالم خواهد بود، و در اثر آن تعداد باکتری‌های خوب که به نام لاکتوباسیلوس شناخته مــیشوند، کاهش مــییابد، در حالی که تعداد باکتری‌های بد که به عنوان اندامگان بی‌هوازی شناخته شده‌اند، به شدت افزایش مــییابد. این روند باعث مــیشود تا واژن دچار تورم شود، پیامدی که به نوبه‌ی خود خروج ترشح، بوی بد، سوزش، یا خارش را نیز به همراه دارد.

 

علل بروز واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis

۱. داشتن رابطه‌ی جنسی با بیش از چند نفر

اگر چه ارتباط بین فعالیت جنسی و واژینوز باکتریال ناشناخته اســت، اما محققان واژینوز باکتریایی مکرر را در زنان دارای چند شریک جنسی یا یک شریک جنسی جدید مشاهده کرده‌اند. علاوه بر این، زنان دارای رابطه‌ی جنسی با زنان دیگر، بیش‌تر به واژینوز باکتریایی مبتلا مــیشوند. چنین پیامدی به این دلیل اســت که هر فرد دیگری که با او مقاربت مــیکنید ممکن اســت مجموعه‌ی متفاوتی از باکتری‌ها را داشته باشد. در حین این‌که واژن شما با این باکتری‌ها آشنا مــیشوند، این احتمال وجود دارد که باکتری‌های طبیعی مغلوب باکتری‌های جدید شوند.

 

۲. دوش واژینال

دوش واژینال در واقع به تمیز کردن واژن با آب و یا دیگر مواد پاکننده توجه دارد.این عمل باعث افزایش باکتری های بی هوازی در واژن می شود .در واقع خود واژن توانایی تمیز کردن را دارد و و در برابر آب پر فشار و محلول های پاک کننده مقاوم نیست و بسیار حساس اســت به همین دلیل دوش واژینال باعث ایجادعفونت می شود .

 

۳. حمام کردن با صابون و مایعات عطری و یا ضدعفونی‌کننده ها

زمانی که شما با صابون واژن خود زا شستشو می دهید احساس سوزش می کنید و این به این دلیل اســت که بافت واژن بسیار حساس اســت و سبب بروز عفونت واژن می شود پس سعی کنید برای شستشوی واژن از صابون و مایعات غیر معطر اســتفاده نکنید .

واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis چیست | علل و درمان خانگی

۴. داشتن یک شریک جنسی جدید

داشتن یک شریک جنسی جدید باعث عفونت واژن می شود چون شریک جنسی جدید عفونتی دارد که در زمان سکس به شما انتقال می دهد. به این ترتیب، بدن شما با انواع مختلف باکتری در تماس خواهد بود. ممکن اســت که سری جدید باکتری‌ها تمایل به غلبه بر باکتری‌های طبیعی موجود داشته باشند.

 

۵. سیگار کشیدن

بسیاری از محققان معتقدند که سیگار کشیدن به طور مستقیم با میکروارگانیسم‌هایی که در واژن شما قرار دارند، ارتباط دارد. سیگار کشیدن احتمال ابتلا به واژینوز باکتریایی را افزایش مــیدهد. مطابق با یکی از آزمایشات صورت گرفته در این رابطه، سیگار کشیدن یکی از عواملی اســت که باعث ایجاد واژینوز باکتریایی مــیشود. سیگار یک اثر ضد اســتروژن روی بدن دارد. علاوه بر این، مقدار زیادی از بنزو پیرن دیول اپوکسی (BPDE) باعث تحریک باکتریوفاژ در لاکتوباسیلوس مــیشود. از این رو، سیگار کشیدن باعث ایجاد اختلال در فلور طبیعی مورد نیاز برای رشد باکتری‌های سالم مــیشود، و به این ترتیب رشد باکتری‌های بد و متعاقبا، واژینوز باکتریال را تسهیل مــی‌کند.

 

۶. اســتفاده از دستگاه داخل رحمی (IUD)

دستگاه داخل رحمی اساسا یک دستگاه کوچک T شکل برای جلوگیری از بارداری اســت که مــیتواند شامل هورمون باشد یا پوشش مسی داشته باشد. دستگاه‌هایی که حاوی هورمون هستند، به عنوان دستگاه‌های داخل رحمی هورمونی شناخته مــیشوند، در حالی که دستگاه‌های دارای پوشش مس، به عنوان دستگاه‌های داخل رحمی مسی شناخته مــیشوند. زنانی که از دستگاه‌های داخل رحمی اســتفاده مــیکنند در مقایسه با زنانی که روش‌های دیگر کنترل بارداری را به کار مــیبرند، بیش‌تر به واژینوز باکتریال مبتلا مــی‌شوند.

 

۷. اســتفاده از مواد شوینده‌ی قوی برای لباس زیر

معمولا محصولات شستشوی قوی برای واژن را هم به صورت خارجی و هم به صورت داخلی دچار تحریک و سوزش مــیکنند. آن‌ها معمولا تعادل pH واژن را تغییر مــیدهند، که منجر به عدم تعادل در شرایط مطلوب برای زنده ماندن لاکتوباسیلوس شده و از این رو تعداد باکتری‌های بی‌هوازی ایجادکننده‌ی واژینوز باکتریایی را افزایش مــیدهد.

 

۸. دیابت
زنان مبتلا به دیابت در مقایسه با زنان غیر دیابتی بیش‌تر در معرض ابتلا به واژینوز باکتریایی ‌هستند. علاوه بر این، بالا بودن قند در بدن منجر به افزایش مقدار قند در غشای مخاطی در واژن نیز مــیشود. به این ترتیب یک محیط مطلوب برای رشد باکتری‌های بد و قارچ فراهم مــیشود.

واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis چیست | علل و درمان خانگی

علایم ابتلا به واژینوز باکتریال

۱. خروج ترشح غیر طبیعی از واژن .واژینوز باکتریال یکی از شایع‌ترین علل خروج ترشح بیش از حد از واژن اســت. زنانا مبتلا به واژینوز باکتریایی از خروج ترشحات سفید یا خاکستری واژن رنج مــیبرند. ممکن اســت در بعضی مواقع، به ویژه بعد از رابطه‌ی جنسی، بوی ماهی از واژن به مشام برسد.

۲. درد، خارش، و احساس سوزش در واژن.

۳. احساس سوزش هنگام ادرار کردن.

 

تــشخیص واژینوز باکتریایی Bacterial vaginosis

واژینوز باکتریایی را مــیتوان از طریق اســتفاده از پنبه در منطقه‌ی واژن تشخیص داد. سه آزمایش وجود دارد که برای تشخیص وجود واژینوز باکتریال انجام مــیشود.

۱. تست ویف – تست ویف با افزودن مقدار کمی از هیدروژن پراکسید به اسلاید حاوی نمونه‌ای از ترشح واژینال انجام مــیشود. وجود بوی شبیه ماهی نشان مــیدهد که فرد به واژینوز باکتریایی مبتلا اســت.

۲. تست اسیدیته – واژن تا حدی ماهیت اسیدی دارد. به طور کلی مقدار pH آن از ۳.۸ تا ۴.۲ متغیر اســت. برای تشخیص واژینوز باکتریایی با اســتفاده از تست اسیدیته، نمونه‌ای از ترشح خارج شده از واژن روی کاغذ لیتموس گذاشته مــیشود تا اسیدی بودن آن را بررسی کند. pH بالاتر از ۴.۵ نشان‌دهنده‌ی ماهیت قلیایی واژن و از این رو وجود واژینوز باکتریال اســت.

۳. آزمایش سلول‌های کلیدی – این آزمایش با اضافه کردن یک قطره محلول کلرید سدیم به اسلاید حاوی یک نمونه از ترشح خارج شده از واژن انجام مــیشود. سلول‌های کلیدی در صورت وجود، زیر میکروسکوپ قابل مشاهده هستند. سلول‌های کلیدی چنین نامی دارند به این دلیل که علت خروج ترشح از واژن را نشان مــیدهند. آن‌ها سلول‌های اپیتلیوم هستند که پوششی از باکتری‌ها دارند.

 

عــدم درمان واژینوز باکتریال چه پیــامدهایی دارد؟

واژینوز باکتریایی به مدت ۲-۳ روز بهبود مــییابد. با این حال، در صورتی که چنین اتفاقی رخ نداد، باید توجه بیش‌تری به خرج بدهید. باید برای درمان واژینوز باکتریایی اقدام کنید و شیوع آن را در آینده تحت کنترل قرار دهید. بیماری واژن ممکن اســت عوارض جانبی زیر را در پی داشته باشد:

 

۱. عوارض در دوران بارداری – واژینوز باکتریایی اثرات نامطلوبی بر بارداری دارد. این اختلال ممکن اســت منجر به سقط جنین، زایمان زودرس، پارگی زودرس غشاء، عفونت مایع آمنیوتیک، اندومتریت پس از زایمان و خطر عفونت زخم پس از سزارین و همین‌طور با وزن کم هنگام تولد. از این رو، نوزادان زود متولد شده، به احتمال زیاد از مشکلات مختلفی مانند مشکل تنفس، عفونت، خونریزی داخل مغز، رشد ضعیف، بیماری‌های مزمن ریه و رشد نامناسب رنج خواهند برد.

 

۲. خطر بالاتر ابتلا به ابتلا به STIها، از جمله HIV – وجود واژینوز باکتریایی، خطر ابتلا به ویروس HIV، تبخال تناسلی، کلامیدیا، بیماری التهابی لگن و سوزاک را افزایش مــیدهد. بیماری‌هایی مانند اچ‌آی‌وی که مــیتوانند به صورت جنسی انتقال بیابند، احتمال ابتلای شریک زندگی‌تان را نیز افزایش مــیدهد.

واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis چیست | علل و درمان خانگی

درمان خانگی واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis

۱. ماســت

پروبیوتیک‌ها یک گزینه‌ی عالی برای حفظ سلامت مجاری ادراری و واژن هستند. درمان‌های پروبیوتیک به بدن کمک مــیکنند تا تعادل طبیعی را در ناحیه‌ی تناسلی بازیابی کند. ماســت ماهیتی پروبیوتیک دارد. این ماده‌ی غذایی شامل باکتری‌های خوب اســت. این باکتری‌ها به بدن کمک مــیکنند تا عفونت را درمان و تعادل طبیعی را بازیابی کند.

 

جهت اســتفاده از ماســت برای این منظور مــیتوانید هر روز ۲۲۰ گرم ماســت ساده و شیرین‌نشده بخورید یا توپ پنبه‌ای را در ماســت ۱۰ دقیقه خیس بگذارید و آن را به مدت دو ساعت درون واژن قرار دهید. این روش درمانی به بازسازی باکتری سالم به منظور خلاص شدن از شر واژینوز باکتریایی کمک مــیکند. به علاوه، این درمان ارزان قیمت دارای کم‌ترین عوارض جانبی اســت.

 

۲. سیــر

طبق یک مطالعه، سیر مــیتواند به عنوان یک داروی گیاهی برای درمان واژینوز باکتریال اســتفاده شود. سیر در عین حال درمان نسبتا موثرتری برای درمان واژینوز باکتریایی اســت، در مقایسه با سایر روش‌های محبوب مانند مترونیدازول. سیر مجموعه‌ای از سی و سه ترکیب گوگردی اســت که در میان آن‌ها آلیسین مسئول خواص ضد باکتریایی آن اســت.

واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis چیست | علل و درمان خانگی

سیر مــیتواند به طور مستقیم خورده شود. همچنین، انواع مختلفی از مکمل‌های سیر در بازار وجود دارد از جمله کرم‌های واژینال سیر یا داروهای خوراکی. شما همچنین مــیتوانید یک حبه سیر را پیچیده در گاز هر روز به مدت نیم ساعت داخل واژن قرار دهید.

 

۳. هیدروژن پراکسید

باکتری سالمی که با نام لاکتوباسیلوس شناخته مــیشود، هیدروژن پراکسید تولید مــیکند که به مهار واژن برای حفظ تعداد باکتری‌های ناسالم در مقدار مورد نیاز کمک مــیکند و تعادل را حفظ مــیکند. هیدروژن پراکسید ترکیبی از هیدروژن و اکسیژن اســت و به همین‌ها تجزیه مــیشود. بر اساس تخمین‌ها ۷۵ تا ۹۰ درصد لاکتوباسیلوس‌ها در اکثر واژن‌های سالم، هیدروژن پراکسید تولید مــیکنند.

 

با این حال، تنها ۵٪ توانایی انجام این کار را در یک واژن مبتلا به واژینوز باکتریال انجام مــیدهند. به همین دلیل اســتعمال مداوم ۱ اونس هیدروژن پراکسید مــیتواند واژینوز باکتریال را درمان کند. درعین حال، این ماده یکی از داروهای خانگی ارزان برای از بین بردن BV اســت، که نسبت به روش‌های سنتی عوارض جانبی نسبتا کم‌تری دارد.

 

۴. روغــن درخت چای

روغن درخت چای یک روغن معطر اســت که از گیاهی به نام Melaleuca alternifolia که در اســترالیا یافت مــیشود، به دست آمده‌اســت. این روغن پر اســت از خواص ضد میکروبی عالی، به همین دلیل اســت که به عنوان یکی از مواد تشکیل‌دهنده در انواع مختلف محصولات آرایشی اســتفاده مــیشود. شما مــیتوانید ۵ تا ۱۰ قطره روغن درخت چای را با یک اونس روغن حامل مخلوط کنید.

 

روغن حامل مــیتواند هر روغن دیگری باشد از جمله روغن زیتون، روغن نارگیل یا روغن جوجوبا. اســتفاده از روغن حامل به این دلیل اســت که غلظت بالای روغن درخت چای مــیتواند پوست را تحریک کرده و آن را بسوزاند، و حتی ممکن اســت بافت ظریف واژن را دچار سوزش کند. یک تامپون را ابتدا در ترکیب روغنی قرار دهید و آن را داخل واژن بگذارید. بعد از یک ساعت تامپون را خارج کنید.

 

۵. بوریک اسید

اسید بوریک به دلیل کم هزینه بودن، سهولت اســتفاده و دسترسی آسان، یکی از رایج‌ترین داروهای طبیعی برای درمان واژینوز باکتریایی بوده‌اســت. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، اسید بوریک برای درمان عفونت‌های مربوط به BV بسیار موثر اســت. همچنین مصرف منظم اسید بوریک اثرات طولانی مدت و امیدبخش بر واژینوز باکتریال دارد.

شما مــیتوانید اسید بوریک را به شکل کپسول و به طور منظم دو هفته داخل واژن قرار بدهید. لازم به ذکر اســت که اسید بوریک طبیعت سمی دارد و از این رو خوراکی نیست. همچنین در صورتی که حامله هستید، باید از اســتعمال اسید بوریک پرهیز کنید.

 

۶. سرکــه سیب

یکی از دلایل اصلی بروز واژینوز باکتریایی، تغییر تعادل pH اســت که باعث مــیشود تعداد باکتری‌های ناسالم بیش‌تر از باکتری‌های خوب باشد. اســتفاده از سرکه سیب تراز طبیعی PH واژن را بازیابی مــیکند و بنابراین فلور طبیعی نیز دوباره ایجاد مــیشود. سرکه سیب در عین حال با توجه به خواص ضد باکتری که دارد باکتری‌های ناسالم را از بین مــیبرد، روندی که به نوبه‌ی خود کمکی به رشد باکتری‌های خوب اســت.

واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis چیست | علل و درمان خانگی

برای انجام این درمان مــیتوانید ۱ قاشق چایخوری سرکه سیب و ۲ فنجان آب را با هم مخلوط کنید و با اســتفاده از ترکیب حاصل ناحیه‌ی واژن را شستشو دهید. روش دیگر این اســت که نصف فنجان سرکه سیب را به آب داخل وان اضافه کنید و در حدود ۳۰ دقیقه در این آب غوطه‌ور شوید.

 

۷. تخــم شنیلیله

تخم شنیلیله به دليل ارزش درماني که دارد براي درمان بسياري از بيماري‌ها، به طور گسترده‌ای در سراسر دنيا مورد اســتفاده قرار مي‌گيرد (هم به صورت خوراکی و هم به صورت خارجی). این دانه‌های قدرتمند علاوه بر تقویت سیستم ایمنی، مــیتوانند برای درمان دیابت، متعادل کردن سطح کلسترول، حفظ سلامت قلب، درمان یبوست و بسیاری دیگر از جمله درمان خانگی با واژینوز باکتری اســتفاده شوند. این ماده کمک‌تان مــیکند تا سطح pH واژن را حفظ کرده و در عین حال با بهبود سیستم ایمنی، روند بهبود را سرعت مــیبخشد.

 

تخم شنبلیله را مــیتوان به روش‌های مختلف مصرف کرد. یک قاشق چایخوری از این دانه‌ّها را در یک فنجان آب به مدت شب تا صبح خیس بگذارید. این آب را هر روز صبح قبل از صبحانه بخورید. شما مــیتوانید این روند را چند روز تکرار کنید. روش دیگر این اســت که مــیتوانید یک قاشق چایخوری تخم شنبلیله را به صورت پودری به یک فنجان ماســت اضافه کنید و ترکیب حاصل را هر روز یا تا زمانی که واژینوز باکتریال درمان شود، بخورید.

 

روش دیگر این اســت که مــیتوانید یک قاشق چایخوری از این دانه‌ها را در یک فنجان آب به مدت حدود ۵ دقیقه بجوشانید، سپس ترکیب را صاف کرده و محلول حاصل را بخورید. در صورت تمایل مــیتوانید کمی عسل نیز برای بهبود طعم و مزه، به محلول اضافه کنید. این روش درمانی را مــیتوانید دو بار یا سه بار در روز تکرار کنید.

 

۸. روغــن نارگــیل

روغن نارگیل سرشار از ترکیبات ضد باکتری، ضد قارچی و ضد ویروسی اســت. طبق یک مطالعه، ۳۰-۴۰ درصد از این روغن را، اسید لوریک تشکیل مــیدهد. اسید لوریک سیستم ایمنی را تقویت مــیکند و بنابراین قادر اســت روند بهبودی را تسریع کند. به همین دلیل اســت که روغن نارگیل یکی از داروهای خانگی توصیه‌شده برای درمان واژینوز باکتریال اســت. این روغن باعث رشد باکتری‌های سالم مــیشود و از رشد باکتری‌های بد جلوگیری مــیکند.

 

روغن نارگیل را مــیتوانید به عنوان روغن پخت و پز اســتفاده کنید. روش دیگر این اســت که مــیتوانید یک تامپون خیس خورده در روغن نارگیل را به مدت حدود دو ساعت داخل واژن قرار بدهید. پس از خارج کردن تامپون، واژن را با آب ولرم شستشو دهید. همچنین، مــیتوانید روغن نارگیل را در منطقه‌ی آسیب‌دیده دو یا سه بار در روز اســتعمال کنید.

 

۹. شیــر

مصرف پروبیوتیک یکی از بهترین درمان‌ها برای واژینوز باکتریال اســت. محصولات لبنی مختلف مانند شیر نیز در زیر مجموعه‌ی پروبیوتیک‌ قرار مــیگیرند و منبع خوبی برای لاکتوباسیلوس هستند که برای واژن سالم اهمیت زیادی دارد. شیر، به ویژه شیر حاوی اسیدفولیک، به طور گسترده‌ای برای درمان واژینوز باکتریایی اســتفاده مــیشود. چنین تاثیری به این دلیل اســت که شیرِ غنی از لاکتوباسیلوس‌ها، به بازگرداندن فلور طبیعی واژن کمک مــیکند.

 

شما مــیتوانید هر روز یک لیوان شیر بخورید، یا یک تامپون را در شیر خیس کنید و آن را در واژن قرار دهید. بگذارید تامپون به مدت حدود ۱-۲ ساعت بماند و بعد آن را بیرون بیاورید. یک بار در روز این روش درمانی را تکرار کنید.

 

۱۰. بــرگ چریش

گیاه دارویی چریش در سراسر جهان برای توانایی‌های درمانی‌اش شناخته‌شده اســت. محصولات مختلف تولید شده از درخت چریش وجود دارد که برای سلامتی انسان مفید هستند. این محصولات به دلیل داشتن خواص ضدعفونی‌کننده، ضد قارچی و ضد ویروسی شناخته شده‌اند. چریش یک درمان آزمایش شده برای درمان عفونت‌های مختلف واژن اســت، از جمله عفونت‌های ویروسی، عفونت‌های باکتریایی، عفونت‌های قارچی و عفونت‌های مخمری.

 

یک مشت برگ چریش بردارید و آن‌ها را به مدت حدود ۳ دقیقه در یک تابه حرارت دهید. اجازه دهید خنک شوند و سپس آن‌ها را آسیاب کنید تا پودر شوند. با مخلوط کردن دو قاشق چایخوری از این پودر و آب خمیر نرمی را تهیه کنید و بعد آن را در اطراف واژن قرار دهید. برای رسیدن به نتایج دلخواه این فرایند را دو بار در روز تکرار کنید.

 

۱۱. کــالندولا

چنان‌چه در مطالعات فارماکولوژیک اثبات شده‌اســت، کالندولا دارای خواص ضد ویروسی و ضد باکتری اســت. بنابراین، در ترکیبات مختلف بالینی برای درمان تعدادی از بیماری‌ها و عفونت‌ها اســتفاده مــیشود. کالندولا یکی از قوی‌ترین داروهای گیاهی اســت که به یک سوال مهم پاسخ مــیدهد: “چگونه به طور طبیعی واژینوز باکتریال را درمان کنیم؟” ثابت شده که این گیاه دارویی تأثیر آرام‌بخشی روی عفونت و تحریک ایجاد شده در اثر آن دارد.

 

با جوشاندن مقداری کالندولا در نیم لیتر آب، چای گیاهی آماده کنید. سپس یک تکه پارچه‌ی تمیز بردارید و آن را در این چای خیس کنید. با این پارچه روی واژن ضربه‌های آرام بزنید تا از شر سوزش و قرمزی خلاص شوید و واژینوز باکتریال را از بین ببرید.

 

۱۲. روغــن پونه‌ی کوهی

روغن اورگانو یا پونه‌ی کوهی یکی دیگر از داروهای خانگی اســت که خواص دارویی فوق‌العاده‌ای دارد از جمله خواص ضد باکتری، قارچ کش، ضد ویروسی و ضد میکروبی. یکی از مزایای اصلی این روغن، توانایی‌اش برای محدود کردن احتمال عود واژینوز باکتریال اســت.چند قطره روغن پونه‌ی کوهی آماده کرده و آن را با روغن زیتون مخلوط کنید.

 

ترکیب به دست آمده را روی واژن اســتعمال کنید و اجازه بدهید به مدت حدود ۱۲۰ دقیقه بماند. این روند را یک بار در روز تکرار کنید تا علائم قابل‌توجه بهبودی را مشاهده کنید. روش دیگر این اســت که مــیتوانید مخلوطی از سه قطره روغن اورگانو و آب ولرم را بنوشید. برای رهایی از شر واژینوز باکتریال ، حدود دو ماه این روش درمانی را ادامه بدهید.

 

۱۳. آلوئه‌ورا

آلوئه‌ورا منبع غنی آنتراکینون‌ها اســت که آلوئه‌ورا را پر از خواص ضد باکتریایی مــیکنند. به همین دلیل، اســتفاده از آلوئه‌ورا در واژن، رشد باکتری‌های ناسالم را که عامل اصلی بروز واژینوز باکتریال هستند، محدود مــیکند. این گیاه دارویی یکی از عوامل شفادهنده‌ی طبیعی اســت که به طور گسترده‌ای در دسترس اســت و مــیتواند به طور طبیعی برای درمان واژینوز باکتریال اســتفاده شود.

 

برگ آلوئه‌ورا را بردارید و آن‌ها را با اســتفاده از آب ساده بشویید. برای به دست آوردن ژل، برگ را به صورت طولی برش دهید. این ژل تازه را روی منطقه‌ی آسیب‌دیده اعمال کنید. این روند باید به مدت حدود ۱ تا ۲ هفته تکرار شود تا به نتایج مورد نظرتان برسید.

 

۱۴. گردو سیاه

گردوی سیاه، بمبی از تانن‌ها و جاگلون‌ها اســت که طبیعت ضد باکتری‌ دارند. به علاوه، این گردو دارای خواص ضدعفونی‌کننده و ضد انگل اســت که به تخریب باکتری‌هایی که باعث عفونت مــیشوند کمک مــیکند. به همین دلیل اســت که گردوی سیاه به عنوان یکی از درمان‌های خانگی مناسب برای واژینوز باکتریال محسوب مــیشود.

 

برای انجام این درمان طبیعی جهت از بین بردن واژینوز باکتریایی، چند قطره از تنتور گندم سیاه را آماده کنید و آن را در منطقه‌ی آسیب‌دیده بمالید. این روش درمانی باید یک بار در روز انجام شود تا واژینوز باکتریال به طور کامل از بین برود. روش دیگر برای اســتفاده از مزایای گردوی سیاه این اســت که مــیتوانید مکمل آن را به طور روزانه مصرف کنید.

 

۱۵. اکیناسه

دلیل اصلی ابتلا به انواع عفونت‌ها داشتن یک سیستم ایمنی ضعیف اســت. عفونتی که به بدن‌مان حمله مــیکند، مــیتواند منجر به مشکلات بهداشتی مختلف از جمله سرماخوردگی یا احتمالا بروز نوعی عدم تعادل، مانند واژینوز باکتریال شود.اکیناسه یکی از درمان‌های طبیعی برای واژینوز باکتریایی اســت که به شدت سیستم ایمنی را تحریک مــیکند.

واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis چیست | علل و درمان خانگی

به این ترتیب بدن مــیتواند با قدرت بیش‌تری با ویروس‌ها و باکتری‌های مختلف مبارزه کند.شما مــیتوانید ۲ میلی‌لیتر از تنتور اکیناسه را به صورت خوراکی ۳ تا ۴ بار در روز و به مدت دست کم ۲ تا ۳ روز مصرف کنید. اگر علائم بهبودی قابل مشاهده نبود، مــیتوانید دوز دارو را افزایش دهید. این درمان BV برای افرادی که نسبت به آفتابگردان واکنش آلرژیک دارند، توصیه نمــیشود.

 

۱۶. خوک طلایی

گیاه دارویی خوک طلایی از یک ترکیب زیست‌فعال معروف به نام بربرین تشکیل شده‌اســت که طبیعت ضد باکتری و ضد قارچی دارد. علاوه بر این، بربرین همچنین قادر به فعال کردن گلبول‌های سفید و در نتیجه، تقویت سیستم ایمنی بدن و بهبود توانایی بدن برای مبارزه با عفونت اســت. بنابراین، این گیاه قدرتمند نیز یک پاسخ گیاهی به این سوال اســت: “چگونه از شر واژینوز باکتریال خلاص شویم؟”

واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis چیست | علل و درمان خانگی

این گیاه دارویی با باکتری‌های ناسالم مبارزه مــیکند و باعث رشد باکتری‌های سالم مــیشود.گیاه خوک طلایی در قالب کپسول‌های ۱-۵۰۰ میلی‌گرمی موجود اســت و شما مــیتوانید آن‌ها را به صورت خوراکی با یک لیوان آب دو بار در روز و به مدت یک هفته یا تا زمانی که علائم بهبودی را دیدید، مصرف کنید.

 

۱۷. میوه‌های خانواده‌ی مرکبات

میوه‌های خانواده‌ی مرکبات به عنوان منبع فوق‌العاده‌ای از ویتامین C محسوب مــیشوند. ویتامین C باعث تقویت سیستم ایمنی بدن مــیشود، بنابراین بدن برای مبارزه با عفونت‌ها و همچنین درمان واژینوز باکتریال قدرت بیش‌تری خواهد داشت. میوه‌های مرکبات برای درمان واژینوز باکتریایی یک درمان خانگی عالی محسوب مــیشوند.تمام کاری که باید انجام دهید این اســت که میوه‌های مرکبات مانند لیمو، پرتقال، گریپ‌فروت و … را در برنامه‌ی غذایی همیشگی‌تان بگنجانید.

 

۱۸. اسید فولیک

اسید فولیک خواص دارویی فوق العاده ای در درمان عفونت واژن دارد .این ویتامین با تقویت سیستم ایمنی بدن واژینوز باکتریایی را هدف قرار داده و آن را درمان مــیکند. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که زنان دارای رژیم غذایی حاوی اسید فولیک کم‌تر، معمولا از واژینوز باکتریال رنج مــیبرند.

 

شما مــیتوانید اسید فولیک مورد نیاز را با اســتفاده از سبزیجات برگ سبز، آووکادو، مارچوبه، کلم بروکلی، لوبیای خشک، نخود فرنگی، آجیل و اسفناج در رژیم غذایی‌تان، دریافت کنید. روش دیگر برای دریافت اسید فولیک این اســت که مــیتوانید یک دوز ۸۰۰ میکروگرمی از آن را به صورت دو دوز ۴۰۰ میکروگرمی، برای درمان واژینوز باکتریال مصرف کنید.

 

۱۹. گیاه دارویی تراکیل

تراکیل یک جایگزین گیاهی اســت که برای درمان طبیعی واژینوز باکتریایی مورد اســتفاده قرار مــیگیرد. این داروی گیاهی از قدیم‌الایام مورد اســتفاده بوده‌اســت و گفته مــیشود که جریان طبیعی مایعات داخلی بدن را بازسازی مــیکند و سبب تسهیل حذف سموم مضر از بدن مــیشود. اســتفاده از این دارو، یکی از روش‌های گسترده و توصیه شده توسط پزشکان آیورودا برای درمان واژینوز باکتریال اســت.

 

چای تراکیل را مــیتوانید با اضافه کردن یک قاشق چایخوری از برگ آن به یک لیوان آب جوش آماده کنید. اجازه بدهید گیاه تقریبا به مدت ده دقیقه دم بکشد. شما مــیتوانید چای این گیاه دارویی را بنوشید یا آن را بعد از خنک شد‌ن، برای شستشوی واژن اســتفاده کنید.

 

۲۰. مریم‌گلی

مریم‌گلی گیاهی اســت که به عنوان یک داروی شناخته‌شده و محبوب برای درمان انواع مختلفی از بیماری‌ها اســتفاده مــیشود. این گیاه دارویی آمیزه‌ای از ترکیباتی اســت که باعث مــیشوند گیاه خواص ضد التهابی، ضد باکتری و ضد عفونی داشته باشد. به همین علت، مریم‌گلی قادر اســت با تعداد زیادی از باکتری‌هایی اســت که باعث عفونت مــیشوند، مبارزه کند.

واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis چیست | علل و درمان خانگی

مقداری مریم گلی را به یک فنجان آب اضافه کنید و حدود ۱۵ دقیقه آن را بجوشانید. اجازه دهید مدتی بماند تا دم بکشد. نوشیدن این چای به صورت سه بار در روز، به کاهش میزان تحریک، احساس سوزش، و خروج ترشح از واژن کمک مــی‌کند و سبب مــیشود که از شر واژینوز باکتریال خلاص شوید. روش دیگر این اســت که مــیتوانید واژن را با این دمنوش بشویید تا علائم واژینوز باکتریایی را کاهش دهد.

 

۲۱. آویشن

آویشن نیز یک گیاه دارویی اســت که به دلیل وجود ترکیباتی از گروه فنل‌ها خواص ضد باکتری و ضد قارچی دارد. به همین دلیل اســت که آویشن به طور موثری میکروب‌هایی را که سبب بروز واژینوز باکتریال مــیشوند، از بین مــیبرد، و خروج ترشح از واژن، خارش و ناراحتی ناشی از این بیماری را تسکین مــیدهد.شش قطره روغن آویشن و یک قاشق غذا خوری روغن جوجوبا را با هم مخلوط کنید. ترکیب به دست آمده را به منطقه‌ی آسیب‌دیده اعمال کنید و بعد از مدتی آن را با آب بشویید.

واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis چیست | علل و درمان خانگی

۲۲. جوش شیرین

جوش شیرین یا بیکربنات سدیم ماده‌ای طبیعی اســت که در تهیه‌ی بسیاری از غذاها و ترکیبات دارویی به کار مــیرود. این ماده ماهیت قلیایی دارد و به همین دلیل سطح pH واژن را خنثی مــیکند، و از این رو یکی از علل ریشه‌ای واژینوز باکتریایی را از بین مــیبرد. دیگر چه مــیخواهید؟

 

این ماده به عنوان یک ضدعفونی‌کننده‌ی طبیعی عمل مــیکند، و در نتیجه باکتری‌های ایجادکننده‌ی عفونت را پاک مــیکند و به شما کمک مــیکند تا از شر بوی ماهی- مانند خلاص شوید. جوش شیرین به دلیل مزایای فراوانی که دارد، یکی از بهترین داروهای خانگی برای از بین بردن واژینوز باکتریال محسوب مــیشود.

 

برای اســتفاده از جوش شیرین جهت درمان واژینوز باکتریایی مــیتوانید با اســتفاده از ۶۰۰ میلی‌لیتر آب گرم حاوی ۱ قاشق چایخوری از این پودر ناحیه‌ی واژن را شستشو دهید. برای رسیدن به نتایج مطلوب این روش درمانی را یک بار در روز و به مدت ۱-۲ هفته تکرار کنید. روش دیگر این اســت که مــیتوانید کپسول‌های ژلاتینی را با پودر جوش شیرین پر کنید و آن را داخل واژن قرار بدهید.

 

یکی دیگر از روش‌های اســتفاده از جوش شیرین، اســتعمال خمیر تهیه‌ شده از این پودر و مقداری آب اســت. این روش زمانی مفید اســت که پوست این ناحیه بیش از حد تحریک شده باشد. همچنین مــیتوانید مقداری پودر جوش شیرین را به آب داخل وان اضافه کنید.

 

۲۳. روغن میخک

یکی دیگر از روغن‌های معطر مفید برای کسانی که قصد دارند واژینوز باکتریایی را در خانه درمان کنند و به دنبال درمان‌های طبیعی هستند، روغن میخک اســت. میخک از قدیم‌الایام به عنوان نگهدارنده‌ی مواد غذایی و برای اهداف دارویی محبوبیت زیادی دارد. این ادویه دارای خواص ضد باکتری، ضد ویروسی، ضد قارچی و ضدعفونی‌کننده اســت. روغن میخک را مــیتوانید به طور موضعی مصرف کنید یا آن را برای درمان مشکلات مختلف بهداشتی از جمله واژینوز باکتریایی به صورت خوراکی اســتفاده کنید.

واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis چیست | علل و درمان خانگی

روش‌های متعددی وجود دارد که از طریق آن‌ها، مــیتوانید میخک را برای درمان واژینوز باکتریال اســتفاده کنید. شما مــیتوانید ناحیه‌ی واژن را با دمنوش میخک یا روغن گل میخک رقیق شده در آب شستشو دهید. روش دیگر این اســت که مــیتوانید چند قطره روغن میخک را به آب داخل وان اضافه کنید یا حتی مــیتوانید روغن میخک را با روغن حامل مورد نظرتان مخلوط کنید و ترکیب حاصل را در منطقه‌ی آسیب‌دیده اســتعمال کنید.

 

۲۴. روغن مر حجازی، روغن اسطوخودوس و روغن ‌هسته‌ی زردآلو

ثابت شده که ترکیبی از این سه روغن برای مبارزه با مشکلات ناشی از واژینوز باکتریایی مفید اســت. خواص ضد باکتری این سه روغن تعداد باکتری‌های ناسالم را کاهش مــیدهد، و به این ترتیب رشد باکتری‌های سالم حمایت شده و سطح pH به حالت متعادل بازمــیگردد.

 

نصف قاشق چایخوری روغن مر حجازی، نصف قاشق چایخوری روغن اسطوخودوس و نصف قاشق چایخوری روغن ‌هسته‌ی زردآلو را آماده کنید. آن‌ها را خوب با هم مخلوط کرده و ترکیب حاصل را در ناحیه‌ی آسیب‌دیده اســتعمال کنید. اجازه بدهید به مدت حدود ۱۵ دقیقه بماند و در نهایت با اســتفاده از آب ولرم آن را شستشو دهید. برای رسیدن به نتایج مورد نظرتان مــیتوانید این درمان را یک بار در روز تکرار کنید.

 

۲۵. آب کرنبری

خوب، این یکی از آن داروهای خوشمزه اســت که این بیماری را درمان مــیکند در حالی که به جوانه‌های چشایی‌تان نیز لذت مــیدهد. آب کرنبری منبع عالی ویتامین C اســت و طبیعت اسیدی دارد. این نوشیدنی سطح pH ناحیه‌ی واژن را کاهش مــیدهد و بنابراین سبب افزایش سطح اسیدیته‌ی آن مــیشود.

 

این روند برای رشد باکتری‌های ناسالم مناسب نیست و در عین حال باعث رشد باکتری‌های سالم مــیشود. بنابراین، علت اصلی واژینوز باکتریایی را به حداقل مــیرساند. علاوه بر این، از بروز عفونت‌های دستگاه ادراری (UTIs) جلوگیری مــیکند.مصرف یک لیوان آب کرنبری تازه و بدون شکر دو بار در روز، برای درمان واژینوز باکتریال شگفتی مــیآفریند.

 

۲۶. روغن علف لیمو

روغن علف لیمو نوعی روغن معطر اســت که از گیاهی به نام علف لیمو تهیه مــیشود. این روغن به طور گسترده‌ای در تهیه‌ی داروهای مختلف اســتفاده مــیشود. علف لیمو به دلیل خواص ضد میکروبی که دارد، مانع رشد باکتری‌های ناسالم مــیشود. این گیاه دارویی در عین حال درد و سوزش ناشی از واژینوز باکتریال را کاهش مــیدهد.

واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis چیست | علل و درمان خانگی

روغن علف لیمو را با روغن حاملی مانند روغن نارگیل ترکیب کنید تا از غلظت آن کم شود. ترکیب به دست آمده را در منطقه‌ی آسیب‌دیده اســتعمال کنید. اجازه دهید مدتی بماند و در نهایت آن را با آب سرد شستشو دهید.

 

۲۷. کمپرس آب سرد

کمپرس آب سرد به طور گسترده‌ای به عنوان درمان خانگی برای رفع واژینوز باکتریایی مورد اســتفاده قرار مــیگیرد. این روش درمانی باعث کاهش التهاب، خارش، و سوزش ناشی از واژینوز باکتریال مــیشود. یک تکه پارچه را در آب سرد غوطه‌ور کنید و آن را روی واژن قرار دهید. این کار رگ‌های خونی را منقبض مــیکند و درد و رنج حاصل از این بیماری را کاهش مــیدهد. روش دیگر این اســت که مــیتوانید چند تکه یخ را بردارید، آن‌ها را لای یک پارچه قرار دهید و بعد بسته‌ی یخ را روی واژن قرار دهید.

 

۲۸. حمام با روغن سدر

آزاردهنده‌ترین موضوع در مورد واژینوز باکتریایی خارش، تورم و سوزش همراه با آن اســت. و دقیقا به همین دلیل اســت که روغن معطر سدر مفید محسوب مــیشود. ثابت شده که سدر دارای ترکیباتی اســت که برای خلاص شدن از شر خارش و تورم واقعا موثر هستند. شما مــیتوانید از این روغن برای تسکین فوری علائم مرتبط با واژینوز باکتریایی، با اضافه کردن چند قطره روغن سدر و کمی نمک به آب گرم داخل وان اســتفاده کنید.

واژینوز باکتریال Bacterial vaginosis چیست | علل و درمان خانگی

۲۹. انگور فرنگی هندی یا آمله

انگور فرنگی هندی که با نام آمله نیز شناخته مــیشود، یکی از داروهای محبوب در طب آیورودا اســت. آمله به دلیل داشتن بالاترین مقدار ویتامین C شناخته شده‌اســت. علاوه بر این، ترکیبات فنولی، تانن، آلکانوئیدها، و اسیدهای آمینه نیز به میزان فراوانی در آن موجود اســت. همچنین انگور خرگوش هند دارای خواص ضد باکتری عالی اســت. همه‌ی این‌ ویژگی‌ها سبب مــیشود که آمله درمان خانگی فوق‌العاده‌ای برای واژینوز باکتریال باشد. خواص خنک‌کننده و ملین موجود در آمله باعث کاهش احساس سوزش در واژن مــیشود.

 

یک انگور فرنگی هندی بردارید و بشویید. سپس آن را برش بزنید. انگور هندی برش خورده را در یک فنجان آب شب تا صبح خیس بگذارید. در نهایت برش‌های انگور را بردارید و آب را بنوشید. برای خلاص شدن از شر علایم مربوط به واژینوز باکتریایی، به مدت یک ماه این روند را دنبال کنید. روش دیگر برای اســتفاده از انگور فرنگی هندی جهت درمان واژینوز باکتریال این اســت که مــیتوانید مخلوطی از ۱ قاشق چایخوری آب آمله را در یک فنجان آب همراه با یک قاشق چایخوری عسل مخلوط کنید. ترکیب حاصل را یک بار در روز را بخورید.

 

۳۰. سرکه سفید

شستشوی ناحیه‌ی واژن با سرکه سفید یک راه موثر برای درمان واژینوز باکتریایی به طور طبیعی اســت. سرکه سفید به عنوان یک ماده‌ی سم‌زدا عمل مــیکند و ناخالصی‌های موجود در واژن را از بین مــیبرد. جدا از این، پروتئین‌هایی که منجر به بوی بد واژن مــیشوند را تجزیه مــیکند. این ماده در عین حال خارش و احساس سوزش را از بین مــیبرد.یک وان را با آب پر کنید و یک فنجان سرکه سفید و ۲ قاشق غذاخوری نمک به آن اضافه کنید. از این آب برای خیس خوردن یا حمام کردن اســتفاده کنید.

 

۳۱. برگ انبه

برگ انبه یکی از گیاهان دارویی مورد علاقه در میان زنانی اســت که پیشگیری طبیعی، و همچنین درمان طبیعی را برای از بین بردن واژینوز باکتریال ترجیح مــیدهند. این برگ‌ها حاوی طیف گسترده‌ای از مواد معدنی مانند کلسیم، پتاسیم، آهن، فسفر و ویتامین A، B و C هستند.

 

این برگ خواص ضد ویروسی، ضدعفونی‌کننده و ضد انگلی هم دارد. آنتوسیانیدین‌ها نیز که یک گروه از تانن‌ها هستند در این برگ‌ها یافت مــیشود. شما مــیتوانید با جوشاندن برگ و دانه‌ی انبه محلولی آماده کنید و آن را برای درمان واژینوز باکتریایی به طور موثر مورد اســتفاده قرار بدهید.

 

۳۲. برگ گوآوا

اســتفاده از برگ گوآوا یکی از محبوب‌ترین داروهای خانگی برای درمان واژینوز باکتریال اســت. برگ گواوا خواص ضد باکتری، آنتی‌اکسیدانی و ضد التهابی دارد که در برابر عفونت‌های مختلف بسیار موثر اســت. این برگ همچنین حاوی تانن‌هایی اســت که برای این هدف بسیار مفید هستند. یک لیتر آب را در یک قابلمه بریزید و حدود ۸-۱۰ برگ گواوا را به آن اضافه کنید. ترکیب را بجوشانید تا حجم باقی‌مانده به نصف حجم اولیه کاهش بیابد. اجازه دهید محلول خنک شود و سپس آن را برای شستشوی ناحیه‌ی واژن دو بار در روز اســتفاده کنید.

 

۳۳. بابونه

یک مطالعه‌ی مهم برای بررسی اثرات درمانی گیاه بابونه انجام شده‌اســت. این مطالعه نشان داد که بابونه اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضد میکروبی، ضد التهابی و ضد دیابتی دارد. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که برای درمان واژینوز باکتریایی به طور موثر، مــیتوان بابونه را با درمان‌های مختلف ترکیب کرد.

 

یک قاشق غذاخوری گل بابونه خشک را بردارید و آن را به یک فنجان آب جوش اضافه کنید. به مدت حدود ۱۰ دقیقه ترکیب را روی حرارت بگذارید. سپس اجازه دهید خنک شود و آن را صاف کنید. با اســتفاده از محلول گرم بابونه دو بار در روز ناحیه‌ی واژن را شستشو بدهید.

 

۳۴. چای کیسه‌ای

چای کیسه‌ای را نیز مــیتوان برای خلاص شدن فوری از شر واژینوز باکتریال و علائم همراه با آن اســتفاده کرد. یک کیسه چای را در آب ولرم به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه غوطه‌ور کنید. آن را مدتی در یخچال بگذارید و سپس به مدت چند دقیقه در منطقه‌ی آسیب‌دیده قرار بدهید.

 

برای جلوگیری از واژینوز باکتریایی چه کارهایی لازم اســت ؟

۱. بهداشت ناحیه‌ی دستگاه تناسلی را به خوبی رعایت کنید. پس از شستن این ناحیه، آن را خوب خشک کنید و بعد لباس زیرتان را بپوشید.

۲. از لباس زیر گشاد و پنبه‌ای اســتفاده کنید. به این ترتیب هوا به خوبی در بخش خصوصی گردش خواهد داشت.

۳. یادتان باشد که همیشه یک رژیم غذایی مغذی مملو از ویتامین A، C، E و روی داشته باشید تا سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با عفونت‌ها به اندازه‌ی کافی قدرتمند باشد.

۴. مقدار زیادی آب و آبمیوه بنوشید. به این ترتیب سیستم بدن سم‌زدایی مــیشود.

۵. به طور منظم تمرینات ورزشی انجام بدهید. سموم موجود در بدن با تعریق خارج مــیشوند.

۶. اســتراحت و خواب کافی داشته باشید. به این ترتیب بدن فرصتی برای التیام خود خواهد داشت.

۷. سعی کنید سطح اســترس را در خودتان کاهش دهید. سطوح بالای اســترس بر pH بدن تاثیر مــیگذارد. زمانی را برای سرگرمی و خوشگذرانی یا پرداختن به فعالیت‌های مورد علاقه‌تان اختصاص دهید تا به این ترتیب سطح اســترس در بدن‌تان پایین بماند.

۸. سطح قند خون خود را تحت کنترل نگه دارید.

 

نتیجه‌گیری

اندام‌های تولید مثل زنانه نسبت به عفونت‌ها در مقایسه با اندام‌های تولید مثل مردانه بیش‌تر مستعد بروز عفونت هستند زیرا سطحی که در معرض مشکلات خارجی قرار دارد نسبتا بزرگ‌تر اســت. با توجه به این واقعیت، سیستم‌های تولید مثل زنانه نیاز به توجه بیش‌تری دارند. غفلت در رعایت بهداشت و مراقبت از واژن ممکن اســت منجر به بروز عفونت‌هایی مانند واژینوز باکتریایی شود.

 

منبع: فووربل تینگز

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا