دانستنی های جنسی

چطور واژن طبیعی، زیبا و سفید داشته باشیم؟

چطور واژن طبیعی، زیبا و سفید داشته باشیم؟

چطور واژن طبیعی، زیبا و سفید داشته باشیم؟

همه خانم ها و دختران جوان به دنبــال این هستند کــه واژن زیبــا و جذاب و خوش رنگ و لطیف داشته بــاشند. تبدیل رنگ سیاه و تیره واژن به صورتی و سفید خواســته بسیاری از زنان اســت. اما چطور به این آرزوها برسیم؟ ما به شما خواهیم گفت. شکل واژن خانم ها مسئله ای اســت کــه گاهی بر روی اعتماد به نفس آنها تاثیر مي گذارد. تحقیقاتی در این زمينه انجام شد کــه در این مقاله به نتایج آن مي پردازیم.

 

فکر مي کنید واژن یک زن به طور طبیعی بــاید چه شکلی بــاشد؟

بر اساس مطالعه ای کــه در BJOG، مجله بین المللی زنان و زایمان An International Journal of Obstetrics and Gynecology منتشر شده، دیدن تصاویر واژن های جراحی شده مي تواند روی دیدگاه زنان از داشتن یک واژن طبیعی و ایده آل تاثیر بگذارد و این مسئله ناراحت کننده اســت.

 

برای این مطالعه گروهی 97 نفره از زنان بین 18 تا 30 سال به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: به یک گروه تصویر واژن هایی نشان داده شد کــه بــا جراحی اصلاح شده بوند، به یک گروه تصاویر واژن هایی کــه جراحی نشده بودند نشان داده شد و به گروه سوم هیچ عکسی نشان داده نشد. بعد از آن از هر سه گروه خواســته شد به 20 عکس واژن نگاه کنند ( نیمي از آن ها تحت عمل جراحی اصلاحی قرار گرفته بودند ) و سپس ميزان شبــاهت این واژن ها به واژن طبیعی و همچنین به نوع ایده آل جامعه را مشخص کنند.

 

مشخص شد گروهی کــه تصاویر واژن های جراحی شده را دیده بودند، آنها را طبیعی مي دانستند ( در حالی کــه گروه کنترل، این تصاویر را زیاد طبیعی نمي دانستند ). به علاوه هر سه گروه واژن هایی کــه تحت عمل جراحی پلاســتیک قرار گرفته بودند را به ایده آل جامعه نزدیک تر مي دانستند ( اگرچه این اثر در گروهی کــه قبلا تصاویر واژن های جراحی شده را دیده بودند پررنگ تر بود. )

 

نویسنده این پژوهش مي گوید این مطالعه توضیح مي دهد کــه چرا لابیاپلاســتی labiaplasty ( یک روش جراحی کــه در آن لابیا کوچک و متقارن مي شود. ) محبوب ترین جراحی زیبــایی زنان برای مناطقی اســت کــه کمتر در معرض دید قرار دارند.تعداد جراحی های لابیاپلاســتی کــه در سال 2010 توسط جراحان انجام شد 5 برابر تعداد جراحی های انجام شده در سال 2001 بوده اســت.

 

البته مطمئنا نمي توانید بــا اطمينان تشخیص دهید آنچه دیده اید واژنی اســت کــه بــا جراحی تغییر کرده اســت یا خیر و این کــه چقدر این مسئله مي تواند روی دیدگاه شما در مورد ظاهر این بخش تاثیر بگذارد. ولی چیزی کــه مي توانید متوجه شوید این اســت کــه تعریف ” طبیعی ” برای واژن شامل طیف گسترده ای از دیدگاه های شخصی شماســت و چیزی کــه بــاید بدانید این اســت کــه جراحی پلاســتیک بــا عوارض جانبی بــالقوه ای از جمله خونریزی، زخم و عفونت همراه اســت و همه این ها دلایل خوبی برای قبول ظاهر آلت زنانه شما بــا هرشکلی به عنوان جزئی از بدنتان اســت.

 

انواع جراحی زیبــایی واژن

واژینوپلاســتی

نوعی از جراحی زیبــایی زنان برای جوانسازی واژن مي بــاشد کــه واژینوپلاســتی نام دارد. واژن زن در اثر ضعف عضلات آن دارای گشادی مي شود کــه برای تنگ کردن و ترميم ان از جراحی واژینوپلاســتی اســتفاده مي شود. این امر علاوه بر اینکــه روابط زناشویی را بهبود مي بخشد بــاعث تقویت روحیه اعتماد به نفس فرد مي شود.

 

لابیاپلاســتی

لابیاپلاســتی روشی درمانی – زیبــایی برای کوچک کردن اندازه لبــایای واژن مي بــاشد. این جراحی امروزه بــا اســتقبــال زیادی در بین افراد انجام مي شود.

کاندیدای جراحی لابیاپلاســتی

همه زنان مي توانند این جراحی را انجام دهند . پزشک نمي تواند دربــاره غیر طبیعی بودن شکل واژن فرد قضاوت کند بلکــه خود فرد بــاید دربــاره تغییر شکل ظاهری واژن خود تصميم بگیرد. بزرگ بودن یا نامتقارن بودن لبــایا بــا جراجی زیبــایی واژن انجام مي شود. این مقاله برای اطلاع از این جراحی و مزایای آن مي بــاشد و هدف دیگری ندارد.

 

زیبــا کردن ظاهر واژن

قرینه ساختن لبــایای واژن ( بیشترین مراجعن برای اصلاح این مشکل هستند).

تسکین درد ناشی از تماس واژن بــا لبــاس و دوچرخه سواری

اعمال تغییراتی در ناحیه کلیتوریس کــه دارای چین پوستی زیاد بوده و این مساله بــاعث مي شود کــه تحریکات در این قسمت کم بــاشد کــه بــا این جراحی ميزان این تحریکات طبیعی مي شود.

چطور واژن طبیعی، زیبا و سفید داشته باشیم؟

نحوه انجام لابیا پلاســتی

این جراحی گاهی بــا بیهوشی و بــا بی حسی موضعی به صورت سرپایی انجام مي شود.

 

روش های جراحی لابیاپلاســتی
روش TRIM

در این روش برشی در لبــایای داخلی زده مي شود و اصلاحات آن بــا کلامپ انجام مي شود و سپس بخیه زده مي شود. این جراحی به مدت 1 ساعت انجام مي شود.

 

روش WEDGE

این روش جراحی برای ایجاد تغییرات زیاد در واژن انجام مي شود. در قسمت لبه های لبیا مينور برشی به شکل V انجام شده و بــافت های زیادی در این جراحی برداشته مي شود. این جراحی زمان بیشتری نسبت به روش دیگر جراحی دارد.

 

پرینوگرافی

پرینورافی برای تنگ کردن واژنی انجام مي گیرد کــه به دلیل انجام رابطه و یا انجام زایمان طبیعی واژن به اصطلاح گشاد شده اســت، همان لحظه کــه زایمان طبیعی به اتمام رسید پزشک مي تواند بــا چند بخیه واژن را تنگ کند.در این روش اگر واژن بیش از اندازه تنگ شود عمل دخول به سختی انجام مي شود و پس از زایمان زنان بــا سردی به رابطه نزدیک مي شوند و زمانی کــه دراین حد تنگ شود لذتی از رابطه خود نخواهند برد.

 

ضرورت جراحی زیبــایی واژن

امروزه داشتن رابطه جنسی رضایت بخش تاثیر بسیاری بر زندگی زناشویی دارد . طبق بررسی های انجام شده بیش از نیمي از آمار مربوط به طلاق به علت مشکلات جنسی مي بــاشد . یکی از این مشکلات مربوط به اختلالات واژن زن مي بــاشد . یائسگی زود هنگام از جمله مسائلی اســت کــه بر وازن زن تاثیر مي گذارد. این مشکل به ظاهر ساده ولی جدی مي بــاشد کــه برای درمان آن جراحی زیبــایی واژن انجام مي شود.

 

آناتومي رحم زنان

رحم عضوی مهم در بدن زن مي بــاشد کــه به شکل گلابی معکوس مي بــاشد. این عضو در بین دو اســتخوان لگن قرار دارد این عضو دارای سه قسمت به نام های گردن ، تنه، قعر مي بــاشد .

 

ترميم واژن

ترميم واژن توسط جراحی پرینورافی ( تنگ کردن واژن ) برای خانم هایی اســت کــه دارای گشادی و افتادگی در دهانه واژن شده اند. این جراحی نه تنها بــاعث زیبــایی واژن مي شود بلکــه از افتادگی رحم و ضعف عضلات لگن جلوگیری مي کند. بــا این جراحی عضله ها و بــافت هایی کــه در قسمت دهانه رحم قرار دارند ترميم شده و دهانه آن تنگ تر مي شود.

 

علل ترميم واژن

زایمان یکی از مواردی اســت کــه بــاعث پارگی پرینه درجه 3 یا 4 مي شود کــه بــا عمل ترميم واژن نه تنها نواقض ظاهری رفع مي شود بلکــه مشکلات دفع ادرار نیز درمان مي شود.عدم تناسب آلت تناسلی مرد و زن در رابطه جنسی بــاعث پارگی پرینه درجه 4 شده کــه در زیر مقعد به وجود مي آید.

 

مشاوره قبل از عمل ترميم واژن

مشاور قل از جراحی زیبــایی واژن از جمله موارد ضروری برای بیمار مي بــاشد . در این جلسه بیمار دربــاره شرایط جسمي و انتظارات خود از عمل را بیان مي کند. پزشک متخصص جراح زیبــایی زنان نیز دربــاره هزینه ترميم واژن، اقدامات لازم پیش از عمل و بعد از آن را به طور مفصلبــا بیمار در جریان مي گذارد . در صورتی کــه طی این جلسه بیمار و پزشک به توافق نرسند صحبت هایی کــه بین بیمار و پزشک زده شده حفظ مي شود و بیمار نبــاید نگران این موضوع بــاشد .

 

تنگ کردن واژن بــا نخ

تنگ کردن واژن بــا نخ نوعی از عمل ترميم ان مي بــاشد کــه علاوه بر زیبــایی ناحیه تناسلی فرد بــاعث بهبود روابط زناشویی مي شود. در رابطه جنسی لذت بردن و به ارگاسم کامل رسیدن از مسائل مهمي اســت کــه مورد توجه طرفین مي بــاشد. بــا این جراحی این موارد بهبود مي یابد.

 

پرینورافی برای تنگ کردن واژنی انجام مي گیرد کــه به دلیل انجام رابطه و یا انجام زایمان طبیعی واژن به اصطلاح گشاد شده اســت، همان لحظه کــه زایمان طبیعی به اتمام رسید پزشک مي تواند بــا چند بخیه واژن را تنگ کند.در این روش اگر واژن بیش از اندازه تنگ شود عمل دخول به سختی انجام مي شود و پس از زایمان زنان بــا سردی به رابطه نزدیک مي شوند و زمانی کــه دراین حد تنگ شود لذتی از رابطه خود نخواهند برد

 

افتادگی لبه های واژن

افتادگی لبه های واژن از جمله مواردی اســت کــه در اغلب زنان شایع مي بــاشد.این موضوع نه تنها در زیبــایی اندام تاثیر گذار مي بــاشد بلکــه رابطه جنسی را تحت الشعاع قرار مي دهد. همچنن بــاعث تضعیف روحیه اعتماد به نفس در زنان مي شود به طوری کــه از رابطه جنسی خود لذت نمي برد .

 

آناتومي واژن

واژن عضوی اســت کــه از پوست و عضله تشکیل شده و مانند لوله ای دراز و توخالی مي بــاشد .واژن دارای بخش داخلی و خارجی مي بــاشد کــه رحم را به ناحیه خارجی بدن ارتبــاط مي دهد. از انجائیکــه زایمان از طریق بــازکردن این عضو مي بــاشد بعد از زایمان تغییراتی در ظاهر واژن ایجاد مي شود.واژن از دو قسمت داخلی و خارجی تشکیل شده اســت .

 

قسمت داخلی واژن از نواحی به شرح ذیل تشکیل یافته اســت:

سرویکس

رحم

لوله های رحم

تخمدان

قسمت خارج واژن شامل نواحی ذیل مي بــاشد :

چطور واژن طبیعی، زیبا و سفید داشته باشیم؟

مونس پوبیس

بــافتی کــه در ایجاد لذت رابطه جنسی موثر مي بــاشد مونس پوبیش یا برجستگی عانه مي بــاشد . این بــافت از جنس چربی اســت و در روی اســتخوان عانه قرار دارد.

 

کلیتوریس

مهم ترین نقش در رسیدن به ارگاسم و لذت جنسی را کلیتوریس دارد. این عضو در قسمت فوقانی واژن قرار گرفته و بــا تماس جنسی بــاعث ترشح در اندام های داخلی مي شود.در صورتی کــه طول این عضو بیش از 3.5 سانتی متر بــاشد فرد دچار مشکل بزرگی کلیتوریس شده اســت . از جمله عواملی کــه بــاعث بزرگی کلیتوریس در زنان مي شود مي توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ارثی و مادرزادی

اکتسابی در زمان بلوغ به وجود مي آید.

پرکاری فوق غده فوق کلیه

سندروم کیست تخمدان پلی کیستیک کــه بــاعث رشد هورمون های مردانه شده و بــاعث بزرگی این عضو مي شود.

نرسیدن زن به ارگاسم کامل جنسی

لابیامينور ، درون لابــاماژور قرار گرفته و از دهانه وازن محافظت مي کند.

لابیا ماژور ، در خارجی ترین قسمت واژن مي بــاشد کــه وظیفه محافظت از واژن را دارد .

دهانه واژن

دهانه ادراری

پرده بکارت ، این عضو در درون مهبل قرار دارد و دارای محفظه هایی کــه اســت کــه امکان خروج خون زمان پریود را ایجاد مي کند. پرده بکارت بــا اولین تماس جنسی پاره مي شود کــه معمولا همراه بــا خونریزی مي بــاشد.

 

لیزر واژینال

یکی از روش هایی کــه مي توان برای کاهش شل شدن واژن ، درمان آتروفی در دوران یائسگی ، کاهش تیره شدن پوست در ناحیه ی تناسلی ، رفع خارش ، رفع سوزش واژن و … اســتفاده کرد لیزر واژینال اســت کــه مخصوص این دسته از خانم ها مورد اســتفاده قرار مي گیرد . درمان به صورت سرپایی بوده و بدون هیچگونه احساس درد و خونریزی مي توانید از عمل نتیجه ی رضایت بخشی بگیرید . هرچقدر سن بــالاتر مي رود اندام های بدن به مرور جوانی و شادابی سابق را از دست مي دهند کــه بــافت واژن هم یکی از این مواردی اســت کــه شل مي شود و بــاعث افتادگی رحم و مثانه و بی اختیاری در ادرار مي شود .

 

علل لیزر واژینال

بــا کم شدن هورمون های اســتروژن و پروژسترون بــافت های بیرونی و درونی تناسلی شروع به شل شدن و کاهش حجم در قسمت لبه های بیرونی تناسلی مي شود . لازم اســت بدانید کــه این قضیه حتی برای خانم هایی کــه به صورت طبیعی زایمان نکرده اند و یا حتی بــاردار نشده اند هم صدق مي کند .

چطور واژن طبیعی، زیبا و سفید داشته باشیم؟

مزایای لیزر واژینال

مطالعات نشان مي دهد کــه نیمي از بــانوان در دوران یائسگی به خشکی و سوزش واژن و عفونت های ادراری و درد در زمان نزدیکی دچار مي شوند کــه بــا این روش مي توان مشکل را حل کرد و ناحیه تناسلی را به قبل از زمان یائسگی برگرداند .روش تنگ کردن واژن بــا این نوع لیزر کاری بسار بی خطر اســت و حتی اثری برای بــاروری شما ندارد

 

مدت زمان لیزر بسیار کوتاه بوده و دیگر مشکلاتی کــه در بعد از عمل بوجود مي آید را ندارد .قبل از انجام لیزر فرد بــاید مورد معاینه قرار گرفته بــاشد کــه اگر عفونتی وجود داشت آن را برطرف کند .همه ی خانم ها دیر یا زود دچار گشاد شدن واژن مي شوند حتی اگر هیچ بــارداری ، زایمان طبیعی و یا مقاربت نداشته بــاشند . زایمان به صورت طبیعی تنها علت گشاد شدن وازن نمي بــاشد و همچنین سزارین کردن هم نمي توان از گشاد شدن واژن جلو گیری کرد . تکرار جراحی به تعداد دفعات ممکن نخواهد بود و افرادی هستند کــه دنبــال راه حلی غیر از عمل کردن مي گردند تا واژن را تنگ کنند .

 

بهترین سن لیزر واژینال

ممکن اســت سوال در ذهنتان بوجود بیاید کــه از چه سنی مي توان لیزر را انجام داد؟ در پاسخ به این سوال بــاید بگوییم بهترین سن برای لیزر واژن بین سن 30 سالگی تا 50 سالگی اســت کــه این لیزر بدون درد بوده و تنها برای افرادی کــه پوست حساسی دارند ممکن اســت خیلی کم حس کنند کــه در مقایسه بــا درد عمل چیزی نیست .

 

واژینوپلاســتی

واژینوپلاســتی یک روش برای جوانسازی آلت تناسلی مي بــاشد کــه بــا هدف تنگ کردن واژن در کــه افرادی کــه در اثر زایمان واژن و یا پیری دچار تغییراتی در ظاهر آلت تناسلی از جمله گشادی واژن مي شوند. برخی از جراحان ادعا مي کنند کــه واژینوپلاســتی حتی مي تواند حساسیت را بهبود ببخشد. بــافت های واژن در اثر عواملی کــه ذکر کردیم دچار کشش مي شود و منجر به گشادی آن ميشود. برخلاف تصور اغلب افراد واژینوپلاســتی ميل جنسی را افزایش نمي دهد بلکــه بــا کمک به زیبــایی ظاهر منجر به لذت جنسی مي شود. این جراحی زیبــایی واژن را مي توان به تنهایی یا بــا جراحی لابیاپلاســتی انجام داد .

چطور واژن طبیعی، زیبا و سفید داشته باشیم؟

تفاوت جراحی ترميم واژن بــا جراحی زیبــایی واژن

جراحی ترميم واژن عملکرد آن را بهبود مي بخشد، در حالی کــه جراحی زیبــایی زیبــایی واژن آناتومي طبیعی آن را تغییر مي دهد. شما مي توانید این کار را مانند جراحی بینی مي بــاشد یک جراح مي تواند حفره های داخل بینی را بــازسازی کند تا به فرد کمک کند نفس بکشد یا بینی را تغییر دهید، فقط به خاطر زیبــایی ظاهر آن . جراحی ترميم واژن بــا هدف درمانی مانند درمان بی اختیاری ادرار انجام مي شود و پزشک تشخیص به اختلال مي دهد. در صورتی کــه در جراحی زیبــایی واژن پزشک دربــاره ظاهر فرد نمي تواند نظر قطعی دهد و فقط اطلاعاتی به بیمار دربــاره نوع و نحوه جراحی و نتیجه آن مي دهد .

 

کاربرد واژینوپلاســتی

1. بعضی از روشهای واژینوپلاســتی، برای اصلاح و بــازسازی نقایص واژن مانند کوتاهی یا غیر طبیعی بودن واژینال انجام مي شود. این نقایص بــاعث بروز مشکلات مربوط به قاعدگی ، روابط جنسی و مجاری ادراری مي شود کــه از طریق واژینوپلاســتی درمان مي شود.

 

بــا تنگ کردن واژن نه تنها بــاعث زیبــایی ظاهر واژن شده بلکــه بــاعث افزایش اعتماد به نفس فرد مي شود.

سایر روش ها برای جراحی زیبــایی واژن

تقویت نقطه G از طریق تزریق کلاژن ( چربی ) به جداره جلویی واژن کــه بــا افزایش حساسیت در این نقطه ميزان تحریک پذیری را بــالا برده بــاعث افزایش ميل جنسی شده به طوری کــه هر دو طرف از این مقاربت لذت مي بردند.

سفید کردن واژن بــا لیزر و PRP برای از بین بردن تیرگی واژن

 

تزريق چربی به واژن

امروزه بــا توجه به اهميت زیبــایی و جوانسازی در نواحی مختلف بدن تزریق چربی صورت مي گیرد همان طور کــه مي دانید بــا افزیش سن پوست حالت افتاده و آویزانی پیدا مي کند و زیبــایی و شادابی خود را از دست مي دهد، پوست ناحیه تناسلی یکی از نواحی مي بــاشد کــه بدلیل افزایش سن و زایمان های طبیعی زیبــایی و شادابی خود را از دست مي دهد کــه بــا تزریق چربی به واژن مي توان زیبــایی و جوانی این ناحیه را بــازگرداند . برای این جراحی بــاید به جراح زیبــایی زنان مراجعه کرد.

 

مراحل تزریق چربی به واژن

تزریق چربی به واژن در سه مرحله انجام مي گیرد :

 

مرحله اول : در این مرحله کــه مرحله برداشتن چربی از یک نقطه بدن مي بــاشد، بــا اســتفاده از لیپوماتیک چربی از نواحی مختلف گرفته مي شود .

 

مرحله دوم : در این مرحله چربی بــاید تصفیه شود تا در ناحیه مورد نظر تزریق شود .

 

مرحله سوم : در این مرحله چربی گرفته شده به محل هایی کــه نیازمند تزریق چربی مي بــاشد مانند واژن تزریق مي شود .
تزریق چربی در ناحیه دستگاه تناسلی در سنین بــالا انجام مي شود، اما انجام این کار محدودیه سنی ندارد و هر فردی کــه تصور مي کند برای جوانسازی نیاز به تزریق چربی دارد مي تواند بــا مراجعه به یک متخصص زنان و انجام معاینات و بررسی های لازم این تزریق را انجام دهد .

 

یکی از راه های جوانسازی و زیبــایی دستگاه تناسلی تزریق چربی به واژن مي بــاشد، بــا افزایش سن ، زایمان های متعدد و کاهش وزن ناحیه واژن زیبــایی خود را از دست مي دهد و این امر موجب کاهش اعتماد بنفس و نارضایتی از رابطه جنسی مي شود . بــا تزریق چربی در این ناحیه مي توان زیبــایی واژن را برگرداند و بــاعث افزایش ميل جنسی شد . همانطور کــه گفته شد بــا کمک لیپوماتیک و لوله کانولا ميتوان مقداری چربی از نواحی کــه نیاز به تخلیه چربی دارد بیرون کشید بدون اینکــه به سایر بــافت های مجاور آسیبی وارد شود

 

و چربی های گرفته شده را بعد از پاکسازی در ناحیه تناسلی تزریق کرد . تزریق چربی نیاز به تزریق مجدد دارد زیرا بــا گذشت زمان چربی های تزریق شده جذب بدن مي شود در نتیجه بعد از گذشت مدتی تزریق مجدد چربی برای جوانسازی واژن بــاید صورت گیرد . در صورتی کــه برای جوانسازی واژن خود خواســتار تزریق چربی مي بــاشید مي توانید مشاروه های لازم را از دکتر هادی فر جراح زیبــایی زنان دریافت نمایید .

 

روش های تزریق ژل به واژن
تزریق ژل به واژن بــا مواد پر کننده

نوعی مواد مخصوص برای حجیم کردن واژن تزریق مي شود کــه طول عمر آنها یک سال یا بیشتر مي بــاشد . این مواد به جوانسازی واژن کمک مي کند . این تزریق در واقع یکی از روش های جراحی زیبــایی واژن مي بــاشد .

 

تزریق ژل به واژن بــا مواد نیمه وقت

در این روش از موادی به نام پری متیل متاکریلات در نواحی عميق واژن برای تزریق اســتفاده مي شود این مواد جذب بدن نمي شود و بنابراین برای اســتفاده از آن در سایر نواحی بدن مانند اطراف چشم و لب توصیه نمي شود.

 

تزریق ژل بــا مواد پرکننده دائمي

این مواد از جنس سیلیکون بوده و دارای ماندگاری زیادی مي بــاشد (تا 5 سال ) .

 

مطالب بیشتر:

۵۰ نکته جالب دربــاره واژن اندام تناسلی خانم ها

واژن عضوی کــه کسی دربــاره آن بــا شما حرف نمي زند

معرفی ۲۷ روش طبیعی برای تنگ کردن واژن زنان

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا