پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • هیجان خوب و هیجان بد به چه معناست؟

  مجموعه : جامعه شناسی,روان شناسی

  هیجان خوب و هیجان بد به چه معناست؟

  هیجان امری جداناپذیر در زندگی انسان ها است، برخی به طور ناخواسته دچار هیجان می شوند و برخی به دنبال هیجان در زندگی هستند. هیجان مي توانــد منشا بدنی و غیربدنی داشته باشد. این حس، از جنس فکر نبوده و ناگهانی بروز کرده و به راحتی نیز تغییر مي کنــد. منشا هیجان گاهی مشخص بوده و در مواردی نیز نامشخص است. هیجان مي توانــد محرک بیرونی و درونی داشته باشد. طی روز ما با عواطف و هیجان های منفی مختلفی رو به رو مي شویم. عواطف و هیجان ها نیاز به ابراز دارنــد.

   

  شخصی که توانایی ابراز هیجان و عواطف خود را داشته باشد. اگر با مشکلی هم رو به رو شود، مي توانــد آن را برطرف کنــد. بنابراین توانایی حرف زدن و بیان هیجان ها بسیار مهم بوده و باید این مهارت را آموخت. اگر حتی شخصی نمي توانــد به راحتی صحبت کرده و احساساتش را بروز دهد، باید به { خودگویی هایش } گوش دهد تا با خودش و عواطفش آشنا شود.

   

  هیجان باید تخلیه شود

  هیجان خوب و هیجان بد به چه معناست؟

  در بحث هیجان دو مساله وجود دارد: اول ابراز هیجان و دوم تخلیه آن. این دو با هم متفاوت است.

   

  ابراز هیجان: گریه کردن، راهی برای ابراز هیجان است. به همين سبب به شخص گفته مي شود تاگریه کنــد، ولی این به معنی تخلیه هیجان نیست. گریه مي توانــد به طور مقطعی هیجان شخص را کم کنــد. گریه کردن { رفتار }ی است که نشانگر وجود یک حس یا هیجان در شخص است.

   

  تخلیه هیجان: در این شرایط، شخص با شیوه ای سودمنــد، احساس های منفی آزاردهنــده را از بدن خارج مي کنــد. در تخلیه هیجان، شخصی که با هیجانی درگیر است، آن را به صورت رفتار در مي آورد، برای مثال درباره آن حرف مي زنــد. به این ترتیب شخص مد نظر با مشکل مواجه شده است. راه رهایی از هیجان های منفی، به رفتار درآوردن و به این شکل تخلیه کردن آنهاست.

   

  تا زمانی که شخصی درباره حس و هیجانش حرف نزنــد، نمي توانــد با آن رو به رو شده و حس منفی را شناخته و آن را تخلیه کنــد. نکته مهم دیگر این که، تخلیه هیجانی، فرآینــدی است که باید به بینش برسد. به این معنی که شخص باید با هیجان هایش آشنا شده، به بینشی درباره هیجان هایش برسد و بعد با آگاهی از آنها، هیجان ها را تخلیه کنــد.

   

  بازی ها و تخلیه هیجان

  پرداختن به بازی های هیجان انگیز برای تخلیه سطحی هیجان مناسب بوده و راهی برای ایجاد شعف و شادی است. به همين سبب این قبیل بازی ها و ایجاد هیجان مي توانــد تا حدی بهداشت روانی جامعه و شخص را تامين کنــد. برای مثال تماشای فوتبال یا رفتن به استادیوم، سطح انرژی روانی شخص را بالا مي برد.

   

  این مساله، باعث ایجاد شادی در شخص و در نتیجه در جامعه مي شود، ولی اگر مشکل شخص عميق باشد، بازی هایی که برای تخلیه هیجان طراحی مي شونــد، تاثیر چنــدانی روی شخص نــداشته و موجب درمان او نمي شونــد. در کل، انجام این بازی ها و هر تفریحی به شیوه درست مي توانــد موجب شادی شود.

   

  مثبت و منفی دارد

  هیجان را مي توان به دو نوع مثبت و منفی تقسیم بنــدی کرد. به هیجان هایی ماننــد عشق، شادی، خنــده و گریه از سر شوق هیجان مثبت و به هیجان هایی ماننــد اضطراب، افسردگی، خشم، حسادت، ترس، احساس گناه، احساس ناکامي و غم هیجان منفی مي گوینــد. درباره هیجان های منفی یک نکته را فراموش نکنیم و آن این که هر هیجان منفی یک نکته را فراموش نکنیم و آن این که هر هیجان منفی هم لزوماً و کاملا منفی نبوده و بستگی به ميزان { تاثیرگذاری } آن حس روی شخص دارد.

   

  اضطراب مثبت: برای دانش آموزان و دانشجویان، کمي اضطراب که به آن نگرانی نیز گفته مي شود، بد نیست. به این سبب که موجب افزایش دقت و توجه آنها به رونــد تحصیلی و در نتیجه آموزش بهتر و موفقیت آنها مي شود، ولی اگر این اضطراب به حدی برسد که مانع از فراگیری آنها شود، هیجان منفی بوده و باید کنترل شود.

   

  غم: اگر کسی دچار غمي است و به این مساله آگاه بوده و برای بیرون آمدن از آن تلاش مي کنــد، پس هیجان او لزوماً منفی نیست، ولی اگر برای رهایی از غم تلاش نکرده و غم او به مرحله افسردگی وارد شود، اینجاست که دچار هیجان منفی غم و افسردگی شده است. بنابر این در بحث هیجان آنچه مهم است، ميزان تاثیرگذاری هر هیجان روی رونــد عادی زنــدگی شخص است.

   

  احساس منفی در روان شناسی به { درد } تعبیر مي شود. درد نشان مي دهد که بخشی از بدن به درستی کار نمي کنــد و برای درمان آن باید اقدام کرد. بنابراین حس منفی باید شناسایی شده و بعد برای درمان و تسلط بر آن برنامه ریزی کرد.

   

  تجمع هیجان چه تاثیری دارد؟

  هیجان خوب و هیجان بد به چه معناست؟

  بسته به عامل هیجان، احتمال دارد حس ایجاد شده در شخص قوی یا ضعیف باشد اگر هیجان، عميق باشد، مي توانــد زمينه ساز ایجاد اضطراب باشد. از نظر روان شناسی باید هیجان شخص در مسیر قرار گیرد که در انطباق با زنــدگی او باشد. اضطراب ایجادشده ناشی از هیجان تجمع یافته در رونــد عادی زنــدگی شخص، اختلال ایجاد مي کنــد.

   

  یک نسخه مناسب نیست

  برای تخلیه هیجان ها راه هایی ماننــد فریاد زدن در فضایی خاص مثلا کوه و دشت و خنــده درمانی به اشخاص پیشنهاد مي شود، ولی این شیوه ها، روش درست تخلیه هیجان نیست. به این سبب که برای تخلیه هیجان هر شخص باید شاخص های { شخصی } مد نظر قرار گرفته و بعد شیوه ای خاص، مخصوص همان شخص برای تخلیه هیجان انتخاب شود.

   

   

  به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟
  هیچ نظری ثبت نشده است
  نظرات این پست غیرفعال هستند.
 • مطالب پربازدید
 •