پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • همه چیز درباره سیستم ترمز EBD و نحوه عملکرد آن

  مجموعه : دنیای خودرو

  همه چیز درباره سیستم ترمز EBD و نحوه عملکرد آن

  همه چیز درباره سیستم ترمز EBD و نحوه عملکرد آن

  خوشبختانه سیستم های ترمز خودروها روز به روز در حال پیشرفت هستند که این امر می تواند منجر به کاهش تصادفات مرگبار در جاده ها شود.سیستم‌های ترمز در ابتدا به صورت کاملا مکانیکی طراحی و تولید ميشدند که در آن‌ها نیروی ترمز وارده از طرف راننده به صورت مساوی بین چرخ‌های خودرو تقسیم ميشد. شرایطی در هنگام حرکت خودرو موجود اســت که باعث پدید آمدن ایده تقسیم نیروی ترمز بین چرخ‌های اتومبیل اســت که نیاز به سیستم EBD را ضروری ميکند که این شرایط به صورت زیر میباشد.

   

  سیستم EBD چیست؟

  ۱- هر چرخ در خودرو میزانی از وزن خودرو را متحمل ميشود که با توجه به چگونگی طراحی خودرو و شرایط حرکتی خودرو متفاوت اســت برای نمونه اگر تقسیم وزن خودرو ۴۰/۶۰ باشد ۶۰ درصد وزن خودرو در حالی که خودرو ثابت اســت یا حرکت با سرعت ثابت دارد بر روی چرخ‌های جلو خواهد بود و ما بقی آن بر روی چرخ‌های عقب. حال تصور نمایید که این خودرو در حال حرکت در مسیری مستقیم و شرایط جاده‌ای خشک و مناسب اســت و خودرو باری را نیز حمل نميکند. راننده خودرو اقدام به ترمزگیری نماید، در این شرایط به علت سرعت اولیه خودرو قبل از ترمز گیری، مقداری از وزن خودرو به جلو منتقل ميشود به یاد داشته باشید مفهوم وزن با جرم متفاوت اســت). پس چرخ‌های جلوی خودرو که وزن بیشتری را در شرایط معمول حمل ميکردند مقداری وزن اضافه را نیز باید حمل کنند. با در نظر گرفتن مثال بالا این فکر به ذهن ميرسد که در شرایط توصیف شده باید نیروی ترمز اعمالی به چرخ‌های جلو بیشتر از چرخ‌های عقب باشد و یکی از کار‌های سیستم EBD همین اســت که در ترمز گیری مستقیم الخط به صورت تقریبی نیروی ترمز لازم هر چرخ را محاسبه ميکند و آن را به هر چرخ اعمال ميکند.

  همه چیز درباره سیستم ترمز EBD و نحوه عملکرد آن

  ۲- شرایط بعدی حالتی اســت که خودرو باری را حمل کند و در شرایط توصیفی قبلی ترمز کند، در این شرایط به علت وجود وزن بیشتر در قسمت عقب خودرو در هنگام ترمز گیری وزنی به قسمت جلو اضافه نميشود و این وزن بر روی چرخ‌های عقب اعمال نخواهد شد پس چرخ‌های عقب در این حالت به نیروی ترمز بیشتری نسبت به حالت قبل نیاز خواهد داشت.

   

  ۳- شرایط حرکتی بعدی که تقسیم نیروی ترمز بین چرخ‌ها بکار ميآید در هنگام حرکت در پیچ اســت که در این شرایط چرخ‌های بیرون از پیچ دارای حرکت دورانی بیشتری نسبت به رخ‌های داخل پبچ اســت در این حالت اگر راننده اقدام به ترمز گیری نماید تا سرعت خودرو را کم کند چرخ‌های داخل پیچ قفل ميکنند که باعث از دست رفتن کنترل خودرو ميشود پس در این حالت نیروی ترمز کمتری باید به چرخ‌های داخل پیچ اعمال شود.

   

  معرفی سیستم EBD

  همه چیز درباره سیستم ترمز EBD و نحوه عملکرد آن

  سیستم EBD به صورت اتوماتیک و بسته به شرایط جاده سرعت خودرو و میزان بار خودرو نیروی متفاوتی را به هر یک از ترمز‌ها منتقل ميکند. این سیستم که عموما با همکاری ABS کار ميکند باعث ميشود تا فشار ترمز بیشتر با کمتری به هر یک از چرخ‌ها وارد شود تا بیشترین نیروی توقف لازم را در کنار کنترل مناسب خودرو به ارمغان آورد معمولا ترمز‌های جلو، چون بیشترین وزن را تحمل ميکنند بیشترین نیروی ترمز هم روی این چرخ‌ها اعمال ميشود EBD نیروی ترمز کمتری را هم به چرخ‌های عقب اعمال ميکند تا چرخ‌های عقب قفل نکنند و قسمت عقب خودرو سر نخورد.

   

  سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز

  عملکرد: این سیستم، نرم افزاری در حافظه ABS اســت که با ABS کار میکند تا نیروی ترمز را با تناسب به چرخ‌های جلو، عقب، چپ و راســت تقسیم کند.

   

  برای مثال، در یک خودرو سواری جلو محرک، معمولا ترمز‌های جلو سهم بیشتری از نیروی ترمزی کل خودرو را دارد. اگر نیروی ترمزی یکسانی برای چرخ‌های جلو و عقب فرستاده شود، چرخ‌های عقب که فشار کمتری را تحمل ميکنند، قفل خواهند شد و خودرو ناپایدار شده و میچرخد. سهم نیروی ترمزی چرخ‌های عقب، به مقدار وزن متحمل هر چرخ بستگی دارد که EBD بصورت دینامیکی این تنظیم نیرو را انجام میدهد.

  همه چیز درباره سیستم ترمز EBD و نحوه عملکرد آن

  وظیفه EBD به عنوان یک زیر سیستم برای سیستم ABS این اســت که میزان چسبندگی موثر در چرخ‌های عقب را کنترل کند. فشار چرخ‌های عقب بر حسب تقریب با توزیع نیروی ترمز در یک ترمز معمولی محاسبه ميشود. برای این کار طراحی ترمز معمولی در در جهت محور عقب تغییر داده شد و از عناصر ترمز ABS اســتفاده شد. سیستم EBD فشار وارده بر دریچه سوپاپ هیدرولیکی ترمز خودرو را کاهش ميدهد. ترمز EBD با اســتفاده از بهبود اســتفاده از کشش سطحی، ثبات رانندگی و نیروی پدال طراحی ترمز را بهبود ميبخشد.

  همه چیز درباره سیستم ترمز EBD و نحوه عملکرد آن

  EBD به همراه ترمز ABS و کنترل ثبات الکترونیکی Electronic Stability Control یا iESC میزان انحراف هنگام دور زدن‌ها را کاهش ميدهد. سیستم ESC زاویه چرخ فرمان را با میزان چرخش اتومبیل مقایسه ميکند که توسط سنسور میزان انحراف انجام ميگیرد. منظور از انحراف (Yaw) میزان چرخش به راســت با چپ (اتومبیل حول مرکز ثقل عمودی خود اســت. در صورتی که سنسور میزان انحراف میزان کمتر یا بیشتری از انحراف از آنچه که زاویه چرخ باید ایجاد کند را شناسایی کند، در آن صورت پدیده Over Steering و یا Under Steering رخ ميدهد و سیستم ESC یکی از ترمز‌های جلو یا عقب را فعال ميکند تا اتومبیل را به حالت تعیین شده باز گرداند.

  همه چیز درباره سیستم ترمز EBD و نحوه عملکرد آن

  برای مثال: اگر یک اتومبیل گردش به چپ ميکند و شروع به Under Steering ميکند (به طرف بیرون پیچ کشیده ميشود) سیستم ESC ترمز چپ عقب را فعال ميکند تا به اتومبیل کمک کند که به چپ بپیچد. سنسور‌ها بسیار حساس هستند و کار‌ها آنقدر سریع انجام ميشوند که ممکن اســت قبل از آنکه راننده عکس العملی نشان دهد، سیستم جهت را اصلاح کند ABS. از قفل شدن چرخ‌ها جلو گیری ميکند و EBD کمک ميکند که فشار ترمز مناسبی اعمال شود تا ESC به طور مفید و کار آمد کار کند.

   

   

  هیچ نظری ثبت نشده است
  نظرات این پست غیرفعال هستند.
  تبلیغات
  تبلیغات
 • مطالب پربازدید
 •