اخبار تکنولوژی

19 روش برای عکاسی پرتره (قسمت دوم)

19 روش برای عکاسی پرتره (قسمت دوم)

19 روش برای عکاسی پرتره (قسمت دوم)

در این مقاله دامه قسمت اول اســت با ما همراه باشید .

 

قسمت اول را در اینجا بخوانید

 

10) سوژه را قاب بگیرید

قاب گرفتن تکنیکی اســت که شما به وسیله آن، توجه بیننده را به یک عنصر از عکس جلب مي نمایید، به این صورت که آن را با یکی از عناصر دیگر عکس قاب مي گیرید.قاب گرفتن به تصویر عمق مي دهد و چشم بیننده را به سمت نقطه مورد نظر در تصویر مي کشد.

19 روش برای عکاسی پرتره (قسمت دوم)

شما مي توانید این کار را با قرار دادن سوژه در یک پنجره یا درگاه انجام دهید، یا آنها را وادارید که از درون یک دریچه کوچک به بیرون نگاه کنند یا حتی دست خود را در اطراف صورتشان بگــیرند.

 

11) از زاویه واید (گسترده) اســتفاده کنید

با اســتفاده از لنز واید هنگام عکاسی پرتره مي توانید تصاویری به یاد ماندنی خلق کنید.در فاصله کانونی بسیار گسترده قادر خواهید بود اعوجاج های فوق العاده ای در تصویر ایجاد کنید. ممکن اســت چنین عکسی را از همسر یا دوست دختر خود نگیرید ( مگر این که حس شوخ طبعی و بازیگوشی به او دست داده باشد)،

 

اما اســتفاده از این طول های کانونی، بخش هایی از صورت یا بدن را که در لبه فریم قرار دارند، بیش از آنچه در مرکز فریم قرار دارد بزرگ خواهد کرد.همچنین زمانی که سوژه شما در محیطی تاثیر گذار قرار داشته باشد، این کار تاثیر چشمگیر و گسترده ای در عکس ایجاد خواهد کرد.

19 روش برای عکاسی پرتره (قسمت دوم)

12) با پس زمينه بازی کنید

در پرتره شما نقطه توجه اصلی، شخص اســت، با این وجود گاهی مي توان حال و هوای عکس را با قرار دادن سوژه در بستری متفاوت با پس زمينه ای متفاوت به طور چشمگیری تغییر داد.گاهی اوقات شما مي خواهید که پس زمينه عکس تا حد ممکن کمينه گرا (مينیمال) باشد.در حالی که در مواقع دیگر ممکن اســت یک پس زمينه چشمگیر و رنگارنگ به برجسته کردن سوژه شما کمک کند.

کلید انتخاب پس زمينه مناسب، تجربه اســت.

19 روش برای عکاسی پرتره (قسمت دوم)

19 روش برای عکاسی پرتره (قسمت دوم)

13) فرمت قاب بندی را تغییر دهید

بسیاری از عکاسان هميشه به یکی از دو حالت منظره (گرفتن دوربین به صورت افقی) یا پرتره (گرفتن دوربین به صورت عمودی)عکاسی کرده و در همان فرمت گیر مي کنند. به تصاویری که تا کنون گرفته اید نگاهی دوباره بیندازید و ببینید عمدتا از کدام فرمت اســتفاده مي کنید.

 

این که فرمت عمودی را پرتره ناميده اند، به این معنی نیست که هميشه باید برای عکاسی پرتره از این فرمت اســتفاده کرد. در هر عکسی که مي گیرید، قاب بندی افقی و عمودی را انجام دهید و به این ترتیب در عکس هایی که مي گیرید تنوع ایجاد کنید.

19 روش برای عکاسی پرتره (قسمت دوم)

14) به دوربین زاویه بدهید

قاب بندی های عمودی و افقی تنها گزینه های موجود برای عکاسی پرتره نیستند. گرچه تصویربرداری مستقیم هنگام عکاسی با این فرمت ها مهم اســت، گرفتن دوربین با زاویه ای مورب تر مي تواند قدری نشاط به تصاویر شما تزریق کند.

 

این نوع از قاب بندی مي تواند حسی از تفریح و انرژی به عکس های شما اضافه کند. فقط حواســتان باشد که زاویه دوربین کم و جزئی نباشد، زیرا در این صورت مردم با دیدن عکس شما ممکن اســت فکر کنند که به اشتباه دوربین را کج گرفته بودید.

19 روش برای عکاسی پرتره (قسمت دوم)

15) عکس های بدون فوکوس بگیرید

به ما عکاس ها گفته مي شود که فوکوس واضح، هدف نهایی در کار ماســت که باید به آن دست یابیم. اما گاهی نبود فوکوس مي تواند تصاویری با احساسات، حال و هوا و علاقه واقعی ایجاد کند.

 

برای گرفتن تصاویر بدون فوکوس، دو راهکار اصلی و موثر وجود دارد:

1- روی یکی از المان های تصویر فوکوس کرده و سوژه اصلی را به صورت تار رها کنید. برای این کار باید از دیافراگم بزرگی که عمق ميدان محدودی ایجاد کند اســتفاده کرده و روی چیزی در جلو یا پشت سوژه فوکوس کنید.

19 روش برای عکاسی پرتره (قسمت دوم)

2- کل تصویر را بدون فوکوس رها کنید. به این منظور، باز هم باید از دیافراگم گسترده اســتفاده کنید، اما فوکوس باید روی پشت و جلوی تمام اشیای موجود در تصویر باشد. برای دستیابی به این حالت لازم اســت حالت فوکوس دوربین را به دستی تغییر دهید.چنین تصاویری مي توانند به شکلی باورنکردنی، رویایی و اسرار آميز جلوه کنند.

19 روش برای عکاسی پرتره (قسمت دوم)

16) به تصویر حرکت اضافه کنید

پرتره ها مي توانند کاملا ساکن باشند. اما اگر کمي حرکت به آنها اضافه کنید چه؟ برای رسیدن به این مقصود چند روش وجود دارد:

19 روش برای عکاسی پرتره (قسمت دوم)

– خود سوژه حرکت کند.

– سوژه ساکن باشد، اما یکی از المان های تصویر در صحنه حرکت کند.

– حرکت دادن دوربین یا لنزهای آن برای دستیابی به زوم های پشت سر هم

کلید موفقیت در سه روش بالا این اســت که سرعت شاتر به اندازه کافی آهسته باشد تا بتواند حرکت را ثبت کند.

روش دیگر این اســت که سوژه کاملا سریع حرکت کند، اما سرعت شاتر آن قدر زیاد باشد که بتواند به اصطلاح، حرکت سوژه را فریز کرده و آن را ثبت نماید.

19 روش برای عکاسی پرتره (قسمت دوم)

17) حالات چهره و احساسات مختلف را در سوژه آزمایش کنید

در بعضی پرتره ها، این حالت چهره سوژه اســت که تصویر را خلق مي کند.

از سوژه خود بخواهید که در تصاویر شما حال و هوا و احساسات مختلف از خود نشان بدهد.

با احساسات شدید سوژه بازی کنید.

اما علاوه بر آن، سعی کنید حالت های حزن انگیز تر و جدی تر را هم امتحان کنید.

19 روش برای عکاسی پرتره (قسمت دوم)

19 روش برای عکاسی پرتره (قسمت دوم)

18) فریم را پر کنید

یکی از راه های حصول اطمينان از این که سوژه شما توجه بیننده عکس را جلب خواهد کرد، این اســت که قاب تصویر را با صورت سوژه پر کنید.این کاری نیست که شما در تمام عکس هایی که مي گیرید انجام دهید، اما در مواردی که سوژه تنها ویژگی موجود در عکس باشد، حقیقتا به جز سوژه جای دیگری برای نگاه کردن وجود نخواهد داشت.

19 روش برای عکاسی پرتره (قسمت دوم)

19) یک سوژه جالب پیدا کنید

دوستی دارم که به طور منظم بیرون رفته و در خیابان های ملبورن به دنبال مردم جالبی مي گردد تا از آنها عکس بگیرد.زمانی که فرد جالبی را پیدا مي کند، به او نزدیک شده و از او مي خواهد که برایش ژست بگیرد، سپس فورا پس زمينه مناسبی پیدا کرده و به سرعت از او چندین عکس برمي دارد.

 

(البته اگر سوژه چنین اجازه ای به او بدهد)نتیجه این اســت که او مجموعه عکس فوق العاده ای از مردم با تمامي سنین، نژاد ها و پس زمينه های گوناگون دارد.درحالی که بسیاری از ما بیشتر وقت خود را به عکاسی از عزیزانمان مي گذرانیم، شاید بد نباشد هر از چند گاهی هم عکاسی از غریبه های جالب را تمرین کنیم؟

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا