مطالب خواندنی و جالب

نام های دخترانه اصیل افغانی | نام های مقبول دخترانه

نام های دخترانه اصیل افغانی | نام های مقبول دخترانه

نام های دخترانه اصیل افغانی | نام های مقبول دخترانه

بهترین و مقبول ترین نام های دخترانه اصیل افغانی برای شما که می خواهید برای دخترتان بهترین نام را انتخاب کنید. با سایت نیک شو همراه باشید.

نام های دخترانه اصیل افغانی | نام های مقبول دخترانه

لیست به این صورت است:

نام

خواستگاه

معنی

 

الف

آتوســــا

دری / فارســـی

نام یکی از ملکه های ایران باستا

 

آذین

دری / فارســـی

تزئین، ارایشگری، آذین بندی

 

آرا

دری / فارســـی

تزئین کردن، آراستن، آرایش دادن

 

آرزو

دری / فارســـی

خواستن، میل داشتن، مراد، جاجت، هدف، آرمان، چشم انتظاری

آزاده

دری / فارســـی

اصیل، شریف، نجیب زاده

 

آزیتـــا

دری / فارســـی

نام یکی از ملکه های ایران باستان

 

آفریــــن

دری / فارســـی

ستایش، نیایش، تحسین، تمجید و ستایش کردن

 

آمنـــــه

عـــربی

ایمن، سالم، بی خطر، صحیح، اطمینان بخش، محفوظ

 

آناهیتـــــا

دری / فارســـی

ایزدبانوی آب هـــا

 

آنوشــــه

دری / فارســـی

محفــــــوظ

 

آوا

دری / فارســـی

بانگ، صدا، ندا، خبر، فریاد

 

آویــــزه

دری / فارســـی

معلق، آویخته

 

آهــــــو

دری / فارســـی

آهو، بز کوهی

 

آینـــــه

دری / فارســـی

آینه، بازتاب، منعکس

نام های دخترانه اصیل افغانی | نام های مقبول دخترانه

ب

بانـــو

دری / فارســـی

بانو، خانم، زوجه

 

بشیـــره

عـــربی

مژده دهنده خبر خوش

 

بصـــیره

عـــربی

دانا، زیرک، عاقل، باهوش، هوشمند

 

بلـقیـــس

عـــربی

ملکه سبا، مربوط به دولت سبا از حکومت های باستانی منطقه یمن

 

بلـــور

عـــربی

بلور، شفاف، زلال، سنگ شیشه یی، شیشه نما

 

بنفشـــه

دری / فارســـی

نام گل بنفشه، رنگ بنفش

 

بهـــار

دری / فارســـی

فصل اول سال، بهـــار

 

بهـــارک

دری / فارســـی

بهـــار کوچک

 

بهـــرخ

دری / فارســـی

بهبود، آسایش، رفا، پیشرفت، به سازی

 

بهنــاز

دری / فارســـی

عشوه گر خوب، دلبر خوب، نازی

 

بوستـــان

دری / فارســـی

باغ، باغچه، باغ میوه

 

بـــی بـــی

دری / فارســـی

زن محترم، معزز، قابل احترام، ارجمند، و همچنان لقب مادر بزرگ

 

بیتـــا

دری / فارســـی

بیتا، بی همتا، بیمانند، بینظیر

 

بیگـــم

ترکـــی

بانوی بلند مرتبـــه

 

بینــــا

دری / فارســـی

بیننده، کسی که میتواند ببیند، دید دار

 

پ

پرستـــو

دری / فارســـی

نام یک پرنده

 

پــــرند

دری / فارســـی

ابریشم، حریر، بی نقش، و نیز بمعنی تیغ، شمشیر جوهر دار

 

پـــروانه

دری / فارســـی

پروانه، شاه پرک

 

پرویـــن

دری / فارســـی

خوشه ای از ستارگان که به «هفت خواهران» همم معروف است

 

پـــری

دری / فارســـی

پری، جن، افسونگر، ساحر، سیری

 

پریـچـهـــر

دری / فارســـی

پری چهر، پری رخسار

 

پریـــرو

دری / فارســـی

رخسار، چهره پری مانند

 

پـریســـا

دری / فارســـی

همسان پری، مانند پری

 

پریشـــاد

دری / فارســـی

پری خوشبخت، پری شاد، خندان

 

پریـــوش

دری / فارســـی

مثل پری، پری صورت، پری مانند

 

پـگـــاه

دری / فارســـی

فجر، سپیده دم، طلوع، آغاز، آغاز روز

 

پلوشـــه

پشتـــو

سرسبز و شادان

 

پـــوران

دری / فارســـی

نام دخترانه

 

پـــوران دخت

دری / فارســـی

یکی از شخصیت های شاهنامه

 

پــــونه

دری / فارســـی

پونه گیاهی است دارای اسانس و از تیره نعناعیان که در کنار جویبارها می روید

 

تابـــان

دری / فارســـی

درخشیدن، نور افشاندن، تابش، فروزان، روشنی بخش

 

تـــارا

هنـــدی – فارســـی

نامی فارسی. درکردی به معنای: ستاره است. درزبان هندی نیزبه همین معناست.

 

تبســـم

عـــربی

لبخند، لبخند کردن

 

تـــرانه

دری / فارســـی

سرود، نغمه، آواز، آهنگ شیرین

 

تمنـــا

عـــربی

میل داشتن، آرزو داشتن، خواستن، آرزو کردن، تقاضا کردن

 

تنـــاز

دری / فارســـی

عشـــوه گر

 

تـــوبـا

عـــربی

نام درختی در بهشت

 

تور پیکـــی

پـشـــتـو

سیه مو، سیا مو

 

تهمیـنـه

دری / فارســـی

یکی از شخصیت های موًنثِ شاهنامه، خانم رستم

 

تیـــنا

انگـلیـســی

رودخانه، جوی

 

ثـــریا

عـــربی

نام ستاره های خوشه پروین

 

ثـمـــر / سمر

عـــربی

نام میوده، همچنان به معنی حکایت

 

جاهـــده

عـــربی

ماهر ، زبر دست، کوشا، سخت کوش، پشت کار

 

جبیـــن

عـــربی

پیشانی، ابرو، سما، رخسار

 

جلـیـلـــه

عـــربی

بزرگ، عظیم، مهم، هنگفت، ماهر

 

جمیلـــه

عـــربی

زیبا، دلپذیر، خوش قیافه، قشنگ

 

جنـــت

عـــربی

بهشـــت

 

جوانـــه

دری / فارســـی

سبز شدن، شاخه زدن، غنچه، شگوفه

 

جهان خاتون

دری / فارســـی

این نام مربوط به جَهان ملک خاتون دختر جلال الدین مسعودشاه بن شرف الدین محمودشاه اینجو بانوی شاعر  فارسی است که در نیمه دوم سده هشتم هجری می‌زیست.

 

چمـــن

دری / فارســـی

علفزار، سبزه، سرسبزی

 

چهـــره

دری / فارســـی

سیما، رخ، رخسار، صورت، ظاهر

 

حامـــده

عـــربی

ستایش، نیایش، تحسین، پرستش، ستودن

 

حبیبـــه

عـــربی

محبوب، مورد علاقه، دلارام، دلبر

 

حسنـــا

عـــربی

زیبا، قشنگ، خوشگل، عالی

 

حسنیـــه

عـــربی

زیبا، قشنگ، خوشگل، عالی

 

حسیبـــه

عـــربی

آزاده، نجیب، اصسل، نیک نژاد، پاک زاد

 

حسینـــه

عـــربی

زیبا، قشنگ، شکیل، خوش نما، خوب، دلپذیر

 

حفیظـــه

عـــربی

نگهبان، ولی، نگه دار، پشتیبان، حامی

 

حکیمـــه

عـــربی

خردمند، دانا، عاقل، عاقلانه، فرزانه

 

حلیمـــه

عـــربی

نجیب، باتربیت، ملایم، آرام، لطیف، مهربان، شکیبا، بردبار

 

حمـــیده

عـــربی

قابل ستیش، ستودنی

 

حمیـــرا

عـــربی

زن سرخ روی

 

حنیفـــه

عـــربی

با ایمان صادق، ایمان خالصانه

 

حــــوا

عـــربی

نام اولین زن، مادر همه انسانها

 

حـــور

عـــربی

دختران باکره و زیبا روی بهشت برای ساکنان آن

 

حـــوریه

عـــربی

بر گرفته از نام حور بهشت

 

خاطــره

عـــربی

یادداشت، یادگاری

 

خجستـــه

دری / فارســـی

فرخنده، سعید، مبارک، مساعد

 

خدیجـــه

عـــربی

نام اولین همسر حضرت محمد ، پیامبر مسلمانان

 

خنـــدان

دری / فارســـی

با خنده، خنده کنان

 

خورشید

دری / فارســـی

آفتاب، خورشید

 

خوشبخـــت

دری / فارســـی

خوش اقبال، خوشحال، شاد، خرسند

 

دردانـــه

دری / فارســـی

دانه گرانبها

 

درخشـــان

دری / فارســـی

تابان، روشن، درخشان

 

درخشـــنده

دری / فارســـی

فروزنده، تابنده، روشنس دهنده

 

دریـــا

دری / فارســـی

 

دلارا

دری / فارســـی

محبوب، مورد علاقه، کسی که دل را میبرد

 

دلارام

دری / فارســـی

دوست داشتنی، دلفریب، دلبر، دلدار

 

دلبـــر

دری / فارســـی

فریبنده، معشوقه، یار

 

دلـربـا

دری / فارســـی

فریبا، فریبنده

 

دلکـــش

دری / فارســـی

افسون گر، دلربا، خوش آیند، جاذب، فریبنده

 

دنیـــا

عـــربی

جهان، گیتی، عالم، روزگار

 

دیبـــا

دری / فارســـی

نوعی از پارچه ابریشمی

 

دینـــا

انگلیســـی

اهل دره، کسی که از دره باشد

 

رابعـــه

عـــربی

بهـــار

 

راحلـــه

عـــربی

کوچ کننده

 

راحیـــل

عـــربی

نام یکی از همسران حضرت یعقوب پیامبر

 

راضیـــه

عـــربی

خوشنود، راضی، متقاعد، قانع، مایل

 

ربابـــه

دری / فارســـی

سیم ساز، وسیله ای برای موسیقی

 

رحیمـــه

عـــربی

بخشایشگر، مهربان

 

رخســـار

دری / فارســـی

گونه، صورت، چهره، ظاهر

 

رخشـــان

دری / فارســـی

تابناک، روشن، درخشان، با استعداد

 

رخشـــانه

دری / فارســـی

تابناک، روشن، درخشان، با استعداد

 

رعنـــا

دری / فارســـی

زن خوش قد و قامت و خوشگل

 

روبینـــا

انگلیســـی

تابنده، درخشنده، نورانی

 

رودابـــه

دری / فارســـی

یکی از شخصیت های موًنث شاهنامه

 

روشـــن

دری / فارســـی

تابناک، روشن، چراغان، قابل دید

 

رویـــا

دری / فارســـی

خواب دیدن، خیال، تصور

 

رویـــدا

عـــربی

آرام، با احتیاط، ملایم

 

رهـــا

دری / فارســـی

آزاد، مستقل

 

رفیعــــه

عـــربی

آزاده، اصیل، نجیب، برین، والا، بلند پایه

 

ریحانـــه

عـــربی

نام یک گل

 

 

2.7/5 - (223 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا