موفقیت و پیشرفت

برای موفقیت باید این چیزها را کاملا رها کنید

برای موفقیت باید این چیزها را کاملا رها کنید

اگر به دنبال موفقیت در زندگی شخصی و کاری خود هستید نکاتی است که باید رعایت کنید و برخی چیزها را در زندگی باید رها کنید. درست مانند سروسامان دادن به خانه یا ميز کار خود، هر چند وقت یکبار خود را چک کنیــد و تمام آن چیزهایی که در رسیــدن به موفقیت کمکی به شما نمي کنند را دور بیاندازیــد. در این مقاله مي خواهم چند جای مناسب برای شروع را به شما معرفی کنم:

 

فکر کردن به اینکه نمي توانیــد تغییری ایجاد کنیــد

هر کدام از ما توانایی ایجاد تغییر را دارد و با هم مي توانیــد تغییر ایجاد کنیم.

 

سعی نکنیــد کامل باشیــد

کمال گرایی ما را آماده شکست مي کند. این کار مسیری برای بهترین بودن نیست بلکه در واقع به فرد تلقین مي کند که هیچگاه نمي تواند به اندازه کافی خوب باشد.

 

زندگی در گذشته

برای موفقیت باید این چیزها را کاملا رها کنید

آینده تان از همين حالا شروع مي شود.

 

سعی برای راضی کردن همه

مطمئن ترین مسیر به سمت شکست این است که سعی کنیــد همه را راضی نگه داریــد. تنها برای راضی کردن خود و آنهایی که برایتان مهم هستند کار کنیــد.

 

اهداف خُرد

اهداف خُرد نتایج خُرد به همراه دارند، اهداف بزرگ نیز نتایج بزرگ و حتی گاهی عظیم به همراه دارند.

 

رها نکردن کینه

این کار وقت تلف کردن است و رضایت و شادی تان را به یغما مي برد.

 

دوری از تغییر

تغییر رخ مي دهد، چه اجازه دهیــد چه خیر. وقتی توانش را داریــد مدیریتش کنیــد و بهترین نتیجه را از این تغییر دریافت کنیــد.

 

سعی برای هرگز اشتباه نکردن

برای موفقیت باید این چیزها را کاملا رها کنید

دوری از ریسک و جرات اشتباه نکردن بزرگترین خطایی است که مي توانیــد انجام دهیــد.

 

گفتن ” نمي توانم “

فقط چون چیزی سخت است تسلیم نشویــد، و با خود با جملات منفی صحبت نکنیــد.

 

دست کم گرفتن خود

کم رو بودن کمکی به شما نمي کند. این کار برای هیچکس آسانی به ارمغان نیاورده و خسته کننده است.

 

خبر چینی

آدم های خُرد خود را درگیر خبر چینی مي کنند. به جای این کار درباره ایــده ها صحبت کنیــد – و زمانی که درباره آدم ها صحبت مي کنیــد هميشه مهربان و حامي باشیــد.

 

پایین ماندن

شکست از زمين خوردن به وجود نمي آیــد، چنانچه برنخیزیــد شکست خورده ایــد.

 

شکایت کردن

چنانچه وقت خود را به شکایت از دیروز بگذرانیــد، زمانی برای بهتر کردن فردا نخواهیــد داشت.

 

گذراندن زمان با افراد منفی

چنانچه افرادی که اطرافتان هستند در سعیند تا شما را پایین بکشند، شایــد زمانش رسیــده تا آنها را رها کنیــد.

 

مقایسه خود با دیگران

مقایسه کردن یکی دیگر از مواردی است که شادی تان را به یغما مي برد. نگران کارهایی که دیگران انجام مي دهند نباشیــد.

 

نقش خُرد

افق خود را گسترش دهیــد. کارهای بزرگ بکنیــد، رشد کنیــد! گاهی این فرآیند رنج آور است، اما ارزشش را دارد.

 

ادایش را دربیاوریــد

حقیقت و شجاعت شایــد هميشه راحت نباشند، اما قدرتمند هستند. خود را شجاع نشان دهیــد حتی چنانچه کاملا چنین نباشیــد.

 

منتظر شانس باشیــد

برای موفقیت باید این چیزها را کاملا رها کنید

شانس پایه خود را روی آمادگی مي سازد. در برابر فرصت های خوب قرار گرفتن تا قسمتی به شناس هم نیاز دارد، اما بایــد بدانیــد کجا پیــدایشان کنیــد و سپس خود را آماده گرفتن بیشترین بهره از آنها کنیــد.

 

منتظر هر چیزی باشیــد

نبایــد خودمان را با فکر اینکه برای زمان، مکان و شخص مناسب بایــد صبر کرد گول بزنیم، فرصت را شما بایــد پیــدا کنیــد، نه اینکه فرصت شما را!

 

نیاز به تاییــد

نگذاریــد نظرات دیگران شما را مورد استفاده قرار دهد. چه وقت تلف کردنی!

 

سعی برای به تنهایی انجام دادن

برای موفقیت باید این چیزها را کاملا رها کنید

چنانچه فکر مي کنیــد از پسش بر مي آییــد، اما انجام یک کار به تنهایی هم وقت زیادی مي برد و هم جذابیتش برایتان کمتر مي شود.

 

قول های تو خالی دادن

دائما در حال وعده و وعیــد نباشیــد، به ندرت این کار را بکنیــد اما قول هایی دهیــد که ۱۰۰ درصد شدنی باشند.

 

گذاشتن تمام تمرکز روی ضعف ها

تمام ما نقاط ضعف خاص خود را داریم. روی این نقاط ضعف کار کنیــد اما تمرکزتان روی نقاط قوت باشد.

 

گناهکار دانستن دیگران

این کار ترسوها است، و از احترامتان کم مي کند.

 

غفلت از افکار منفی

احتمال دارد بر این اعتقاد باشیــد که مسئول آن چیزی انجام مي دهیــد هستیــد نه آن چیزی فکر مي کنیــد. حقیقت این است که این دو چیز جدا نشدنی هستند.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا