جامعه شناسی,روان شناسی

مفاهیم پایه زبان بدن ، آموزش زبان بدن در سخنرانی و مذاکره

مفاهیم پایه زبان بدن ، آموزش زبان بدن در سخنرانی و مذاکره

زمانی با شخصی به گفت و گو ميپردازید حتما به حالات چهره او دقت کرده اید .از حالات صورت او متوجه ميشود که طرف مقابل چه فکری در ذهن دارد یا چه تصميمي خواهد گرفت .در ادامه با ما همراه باشید از خواندن این مقاله لذت ببرید .

 

زبان بدن یعنی پیام های غیر کلامي که برای ارتباط برقرار کردن، از آن اســتفاده مي کنیم. به گفته ی متخصصان، این پیام های غیر کلامي، بخش زیادی از ارتباطات روزمره را تشکیل مي دهند. از حالت های چهره تا حرکات بدن، مطالبی که به زبان نمي آوریم هم مي توانند حجم زیادی اطلاعات را منتقل کنند.

 

گفته مي شود که زبان بدن، حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از کل ارتباطات را تشکیل مي دهد. تفسیر زبان بدن مهم اســت، اما لازم اســت به نشانه های دیگر مثل شرایط وقوع آن ها نیز توجه کنیم. در بسیاری از موارد، شما باید به مجموعه ی نشانه ها توجه کنید، و نه فقط یک اقدام خاص از طرف فرد.

 

چرا به کار گیری و شناخت زبان بدن انقدر مهم اســت؟

چون بیش از %۹۳ از ارتباط ما با دیگران به صورت غیرکلامي اســت، حتی اگر نسبت به آن آگاه نباشیم. پس شناخت سرنخ ها و علایم زبان بدن به ما کمک مي کند پیام هایی را که طرف مقابل مي دهد بهتر درک کنیم.

 

زمانی که نسبت به نشانه های زبان بدن آگاه باشیم مي توانیم از آن برای بهبود روابط خود هم اســتفاده کنیم.به این صورت که از آن برای ایجاد جوی امن، مثبت و مطمئن بهره ببریم. در این حالت مخاطب ما هم ناخودآگاه اضطراب یا حالت تدافعی کمتری از خودش نشان مي دهد.

 

الگوی زبان بدن خود را بشناسیم

اگر مي خواهیم از زبان بدن به نفع خود اســتفاده کنیم و مهارت های مربوط به آن را ارتقاء بدهیم، باید الگوی زبان بدن خود را بشناسیم.

 

باید بدانیم بدن ما در شرایط متفاوت و برخورد با افراد گوناگون چه واکنشی نشان مي دهد.

 

برای فهميدن حالات صورت مي توانیم از یک آینه کمک بگیریم. باید خودمان را تماشا کنیم و بفهميم موقع خشم، شادی، حیرت یا اضطراب چه حالتی در چهره مان پدیدار مي شود.

 

اگر بتوانیم تا جای ممکن بر حالات صورت خود تسلط پیدا کنیم، مي توانیم در بیشتر روابط و مذاکرات نتیجه بهتری بگیریم.

 

از طرف دیگر با تمرین در آینه متوجه مي شویم آیا زمانی که خوشحال، شگفت زده یا دلسوز هستیم حس واقعی مان در چهره مان نمایان مي شود یا نه.

 

جالب اســت بدانید بعضی افراد فقط تصور مي کنند که در حال «لبخند زدن» هستند، در حالی که مخاطب فقط یک صورت بی احساس از آنها مي بیند! شما هم امتحان کنید و ببینید آیا همان چیزی که احساس مي کنید در صورتتان هم پدیدار مي شود؟

 

چون همان طور که گاهی باید این نشانه ها را کمتر بروز بدهید گاهی هم لازم اســت روی آنها تاکید داشته باشید.

مفاهیم پایه زبان بدن ، آموزش زبان بدن در سخنرانی و مذاکره

زبان بدن، دروغگوها رو مشخص مي کند

فردی که در حال دروغ گفتن اســت چنان غرق پیدا کردن جملات و توجیه های بعدی اســت که توجه کمي به تن گفت خودش دارد. زبان بدن به خوبی دروغگوها را نشان مي دهد.

 

کنترل علایمي که دروغگویی را مشخص مي کنند به مراتب سخت تر از کنترل نشانه های دیگر زبان بدن اســت. هر شخص ممکن اســت با زبان گفتاری سعی در پوشاندن دروغ خود داشته باشد ، اما زبان بدن او را لو مي دهد.

 

هنگام گفتگو با افراد مختلف به این نشانه ها دقت کنید تا متوجه دروغگویی احتمالی بشوید:

فردی که دروغ ميگوید از ارتباط چشمي طفره مي رود.

معمولا مردمک چشم افراد دروغگو از حالت عادی جمع تر مي شود.

شخص هنگام دروغ گفتن نه تنها نگاه خود، بلکه بدنش را هم از مخاطب برمي گرداند.

علائمي مانند مدام صاف کردن گلو، سرفه ساختگی، قرمز شدن صورت و گردن یا تند تند نفس کشیدن ممکن اســت از نشانه های دروغگویی باشد

توجه داشته باشید بعضی از این علایم موقع ترس و اضطراب هم نمایان مي شوند.

 

مراقب علامت هایی که مي دهیم باشیم

علایم زبان بدن درست به اندازه حرف زدن گویا و حاوی پیام هستند.

 

این علائم ممکن اســت منفی یا مثبت باشند که هر کدام تاثیر خودشان را در برداشت مخاطب از ما مي گذارند.

 

باید به یاد داشته باشیم که بعضی علامت های یکسان ممکن اســت در فرهنگ های مختلف معنای متفاوتی داشته باشد .

 

مثلا در آغوش گرفتن دوستان در فرهنگ کشورهای آمریکای جنوبی بسیار رایج اســت، حتی اگر آن شخص یک آشنای معمولی باشد . در صورتی که همين کار در آسیای شرقی نوعی حمله به حریم خصوصی فرد تلقی مي شود ؛ مگر اینکه از اعضای بسیار نزدیک خانواده او باشیم.

 

بعضی علایم تقریبا در تمام دنیا معنای یکسانی دارند چون مربوط به واکنش های غریزی ما هستند. به طور مثال مشت کردن دست یا رفتار تنشی دیگری در بدن، علائم آمادگی برای حمله و پرخاشگری هستند.

 

یادگیری زبان بدن باعث مي شود که بتوانیم در رفتار خودمان هم دقیق تر شویم

 

با فاصله کم روبروی کسی ایستادن و خیره شدن در چشم هایش از نشانه های مبارزه طلبی اســت. انجام حرکات ناگهانی هم نوعی تهدید محسوب مي شود.

 

از طرف دیگر ژست هایی که بدن را در حالت آسایش نشان مي دهند باعث ایجاد جوی امن مي شوند.

 

به طور مثال وقتی دست ها در دو طرف بدن قرار گرفته باشند (انگار کسی ميخواهد شخص را بغل کند) نشان مي دهد که فرد صلح طلب و در آرامش اســت.

 

بهتر اســت در روابط خود ژست های آرام و تشویق کننده داشته باشیم.

 

مثلا وقتی کسی با ما حرف ميزند گاهی سرمان را تکان بدهیم، با او تماس چشمي برقرار کنیم و نشان بدهیم شنونده فعالی هستیم.

 

 

درک الگوهای زبان بدن

حالت چهره

تصور کنید که یک فرد تا چه ميزان مي تواند با حالت های چهره اش، حرف یا مفهومي را منتقل کند. یک لبخند، مي تواند شادی یا رضایت را منتقل کند. یک اخم ممکن اســت نشانه ی نارضایتی یا ناراحتی باشد. در بعضی موارد، حالت چهره حس واقعی ما نسبت به شرایطی خاص را برملا مي کند؛ یعنی زمانی که مي گویید خوبم، اما چهره شما چیز دیگری را نشان مي دهد.

مفاهیم پایه زبان بدن ، آموزش زبان بدن در سخنرانی و مذاکره

تنها چند مورد از احساساتی که از طریق چهره قابل انتقال هستند عبارتند از:

خوشحالی

ناراحتی

عصبانیت

تعجب

انزجار

ترس

پریشانی

هیجان

تمایل

اهانت

 

حتی حالات چهره یک فرد به ما کمک مي کند تا بفهميم حرف های او حقیقت داشته و آیا وی قابل اعتماد اســت یا خیر. تحقیقات نشان داده، قابل اعتمادترین حالت چهره، شامل یک لبخند ملیح و کمي بالا بردن ابرو اســت. به گفته ی محققان، این حالت چهره مي تواند هر دو حس دوستی و اعتماد به نفس را منتقل کند.

 

هم چنین حالات چهره، جزو عمومي ترین فرم های زبان بدن هستند. در تمام دنیا، حالت های چهره مثل ترس، عصبانیت، ناراحتی و شادی یکسان اســت. مثلا بعضی محققان در پژوهش های خود ثابت کرده اند که حالت های چهره در هنگام لذت، عصبانیت، ترس، شادی و غم، در تمام جهان بصورت یکسان تلقی مي شود.

 

بعلاوه، ما هوش دیگران را بر اساس چهره و حالت های آن ها مي سنجیم. نتایج یک تحقیق نشان مي دهد که افرادی با چهره باریک تر و بینی برجسته تر، در نظر ما باهوش تر هستند. هم چنین افرادی با لبخند و حالت چهره ی شاد، نسبت به کسانی که حالت چهره ی عصبانی دارند، تیزهوش تر به نظر مي رسند.

 

تسلط بصری داشتن

چشم ها اغلب به عنوان دریچه ی روح شناخته مي شوند؛ زیرا بسیاری از افکار و احساسات افراد را برملا مي کنند. زمانی که با شخصی دیگر توجه به حرکات چشم در هنگام صحبت با دیگران، بخشی مهم و طبیعی از فرایند ارتباط اســت. موارد رایجی که در هنگام توجه به چشمان دیگران مشاهده مي کنید عبارتند از: برقراری ارتباط چشمي یا دزدیدن نگاه، تعداد پلک زدن و گشاد شدن مردمک چشم.

مفاهیم پایه زبان بدن ، آموزش زبان بدن در سخنرانی و مذاکره

در واقع ميزان تسلط بصری شما تعیین مي‌کند که شما در مقایسه با شخص دیگر در سلسله‌مراتب سلطه اجتماعی کجا ایستاده‌اید. افرادی که در بیشتر زمان گفتگو به جای چشمان مخاطب به سمت دیگر نگاه مي‌کنند، ميزان سلطه اجتماعی کمتری داشته و برای مثال احتمال کمتری دارد که رئیس باشند.
نگاه کردن به سمت پایین، احساس درماندگی را نشان مي‌دهد، زیرا به نظر مي‌رسد که شخص در تلاش اســت که از هرگونه انتقاد و تضادی جلوگیری کند.

 

زمانی که در حال ارزیابی زبان بدن هستید، به حالت های زیر در چشمان طرف مقابلتان توجه کنید:

خیره شدن

هنگامي که با فردی در حال مکالمه هستید، اگر مستقیما به چشم هایتان نگاه کند یعنی به حرف های شما توجه کرده و به آن علاقه دارد. البته زل زدن طولانی مدت، احساس تهدید آميزی را منتقل مي کند. از سوی دیگر، قطع کردن تماس چشمي و نگاه مکرر به اطراف، مي تواند این حس را منتقل کند که فرد پریشان یا ناراحت اســت و یا تلاش در پنهان کردن احساسات واقعی خود دارد.

 

پلک زدن

پلک زدن یک امر طبیعی اســت؛ اما باید توجه کنید که آیا طرف مقابل شما، کمتر یا بیشتر از حالت طبیعی پلک مي زند؟ افراد معمولا هنگامي که حس ناراحتی یا پریشانی کنند؛ بیشتر پلک مي زنند. پلک زدن کمتر از حد معمول یعنی فرد عمدا سعی دارد که حرکات چهره اش را پنهان کند. برای مثال در بازی پوکر شخصی که کمتر پلک مي زند، تلاش بر پنهان کردن هیجان خود، نسبت به کارت هایش دارد.

مفاهیم پایه زبان بدن ، آموزش زبان بدن در سخنرانی و مذاکره

سایز مردمک

سایز مردمک مي تواند یک نشانه خفیف در ارتباط غیر کلامي باشد. درست اســت که تغییرات نور محیط، عامل تغییر سایزمردمک اســت؛ اما گاهی احساسات هم تغییرات کوچکی در آن ایجاد مي کند. برای مثال، ممکن اســت عبارت نگاه عاشقانه را شنیده باشید؛ این عبارت زمانی بکار مي رود که فردی جذب دیگری شده اســت. مردمک خیلی گشاد نشان مي دهد که فرد علاقه مند یا مجذوب شده اســت.

 

دهان

توجه به حالت ها و حرکات دهان نیز مي تواند در فهميدن زبان بدن موثر باشد. مثلا گزیدن لب پایین شاید نشان دهنده ی حس نگرانی، ترس یا احساس عدم امنیت باشد. پوشاندن دهان اگر در هنگام خميازه یا سرفه صورت گیرد، نشانه ی ادب اســت؛ اما در شرایط دیگر ممکن اســت تلاشی بر پوشاندن مخالفت یا اخم فرد باشد.

مفاهیم پایه زبان بدن ، آموزش زبان بدن در سخنرانی و مذاکره

گویا لبخند یکی از بهترین نشانه های زبان بدن اســت؛ اما از لبخند نیز مي توان برداشت های بسیار گوناگونی داشت. یک لبخند ممکن اســت واقعی باشد؛ اما در شرایط دیگری نیز، ممکن اســت معنی ابراز خوشحالی دروغین، ریشخند یا بدبینی بدهد.

 

هنگام تفسیر زبان بدن، به نشانه های زیر در لب ها و دهان دقت کنید:

بهم فشردن لب ها

بهم فشردن لب ها شاید نشانه ی بی ميلی، عدم رضایت یا بی اعتمادی باشد.

 

گزیدن لب ها

افراد ممکن اســت در هنگام اضطراب، نگرانی یا اســترس لب هایشان را بگزند. این کار همچنین مي تواند نشان دهنده تحریک شدن باشد.

 

پوشاندن دهان

زمانی که فردی قصد پنهان کردن واکنش احساسی خود را دارد؛ شاید جلوی دهانش را بپوشاند تا خنده یا پوزخندش را نشان ندهد.

 

بالا یا پایین رفتن دهان

تغییر اندک حالت دهان، نشانه ی خفیفی از احساسات شخص اســت. وقتی حالت دهان رو به بالا متمایل مي شود، احتمالا به معنی شادی یا خوش بینی درفرد اســت.از طرف دیگر، رو به پایین متمایل شدن دهان به مي تواند معنی ناراحتی، عدم رضایت یا دهن کجی بدهد.

 

ایما و اشاره

ایما و اشاره، یکی از مستقیم ترین و آشکار ترین علایم زبان بدن اســت. دست تکان دادن، اشاره کردن و نشان دادن اعداد با انگشت ها، علایمي بسیار رایج بوده و فهميدن و تفسیر آن ها نیز بسیار راحت اســت. البته بعضی از این اشارات ممکن اســت در فرهنگ های گوناگون معانی مختلفی را منتقل کنند؛ به عنوان مثال، نشان دادن انگشت شست در هر کشور معنی متفاوتی دارد.

مفاهیم پایه زبان بدن ، آموزش زبان بدن در سخنرانی و مذاکره

در زیر، چند مثال از اشارات رایج و معنی آن ها بیان شده اســت :

مشت کردن دست

مشت کردن دست در بعضی موارد نشانه عصبانیت و گاهی علامت هم بستگی اســت.

 

بالا و پایین نگه داشتن انگشت شست

اغلب بالا بردن شصت علامت توافق و پایین آوردن آن به معنی عدم توافق اســت.

 

نشان دادن علامت OK

با بهم چسباندن نوک انگشت شست و اشاره به صورت دایره ای و صاف کردن سه انگشت دیگر؛ دست در حالتی قرار مي گیرید که برای نشان دادن OK یا مرتب بودن اوضاع قابل اســتفاده اســت. البته در بعضی از بخش های اروپا، این علامت به این معنا اســت که “تو هیچی نیستی!”. و در بعضی از کشور های آمریکای جنوبی هم این علامت معنی زننده ای دارد.

 

نشان دادن V (نشان پیروزی)

در بعضی از کشور ها، بالا بردن انگشت اشاره و وسط به شکل حرف V ، معنی پیروزی و یا صلح مي دهد. در اســترالیا و بریتانیا، اگر پشت دست به سمت بیرون باشد، علامت V معنی توهین آميزی دارد.

 

دست ها و پاها

دست ها و پاها در انتقال پیام های غیر کلامي موثر هستند. دست به سینه بودن، حالت تدافعی را مي رساند؛ و رو هم انداختن پاها، نشان دهنده عدم دوست داشتن یا ناراحتی از شخصی دیگر اســت.

مفاهیم پایه زبان بدن ، آموزش زبان بدن در سخنرانی و مذاکره

علامت های خفیف دیگری نیز در مورد دست و پا وجود دارند؛ مثلا باز کردن زیاد دست ها برای نمایش قدرت یا بزرگتر به نظر رسیدن اســت؛ در حالی که نزدیک کردن دست ها به بدن، معنی کوچک نشان دادن خود یا دور کردن توجه را مي دهد.

 

در هنگام تفسیر زبان بدن دیگران، به علامت های دست و پا که در ادامه آمده اســت توجه کنید:

دست به سینه

این حالت ممکن اســت نشان دهنده حالت دفاعی، خودداری یا عدم پذیرش باشد.

 

دست به کمر ایستادن

دست به کمر ایستادن ممکن اســت معنی آمادگی و توانایی فرد در کنترل اوضاع اســت؛ البته شاید هم به منظور پرخاشگری باشد.

 

بهم رساندن دست ها در پشت

این حالت، شاید نشان دهنده بی حوصلگی، اضطراب یا حتی عصبانیت فرد باشد.

 

ضربه زدن با انگشت یا بی قراری

این حرکات نشان دهنده بی حوصلگی، بی تابی یا قرار گرفتن در شرایط غیر قابل تحمل اســت.

 

روی هم انداختن پاها

پا روی پا انداختن یعنی ذهن شخص در حالت عدم پذیرش بوده و یا او به حریم خصوصی بیشتری نیاز دارد.

 

حالت بدن

حالت بدن بخش مهمي از زبان بدن را تشکیل مي دهد. اصطلاح حالت بدن، به نحوه ایستادن، نشستن و …، و همچنبن شکل فیزیکی کلی یک فرد اشاره دارد. وضعیت بدن مي تواند اطلاعات فراوانی از احساسات یک فرد، و همچنین ویژگی های شخصیتی وی مثل اطمينان، راحتی یا فروتنی را به ما بدهد.

مفاهیم پایه زبان بدن ، آموزش زبان بدن در سخنرانی و مذاکره

برای مثال، صاف نشستن به معنی تمرکز و توجه فرد به اوضاع اســت. از طرفی، خم شدن بدن رو به جلو در هنگام نشست، به معنی سر رفتن حوصله و بی تفاوتی فرد اســت.

 

در هنگام تفسیر زبان بدن، به حالت های زیر توجه کنید

وضعیت راحت بدن

نگه داشتن بدن در وضعیت راحت و باز اســت؛ به معنی دوستی، راحتی و رضایت اســت.

 

وضعیت بسته بدن

در این وضعیت، فرد با خم شدن رو به جلو، و یا نزدیک نگه داشتن دست ها و پاها به بدن (حالت دست به سینه یا انداختن پا روی پا) به نوعی بدن خود را مي پوشاند. این حالت نشان دهنده خصومت، عدم دوستی و اضطراب اســت.

 

داشتن تسلط بصری نشانه اعتمادبه‌نفس

هنگام صحبت کردن با دیگران، اگر شخصی باشید که ازلحاظ بصری غالب باشد مي‌توانید اعتمادبه‌نفس خود را نشان دهید. نسبت تسلط بصری را مي‌توان با تعیین اینکه چه کسی بیشتر به چشمان دیگری نگاه مي‌کند و چه کسی به سمت دیگر خیره مي‌شود، دریافت.

مفاهیم پایه زبان بدن ، آموزش زبان بدن در سخنرانی و مذاکره

درک ابراز عواطف در چهره

باید توجه ویژه‌ای به حالات چهره که احساسات را منتقل مي‌کند، داشته باشید، به‌ویژه اگر آن‌ها با کلماتی که فرد مي‌گوید در تناقض باشند. این مي‌تواند به شما در درک احساسات واقعی یک شخص کمک کند.

مفاهیم پایه زبان بدن ، آموزش زبان بدن در سخنرانی و مذاکره

تنظیم‌کننده‌ها، حالات چهره‌ای هستند که در طی مکالمات بازخورد ایجاد مي‌کنند، مانند تکان دادن سر و حالاتی که نشانه خستگی یا توجه و علاقه شنونده اســت. این تنظیم‌کننده‌ها مي‌توانند سطح علاقه‌مندی یا موافقت طرف مقابل را ارزیابی کنند. درواقع، آن‌ها بازخورد ایجاد مي‌کنند.

 

با اســتفاده از حرکات مثبت، مانند تکان دادن سر و لبخند زدن، مي‌توانید همدلی خود را نسبت به فرد دیگر نشان دهید. اســتفاده از این حرکات، زمانی که یک شخص صحبت مي‌کند، به او بازخورد مثبت مي‌دهد و نشان مي‌دهد به آنچه مي‌گوید علاقه‌مند هستیم.

 

اجتناب از حالات دفاعی

حرکات خاص زبان بدن، ازجمله حالات چهره‌ای که با حالات دفاعی مرتبط باشند، باعث مي‌شود فردی به نظر بیایید که تسلط کمي بر خود دارد و فاقد اعتمادبه‌نفس کافی اســت.

مفاهیم پایه زبان بدن ، آموزش زبان بدن در سخنرانی و مذاکره

محدود کردن حالات چهره و لبخند، دستان و بازوهای بسته، نشانه‌های حالات دفاعی اســت.چرخش بدن به سمت مخالف دیگران یا دست‌به‌سینه شدن، نشانه‌های دیگری از حالت دفاعی اســت.

 

مراقب حواس‌پرتی دیگران باشید

اگر شما در حال ارائه یک سخنرانی هستید، قطعاً مي‌خواهید مردم درگیر موضوع شوند و به شما توجه کنند. اگر شما در حال مشاهده یک سخنرانی هستید، نیز مي‌خواهید که یک شنونده فعال به نظر برسید. نشانه‌هایی وجود دارد که تعامل یا عدم تعامل با گوینده را نشان مي‌دهد.

مفاهیم پایه زبان بدن ، آموزش زبان بدن در سخنرانی و مذاکره

سرهای به سمت پایین و چشم‌هایی که به اطراف نگاه مي‌کنند از نشانه‌های عدم درگیری و مشارکت با گوینده هستند.شل شدن و فرورفتن در صندلی نشانه‌ای از عدم مشارکت اســت. همين‌طور، ور‌رفتن، خط‌خطی کردن، یا نوشتن، نشان مي‌دهد فرد شنونده نسبت به موضوع بی‌توجه اســت.

 

حریم خصوصی

تا به حال شنیده اید که شخصی بگوید که حریم شخصی او حفظ نشده؟ و آیا تا به حال کسی آنقدر نزدیک به شما ایستاده که احساس معذب بودن و ناراحتی کنید؟به گفته ی محققان، حریم شخصی یعنی فاصله ميان افراد در حال تعامل. درست همان طور که حرکات بدن و حالت های چهره مي تواند اطلاعاتی در مورد فرد بدهد؛ فاصله ی فیزیکی بین افراد هم گویای اطلاعات مهمي اســت.

مفاهیم پایه زبان بدن ، آموزش زبان بدن در سخنرانی و مذاکره

فهميدن زبان بدن در بهبود روابط ما با دیگران، و نحوه تفسیر منظور آن ها، تاثیر به سزایی دارد. شاید تفسیر جدا جدای پیام های غیر کلامي راحت تر باشد، اما بهتر اســت تا این پیام ها را با توجه به سخنان گفته شده، سایر پیام های غیر کلامي و با توجه به شرایط مختلف، مورد بررسی قرار دهیم. همچنین شما مي توانید با بهبود روابط غیر کلامي، منظور خود را بدون بر زبان آوردن کلمه ای به دیگران منتقل کنید.

 

موقعیت در یک اتاق

اگر در حال عکاسی از یک رویداد هستید، نوع محل نشستن افراد در اتاق نکات جالبی در مورد شخصیت آن ها فاش مي سازد. معلمان و افرادی که در جمع های مختلف سخنرانی مي کنند اغلب اوقات متوجه این قضیه مي شوند. افرادی که در جلو مي نشینند مي خواهند به موضوع یا فردی که مسئول ماجرا اســت توجه کنند.

 

برای آن ها مهم نیست افرادی که پشت سرشان قرار دارند به آن ها نگاه کنند. افرادی که در عقب مي نشینند احتمالا آدم های تنبلی هستند که مي خواهند چرت بزنند، یا افرادی که مي خواهند یک تصویر جامع از وقایع اتاق در اختیار داشته باشند، یا افراد مشکوکی که مي خواهند پشت سرشان کسی قرار نگیرد یا کسانی که مي خواهند از توجه دیگران دوری کنند و جزو افراد سرکشی قرار گیرند که در عقب اتاق مي نشینند.

 

آن هایی که در کنار پنجره قرار مي گیرند ممکن اســت رویاپردازانی باشند که به فضای بیرون خیره مي شوند، در حالی که آن هایی که نزدیک در مي نشینند یک خروج سریع از آن را پیش بینی مي کنند. افراد خجالتی ممکن اســت در فضایی مابین این گروه قرار گیرند به این اميد که به شکل غیرمحسوسی خود را در بین آن ها جا دهند.

 

برای فاش سازی زبان بدن در یک عکس دو راهکار ساده وجود دارد از جمله این که هر دو معانی روانشناسی را در بر مي گیرند که توسط زبان بدن و هم چنین نقشی که در ترکیب عکس ایفا مي کند مشخص مي شوند. ابتدا، از دست یا یک تکه کاغذ برای پوشاندن بخش هایی از بدن در حین توجه به دیگر بخش ها، اســتفاده کنید. سر را بپوشانید تا ببنید چطور بدن واضح به نظر مي رسد. بدن را بپوشانید تا بر حالت چهره توجه کنید. سمت چپ بدن و سپس راســت، بالا و پایین آن را بپوشانید.

 

برای توجه به فرد دوم، نفر اول را بپوشانید یا بالعکس تا بر دیگری توجه کنید یا یک بخش از فرد را بپوشانید تا ببینید چطور دیگر قسمت ها با زبان بدن فرد دیگر ارتباط برقرار مي کنند. بازی با این متغیرها به شما کمک خواهد توجه خود را معطوف به نقاط خاصی از زبان بدن کنید و هم چنین متوجه شوید چطور این بخش ها در ارتباط با کل قرار مي گیرند.

 

هم چنین سعی کنید تصویر را واژگون کنید. این نوع نگرش غیرمعمول به شما مي تواند کمک کند متوجه جنبه هایی از زبان بدن شوید که ممکن اســت در وضعیت صحیح عکس آن ها را نمي دیدید. شما هم چنین مي توانید سعی کنید در حالی که تصویر را برعکس گرفته اید بخش های مختلف تصویر را همانطور که در بالا توضیح داده شد بپوشانید.

 

مطالب بیشتر:

علاقه و عشق پسران را از زبان بدن آن ها بفهمید

زبان بدن ، 13 علامت دست و مفهوم آن ها

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا