پورتال اینترنتی سرگرمی، تفریحی، عکس، پزشکی، اس ام اس، آشپزی، نیک شو
 • صفحه نخست+
 • اخبار+
 • آرایش و زیبایی+
 • آشپزی+
 • اس ام اس+
 • سرگرمی و تفریحی+
 • دنیای مد و فشن+
 • رپرتاژ آگهی+
 • پزشکی و سلامتی+
 • کامپیوتر,اینترنت و موبایل+
 • زندگی بهتر+
 • مطالب گوناگون+
 • دنیای عکس+
 • مطالب جالب علمی+
 • گردشگری+
 • دین و مذهب+
 • دنیای خودرو+
 • مغزهای شاد بسیار سریع‌تر و هوشیارتر عمل می‌کنند

  مجموعه : مطالب جالب علمی

  مغزهای شاد بسیار سریع‌تر و هوشیارتر عمل می‌کنند

  مغزهای شاد بسیار سریع‌تر و هوشیارتر عمل ميکنند

  شادی یکی از عجیب ترین مواردی اســت کـــه می تواند روی زندگی روحی و جسمی انسان تاثیرات بسیار زیادی بگذارد کـــه نیاز به هیچگونه هزینه ای هم ندارد! ممکن اســت شنیدن این جمله کمی برایتان عجیب باشد اما مغزهای شاد بسیار سریع‌تر، هوشیارتر و کاراتر عمل ميکنند! بله شادی و خوشی فاکتوری اســت کـــه ورای تاثیرات مهم خود بر بدن انسان، روی مغز نیز اثرات مهمی دارد. به‌بیان‌دیگر اگر ميخواهید کل زندگی خود را شاد زندگی کنید، باید ابتدا مغز خود را از وجود چنین فاکتور ارزشمندی برخوردار سازید. مغز انسان به‌طور خودکار از میان چند راه، مسیری را انتخاب ميکند کـــه امکان اســتمرار شادی در آن بیشتر باشد! ازاین‌رو ميتوان گفت ارتباط سلول‌های مغز ما با خوشحالی و احساس سرزندگی بیشتر از آن چیزی اســت کـــه تاکنون فکر ميکرده‌اید!

   

  مسیری کـــه هر کدام از ما در زندگی خود پیش ميگیریم و هرگونه الگوی فکری- رفتاری کـــه پرورش ميدهیم، ميتواند بخش‌هایی از مغز را گسترش داده و یا محدود سازد.ممکن اســت شنیدن این جمله کمی برایتان عجیب باشد اما مغزهای شاد بسیار سریع‌تر، هوشیارتر و کاراتر عمل ميکنند! بله شادی و خوشی فاکتوری اســت کـــه ورای تاثیرات مهم خود بر بدن انسان، روی مغز نیز اثرات مهمی دارد. به‌بیان‌دیگر اگر ميخواهید کل زندگی خود را شاد زندگی کنید، باید ابتدا مغز خود را از وجود چنین فاکتور ارزشمندی برخوردار سازید. مغز انسان به‌طور خودکار از میان چند راه، مسیری را انتخاب ميکند کـــه امکان اســتمرار شادی در آن بیشتر باشد! ازاین‌رو ميتوان گفت ارتباط سلول‌های مغز ما با خوشحالی و احساس سرزندگی بیشتر از آن چیزی اســت کـــه تاکنون فکر ميکرده‌اید!

   

  حالت‌های منفی روحی ارتباط میان سلول‌های مغزی را کاهش داده و توانایی به خاطر آوردن و همچنین تولید بیشتر را از فرد سلب کند، درحالی‌کـــه وضعیت متقابل ميتواند اثرات مفید بسیاری را بر مغز ما بر جای بگذارد برای مثال:

  ارتباطات میان نورون‌ها (سلول‌های عصبی مغز) افزایش ميیابد

  افزایش قدرت آنالیز، تفکر و تمرکز

  دیدگاه‌های مثبت بیشتر

  افزایش قدرت حل مسائل و هوشیاری ذهنی بالاتر

  مغزهای شاد بسیار سریع‌تر و هوشیارتر عمل می‌کنند

  قدرت تفکرات مثبت

  ذهنیت شما همان چیزی اســت کـــه شخصیتتان را شکل ميدهد و شما نیز همان ميشوید کـــه فکر ميکنید. تفکرات درونی هر فردی، در زندگی شخصی و محیطی وی بازتاب ميیابد و جالب اســت بدانید هر تفکری کـــه در ذهن خود پرورش ميدهید سبب آزادسازی مواد شیمیایی خاصی در مغز ميشود. تفکرات مثبت، شاد و امیدوارانه سبب کاهش کورتیزول و در مقابل افزایش سطح سروتونین شده کـــه نقش مهمی در احساس سرزندگی و خشنودی به همراه دارد. این حالت به مغز شما کمک ميکند تا با نهایت ظرفیت خود کار کند.

   

  چرا مثبت اندیشی به شادمانی بیشتر منجر ميشود؟

  دانشمندان متخصص در زمینه عصب‌شناسی کشف کرده‌اند؛ افرادی کـــه عموما مثبت اندیش هستند و به قول معروف نیمه پر لیوان را ميبینند، اغلب فعالیت بیشتری در لوب پیشانی خود (قسمتی از کورتکس مغز کـــه ارتباط مهمی با فعالیت‌های ذهنی دارد) نشان ميدهند. تفاوت‌های میان این افراد و دسته‌ی منفی گرا حتی توسط متخصصین رفتارشناسی نیز به کرات به اثبات رسیده اســت. الگوهای رفتاری زیر عمدتا در افراد مثبت‌گرا دیده ميشوند و دلایل خوبی برای توضیح سطوح بالاتر شادمانی در این افراد خواهند بود:

  پیشبرد یک زندگی سالم‌تر

  گذراندن بخش کوچکی از زمان خود به صورت انفرادی و مشارکت بیشتر در فعالیت‌های اجتماعی

  برقراری روابط متعادل

  برخورداری از عادت‌های رفتاری سالم‌تر

  سیستم ایمنی قوی‌تر

   

  طول عمر بیشتر همراه باکیفیت بالاتر

  بنا بر تحقیقات به‌عمل‌آمده در دانشگاه کالیفرنیا، افراد غمگین و یا به بیان بهتر “منفی گرا” بیشتر زمان زندگی را صرف مقایسه خودشان با دیگران ميکنند. اما خبر خوب این اســت کـــه ميتوانید مغز خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنید کـــه به تدریج از ذهنیت‌های منفی فاصله گرفته و به سمت مثبت نگری سوق پیدا کند. حتی اگر سابقه افسردگی در خانواده شما وجود دارد، به واسطه قدرت‌های درونی خود تحت عنوان “اراده” ميتوانید تفکرات منفی را حذف کنید. درنتیجه اگرچه نميتوان الگوهای رفتاری حاصل از انتقال ژنتیکی را از بین برد، ميتوان تاثیر پذیری از این الگوهای مخرب را کاهش داد.

   

  تفکر منفی، تعادل منفی

  تفکرات منفی محور همان‌طور کـــه پیش‌تر نیز گفته شد، قابلیت مغز برای هماهنگ شدن با ریتم بدن را سلب کرده و قدرت حل مسئله آن را به شدن پایین ميآورند. ثابت‌شده اســت حس ترس و واهمه‌ای کـــه عمدتا در ارتباط با تفکرات منفی ایجاد ميشود، سطح فعالیت مخچه را به‌طور معناداری پایین ميآورد کـــه درنتیجه این کاهش عملکرد، توانایی سلول‌های مغز برای حل مسائل مختل خواهد شد.

   

  لوب پیشانی نیز بنا به توجهی کـــه به موضوعات مختلف نشان ميدهید و همچنین احساس شما نسبت به آن‌ها، در مورد میزان اهمیت هر کدام تصمیم‌گیری ميکند. درنتیجه زمانی کـــه بر مسائل منفی تمرکز کنید، سیناپس‌ها و ارتباطات عصبی بیشتری شکل ميگیرند تا از تفکر منفی شما حمایت کرده و آن را بیشتر پرورش دهند.

   

  مغز خود را آموزش دهید

  مسیری کـــه هر کدام از ما در زندگی خود پیش ميگیریم و هرگونه الگوی فکری- رفتاری کـــه پرورش ميدهیم، ميتواند بخش‌هایی از مغز را گسترش داده و یا محدود سازد. هر چه بیشتر از ذهن خود کار بکشید، فضای بیشتری برای انجام فعالیت‌های جدید ایجاد ميشود. همچنین در پاسخ به الگوی ذهنی شما مسیرهایی ایجاد ميشود کـــه از الگوی موردنظر حمایت کرده و سایر الگوهای ذهنی تضعیف شوند.

   

  اما همه این‌ها به چه معنا اســت؟ به بیان ساده‌تر ميتوان گفت هر آنچه انجام ميدهید، فکر ميکنید و یا به زبان ميآورید درنهایت هویت شما را چه از “بیرون و ظاهر” و چه در “درون و مغز” شکل ميدهد. درنتیجه ميتوانید با تغییر رویه خود به مغزتان برای یک زندگی شادتر فرصتی دوباره بدهید. با تمرکز بر تفکرات مثبت شروع کنید و در مقابل ذهنیت‌های منفی لباسی آهنی بر تن کنید! از توانایی کـــه ذهنتان برای فرمان دادن به مغز شما برخوردار اســت به نفع خود اســتفاده کنید، آن را با الگوهایی مناسب به جلو ببرید.

   

   

  به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟
  هیچ نظری ثبت نشده است
  نظرات این پست غیرفعال هستند.
 • مطالب پربازدید
 •