افراد موفق

درباره مرتضی سلطانی کارآفرین نمونه زر ماکارون

درباره مرتضی سلطانی کارآفرین نمونه زر ماکارون 

مطمئنا خواندن بیوگرافی افراد موفق در جامعه خودمان می تواند انرژی مضاعف برای پیشرفت بــه ما دهد. در این مطلب همراه می شویم با مرتضی سلطانی صاحب برند زر ماکارون در ایران که در تمام کشور کاملا شناخته شده اســت.  مرتضی سلطانی بنیان گذار و رئیس هیأت مدیره گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر و از کارآفرینان بــه نام بخش صنعت ایران اســت که تاکنون چندین مقام در این عرصه کسب کرده اســت،

 

برخی از مقام های کسب شده توسط وی: کارآفرین برتر علمی سال ۱۳۹۲در بخش صنعت در هشتمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر کشور، کارآفرین برتر سال ۱۳۹۱ در پنجمین همایش نوآوری و عدالت اقتصادی، شخصیت برتر کشور در سال ۱۳۹۰۰ براساس نظرسنجی انجام‌شده از بزرگان و پیشکسوتان صنایع غذایی کشور که بــه همت انجمن علوم وصنایع غذایی ایران برگزار گردید.

درباره مرتضی سلطانی کارآفرین نمونه زر ماکارون

معرفی مرتضی سلطانی، شخصیت صنعت غذای سال ۱۳۹۰

بــه گزارش نیک شو، مرتضی سلطانی، متولد ۱۳۴۰ در قلعه ی مبارک آباد قم متولد شد، محل تولد مرتضی قلعه ای بود که اتاق اتاق هایش را توسط شیخ عبدالکریم حائری بــه خانوار های بی سرپرست و مستحق داده بودند. ام لیلا، مادر مرتضی از همسر دومش بود ، مادری که رنج زندگی را با ۳ فرزند از همسر اول بــهمراه داشت ولی مرتضی از مناعت طبع مادر میگوید.

 

مروری بر خاطرات کودکی

درب قلعه مبارک آباد، دربی چوبی بود که بدلیل تراز بسته نشدن آن حتی گاها میشد از بین در عبور نمود، در روزی از روزگاران خدا، صدای در قلعه آمد و من از کنجکاوی دویدم و در مقابل درب قلعه پیرمردی با کلاه سیدی سبز را دیدم که مشتی پول در دستانش بود ، وقتی نگاهمان بــه نگاه هم گره خورد او سراغی از مادرم گرفت، بی بی را صدا کردم و بی بی آمد آن پیرمرد -که اگر زنده اســت خدا نگهدارش باشد و اگر رخت سفر بربسته خدا رحمتش کند- دستانش را برای دادن پول بــه طرف مادرم دراز کرد، مادرم در کلامی گفت فرزندان من غذا دارند، فرزندان من پوشاک دارند و بــهتر اســت این پول را بــه افرادی در این قلعه دهی که غذا و پوشاک ندارند.

درباره مرتضی سلطانی کارآفرین نمونه زر ماکارون

پیرمرد برای دادن پول اصرار میکرد و مادرم برای زودتر رفتن آن مرد و میگفت لطفا سریع تر بروید چون ما آبرو داریم. پیرمرد بــه سراغ دیگری رفت و من هم از کنجکاوی آن مرد را تعقیب کردم در قلعه فقط یک خانواده بود که سرپرست داشت او نیز کارگر راه آهن بود – این بدان معنا بود که مستمری ثابت ماهیانه ای را دارند – زن آن خانواده در مقابل آن پیرمرد زبان بــه نداشتن ها باز کرد و اقرار بــه بی همسری!!! آن پیرمرد که تردید را در دوگانگی برخورد مادر و این زن میدید کراهت در دادن پول را در چهره اش نمودار کرده بود، ولی اصرار و ابراز نیاز این زن کارساز شده بود و آن پیرمرد پول را داد و رفت.

 

بی بی میگفت: پسرم هر کاری میکنی بکن ولی دروغ نگو

مرتضی: بی بی هر کاری ، حتی گناه کنم ولی دروغ نگم

بی بی ام لیلا : آری دروغ هیچ وقت نگو

 

بعدها فهمیدم کسی که دروغ نگوید هیچ گناهی نمیکند؟! و بعدها درک کردم شاه کلید موفقیت “صداقت ” اســت و ملتی که خود را از دروغ مبرا کند شاه کلید و رمز موفقیت در دستانش اســت.

 

مرتضی باز هم از کودکی میگوید و خاطره هایش خاطره هایی که هر کدام در عین شیطنت ها درس اســت و مادر ی که مرتضی از او بسیار یاد میکند. کودکی ها و نداشته ها و بوی غذاها و سرخ کردنی های شاطر حسین هر روز در راه مدرسه هوش را از سرم میبرد. من و بچه های همسایه هر روز با بوی غذای خانه شاطر حسین دلمان ضعف میرفت .

 

ولی تحملم بــه سر آمده بود تا روزی که از مدرسه باز میگشتم پرده خانه شاطر حسین را کنار زدم و ماهیتابــه داغ غذا را از روی اجاق با دستانم برداشتم و شروع بــه دویدن کردم من و بچه های همسایه می دویدیم که ناصر پسر شاطر حسین داد زد: مامان مرتضی قابلمه غذا را برد.

 

آنقدر دویدیم تا بــه بیابان رسیدیم و ظرف غذا را پرت کردم روی زمین ، دستانم را فوت می کردم تا خنک شود و دوستانم هم نامردی نکردند و غذاها را میخوردند، و من هم داد می زدم بگذارید من هم بخورم. مادرم ام لیلا ، گوشم را گرفت و مرا بــه خانه شاطر حسین برد و از خانم شاطر حسین معذرت خواهی کرد. همسر شاطر حسین هم در جواب گفت: اشکالی ندارد، مرتضی مانند ناصر خودمان هست.

درباره مرتضی سلطانی کارآفرین نمونه زر ماکارون

ره توشه مادر حتی در نبودن امروزش، عامل و راز موفقیت فرزند

مرتضی از مناعت طبع میگوید و صداقت که توشه کودکی اش از مادر بود. که امروز هم کوله اش از این توشه خالی نشده اســت و این توشه را عامل و راز موفقیتش میداند. مرتضی بــه گذشته خود افتخار میکند و خاطره قلعه مبارک آباد را با سر بلند و صدایی رسا مرور میکند ولی چشمانش بیاد گذشته و ام لیلا مادرش که از آسمان ها نظاره گرش هست آماده بارش(خدا رحمتش کند).

 

ام لیلا امروز نیست مادری که مادری کرد و فرزندی که نام مادرش را با غرور فریاد میزند مرتضی سلطانی، شخصیت صنعت غذای سال ۹۰ شده اما در کلامش مشهود اســت که دوست دارد برای ام لیلا همان مرتضی باشد که در خاک بازی هایش، تیله بازی میکند و بی بی او را یکبار دیگر مرتضی صدا میزند. مرتضی امروز بیادش بیمارستانی در زادگاه مادر ، بــه نام ام لیلا ساخته که نامش را ماندگارتر کند. مرتضی از کفاشی و سنگ قبر شویی هم خاطراتی داشت که نشانه فراز و فرود زندگیش بود، اما زندگی در آنجا برای مردی که بــه پویایی می اندیشید، متوقف نشد.

 

مرتضی سلطانی در عرصه صنعت و تولید و نگاه انسان محورانه

مرتضی سلطانی سال ها در عرصه ی ریخته گری کار کرد و اولین تولید کننده میل لنگ در ایران نیز بوده اســت. بنیان گذار گروه صنعتی زر، شناخت ادبیات تولید و رقابت را در تولید بدون مرز شرط رقابت جهانی میداند و سه عامل، کیفیت خوب، بسته بندی خوب و نگاه مشتری مداری را شرط قرارگرفتن محصولات در کنار تولیدات جهانی بیان میکند.

 

مرتضی سلطانی الگوی مدیریتی خود را نگاه انسان محورانه میداند و اگر مجموعه ای در دنیا برند شده مطمئن باشید نگاه انسان محورانه داشته اســت. او شرکاء عرصه تولید را پرسنل های تولید می داند و آنها را بر شرکاء مالی ارجعیت می دهد، زیرا شرکا کاری یعنی تفویض وظایفی که بــهره وری را بالا میبرد که این مورد در شریک مالی نیست. او میگوید: بانک ها بــه دنیا آمده اند که پول بدهند و سود بگیرند. و ادامه میدهد، هر نیرو در خط تولید باید بداند که شریک اســت و ماحصل کارش نتیجه کار یک مجموعه میباشد.

 

از ویژگیهای مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی زرماکارون:

نگاه فرا مرزی اوست، تا حدی که گرفتن بازارهای جهانی او را راضی نمی کند و نگاه بــه بازارهای اشباع و فوق اشباع نیز در نگاه و برنامه هایش قرار دارد، او از پاســتای باریلا ی ایتالیا یاد می کند که با تولید نزدیک بــه ۲۰۰۰ تن در روز اولین تولید کننده پاســتای جهان می باشد و زرماکارون با ۱۵۰۰ تن تولید پاســتا در تعقیب اوست و سلطانی می خواهد.بــه بازار اشباع شده ترکیه با توجه بــه صادرات پاســتایش ورود پیدا کند که هم اکنون هم پاســتاهای زر بــه نمایندگی ایران در این کشور در کنار برندهای معتبر جهانی از جمله باریلا در سبد انتخابی مشتریان ترک قرار دارد و در صَدَد موفقیت های بیشترش در این موقعیت می باشد.

 

نصیحت پدر ، خطاب بــه فرزند ۷ ساله اش:

گرسنگان جهان و شکر الهی نمی دانم او که شخصیت صنعت غذا در سال ۹۰ شده آیا در زندگی شخصی اش نیز شخصیت برتر اســت؟ و بــه همین دلیل از زندگی اش می پرسم، که بــه خاطره ای با فرزند ۷ ساله اش اشاره می کند: روز مبعث پیامبر اکرم(ص)،-۲۹خرداد۹۱- با فرزند ۷ ساله ام در حیاط منزل قدم می زدیم رو بــه فرزندم گفتم آیا می دانی الان که من و تو در کنار هم هستیم ،

 

در جهان و طبق آمارهای رسمی گرسنگانی هستند که غذا برای خوردن ندارند و برهنگانی هستند که پوشاک برای پوشیدن؟! و من تو هم غذا برای خوردن داریم و هم لباس برای پوشیدن و آیا فکر نمی کنی بــهتر اســت برای این لطف الهی ، خدا را شکر کنیم و بوسه برخاک میهنمان بزنیم؟! و در این حال هر دو نشستیم زمین و خاک میهمن مان را بوسیدیم. و خدا را شکر کردیم.

 

تولید کنندگان ثروتمند نیستند!

بنیانگذار زرماکارون در تفاوت ثروتمند از نگاه عام و تولید کننده گفت:ثروتمند کسی اســت که پول دارد و دغدغه ای ندارد و خرج می کند، ولی تولید کننده سرمایه اش را صرف توسعه و تولید می کند که نمی توان بــه تولید کننده ، ثروتمند در نگاه عام تلقی کرد.

 

هفته ای ۳ بار کوهنوردی می روم

بنیانگذار گروه صنعتی زرماکارون از کوهنوردی خود می گوید و سلامتی شخصی مدیران که تاثیر بسزایی در تولید دارد،هفته ای ۳ بار کوهنوردی ای که از بیراهه های توچال می رود و در بیراهه نیز بفکر ساخت و ساز اتراقگاهی اســت، که با دستانش سنگ روی سنگ می گذارد و غلبــه صعود را با ساخت ایمن گاه بین راهی در بیراهه برای سخت کوشان کوهنورد، کامل می کند، که دستان تاول زده اش ، افتخار کارگری امروزش را نیز فریاد می زند.

 

من فقط سرباز صنعت هستم

در پایان مرتضی سلطانی، در جواب بــه عبارت دوستی که بــه او شخصیت و پدر صنعت خطاب نمود، گفت: آیا دیده اید کسی در ۵۱ سالگی سربازی برود! من فقط یک سرباز صنعت هستم.

 

گروه صنعتی و پژوهشی زر:

گروه صنعتی و پژوهشی زر با اعتقاد بــه توان سرزمین خود و بــه پشتوانه ۳۰۰ سال سابقه موفق و موثر حضور بنیانگذارش در عرصه های تولیدی و صنعتی، زیرساخت خود را در سال ۱۳۷۲ با تأسیس واحد تولیدی آرد فراهم نمود و با راه ‏اندازی آن در سال ۱۳۷۷ محکم و اســتوار کار خود را در صنعت غذا آغاز کرد.

 

در سال۱۳۸۰ هم برای اولین بار در ایران خطوط تولید آرد سِمولینا را راه‏ اندازی نمود. در واقع این گروه صنعتی که در حال حاضر بزرگترین صادرکننده ایرانی انواع ماکارونی می‏باشد، در سکوی نخست صنعت ماکارونی ایران قرار دارد و توانسته اســت با ایجاد فضای رقابتی در صنعت، بــه عنوان اولین تولیدکننده انواع ماکارونی و پاســتا با آرد سِمولینا در ایران، نقش مهمی را در ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی بــه عهده بگیرد.

 

بــه نحوی که هم اکنون محصولات ماکارونی ایران قادرند هم تراز با برندهای معتبر جهان در رقابت‏های بین‏ المللی موفق و سربلند وارد شوند. از سوی دیگر این گروه توانسته اســت با افزایش تعداد سیلوهای غلات خود، بالاترین توان ذخیره‏ سازی یکجا در کشور را کسب کرده و با راه‏ اندازی ۵ خط تولیدی آرد نیز در مقام نخست بیشترین ظرفیت تولید یکجا انواع آرد ایران قرار گیرد.

درباره مرتضی سلطانی کارآفرین نمونه زر ماکارون

در جریان سفر حسن روحانی در ۱۲ بــهمن ۱۳۹۵ بــه اســتان البرز که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز وی را همراهی می کند، قرار اســت ۱۱ پروژه مهم صنعتی و تولیدی اســتان البرز بــه بــهره برداری برسد. رئیس جمهوری ۳ پروژه بزرگ صنعتی شامل افتتاح خط تولید فروکتوز، گلوگز و گلوتن ذرت و فاز توسعه ذخیره سازی و نگهداری غلات در سیلو در شهرستان ساوجبلاغ را با حضور مستقیم بــه بــهره برداری می رساند. رئیس جمهوری همچنین کلنگ احداث یک پروژه جدید در شرکت زرنام را بــه زمین زد.

 

این مجتمع با ظرفیت ۴۰۰هزارتن شامل ۱۵ هزارتن گلوتن ذرت و ۷۰هزار تن گلوکز وشربت و ۳۱۵۵هزارتن فروکتز و شربت اســت. ۲۱۰ هزار تن ذخیره سازی و نگهداری غلات در سیلو نیز در زمینی بــه مساحت ۴۰۰۰۰مترمربع در زیر بنای ۲۱ هزار و ۵۲۷ متر مربع بــه بــهره برداری رسید.تولید ۶ هزارتن انواع بیسکویت، کلوچه و شیرینی های غیر آردی و شکلات نیز از دیگر تولیدات این مجتمع اســت. بر اساس این گزارش، برای آماده سازی این پروژه ها ۲۵ هزار و ۵۱۴ میلیارد ریال اعتبار از سوی بخش خصوصی هزینه شده اســت.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا