مطالب خواندنی و جالب

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

تولد فرزند انسان یک مجعزه در طبیعت است که مطمئنا ایمان به خدای بزرگ و توانا را بیشتر می کند. امروز سراغ عکاسی رفته ایم که کاری جالب در این زمینه کرده است. کاس {{{ لنارت نيلسون }}} ده سال از عمرش را صرف عکاسي از رشد جنين انسان کرده است. دوربين و ميکروسکوپ از علاقمندي‌هاي اصلي نيلسون حتي در کودکي بودند. وی با گذشت زمان علاقمند شد که زيبايي بدن انسان در سطح ميکرو را به دنيا نشان دهد. نيلسون توانست دقيق‌ترين عکس هايش را با کمک دستگاه سيستوکوپي بگيرد و با آن هزاران عکس از جنين در رحم مادرش گرفت. براي اولين بار، مردم مي‌توانستند با چشم هايشان مراحل اوليه رشد انسان را ببينند.

 

چگونگي شکل گيري و تولد نوزاد 

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

اسپرم در لوله رحم به سمت تخمک حرکت مي‌کند و يکي از ۲۰۰ ميليون اسپرم پدر وارد تخمک مي‌شود، سر اسپرم حاوي تمام مواد ژنتيکي است.

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

7 روز بعد جنين از طريق لوله رحم به سمت رحم مي‌رود، 7 روز بعد، جنين به ديواره رحم مي‌چسبد و جنين در ۲۲ روزگي، منطقه خاکستري مغز کودک خواهد شد.

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

در ۱۸ روزگي، قلب جنين شروع به تپيدن مي‌کند، در پنج هفتگي، جنين ۹ ميليمتر مي‌شود. در اين لحظه صورت جنين را با حفره‌هاي دهان، بيني و چشم‌ها مي‌توان ديد.

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

در ۱۰ هفتگي، پلک‌ها نيمه بازند. چند روز بعد کاملا شکل مي‌گيرند.

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

در ۱۰ هفتگي، جنين از دست هايش براي بررسي محيط استفاده مي‌کند، خطوط رگ‌ها از طريق پوست قابل مشاهده هستند.

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

۱۸ هفتگي، جنين مي‌تواند صدا‌هاي دنياي بيرون را تشخيص دهد، ۲۰ هفتگي، جنين ۲۰ سانتيمتر شده و مو‌هاي سرش کم کم ظاهر مي‌شوند.

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

مراحل کامل به دنیا آمدن بچه بصورت تصویری

و در نهايت هم: در ۳۶ هفتگي، يک ماه بعد بچه متولد مي شود.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا