انواع مدل مو

مدل بافت مو تیغ ماهی فرانسوی مناسب برای باشگاه

مدل بافت مو تیغ ماهی فرانسوی مناسب  برای باشگاه

مدل بافت مو تیغ ماهی فرانسوی مناسب برای باشگاه

خانم ها وقتی باشگاه می روند در رابطه با موهای بلند خود مشکل دارند و چاره کار هم مدل بافت مو است که مدل تیغ ماهی بهترین ایده برای باشگاه است.وقتی با خودت عهد مي بندی که بهتر از قبل تمرین های باشگاه را ادامه بدهی، با یکسری تغییرات کوچک انگیزه بیشتری برای این کار پیــدا مي کنی. تغییراتی مثل یک مدل بافت زیبا که هم موهای شما را هنگام تمرین ثابت نگه مي دارد و هم به زیبایی و جذابیت شما مي افزایــد. این مدل بافت زیبا را تنها در چهار مرحله مي توان بافت.

مدل بافت مو تیغ ماهی فرانسوی مناسب  برای باشگاه

مرحله اول

در ابتدا موها را از بالای یکی از ابروها تقسیم کرده و به یک طرف بریزیــد و با گیره آن را ببندیــد. “اگر موها را مرتب تقسیم کنیــد مدل بافت زیباتر مي شود” دو دسته مو را جدا کرده و شروع کنیــد به مدل بافت تیغ ماهی. برعکس بافت معمولی که از رو بافته مي شود آن را از زیر ببافیــد و همينطور که بافت را انجام مي دهیــد دسته های مو را به آن اضافه کنیــد.

مدل بافت مو تیغ ماهی فرانسوی مناسب  برای باشگاه

مرحله دوم

همينطور به بافت ادامه دهیــد تا به قسمتی که مي خواهیــد موها را دم اسبی ببندیــد برسیــد از اینجا به بعد مدل تیغ ماهی معمولی ببافیــد.

مدل بافت مو تیغ ماهی فرانسوی مناسب  برای باشگاه

مرحله سوم

موی دم اسبی بایــد دقیقا از جایی شروع شود که مدل بافت شما از حالت بافت رو به حالت بافت عادی تغییر کرده است. بایــد آن را با دو کش مو ببندیــد تا محکم شود و هنگام تمرین باز نشود. برای اینکه بافت بزرگ تر و پرتر نشان داده شود از لبه های بافت بگیریــد و بکشیــد.

مدل بافت مو تیغ ماهی فرانسوی مناسب  برای باشگاه

مرحله چهارم

با استفاده از بابلیس چند دسته مو را فر کنیــد تا موهایی که دم اسبی بسته ایــد زیباتر شود.

مدل بافت مو تیغ ماهی فرانسوی مناسب  برای باشگاه

مدل بافت مو تیغ ماهی فرانسوی مناسب  برای باشگاه

مدل مو تیغ ماهی

مدل بافت مو تیغ ماهی فرانسوی مناسب  برای باشگاه

مدل بافت مو تیغ ماهی فرانسوی مناسب  برای باشگاه

آموزش بافت مدل مو تیغ ماهی

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا