پیام ویژه مناسبت ها

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع) در این مقاله تهیه شده است .شهادت امام رضا علیه السلام بر همگان تسلیت باد.در ادامه با ما همراه باشید.

 

تاریخ دقیق شهادت امام رضا علیه السلام

26 مهر برابر است با روز شنبه 1399

29 صفر 1442

17 اکتبر 2020

 

پیام تسلیت شهادت امام رضا

خادمت پشت در قصر خبر می خواهد

از شب مبهم این فتنه سحر می خواهد

 

کاش آن خوشه مسموم زبانش می گفت:

لب شیرین تــو انگور مگر می خواهد؟

 

تــو عبا روی سرت می کشی و پا به زمین

رفتنت تا به در خانه هنر می خواهد

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

ای جگر گوشه که در حجره غم تنهایی

زهر از جان تــو انگار جگر می خواهد

 

دل تــو سوخته از درد به خود می پیچی

لب خشکیده تــو دیده تر می خواهد

 

خوب شد اینکه جوادت به کنارت آمد

پدر از نفس افتاده پسر می خواهد

 

لحظه رفتن خود در نظرت می آمد

روضه مرد غریبی که نفر می خواهد

 

یاد آن حرف تــو با ابن شبیب افتادم

یاد آن دشنه که از جد تــو سر می خواهد

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

پیام رسمی تسلیت شهادت امام رضا

 

آقايمان آمد عبا روي سرش بود

رنگ کبودي بر تمام پيکرش بود

در کوچه ياد ماجراي کوچه افتاد

يافاطمه يافاطمه ذکر لبش بود

دستي به پهلو دست ديگر روي ديوار

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

پهلو گرفتن يادگار مادرش بود

او در ميان حجره‌اي دربسته اما

صدها فرشته در کنار بسترش بود

او دست و پا مي‌زد ولي با کام عطشان

گويا که ديگر لحظه‌هاي آخرش بود

اما تمام فکر و ذهنش کربلا بود

ياد غريبي‌هاي جد بي سرش بود

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

مردم گريز کربلايم اينچنين است

آمد جواد و لحظه آخر برش بود

اما به دشت کربلا جور دگر شد

اربابمان بالاي نعش اکبرش بود

بايد جوانان بني هاشم بيايند

تا اين بدن را بر در خيمه رسانند

حبيب باقرزاده

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

پیام در مورد تسلیت شهادت امام رضا ع

 

مجتبی شکریان همدانی:

پر اشک است دو چشم تر تــو

شده وقت نفس آخر تــو

در دل حجره زمین افتاده

به روی خاک چرا پیکر تــو

مرغ بسمل شدی و بال زدی

خاک حجره است به روی پر تــو

آنقدر فاطمه گفتی آمد

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

و شده سینه زنت مادر تــو

خواهرت نیست کنارت اما

هتک حرمت نشده خواهر تــو

گریه می کرد کنار تــو جواد

خوب شد آمده او در بر تــو

جگرت پاره تنت سالم بود

هست در دست تــو انگشتر تــو

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

گر چه از زهر گلویت می سوخت

پاره پار ه نشده حنجر تــو

سر تــو در بدنت باقی ماند

به سر نیزه نرفته سر تــو

تــو سخن گفتی و سنگت نزدند

روی نیزه نشده منبر تــو

به روی خاک نشستی اما

دل گودال نشد بستر تــو

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

تشنه بودی و نزد هیچ کسی

خیزرانی به لب اطهر تــو

همۀ شهر عزادارت بود

اشکریزان همه در محضر تــو

من بمیرم که به دروازۀ شام

به سری سنگ زدند از سر بام

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

عکس پیام تسلیت شهادت امام رضا

آسمان زیر پرت بود زمین افتادی

یک عبا روی سرت بود زمین افتادی

نه صدای تــو به گوش کسی آن روز رسید

نه کسی دور و برت بود زمین افتادی

صورتت خاکی و دستار و عبایت خاکی

مادرت در نظرت بود زمین افتادی

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

زهر از جان تــو آقا جگرت را می‌خواست

آتشی بر جگرت بود زمین افتادی

ناله می‌کرد جوادت به سرش می‌زد آه

اشک در چشم ترت بود زمین افتادی

مثل یک مار گزیده به خودت پیچیدی

خوب شد که پسرت بود زمین افتادی

ولی افسوس به میدان دل خون برد حسین

نیزه از پشت زدند و به زمین خورد حسین…

مسعود اصلانی

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

پیام تسلیت شهادت امام رضا

کم کم مسافران سحر را خبر کنید

با ذکر یا حسین به مشهد سفر کنید

خودرا میان صحن رضا دربه در کنید

شب تا اذان صبح به گنبد نظر کنید

داریم اهل رحمت مخصوصه میشویم

آماده زیارت مخصوصه میشویم

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

باید تمام همت خورا به کار بست

حالا که بار عام شده کوله بار بست

یا جبر عشق در بروی اختیار بست

دل را به حلقه های ضریح نگار بست

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

در طوس برگزار شده اعتکاف ما

صد حج واجب است ثواب طواف ما

شکرخدا که از فقراییم تا ابد

از حاجیان کوی رضاییم تا ابد

پیش رضا کنار خداییم تاابد

ماراهیان کرببلاییم تا ابد

در صحن کهنه بود که تایید ما رسید

آقا نگاه کردو روادید ما رسید

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

ای کربلا نرفته حرم را بهانه کن

دل را بیا به جاده مشهد روانه کن

یک گوشه ای ز صحن رضا آشیانه کن

پیش کریم نوکری عاشقانه کن

آنجا برات کرببلا زود میرسد

هی خون دل نخور بخدا زود میرسد

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

آقا خودش غریب و به فکر غریب هاست

مرثیه خوان روضه یابن شبیب هاست

هرشب دلش شکسته شیب الخضیب هاست

آزرده از مزاحمت نانجیب هاست

یک عمه بود و لشگر اوباش بی حیا

عالم فدای شیرزن دشت کربلا

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

پیامک تسلیت شهادت امام رضا

یا آنکه بخوانید به بالین پسرم را

یا بر سر زانو بگذارید سرم را

 

شب تا به سحرچشم به راهم که نسیمی

از من ببرد سوی مدینه خبرم را

 

کی باور من بود که از آن حرم پاک

یک روز جدا گردم و بندم نظرم را

 

مجبور به تــودیع حرم بودم و ناچار

در سایه اندوه نشاندم پسرم را

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

هنگام خدا حافظی از شهر،عزیزان

شستند به خوناب جگر رهگذرم را

 

گفتم همه در بدرقه ام اشک ببارند

شاید که نبینند از آن پس اثرم را

 

دامانم از این منظره پر اشک شد اما

گفتم که نبیند پسرم چشم ترم را

 

باکس نتــوان گفت ولیعهدی مأمون

خون کرده دلم را و شکسته کمرم را

 

من سر به ولیعهدی دونان نسپارم

بگذارم اگر بر سر این کار سرم را

 

تهمت زچه بندید به انگور، که خون کرد

هم صحبتی دشمن دیرین جگرم را

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

آفاق همه زیر پر رأفت من بود

افسوس بدین جرم شکستند پرم را

 

آن قوم که در سایه ام آرام گرفتند

دادند به تاراج خزان برگ وبرم را

 

بشتاب بدیدار من ای گل که به بویت

تسکین دهم آلام دل در به درم را

 

روزم سپری شد به غم،اما گذراندم

با یاد تــو ای خوب،شبم را سحرم را

استاد محمدجوادغفورزاده(شفق)

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

پیامک رسمی تسلیت شهادت امام رضا

در خاک می پیچد تنش را مرد غربت

دارد در این حالت تماشا مرد غربت

 

باید تماشا کرد و خون از چشم بارید

دریا به دریا همنوا با مرد غربت

 

هرم نفس هایش پر از تاثیر زهر ، است

در آتش افتاده ست گویا مرد غربت

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

او آب را پس میزند ای وای، ای وای

در فکر عاشوراست آیا مرد غربت ؟

 

یک شهر عاشق داردو سرگشته اما

تنها تر از تنهاست اینجا مرد غربت

 

دردانه ای بوی مدینه با خود آورد

خوبست دیگر نیست تنها مرد غربت

 

یک کهکشان راه است تا فهمیدن او

هفت آسمان شد فاصله تا مرد غربت

سید محمد بابامیری

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

پیامک های تسلیت شهادت امام رضا

نام حسین سینه زنان را یکی یکی

با گریه گرد کرببلا جمع میکند

نزدیک شصت روز خودش سفره پهن کرد

این سفره را امام رضا جمع میکند

 

باور کنید امام رضا هم در این دو ماه

لحظه به لحظه روضه گرفته ست در حرم

گاهی میان سینه زنان دم گرفته و

گاهی میان گریه کنان میزند قدم

 

از بعد اربعین که برای یکی دو روز

کرببلا و مشهدمان جا بجا شده ست

جامانده های قافله ی روز اربعین

مشهد برای چند شبی کربلا شده ست

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

آنقدر این امام رئوف ست در سفر

یک ذکر یا حسین فقط تــوشه میشود

این چند روزه از سر مهمان نوازی اش

حتی ضریح هم خود ِ شش گوشه میشود

 

در گوشه گوشه ی حرمش کربلا بپاست

باب الجواد سینه زنان یاد اکبرند

شش ماهه ای فلج که دخیل ضریح اوست

یک خانواده دست به دامان اصغرند

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

پیامک برای تسلیت شهادت امام رضا

حالا خود ِ امام رضا روضه خوان شده

میخواند از تنی که پر از رد پا شده

یابن شبیب هم دو سه خط گریه میکند

صحن عتیق صحنه ی کرببلا شده

 

یک لحظه دید امام رضا دسته دسته اسب

با نعل تازه وارد گودال میشود

می دید پیش چشم پر از اشک بچه ها

بابای پاره پاره تنی چال میشود

 

حالا رسیده بود به خنجر به حنجری

با ضربه های آخر او استخوان شکست

وقتی رسید صحنه به سرهای روی نی

دیدند زائران سر سلطانشان شکست

امیرحسین آکار

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

مسافری که اجل گشت همسفرش

سفر رسیده به پایان در آخر صفرش

هنوز آید از آن حجره غریب به گوش

صدای ناله آهسته پسر پسرش

مجموعه شعرهای ناب درباره شهادت امام رضا (ع)

چه خوب اجر رسالت به مصطفی دادند

که پاره جگرش، پاره پاره شد جگرش

اگر چه کار گذشته، اجل شتاب مکن

جواد آمده از ره به دیدن پدرش

ز اشک‌ها‌ی جوادالائمه پیدا بود

که شسته دست دگر از جهان محتضرش

پسر به صورت بابا نهاد صورت خویش

پدر گرفت به زحمت سرشک از بصرش

غلامرضا سازگار

 

مطالب بیشتر:

عکس پروفایل شهادت امام رضا علیه السلام

عکس نوشته و متن تسلیت شهادت امام رضا (ع)

 

 

5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا