پیام ویژه مناسبت ها

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

بهترین متن ها برای عرض تسلیت به مناسبت فوت پدر و پدربزرگ

 

شعر مرگ عزیزان
مردان خدا چه با صفا می میرند
دلباخته در راه خدا می میرند

گویی که رسیده حکم آزادی شان
خندان لب و با میل و رضا می میرند

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

ناگهان رفت از برم، هرگز نباشد باورم
تا بمیرم از فراقت، دل بسوزد، پدرم

همچو شمعی سوختی، با کس نگفتی درد دل
پیش رویم جان سپردی، کی رود از خاطرم؟

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

سینه‌ام در دل شب، مثل پروانه بسوخت
خبر مرگ پدر، خانه و کاشانه بسوخت

حسرت مهر پدر، در دل ما کاشت، فلک
آشنا را چه بگویم، دل بیگانه بسوخت

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

روشنی بخش دل هر با هنر باشد پدر
بهترین سرمایه از بهر پسر باشد پدر

کس نمی‌داند مقامش را بجز یزدان پاک
آسمان زندگانی را قمر باشد، پدر

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

پدر یعنی طپش در قلب خانه
پدر یعنی تسلط بر زمانه
پدر احساس خوب تکیه بر کوه
پدر یعنی تسلی، وقت اندوه
پدر یعنی ز من نام و نشانه
پدر یعنی فدا گردیده ی افراد خانه
پدر یعنی غرور مستی من
پدر یعنی تمام هستی

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

جوان نازنین، در خاک رفتی
از این دنیای غم، غمناک رفتی

زدی آتش به جان دوستداران
چو گل پاک آمدی و پاک رفتی

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

دلتنگ تر از هر شب و هر روز شدم من
بی مهر پدر، شمع پر از سوز شدم من

تقدیر مرا بی سر و سامان و سپر کرد
محروم ز دیدار گل روی پدر کرد

سخت است که دیدار رود تا به قیامت
رویاست پدر، آید از این در به سلامت

شب را به خیالش به سحرگاه رسانم
از حکمت الله دگر هیچ ندانم

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

در کنارم، شب و روز بی‌تاب بود
غافل از او، چشم من در خواب بود

تا شدیم بیدار و مشتاق پدر
او به خواب و چهره‌اش در قاب بود

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

متن سالگرد فوت پدر

 

پدرم نقش تو اگر از میانه برخاست
اندوه تو جاودانه بر پاست

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

شب آخر چه صمیمانه نگاهی کردی
من صمیمانه دلم سوخت و تو آهی کردی

بین خوبان جهان هیچ کس مثل تو نیست
پدرم هیچ زمان، هیچ کس، مثل تو نیست

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

وقتی ز دست ما و نماند از برای ما
غیر از غمی ، شکسته دلی، جان خسته ای

تو مرغ جاودان بهشتی شدی ولی
داند خدا که پشت پسر را شکسته ای

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

شعر سالگرد ترحیم

سالی گذشت و ما همه محزون آن شبیم

کز داغ جانگداز فراقت به سر زدیم

پدر به وسعت بیکران دریای مهر تو

در خون نشسته و در غم شناوریم

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ
آسمان امروز ببار، اینجا گلی پژمرده گشت

از غم داغ رخش، یک محفلی افسرده گشت

آسمان امروز ببار، ما صد جگر سوزانده ایم

چون پدر از بین ما رفت، قلب ما هم مرده گشت

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

شعر برای پدر از دست رفته
پدرم بارش باران خدا بود

پدرم حاکم پیمان وفا بود
پدرم جلوه ایمان و رضا بود

پدرم بر سر ما مرغ هما بود

پدرم در همه حال کارگشا بود

پدرم آیت آینده ما بود

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

درد من، درد فراق است، خدایا کم نیست

اشکهایم بجز از فراق و غم و ماتم نیست

بر دل غم زده و بغض پر از فریادم

بجز آن لطف نگاه پدرم مرهم نیست

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

پدرم در سوگ تو دلهای ما پیوسته می گرید

سراپا همچو شمعی بی فروغ آهسته می گرید

تویی در خاطر ناشاد ما تا آخرین لحظه

به یادت چشم، چون ساغر بشکسته می گرید

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

خواهید که مرا سوی نگارم ببرید

پیوسته به زیر این شعارم ببرید

با مهر حسین آمده ام من به جهان

با یاد حسین از این دیارم ببرید

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ
از عرش صدای ربنا می آید

فریاد خوش خدا خدا می آید
فریاد که درهای بهشت باز کنید

میهمان خدا پیش خدا می آید

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

رفت تا نامش از گرد زمین پاک بماند

آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ
در سوگ توام ناله ز عیوق گذر کرد
داغ تو، دل سوخته را سوخته تر کرد

آهی که به یادت ز دل زار بر آمد
از کوه گذر کرد و بر افلاک اثر کرد

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ
آتش هجران تو همچون سپندم می کند
پر ز ناله همچو نی بند بندم می کند

داغ سنگینی که بر دل دارم از هجران تو
تا قیامت بر غم تو پای بندم می کند

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

خوشا آن کس که نیکی حاصل اوست
پیاپی عشق یزدان در دل اوست

خوشا آن کس که بعد ترک دنیا
بهشت جاودانی منزل اوست

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ
صفا از خانه و روح از بدن رفت
پدر مهربانم از میان رفت

غم هجران او را با که گویم
که چون پروانه‌ای از شعله ها رفت

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ
خوشا آن کس که نیکی حاصل اوست
پیاپی عشق یزدان در دل اوست

خوشا آن کس که بعد ترک دنیا

بهشت جاودانی منزل اوست

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ
مردان خدا چه با صفا می میرند
دلباخته در راه خدا می میرند

گویی که رسیده حکم آزادی شان

خندان لب و با میل و رضا می میرند

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ
باورم نیست که دیگر نشـنوم آوای تو

یــا نبـینم روی مـاه و قامت رعـنـای تو

سالها سنگ صبورم بودی و هم صحبتم

بی تو رنگ یأس دارد منزل و مأوای تو

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ
خدا آن مهربان ما کجا رفت

ز حال ما نشد آگه چـرا رفت

هزاران سعی کـردم تا بمـاند

ولی کاری نشد تیرم خطا رفت

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ
پدر خوب است و مادر نازنین است

برادر میوه روی زمین است

رفیقان قدر یک دیگر بدانید

که جای همگی زیرزمین است

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

آن گنج نهان در دل خانه پدرم
هم تاج سرم بود همی بال وپرم بود
هر جا که زمن نام و نشانی طلبیدند
آوازه نامش سند معتبرم بود

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

این گوهر گم گشته به دنیا پدرم بود

محبوب همه یار همه تاج سرم بود
هرجا که زمن نام ونشانی طلبیدند

اوازه همه نامش سند معتبرم بود

آن کس که مرا روح وروان بود پدر بود

ان کس که مرا فخر زمان بود پدرم بود
افسوس که رفت از سرم آن سایه رحمت

آن کس که برایم نگران بود پدرم بود

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

متن سالگرد فوت پدر

 

باورم نیست پدر رفتی وخاموش شدی

ترک ما کردی وبا خاک هم آغوش شدی
خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود

ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

پدرم یاد تو هرگز نرود از دل ما مگر ان روز که درخاک شود منزل ما

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

این گوهر گم گشته به دنیا پدرم بود محبوب همه یار همه تاج سرم بود
هرجا که زمن نام ونشانی طلبیدند اوازه همه نامش سند معتبرم بود

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

آن کس که مرا روح وروان بود پدر بود ان کس که مرا فخر زمان بود پدرم بود
افسوس که رفت از سرم آن سایه رحمت آن کس که برایم نگران بود پدرم بود

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

پدر جان یاد آن شب ها که ما را شمع جان بودی میان نا امیدی ها چراغ جاودان بودی
برایت زندگی کردن اگرچه رنج وسختی بود بنازم همتت بابا صبور ومهربان بودی

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

باورم نیست پدر رفتی وخاموش شدی ترک ما کردی وبا خاک هم آغوش شدی
خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

پدرم دیده به سویت نگران است هنوز غم نادیدن تو بار گران است هنوز
انقدر مهر و وفا برهمگان کردی تو نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

روح پاکت با امیر المومنین محشور باد خانه قبرت زالطاف خدا پر نور باد
ای چراغ زندگانی ای پدر یادت به خیر خاطرت در باغ فردوس برین مسرور باد

متن ادبی برای سالگرد پدر عزیزم | سالگرد فوت پدربزرگ

گشته از سیلاب غم چشمان من دریا پدر من چه گویم بی تو از فردا وفرداها پدر
تکیه گاهی بودی وتنها امید وارزو پدر بی تو این دنیا ندارد رنگ شادی ها

 

 

پیام تسلیت رسمی و پیام تسلیت فوت پدربزرگ همکار
جناب آقای… / سرکار خانم…
درگذشت پدربزرگ گرانقدر جنابعالی را که سراسر عمر پر برکتش را در راه نیک کرداری و اخلاق انسانی سپری کرد، تسلیت می گوییم و از خداوند تعالی برای آن مرحوم علو درجات و برای بیت مکرم شان صبر و اجر مسئلت می کنم.
با تقدیم احترام، از طرف…

 

〰*〰*〰*〰*〰*〰

 

همکار ارجمند، جناب آقای… / سرکار خانم…
ارتحال پدربزرگ گرامی جنابعالی و بزرگ خاندان… (نام خانوادگی پدربزرگ) را به جنابعالی و فرزندان آن مرحوم تسلیت می گوییم.
از درگاه خداوند متعال برای ایشان علوّ درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

 

〰*〰*〰*〰*〰*〰

 

همکار محترم، جناب آقای…/ سرکار خانم…
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدربزرگ جنابعالی …. (نام متوفی) پیرغلام اهل بیت (ع) را به شما و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می کنیم.
از طرف…

 

〰*〰*〰*〰*〰*〰

 

جناب آقای… / سرکار خانم…
مصیبت درگذشت پدربزرگ گرامی تان را تسلیت عرض نموده و بقای عمر با عزت برای شما و همچنین رحمت واسعه برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستاریم.

 

〰*〰*〰*〰*〰*〰

 

جناب آقای …/ سرکار خانم…
فقدان پدربزرگ عزیزتان را به شما و خانواده داغدارتان تسلیت عرض می نماییم.
از طرف…

 

〰*〰*〰*〰*〰*〰

 

جناب آقای …عزیز/ سرکار خانم… بزرگوار
درگذشت پدربزرگ محترم را خدمت شما و پدر/مادر عزیزتان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان رحمت واسعه برای ایشان و صبر برای عالیجنابان مسئلت می نمایم.
از طرف…

 

این بود بهترین متن سالگرد فوت پدر و پدربزرگ امیدوارم که برایتان قابل استفاده باشد.

 

 

4.6/5 - (45 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا