فال و طالع بینی

لنگر در فال قهوه به چه معناست؟ لنگر کشتی در فال قهوه

لنگر در فال قهوه به چه معناست؟ لنگر کشتی در فال قهوه

لنگر در فال قهوه

بسیاری از افراد فال قهوه ميگیرند و در این فال اشکال متفاوتی دیده مي شود که نشان از چیزی اســت .ممکن اســت بعضی از افراد لنگر در فال قهوه خود ببینند که نشان از چیزی یا اتفاقی اســت .کلا مشاهده لنگر در فال قهوه نشانگر بروز دردسر و مشکل .ما در این مقاله مي خواهیم در مورد تعبیر لنگر در فال قهره برای شما بازگو کنیم .

 

تاریخچه فال قهوه

قهوه نوشیدنی 70% مردم دنیاســت، و بسیاری از ملل از دیرباز به خواص گوناگون آن واقف بوده اند. خاصیت آرام بخشی و تسکین آن از این ماده،نوشیدنی اصلی و مهم مجالس پذیرایی را ساخته اســت. ضمن نوشیدن قهوه نوعی سرگرمی و تفنن ابداع شد که به آن فال قهوه نام داده شد.

لنگر در فال قهوه به چه معناست؟ لنگر کشتی در فال قهوه

فال قهوه دیدن لنگر

قهوه بدلیل داشتن مواد غیر حلال و جامد همیشه مقداری ته نشین دارد و از آنجاییکه رسوب این مواد به شکلها و تصاویر مختلف شباهت دارد،به نحوی ارتباط بین سرنوشت نوشنده قهوه و این تصاویر،انگاشته و از اینجا قواعد فال قهوه پیدا شد.

 

مسلم اســت که از لحاظ پیش گوئی هرگز نمی توان از فال قهوه انتظار مثلا تعبیر خواب را داشت ولی فال قهوه را می توان هر روز و هر لحظه به دلخواه گرفت و جالب اینکه هر بار هر فنجان بردارنده حالت روحی همان لحظه اســت که شما دارید و بجز یک سری احتمالات ثابت که گویای حالات و روحیات طرف اســت ،

لنگر در فال قهوه به چه معناست؟ لنگر کشتی در فال قهوه

تعبیر لنگر در فال قهوه

میتوان برای هر نوع تصمیم گیری و یا هر برنامه ای که تدوین یافته فالی گرفت و از کم و کیف آن اطلاعاتی بدست آورد ضمن اینکه در عین حال جنبه تفنن و تفریح آن بسیار اســت در این قسمت شما براحتی میتوانید فال قهوه بگیرید فقط ابتدا باید روش درست کردن قهوه را فرا بگیرید و سپس نحوه ایجاد نقشها با قهوه در ته فنجان را بیاموزید و آنگاه با نگاهی دقیق به ته فنجان تعبیر نقشهای ایجاد شده را بیابید.

لنگر در فال قهوه به چه معناست؟ لنگر کشتی در فال قهوه

لنگر در فال قهوه

تعبیر لنگر در فال قهوه

ثبات در عشق و یا کسب و کار ، موفقیت در کسب و کار و زندگی پایدار عشقی {توجه: اگر این نماد زیاد واضح نباشد،باید آن را در معنای مخالفش تفسیر کرد}

 

دیگر تعبیرهای دیدن لنگر در قهوه

1ـ دیدن لنگر در قهوه برای دریانوردان نشانة آن اســت که مسافرتی خوش بر آب های آرام خواهند داشت .

2ـ اگر فرد عادی لنگر را در قهوه ببینند ، علامت جدایی از دوستان یا نقل مکان و مسافرت به خارج اســت .

3ـ اگر کسی که عاشق اســت لنگر در قهوه خود ببیند ، نشانة آن اســت که با معشوق خود مشاجره و اختلاف پیدا خواهد کرد .

 

 

3/5 - (9 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا