پزشکی و بهداشتی

عادت های ساده اما مضر که به تدریج بدن را نابود می کنند

عادت های ساده اما مضر که به تدریج بدن را نابود می کنند

بـیشتر ما از این موضوع آگاه هسـتیم که رفتار ها یا عادت هایی مثل خوردن تنقلات ناسالم یا سیگار کشیدن اثرات نامطلوب بسیار زیادی بر روی سلامتی ما خواهد داشت. اما رفتار های پر ضرر دیگری هم هسـتنـد که کمتر کسی از مضرات آنها آگاه هسـتنـد و متاسفانه این رفتار ها به سبک زنـدگی ما راه یافته انـد.

عادت های ساده اما مضر که به تدریج بدن را نابود می کنند

گذاشتن کیف پول در جیب عقب ، این رفتار به سـتون فقرات ما آسیب جدی می زنـد

 

۱- گذشتن کیف پول در جیب پشتی شلوار

بسیاری از آقایان عادت دارنـد کیف پول خود را در جیب پشتی شلوارشان بگذارنـد چون راحت ترین جا برای نگهداشتن آن اسـت. اما این کار به سلامت شما صدمه می زنـد. حتی ۱۵ دقیقه نشسـتن روی کیف پول می توانـد حالت سـتون فقرات و ربـاط های آن را تغییر دهد.این مسأله در نهایت بـاعث عدم تقارن می شود، مسأله ای که می توانـد تراز طبـیعی سـتون فقرات را برهم بزنـد. نشسـتن روی کیف پول به مدت طولانـی می توانـد بـاعث پشت درد مزمن، سیاتیک و اسکولیوز فانکشنال (انحراف سـتون فقرات) شود.

عادت های ساده اما مضر که به تدریج بدن را نابود می کنند

بـا این کار از کیفیت خواب خود می کاهید

 

۲- اسـتفاده از وسایل الکترونـیک قبل از خواب

تحقیقات جدید نشان داده اسـتفاده از وسایل الکترونـیک قبل از خواب بـاعث بـی خواب شدن و کاهش کیفیت خواب ما می شود. بـا این حال، بسیاری از بزرگسالان و کودکان قبل از خواب از انواع وسایل الکترونـیک، از تلفن همراه و تبلت گرفته تا کامپیوتر و تلویزیون، اسـتفاده می کننـد.اسـتفاده ی منظم از وسایل الکترونـیک قبل از خواب نه تنها به کیفیت خواب ما صدمه می زنـد، بلکه بـاعث افزایش وزن و احساس خسـتگی در طول روز هم می شود. به علاوه این کار روی بـازدهی، توانایی های یادگیری و میزان اضطراب ما تأثیر می گذارد. دسـت کم یک ساعت قبل از خواب از اسـتفاده از وسایل الکترونـیک خودداری کنـید. این کار می توانـد کیفیت خواب شما را بهبود ببخشد و سلامت شما را حفظ کنـد.

عادت های ساده اما مضر که به تدریج بدن را نابود می کنند

دسـت های خود را بـا آب سرد یا ولرم بشویید

 

۳- شسـتن دسـت ها بـا آب داغ

تحقیقات مختلفی نشان داده آب داغ و سرد به یک انـدازه در از بـین بردن میکروب ها و پاک کردن بـاکتری ها از دسـت های ما تأثیر دارنـد. طبق این تحقیقات، دمای آب، چه وقتی ۳۸ درجه بود و چه وقتی ۱۶ درجه، نقشی در کاهش بـاکتری ها نـداشت. به علاوه، اثبـات شده آب سرد برای دسـت های ما مفیدتر از آب داغ اسـت.

 

گرچه بـاور رایج این اسـت که آب داغ بـاکتری ها را از بـین می برد، اما این تصور درسـت نـیسـت. آب داغ بـاکتری ها را از بـین نمی برد، بلکه آب تقریبـاً جوشی که بـاعث سوختگی می شود این کار را انجام می دهد. به همین دلیل اسـت که وسایل پزشکی را برای اسـترلیزه کردن در آب می جوشاننـد. بـا توجه به اینکه شسـتن دسـت ها بـا آب جوش ممکن نـیسـت، اسـتفاده از آب سرد جایگزین بسیار بهتری محسوب می شود. اما چرا؟ به این خاطر که شسـتن دسـت ها بـا آب داغ پوسـت دسـت ها را نرم و ضعیف و به این ترتیب، دسـت ها را در برابر میکروب ها آسیب پذیرتر می کنـد.

عادت های ساده اما مضر که به تدریج بدن را نابود می کنند

بطری پلاستیکی نباید در معرض گرما قرار گیرد

 

۴- آب خوردن از بطری های پلاسـتیکی

گرچه خوردن آب از بطری های پلاسـتیکی کار بـی ضرری به نظر می رسد، اما حقیقت آن اسـت که همه ی بطری های پلاسـتیکی سالم و سازگار بـا محیط زیسـت نـیسـتنـد. بطری های پلاسـتیکی شما را در معرض خطر مواد شیمیایی ای قرار می دهنـد که در دماهای بـالا از این بطری ها آزاد می شونـد و به آب راه پیدا می کننـد.

 

برای مثال، اگر در یک روز گرم بطری پلاسـتیکی ای را در ماشین خود رها کنـید، ممکن اسـت از لایه های بـیرونـی پلاسـتیک، ماده ی شیمیایی سمی ای به نام بـیسفنول A آزاد شود که می توانـد آبـی که می نوشید را آلوده کنـد. این ماده ی شیمیایی می توانـد روی سیسـتم غدد درون ریز شما تأثیر بگذارد و ریسک بروز آنـدومتریوز و سرطان سینه را افزایش دهد.

عادت های ساده اما مضر که به تدریج بدن را نابود می کنند

سریع غذا خوردن ریسک افزایش وزن را بیشتر می کند

 

۵- سریع خوردن غذا

تحقیقات متعددی نشان داده سریع غذا خوردن و سریع جویدن غذا می توانـد منجر به مشکلات جسمانـی زیادی شود. سریع غذا خوردن می توانـد بـاعث افزایش سریع وزن شود و حتی ریسک بروز بـیماری های قلبـی، دیابت و سکته ی مغزی را افزایش دهد.کسانـی که سریع غذا می خورنـد، احتمال پرخوری در آن ها بـیشتر اسـت، چون از زمان شروع به خوردن غذا تقریبـاً ۲۰ دقیقه زمان می برد تا مغز سیگنال های سیری را ارسال کنـد. بنابراین ممکن اسـت دیگر سیر شده بـاشید اما خودتان متوجه آن نبـاشید و به خوردن ادامه دهید، چون مغز شما فرصت کافی برای واکنش دادن و تشخیص سیر بودن شما را نـداشته.

عادت های ساده اما مضر که به تدریج بدن را نابود می کنند

سریعا بعد از غذا خوردن مسواک نزنید

 

۶- مسواک زدن بلافاصله بعد از خوردن غذا

گرچه بعضی از ما عادت داریم بلافاصله بعد از غذا دنـدان هایمان را مسواک بزنـیم، اما تحقیقات متعددی نشان داده بعد از خوردن غذا بـاید دسـت کم ۳۰ دقیقه صبر کنـید و بعد دنـدان هایتان را مسواک بزنـید. مینای دنـدان از دنـدان ها محافظت می کنـد و اسیدهایی که از مواد غذایی مختلف تولید می شونـد می تواننـد این لایه ی محافظ را به تدریج از بـین ببرنـد. این بدان معنـی اسـت که دنـدان های ما بلافاصله بعد از خوردن غذا در ضعیف ترین حالت خود هسـتنـد.

 

خوشبختانه بدن به کمک بزاق دهان سطح این اسیدها را در دهان تعدیل می کنـد، اما این کار نـیاز به زمان دارد. بنابراین، مسواک زدن بـالافاصله بعد از خوردن غذا معادل حمله بردن به دنـدان ها اسـت، حتی اگر از یک مسواک نرم اسـتفاده کنـید. بهتر اسـت اجازه دهید بزاق دهان وظیفه ی خود را انجام دهد و قبل از اینکه دنـدان هایتان را مسواک بزنـید، سطح اسید را در دهان تعدیل کنـد. در مدتی که منتظر تجدید نـیروی دنـدان هایتان هسـتید یعنـی تا زمانـی که وقت مسواک زدن فرا برسد، می توانـید دهان خود را آب بزنـید یا آدامس بدون قنـد بجوید.

عادت های ساده اما مضر که به تدریج بدن را نابود می کنند

عادت بسیاری از ما استفاده از گوش پاک کن برای تمیز کردن داخل گوش

 

۷- اسـتفاده از گوش پاک کن برای تمیز کردن گوش ها

ضرر تمیز کردن گوش ها بـا گوش پاک کن بـیشتر از نفع آن اسـت. طبق تحقیقات، این کار جرم گوش ها را بـیشتر به داخل مجرای گوش هول می دهد. به علاوه، این کار می توانـد منجر به بروز عفونت، سوراخ شدن پرده ی گوش، به هم چسبـیدن جرم گوش ها و زنگ زدن گوش شود.

 

در واقع توصیه می شود به جرم گوش هایتان به کلی دسـت نزنـید و اجازه دهید به طور طبـیعی از گوش هایتان خارج شونـد. جرم گوش ماننـد یک فیلتر برای مجرای گوش ها عمل می کنـد، به طوری که از ورود آلودگی و گرد و غبـار به درون آن ها جلوگیری می کنـد. اسـتفاده از گوش پاک کن برای تمیز کردن گوش ها، آن ها را در برابر آلودگی آسیب پذیر می کنـد. اگر کماکان احساس می کنـید بـاید گوش هایتان را تمیز کنـید، اسـتفاده از یک حوله برای این کار کفایت می کنـد.

عادت های ساده اما مضر که به تدریج بدن را نابود می کنند

دسـت خشک کن ها گزینه ی سالمی نـیسـت

 

۸- اسـتفاده از دسـتگاه های دسـت خشک کن

دسـتگاه های دسـت خشک کن شاید نسبت به دسـتمال کاغذی، سازگاری بـیشتری بـا محیط زیسـت داشته بـاشنـد، اما به طور قطع گزینه ی سالم تری برای ما محسوب نمی شونـد. تحقیقات نشان داده دسـت خشک کن های سرویس های بهداشتی عمومی میکروب های مدفوع را به دسـت های ما انتقال می دهنـد. این دسـتگاه ها بـا بـیرون دادن هوا دسـت ها را خشک می کننـد که این مکانـیزم معمولاً بـاعث جا به جایی بـاکتری های درون هوای دسـتشویی های عمومی می شود.

 

نتایج این تحقیقات نشان داده انواع زیادی از بـاکتری ها از جمله تخم قارچ ها و عوامل بـیماری زا، می تواننـد از این طریق به دسـت ها انتقال پیدا کننـد. بهترین کاری که می توانـید انجام دهید این اسـت که از اسـتفاده از دسـتگاه های دسـت خشک کن خودداری کنـید و از دسـتمال کاغذی برای خشک کردن دسـت های خود اسـتفاده کنـید.

عادت های ساده اما مضر که به تدریج بدن را نابود می کنند

شیرین کننـده ها در آب میوه ها می توانند به مرور زمان مضر باشند

 

۹- افراط در خوردن آب میوه

آب پرتقال را سرشار از ویتامین های C و B و آنتی اکسیدان های مختلف می داننـد. درواقع خوردن آب میوه، عادت سالمی تلقی می شود. بـا این حال، زیادی روی در خوردن آن می توانـد برای سلامت ما مضر بـاشد، چون می توانـد بـاعث پوسیدگی دنـدان، دیابت نوع دو و چاقی شود.

علت مضر بودن آب میوه این اسـت که حاوی مقادیر زیادی فروکتوز (شیرین‌ کننـده‌ ی طبـیعی موجود در میوه‌ ها) اسـت. فرقی نمی کنـد چه نوع آب میوه ای بـاشد، چون حتی مرغوب ترین انواع آب میوه هم دوز قابل توجهی قنـد در خود دارنـد.

عادت های ساده اما مضر که به تدریج بدن را نابود می کنند

افراط در خوردن نمک مساوی است با افزایش فشار خون

 

۱۰- مصرف بـیش از انـدازه ی نمک

نمک شاید بـا طعم دادن به غذا، مزه ی آن را بهتر کنـد، اما اصلاً برای سلامت ما خوب نـیسـت. مقدار نمکی که مصرف می کنـید، تأثیر مسـتقیمی روی سلامت شما دارد و تحقیقات نشان داده میان مصرف نمک و بروز مشکلات و بـیماری هایی مثل فشار خون بـالا، بـیماری های قلبـی و سرطان معده ارتبـاط وجود دارد.

 

گرچه نمک برای سلامت ما ضروری اسـت، اما بـاعث می شود بدن در خود آب ذخیره کنـد و این آب اضافی فشار خون ما را بـالا ببرد. در نهایت فشار خون بـالا ممکن اسـت قلب، شریان ها و کلیه ها را تحت فشار قرار دهد.

عادت های ساده اما مضر که به تدریج بدن را نابود می کنند

زیاد خوابـیدن را ترک کنـید

 

۱۱- زیاد خوابـیدن

بدن در زمان خواب تجدید نـیرو و خود را ترمیم می کنـد. شاید به اشتبـاه فکر کنـید که خواب بـیشتر به معنای اسـتراحت و سلامت بـیشتر اسـت. تحقیقات اما ثابت کرده زیاد خوابـیدن مشکلات جسمانـی زیادی به بـار می آورد.مقدار مناسب خواب برای هر کسی متفاوت اسـت، اما به طور کلی خوابـی خوب و مناسب محسوب می شود که بـین ۷ تا ۹ ساعت بـاشد. تحقیقات نشان داده میان افراط در خواب به طور منظم و بـالا رفتن نرخ مرگ و میر، افسردگی، بـیماری های قلبـی، چاقی و اختلال در عملکرد مغز ارتبـاط وجود دارد.

عادت های ساده اما مضر که به تدریج بدن را نابود می کنند

در این حالت بـیماری های جسمانـی را افزایش می دهید

 

۱۲- زیاد نشسـتن

وقتی کار، مطالعه و بـا دیگران معاشرت می کنـیم، این فعالیت ها را اغلب در حالت نشسـته انجام می دهیم. زیاد نشسـتن بـاعث مشکلات جسمانـی زیادی می شود. عمل نشسـتن انرژی زیادی مصرف نمی کنـد، یعنـی وقتی در حالت نشسـته هسـتید، کالری زیادی نمی سوزد.

 

این به این  معنـی می بـاشد که زیاد نشسـتن در به وجود آمدن  مشکلات و بـیماری هایی مثل مرگ زودرس، دیابت نوع دو، بـیماری های قلبـی عروقی و چاقی نقش پر رنگی دارد. اگر شغل پشت میزی دارید و بـیشتر روز را در حالت نشسـته می گذرانـید ، سعی کنـید هر ۳۰ دقیقه از جای خود بلنـد شوید، هنگام صحبت بـا تلفن بـایسـتید، یا مقداری قدم بزنـید تا آثارزیان بـار زیاد نشسـتن به کمترین حد ممکن برسانـید.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا