جامعه شناسی,روان شناسی

عادت های روزمره که شخصیت شما را فاش می کنند

عادت های روزمره کــه شخصیت شما را فاش مي کنند

آیا مي دانستید کــه برخی از عادت های روزمره شما اگر در دید روان شناسان قرار بگیرد مي توانند شخصیت شما را بلافاصله آنالیز کنند؟ تعجب مي کنید اما این آنالیز کاملا درست خواهد بود. شاید در نگاه اول عادت های روزمره ی ما بی اهميت به نظر برسند و تصور کنیم نشان دهنده ی نکته ی خاصی نیستند، اما روانشناسان معتقدند برخی از این عادت ها اطلاعات زیادی را درباره شخصیت ما آشکار مي کنند. بعنوان مثال حتما تا به حال شنیده اید کــه ميان دست خط و شخصیت مردم ارتباط وجود دارد. در اینجا به ۱۰ مورد از این عادت ها مي پردازیم.

 

۱- نحوه ی گذاشتن دستمال توالت

عادت های روزمره که شخصیت شما را فاش می کنند

به گزارش نیک شو ،قدمت بحث درباره نحوه درست قرارگیری دستمال توالت تقریبا به زمان اختراع آن مي رسد! با این حال، برخی روانشناسان مدعی هستند مي توانند با توجه به اینکــه چه حالتی را برای آویزان کردن دستمال توالت انتخاب مي کنید پی به ویژگی های شخصیتی تان ببرند. طی تحقیقی، از ۲۰۰۰ زن و مرد سوال شد کــه آیا آن ها دستمال توالت را به سمت بالا قرار مي دهند یا به سمت پایین. علاوه بر این، از داوطلبان شرکت کننده در این پژوهش خواسته شد پرسشنامه هایی را پر کنند

 

کــه ميزان قاطع بودن آن ها در روابط شان را در مقیاسی از ۱ تا ۱۰ مورد بررسی قرار مي داد. نتایج تحقیق بیان مي کند کسانی کــه ترجیح مي دهند دستمال توالت را به سمت بالا قرار دهند مردم سلطه گرتری هستند، اما کسانی کــه دستمال توالت را به سمت پایین قرار مي دهند مردم مطیع تری هستند. جالب آنکــه بعضی از کسانی کــه بسیار سلطه گر بودند اقرار کردند در دستشویی های مکان های دیگری غیر از خانه ی خودشان هم شکل قرارگیری دستمال توالت را تغییر مي دادند و آن را به سمت بالا مي گذاشتند.

 

۲- انتخاب کفش

عادت های روزمره که شخصیت شما را فاش می کنند

تحقیقات نشان مي دهد مي توان از روی کفش های یک فرد به شخصیت او پی برد. طی پژوهشی، از مردم شرکت کننده خواسته شد عکس هایی از کفش هایشان ارائه کنند و بعد به پرسشنامه ای درباره ی ویژگی های شخصیتی خود جواب دهند. تصاویر کفش ها به گروه دیگری از شرکت کنندگان داده شد تا شخصیت صاحبان کفش ها را توصیف کنند. جالب آنکــه توصیفات آن ها به ميزان قابل توجهی دقیق بود. آن ها تنها با تکیه بر تصاویر کفش ها درباره ی سن، درآمد و اضطراب دلبستگی مردم حدس زدند. بوت های نیم ساق عموما انتخاب مردم پرخاشگرتر بودند. مردم خونسردتر کفش هایی کــه راحت نیستند را مي پوشیدند و کسانی کــه کفش هایی نو یا کفش هایی کــه به خوبی از آن ها مراقبت شده مي پوشیدند مردم مضطرب تر یا سمج تری بودند.

 

۳- نحوه ی راه رفتن

عادت های روزمره که شخصیت شما را فاش می کنند

کارشناسان زبان بدن معتقدند نحوه ی راه رفتن ما شخصیت ما را آشکار مي کند. اگر معمولا سنگینی بدن خود را به سمت جلو مي اندازید و با سرعت راه مي روید، شخصیت بسیار سازنده و منطقی ای دارید. دیگران شما را به خاطر این ویژگی هایتان تحسین مي کنند، اما ممکن است کمي سرد و رقابت جو باشید. اگر هنگام راه رفتن قفسه سینه ی خود را جلو و شانه هایتان را عقب مي دهید و سرتان را به سمت بالا نگه مي دارید (ویژگی ای کــه در ميان بسیاری از سیاستمداران و چهره های مشهور وجود دارد)، شخصیتی شوخ طبع، کاریزماتیک و اجتماعی دارید و احتمالا مایل هستید در مرکز توجه باشید. اگر سنگینی بدن تان را روی پاهایتان مي اندازید (نه به جلو یا عقب)، به مردم بیشتر از کارها علاقه دارید و بیشتر روی زندگی شخصی تان تمرکز دارید تا شغل تان. اگر در هنگام راه رفتن روی انگشتان پایتان احساس سنگینی نمي کنید و به زمين نگاه مي کنید، به احتمال زیاد شخصیتی درون گرا و مودب دارید.

 

۴- نحوه ی دست دادن

عادت های روزمره که شخصیت شما را فاش می کنند

تحقیقات نشان داده است نحوه ی دست دادن ما مي تواند برداشت دیگران از ما را تغییر دهد. در آزمایشی، به داوران آموزش داده شد ۸ ویژگی را در دست دادن مردم برآورد کنند: گرفتن دست شخص مقابل به طور کامل، دما و خشکی دست ها، قدرت شخص مقابل، مدت و شدت دست دادن، بافت دست و تماس چشمي. نتایج آزمایش نشان داد در گروه دیگر شرکت کنندگان کسانی کــه محکم تر دست مي دادند خودشان را از نظر احساسی برونگرا تر و مثبت تر از بقیه توصیف کردند، اما کسانی کــه آرام تر دست مي دادند خجالتی تر و روان رنجورتر بودند. برداشت اول داوران با این توصیف ها مطابقت داشت و آن ها هم بیان کردند به نظرشان کسانی کــه محکم تر دست دادند اعتماد به نفس بیشتری داشتند و از نظر اجتماعی کمتر مضطرب بودند.

 

۵- تیک های عصبی

عادت های روزمره که شخصیت شما را فاش می کنند

از منظر روانشناختی به کارهایی مثل جویدن ناخن یا کندن پوست لب ها «رفتارهای تکراری بدن محور» مي گویند. طی تحقیقی در سال ۲۰۱۵، پژوهشگران شخصیت مردم شرکت کننده را مورد بررسی قرار دادند و سپس در موقعیت های به شدت نااميد کننده، آرامش بخش یا خسته کننده از آن ها فیلم گرفتند تا تیک های غصبی آن ها را ببینند. کسانی کــه به شکلی وسواسی موهایشان را مي کشیدند یا ناخن هایشان را مي جویدند، تمایل به کمال گرایی داشتند و رفتارهای آن ها در نتیجه ی تلاش برای کم کردن کسالت، ناراحتی و نارضایتی شان بود. چون انجام دادن هر کاری بهتر از انجام ندادن هیچ کاری است و اینگونه رفتارهای تکراری باعث آرامش مي شوند.

 

۶- وقت شناسی

عادت های روزمره که شخصیت شما را فاش می کنند

تحقیقات بیان مي کنند وقت شناسی مردم شیوه ی دقیقی برای ارزیابی ویژگی های شخصیتی آن ها است. طی تحقیقی، پژوهشگران از مردم شرکت کننده خواستند یک فرم ارزشیابی درباره ی ویژگی های شخصیتی شان را در خانه پر کنند و سپس برای انجام یک آزمایش گروهی به آزمایشگاه بروند. محققان با بررسی زمان رسیدن شرکت کنندگان به آزمایشگاه متوجه شدند مردم وقت شناس وظیفه شناس تر و سازگارتر بودند و زود رسیدن با ویژگی روان رنجوری در مردم مرتبط بود. اما کسانی کــه در رسیدن به جایی تأخیر دارند مردم خونسردی هستند و مسائل را آسان مي گیرند.

 

۷- عادت های مربوط به غذا خوردن

عادت های روزمره که شخصیت شما را فاش می کنند

حتما این جمله ی معروف را شنیده اید کــه «شما همان چیزی هستید کــه مي خورید»، اما علم بیان مي کند این مسأله در مورد نحوه ی غذا خوردن ما هم صدق مي کند و روانشناسان معتقدند رفتارهایی کــه مربوط به غذا خوردن ما مي شوند مي توانند نکات زیادی را درباره ی شخصیت ما آشکار کنند. کسانی کــه به آرامي غذا مي خورند معمولا مردمی هستند کــه تمایل دارند تحت کنترل باشند و سعی مي کنند قدر زندگی را بدانند اما کسانی کــه به سرعت غذا مي خورند جاه طلب و ناشکیبا هستند. کسانی کــه در غذا خوردن اهل ماجراجویی هستند، مردمی به دنبال هیجان و ریسک پذیر هستند. اما کسانی کــه به غذاها ناخنک مي زنند احتمالا مردم مضطرب و روان رنجوری هستند. کسانی کــه غذاهای مختلف را در بشقاب شان جدا مي کنند، در زندگی روزمره ی خود بسیار محتاط و جزئی نگر هستند.

 

۸- عادت های هنگام خرید

عادت های روزمره که شخصیت شما را فاش می کنند

اگر مي خواهید کسی را بهتر بشناسید با او به یک فروشگاه بروید. آزمایشات زیادی نشان مي دهد خریداران دو دسته هستند. یک دسته کسانی هستند کــه قبل از خرید کردن، تک تک اجناس فروشگاه را به دقت بررسی مي کنند و دسته ی دوم کسانی هستند کــه به سرعت انتخاب و خرید مي کنند. مردم دسته ی اول در تست تفکر شناختی نمرات بالاتری کسب کردند، مسأله ای کــه نشان مي دهد این مردم جزئی نگر هستند و تا پایان عمر مشغول تحلیل اطلاعات خواهند بود. اما مردم دسته ی دوم رابطه ی خوبی با جزئیات ندارند و اطلاعات کلی را بیشتر ترجیح مي دهند.

 

۹- نحوه ی سلفی گرفتن

عادت های روزمره که شخصیت شما را فاش می کنند

سلفی هایی کــه از خود در شبکــه های اجتماعی به اشتراک مي گذاریم، از آنچه تصور مي کنیم اطلاعات بیشتری درباره ی ما آشکار مي کنند. طی تحقیقی در سال ۲۰۱۵، پژوهشگران ۱۲۳ سلفی از یکی از شبکــه های اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند. سپس هر یک از صاحبان سلفی ها به پرسشنامه ای درباره ی ویژگی های شخصیتی خود پاسخ دادند. محققان پی بردند هر چه مردم شخصیت سازگارتری داشتند تمایل آن ها به گرفتن سلفی از زاویه ی پایین بیشتر است و مردم وظیفه شناس کمتر تمایل دارند فضایی خصوصی در پس زمينه ی سلفی خود را به نمایش بگذارند. کسانی کــه در سلفی ها حالت های مثبتی مثل لبخند زدن و خندیدن دارند، از تجربه های جدید بیشتر استقبال مي کنند. از طرفی دیگر، ژست «داک فیس» (جمع کردن لب ها رو به جلو) نشان دهنده ی داشتن شخصیتی روان رنجورتر است.

 

۱۰- نحوه ی حمل کیف

عادت های روزمره که شخصیت شما را فاش می کنند

ما زمان زیادی از روز را در حال حمل کیف خود هستیم و کارشناسان زبان بدن معتقدند انتخاب ناآگاهانه ی ما درمورد نحوه ی حمل کیف خود نکاتی را درباره ی شخصیت ما آشکار مي کند. آویزان کردن دسته ی کیف از مفصل آرنج نشان مي دهد شخص به توجه زیادی نیاز دارد و تأکید زیادی بر موقعیت اجتماعی دارد. استفاده از کیف های کمری کــه در جلوی بدن قرار مي گیرند به معنی آن است کــه اولویت های این شخص محفاظت و در دسترس بودن است. انداختن کیف در پشت خود نشان دهنده ی شخصیتی خونسرد، آرام و خوددار است. کسانی کــه از کوله پشتی استفاده مي کنند، مردم مستقل تری هستند و خواهان مراقبت از خود و اطرافیان شان هستند. کسانی کــه کیف شان را در دست هایشان حمل مي کنند شخصیتی قاطع، منظم و کارآمد دارند.

 

مطالب بیشتر:

تست شخصیت شناسی جالب فهميدن سن احساسی شما

این نکات را درباره زندگی و شخصیت دونالد ترامپ بدانید

تست شخصیت شناسی حقایق جالبی درباره خودتان بدانید

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا