فال و طالع بینی

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

هر یک ازما در سال های مختلفی به دنیا آمده ایم هر فرد با توجه به سالی که متولد شده اســت خصوصیات متفاوتی دارد.ما دراین مقاله طالع بینی چینی بر اساس سال تولد اشخاص تهیه کرده ایم .شما با مراجعه به این مقاله مــی توانید خصوصیات خود را در آن مطالعه کنید .

 

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتــی افراد و روز تولدشان نوعی طالع بینی بر اساس اجرام آسمانی اســت. طــالع بینــی چینی یا طالع بینی هندی از این دسته‌اند. چه به این طالع بینی ها اعتقاد داشته باشید چه آن را خرافات بدانید خواندن‌شان خالی از لطف نیست و امروزه به نوعی سرگرمــی جذاب تبدیل شده اســت.

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

طالع بینی چینی ماه تولد

یکی از مشهورترین طالع‌بینی‌ها، طالع بینی چینی اســت که افراد را بر مبنای سال تولدشان که به نام کدام حیوان باشد، دسته‌بندی مــی‌کند. طالع بینی چینی ماه تولد نگاهی جزئی‌تر داشته و به هر یک از افراد ویژگی بارزی را براساس اینکه در چه ماهی از کدام سال متولد شده باشند اطلاق مــی‌کند.

ابتدا سال تولد خود را از جدول زیر یافته (هر ۱۲ سال نام حیوان‌ها تکرار مــی‌شود) و سپس ویژگی‌های شخصیتی متولدین آن سال به طور کلی و ویژگی افراد متولد در هر ماه از آن سال را بخوانیــد.

 

طالع بینی چینی ماه تولد متولدین سال مــوش

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

خصوصیات شخصیتی افراد متولد شده در سال موش به طور کلی عبارت اســت از :

زیرک، خلاق، خشن، فرصت طلب،‌ حریص و عاشق خوشگذرانی، اجتماعی،‌ جذاب و فریبنده، راســتگو، آینده‌نگر نیستند، قدرت سازگاری با هرشرایطی را دارند، وقت شناس نیستند و برای زمان ارزش قائل نیستند، سنگدل‌اند و از عشق و دوستی چیز زیادی نمــی‌دانند،اگر پولی به کسی قرض دهند، مسلما آنرا به خاطر خواهند داشت.البته این را هم نمــی توان نادید گرفت که گاهی پول اهمــیت زیادی در زندگی شان دارد طوری که گاهی بدون آن انگیزه هیچ کاری را ندارند.

 

و ویژگی بارز افراد متولد شده در هر ماه از سال موش را در جدول زیر بخوانید.

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

طالع بینی چینی ماه تولد متولدین سال گــاو

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

ویژگی‌های شخصیتی افراد متولد شده در سال گاو به طور کلی عبارت اســت از :

افرادی که گاو سمبل سال تولدشان اســت، افرادی سرسخت، قوی و با اراده هستند. آنها ایمانی مستحکم دارند. آرام و صبور، کمرو کند، دقیق، متعادل و بی اهمــیت نسبت به خود، اهل تفکر، آتشین مزاج، درونگرا و خوددار، رهبر مقتدر،‌ سنت پرست،‌ پرکار، کله شق و لجوج، خیالباف نیستند، مادی‌گرا، وفادار، نسبت به حقوق خود حساسند، و علاقه‌ای به وقت‌گذرانی‌های عاشقانه ندارند.از آنجا که اعتقادات خاص خود را دارند و بر آنها نیز پافشاری مــی کنند، گاهی به افرادی لجباز نیز شناخته مــی شــونــد.

 

ویژگی بارز افراد متولد شده در هر ماه از سال گاو را در جدول زیر بخــوانید.

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

طالع بینی چینی ماه تولد متولدین سال بــبر

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

ویژگی‌های شخصیتی افراد متولد شده در سال ببر به طور کلی عبارت اســت از :

عیب جوی یاغی، شجاع، زیبایی و قدرت، هوش سرشار،‌شخصیت جذاب،‌ عجول، اهل ریسک و خطر، اجتماعی، سخاوتمند،‌ دست و دل‌باز در مسائل عشقی و مالی، خوش شانس،‌ مرد عمل،‌ حساس و زودرنج،‌سرسخت و لجوج، دارای ایده‌ها و افکار جدید، دارای روحیه فرمانروایی ،اگر چه این کارها را برای دل خود انجام مــی دهند اما از این که نظر دیگران را نیز به خود جلب کنند، لذت مــی برند.

 

و ویژگی بارز افراد متولد شده در هر ماه از سال ببر را در جدول زیر بخوانید.

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

طالع بینی چینی ماه تولد متولدین سال گربه (خرگوش)

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

ویژگی‌های شخصیتی افراد متولد شده در سال گربه به طور کلی عبارت اســت از :

شاد، با اســتعداد، با احتیاط، لطیف و ملاحظه‌کار،‌ جاه‌طلب، سطحی،‌ اجتماعی،‌ اهل غیبت و بدگویی، آرام و متین، مسالمت‌جو، بی‌اعتنا به مسائل اجتماعی، کمــی ترسو،‌ در کار بسیار زیرک و باهوش، پایبند خانواده نیست،از خصوصیت بارز آنها مــی توان به حساس بودن نیز اشاره کرد. در انتخاب نیز سخت گیرند طوری که وقتی گزینه های مختلفی پیش رویشان اســت، گیج مــی شوند و نمــی توانند تصمــیم درســت را بگیرند.

 

و ویژگی بارز افراد متولد شده در هر ماه از سال گربه (خرگوش) را در جدول زیر بخوانید.

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

طالع بینی چینی ماه تولد متولدین سال اژدها

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

ویژگی‌های شخصیتی افراد متولد شده در سال اژدها به طور کلی عبارت اســت از :

عادل، پرهیزکار، ثروت‌اندوز، عمر طولانی، بازیگر، اعتماد به نفس بالا، دارای قدرت ابتکار و فعالیت، دارای اراده آهنین، شیک پوش، منظم، زودرنج، کینه‌ای و انتقام‌جو، خوش اشتها، شکمو، در مورد پول و وقت دست و دل‌باز هستند.افرادی که در این سال متولد شده اند، افرادی پر انرژی و سرشار از زندگی اند. غیبت و دورویی به شدت آنها را مــی آزارد طوری که در این شرایط به شدت عصبانی و کم صــبر مــی شوند.

 

و ویژگی بارز افراد متولد شده در هر ماه از سال اژدها را در جدول زیر بخوانید.

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

طالع بینی چینی ماه تولد متولدین سال مار

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

ویژگی‌های شخصیتی افراد متولد شده در سال مار به طور کلی عبارت اســت از :

جذاب و خوش لباس، تمــیز و منظم،‌ احساساتی و شوخ و زیبا، شکمو، مذهبی، بشردوست و دلسوز، روشنفکر، دقیق و حسابگر، تنبل، سختگیر و حسود،‌ چشم‌چران و بوالهوس، خوش شانس، اهل خطرکردن نیست و به کسی پول قرض نمــی‌دهد، وقتش را بیهوده تلف نمــی‌کند. این افراد باهوش اما در عین حال شکاک هستند و مدام به همه چیز شک مــی کنند. ادبیات و هنر دو زمــینه مورد علاقه آنهاســت. اگر با این افراد رفتار و آمد مــی کنید، مراقب رفتارهای خود باشید زیرا که همه چیز را به خوبی تحت کنترل شان دارند.

 

و ویژگی بارز افراد متولد شده در هر ماه از سال مار را در جدول زیر بخوانید.

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

طالع بینی چینی ماه تولد متولدین سال اسب

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

ویژگی‌های شخصیتی افراد متولد شده در سال اسب به طور کلی عبارت اســت از :

دارای جاذبه جنسی، ورزشکار، سرگرم کننده و شوخ، نکته سنج، غیبت مــی‌کند، همدردی مــی کند، بیشتر زرنگ اســت تا باهوش، قلبا موجود ضعیفی اســت، خونگرم، هیجانی و ناآرام، خودخواه و جاه طلب، شجاع و مستقل، خودمرکز، اقتصاددان، برونگرا، خلق و خویش متغیر اســت، در رابطه با جنس مخالف موجود قوی اســت، خونگرم هستند و روابط اجتماعی بالایی دارند. مستقل بودن یکی از نقاط قوت آنهاســت. از آنجا که آنها رک اند، ممکن اســت حرفی بزنند که ناراحت شوید اما به دل نگیرید زیرا چیزی توی دلشان نیست.

 

و ویژگی بارز افراد متولد شده در هر ماه از سال اسب را در جدول زیر بخوانید.

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

طالع بینی چینی ماه تولد متولدین سال بز

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

ویژگی‌های شخصیتی افراد متولد شده در سال بز به طور کلی عبارت اســت از :

شیک‌پوش و جذاب، هنرمند، مطبوع و دلپذیر، بدبین و مردد، نگران و خجالتی،‌ ظریف، بوالهوس، مذهبی، خوش قلب و مهربان، دست و دل باز، باهوش، مشاوران خوبی هستند، وقت شناس نیستند. بز نشانه افرادی اســت که دوست دارند در خلوت خود و با افکاری که مدام در سر مــی پرورانند، تنها باشند. آنها افرادی خلاق و باهوشند. هنر از زمــینه های مورد علاقه آنهاســت. از آنجا که محتاط و به شدت اقتصادی اند، در تصمــیم گیری سخت گیرند و مدام آن را به تعواق مــی اندازند.

 

و ویژگی بارز افراد متولد شده در هر ماه از سال بز را در جدول زیر بخوانید.

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

طالع بینی چینی ماه تولد متولدین سال مــیمون

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

ویژگی‌های شخصیتی افراد متولد شده در سال مــیمون به طور کلی عبارت اســت از :

بدجنس، دلیر و باهمت، شوخ طبع و اجتماعی، خودخواه و خودمرکزبین، بی‌اعتماد، روشنفکر،‌ باسواد و بافرهنگ، حافظه‌ای فوق‌العاده، فرصت‌طلب،‌ هوش سرشار، سیاســتمدار، زیرک و دانا، مستقل، جذاب و دلربا، هوشیار، پرحرف، نظریات شخصیش را درباره دیگران همــیشه پشت یک ظاهر دوستانه پنهان مــی‌کند. افرادی که در سال مــیمون به دنیا آمده اند، دوست دارند که دیگران را بخندانند. در واقع آنها از شادی دیگران شاد مــی شوند. آنها پر از انرژی و شور زندگی هستند اما گاهی نمــی توانند خود و احساسات شان را کنترل کنند.

 

و ویژگی بارز افراد متولد شده در هر ماه از سال مــیمون را در جــدول زیر بخــوانید.

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

طالع بینی چینی ماه تولد متولدین سال خــروس

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

ویژگی‌های شخصیتی افراد متولد شده در سال خروس به طور کلی عبارت اســت از :

مغرور، لاف‌زن، رویایی، مراقب و پرهیزکار، وفادار به حرف‌ها و افکارش، صریح‌الهجه، خودخواه، متمایل به افراط و تفریط، محافظه‌کار، خوش لباس، بی توجه به احساسات مردم، درخشیدن در جمع را دوست دارد . افراد خروس نشان، افرادی صادق، سخت کوش و هوشیار هستند. آنها به ندرت به دیگران اعتماد مــی کنند. اگر با فردی که متولد این سال اســت رفت و آمد دارید حواس تان به رفتارهایتان باشد زیرا که آنها کم صبرند و به سرعت از کوره در مــی روند.

 

و ویژگی بارز افراد متولد شده در هر ماه از سال خروس را در جدول زیر بخوانید.

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

طالع بینی چینی ماه تولد متولدین سال ســگ

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

ویژگی‌های شخصیتی افراد متولد شده در سال سگ به طور کلی عبارت اســت از :

خودخور و نگران، درونگرا، یکدنده، بدگمان، اصیل، انتقادکردن را وظیفه خود مــی‌داند، شجاع، درستکار و ثابت قدم در عشق، مضطرب،همان طور که از سمبل این سال هم مشخص اســت، متولدین این سال افرادی وفادارند. شما مــی توانید با خیال راحت راز دلتان را با آنها در مــیان بگذارید و مطمئن باشید که جای حرف هایتان نزد او امن اســت. آنها از سخت کوشی مــی هراسند اما از طرف دیگر نگرانی های زیادی در مورد مسائل پیش رو دارند که بخشی از انرژی آنها را مــی گیرد.

 

و ویژگی بارز افراد متولد شده در هر ماه از سال سگ را در جدول زیر بخوانید.

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

طالع بینی چینی ماه تولد متولدین سال خــوک

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

ویژگی‌های شخصیتی افراد متولد شده در سال خوک به طور کلی عبارت اســت از :

دلیر و باهمت، خودنما، آماده کمک، وسواسی نسبت به گناه، مورد اعتماد،‌ساده و بی‌ریا،‌ رازدار، گستاخ، باهوش و بااســتعداد،‌ به ندرت دروغ مــی‌گوید، ملاحظه کار، بی‌اعتماد و ناامــید، عاشق، حساس، زیاد گول مــی‌خورد . خوک نشانه ای از کمال در شخصیت و رفتار اســت. این افراد همــیشه دیگران را بابت اشتباهاتی که مرتکب شده اند، مــی بخشند و خیلی زود بدی ها را فراموش مــی کنند. مطمئنا از همنشینی با متولدین این سال نهایت لذت را خواهید بــرد.

 

و ویژگی بارز افراد متولد شده در هر ماه از سال خوک را در جدول زیر بخوانــید.

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد شما

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا