داستان,حکایت و شعر

شعر زیبا سخن‌ها دارم از دست تو در دل از سعدی

شعر زیبا سخن‌ها دارم از دست تو در دل از سعدی

شعر زیبا سخن‌ها دارم از دست تو در دل از سعدی

سعدی شاعر پرآوازه قرن هفتم علاوه بر دیوان اشــعار، صاحب دو کتاب تعلیمی بوستان و گلستان است. در دیوان اشعار سعدی «غزلیات، ترجیع بند، رباعیات، قطعات، ملحقات و مفردات» وجود دارد که رباعیات و برخی قطعات جزو دسته شعر کوتاه هســتند. علاوه بر این گلستان به دلیل اینکه به نظــم و نــثر اســت، مشحون از تک‌بیت‌های ناب است که شعر کوتاه محسوب می‌شوند. مجموعه ای که گروه فرهنگ و هنر ستاره برای مخاطبان گردآوری کــرده اســت.

 

مرا تا نقره باشد می‌فشانم

تو را تا بوسه باشد می‌ستانم

شعر زیبا سخن‌ها دارم از دست تو در دل از سعدی

و گر فردا به زندان می‌برندم

به نقد این ساعت اندر بوستانم

شعر زیبا سخن‌ها دارم از دست تو در دل از سعدی

جهان بگذار تا بر من سر آید

که کام دل تو بودی از جهانم

شعر زیبا سخن‌ها دارم از دست تو در دل از سعدی

چه دامن‌های گل باشد در این باغ

اگر چیزی نگوید باغبانم

شعر زیبا سخن‌ها دارم از دست تو در دل از سعدی

نمی‌دانستم از بخت همایون

که سیمرغی فتد در آشیانم

شعر زیبا سخن‌ها دارم از دست تو در دل از سعدی

تو عشق آموختی در شهر ما را

بیا تا شرح آن هم بر تو خوانم

شعر زیبا سخن‌ها دارم از دست تو در دل از سعدی

سخن‌ها دارم از دست تو در دل

ولیکن در حضورت بی زبانم

شعر زیبا سخن‌ها دارم از دست تو در دل از سعدی

بگویم تا بداند دشمن و دوست

که من مستی و مستوری ندانم

شعر زیبا سخن‌ها دارم از دست تو در دل از سعدی

مگو سعدی مراد خویش برداشت

اگر تو سنگ دل من مهربانم

شعر زیبا سخن‌ها دارم از دست تو در دل از سعدی

اگر تو سرو سیمین تن بر آنی

که از پیشم برانی من بر آنم

شعر زیبا سخن‌ها دارم از دست تو در دل از سعدی

که تا باشم خیالت می‌پرستم

و گر رفتم سلامت می‌رسانم

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا