داستان,حکایت و شعر

شعر اشک یتیم از پروین اعتصامی

شعر اشک یتیم از پروین اعتصامی

شعر اشک یتیم از پروین اعتصامی

شعر اشک یتیم یکی از زیباترین و تاثیرگذارترین اشعار پروین اعتصامی اســت .دیوان اشعار پروین اعتصامی در سال 1314 هجری شمسی برای اولبن بار با مقدمه ایی از ملک الشعرای بهار منتشر شد و مورد توجه افراد زیادی قرار گرفت.

 

این دیوان شامل اشعاری اســت که پروین اعتصامی قبل از سی سالگی سروده اســت و بیش از 150 غزل، قصیده، قظعه و مثنوی بوده اســت. اشعار پروین دارایی زیبایی و جذابیت خاصی اســت که اغلب حالت مناظره را دارند و برخی پروین اعتصامی را با مناظره هایش می شناسند.

 

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر كوی و بام خاســت

شعر اشک یتیم از پروین اعتصامی

پرسید زان میانه یكی كودكی یتیم
كاین تابناک چیست كه بر تاج پادشاســت

شعر اشک یتیم از پروین اعتصامی

آن یک جواب داد چه دانیم ما كه چیست
پیداســت آنقدر كه متاعی گرانبهاســت

شعر اشک یتیم از پروین اعتصامی

نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت
این اشک دیده ی من و خون دل شماســت

شعر اشک یتیم از پروین اعتصامی

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته اســت
این گرگ سالهاســت كه با گله آشناســت

شعر اشک یتیم از پروین اعتصامی

آن پارسا كه ده خَرَد و مُلک، رهزن اســت
آن پادشا كه مال رعيّت خورد، گداســت

شعر اشک یتیم از پروین اعتصامی

بر قطره ی سرشک یتیمان نظاره كن
تا بنگری كه روشنی گوهر از كجاســت

شعر اشک یتیم از پروین اعتصامی

پروین، به كجروان سخن از راســتی چه سود
كو آن چنان كسی كه نرنجد ز حرف راســت

 

 

3.2/5 - (16 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا