دانستنی های جنسی

درصد لذت زن و مرد در رابطه جنسی چند درصد است؟

درصد لذت زن و مرد در رابطه جنسی چند درصد است؟

درصد لذت زن و مرد در رابطه جنسی چند درصد اســت؟

زن بیشتر حال میکند یا مرد

همه زنان و مردان در جهان این سوال را دارند کــه در رابطه جنسی مرد بیشتر لذت می برد یا مرد؟ درصد لذت زن و مرد در رابطه زناشویی چند اســت؟ رسیدن بـه اوج لـذت در زنـان یـک واکنش طبیعی جنسی اســت کــه تا کنون به صورت معماییسربسته باقی مانده و به اوج نرسیدن در حین عمل جنسی میتواند سرمنشا مشکلات فراوانیباشد. ریشه بسیاری از مشکلات زناشویی در این مسئله میباشد.

 

ارگاسم در زنان از فرآیند پیچیده تری نسبت به مردان برخوردار اســت وبه همین دلیل زمانی بیشتر می برد تا زن به ارگاسم برسد. این عمل در زنان دارای یکروند برای تخلیه اســت به طوری کــه زمان خاصی برای بوجود آمدن آن نمی توان مشخصکرد.حدود ١٠ درصد از زنان به ارگاسم نمی رسند یا ارگاسم آنان از طریق خودارضایی می باشد یادگیری به ارگاسم رسیدن به یک امر مهم و ضروری برای بقای زندگیزناشویی در زنان تبدیل شده اســت .

درصد لذت زن و مرد در رابطه جنسی چند درصد است؟

به عقیده برخی از محققان،زنان لذتبیشتری از یک رابطۀ جنسی می برند تا مردان!

البته این موضوع اثبات نشده اســتکــهلذت جنسی زنان چه میزان اســت ولی در برخی موارد لذت جنسی زنرا ۷ یا ۹ برابر قدرت جنسی مرد دانسته اند کــه این نشان از پیچیدگی این امردارد.

 

زن و شوهر با کسب مهارت باید بدانند کــه چگونه می توانند بهارگاسم مطلوب برسند. کــه در این میان مردان وظیفه سنگین تری دارند و بایستی با کسبمهارت در رسیدن به لذت جنسی به همسر کمک کنند و همچنین همسر نسبت به شوهر این وظیفهرا انجام دهد.ارگاسم در مردان صرفاً با تحریکات بدنی و تماس ایجاد می شود. درحالیکــه این پدیده در خانم ها بسیار پیچیده تر بوده و تا حد بسیار زیادی به شرایطروحی و ارتباط عاطفی طرفین بستگی دارد.

 

به ارگاسمنرسیدن خانم ها می تواند به دلیل بی علاقگی، اضطراب و شرایط روحی نامناسب و مقاربتبه روش نادرست باشد و بعلاوه برای بعضی خانم ها این الزام وجود ندارد کــه با هرمقاربت الزاماً به ارگاسم برسد.

درصد لذت زن و مرد در رابطه جنسی چند درصد است؟

شاید یکی از راههای زیر گره گشایمشکل شما باشد:

-١ اکثر زنان به اشتباه تصور می کنند کــه در طول رابطه جنسیآرامش بسیار مهم اســت اما آنها از این نکته غافل هستند کــه تنش هم در طول رابطه جنسیبسیار مهم و عامل رسیدن به ارگاسم اســت.

 

زنان باید یاد بگیرند کــه تمام عضلاتآنها ساق پا ؛شکم، باسن و… دررسیدن به ارگاسم درگیر می شوند.

 

اکثر زنان میگویند هنگام ارگاسم انقباض در لگن را احساس می کنند.

 

٢- اکثر زنان رابطهجنسی ذهن فعالی دارند و نمی توانند آن را بر این فعالیت متمرکز کنند. فکرهایی کــهتمام مغز را اشغال می کنند و به جای تحریک و تشویق جنسی منجر به واپس زدگی میل جنسیمی شود.سعی کنید ذهن خود را از تمامی مسائل خالی کنید و در این لحظه فقط به همینمسئله بیندیشید

درصد لذت زن و مرد در رابطه جنسی چند درصد است؟

٣- در موارد بغرنج تر برای درمان حتما به یک پزشک مراجعهکنید و با اســتفاده از داروهایی تجویز شده زندگی زناشویی خود را انجات دهید تجویزپزشک در بیشتر مواقع می تواند مشکل را برطرف کند.

 

اوج لذت جنسی در مردان همزمان با انزال یا خروج مایع منی اتفاق می افتد. زمان انزال در مردان ممکن اســت بسیار کوتاه و یا حتی به محض ورود آلت در واژن زن رخ دهد. در این زمان چهار یا پنج انقباض منظم در پروستات، کیسه های منی، مجرای ترشحی بیضه ها و پیشابراه ایجاد می شود، ضربان قلب، فشار خون و تعداد تنفس نیز افزایش می یابد.

 

چه تفاوت هایی بین ارگاسم مردان و زنان وجود دارد؟

در مردان همراه با انزال ارگاسم اتفاق می افتد ولی در زنان هنگام ارگاسم انزالی وجود ندارد.مردان پس از تجربه انزال توانایی انزالهای مجدد را ندارند و لذا برای نعوظ و انزال مجدد نیاز به گذشت زمان دارند، ولی زنان پس از تجربه یک ارگاسم،در صورت تدوام تحریک جنسی می توانند ارگاسم های دیگری را تجربه کنند.

درصد لذت زن و مرد در رابطه جنسی چند درصد است؟

زنان می توانند تجربه ارگاسمی خود را برای مدت نسبتا زیادی حفظ نمایند.زنان در هر رابطه زناشویی الزاما به ارگاسم نیاز ندارند.

 

مراحل لذت جنسی در زن و مرد چه تفاوتی دارند؟

مردان زودتر برای رابطه جنسی آماده شده و زودتر نیز به اوج (ارگاسم) می رسند اما زنان دیرتر آماده شده و در نتیجه دیرتر هم به اوج (ارگاسم) می رسند. بنابراین مردان بایستی در رابطه جنسی به گونه ای عمل نمایند کــه قبل از دخول و انزال به زن فرصت کافی برای رسیدن به ارگاسم را بدهند.

 

زنان چند نوع ارگاسم را تجربه می کنند؟

در زنان دو نوع ارگاسم وجود دارد: یکی ارگاسم خارجی یا کلیتورال (از طریق تحریک نواحی حساس به خصوص کلیتوریس) و دیگری ارگاسم داخلی یا واژینال (از طریق عمل نزدیکی).

درصد لذت زن و مرد در رابطه جنسی چند درصد است؟

آیا در یک رابطه زناشویی زن می تواند هر دو نوع ارگاسم را تجربه کند؟

بله. در صورت آمادگی جسمی و روانی و نیز تحریکات کافی خارجی و داخلی، زن می تواند هر دو نوع ارگاسم را تجربه نماید.

 

آیا اوج لذت جنسی زن در همه روابط زناشویی یکسان اســت؟

خیر. عواملی همچون میزان آمادگی برای رابطه جنسی، میزان تحریکات جنسی قبل از رابطه زناشویی، میزان آگاهی از مسائل جنسی، تجربه جنسی، سلامت جسمی و روانی، عادت ماهانه، میزان هورمون های زنانه همگی در کسب لذت جنسی زن تأثیر دارند، بطوریکــه در حول و حوش زمان تخمک گذاری میزان تجربه ارگاسم بیشتر و در روزهای قبل از قاعدگی کمتر اســت.

 

بهترین شیوه ارگاسم در زن و مرد چیست؟

بهترین شیوه ارگاسم در زن و مرد این اســت کــه تقریبا هر دو با هم به مرحله ارگاسم برسند. از آنجا کــه معمولا زنان دیرتر به مرحله ارگاسم میرسند لذا مردان بایستی مراحل پیشنوازی و انجام تحریکات جنسی را باندازه کافی در خصوص زنان رعایت نمایند.

درصد لذت زن و مرد در رابطه جنسی چند درصد است؟

اگر چند رابطه زناشویی در طول روز انجام پذیرد، رضایت جنسی هر یک از طرفین به چه شکل اســت؟

معمولا مردان اولین ارگاسم و زنان ارگاسم های دوم و سوم را لذت بخش تر ارزیابی می کنند.

 

مدت زمان طبیعی در یک رابطه جنسی چقدر اســت؟

هر چند این زمان در زوج های مختلف متفاوت اســت، اما حداقل آن ۲ دقیقه اســت. هر چند تا ۲ ساعت نیز گزارش شده ولی مدت زمان میانگین ۱۵ دقیقه اســت.

 

اگر مرد زودتر از زن به ارگاسم برسد، آیا می تواند عمل جنسی را تا زمان ارگاسم زن ادامه دهد؟

خیر. از آنجا کــه بعد از انزال آلت مرد حالت سفتی خود را از دست می دهد، امکان ادامه عمل دخول و ارگاسم داخلی زن کم اســت، هر چند مرد می توانند با مالش آلت خود به کلیتوریس زن، در او ارگاسم خارجی ایجاد نماید اما در مردان پس از ارگاسم، حساسیت سر آلت تناسلی بسیار زیاد می شود و ادامه رابطه زناشویی و حرکات رفت و برگشتی یا ضربات لگنی برای وی بسیار ناراحت کننده و دردناک خواهد بود. به همین دلیل بهتر اســت در رابطه زناشویی مرد با تحریک مناسب زن ابتدا او را به ارگاسم برساند و بعد عمل انزال را انجام دهد و یا ارگاسم هم زمان اتفاق افتد.

 

آیا رسیدن به ارگاسم در زن برای باردار شدن الزامی اســت؟

حضور مایع منی در واژن زن برای بارداری کافی اســت و ارتباطی بین بارداری و ارگاسم زن وجود ندارد.البته گفته می شود هنگام ارگاسم زنانه به سبب انقباض ها، حوضچه های منی ایجاد می شود کــه مانع خروج منی و افزایش احتمال باروری می گردد و در زوج های با باروری ضعیف، توصیه به داشتن ارگاسم زنانه می شود.

درصد لذت زن و مرد در رابطه جنسی چند درصد است؟

عملکرد جنسی در مردان جوان چه تفاوتی با مردان میان سال دارد؟

مردان جوان (بین 20 تا 30 سال) نعوظ فوری، دخول و انزال سریع دارند در حالی کــه در مردان مسن به ویژه در سنین بالای 60 سال نعوظ و دخول و انزال به کنی صورت می گیرد و حتی خروج منی نیز ممکن اســت فاقد جهش بوده و جریانی آرام داشته باشد.

 

عملکرد جنسی در زنان جوان چه تفاوتی با زنان یائسه یا زنانی کــه تخمدان ندارند، دارد؟

در زنان یائسه یا کسانی کــه تخمدان ندارند توانایی لیز شدن واژن کاهش یافته، دیواره واژن نازک شده و در طی مرحله دخول ممکن اســت سوزش واژن، درد لگن و یا ناراحتی در قسمت تحتانی شکم وجود داشته و گاه ارگاسم با انقباضات دردناک رحمی همراه اســت. همچنین به علت نازکی مخاط واژن و بافت های قسمت خارجی دستگاه تناسلی مثل اطراف مجرای ادرار، رابطه زناشویی موجب تحریک پیشابراه شده و زنان مسن تر پس از رابطه زناشویی احساس دفع ادرار، سوزش و یا تکرر ادرار پیدا می کنند.

 

آیا میان سالی به معنای ضعف جنسی اســت؟

چنانچه بیماری یا ضایعه فیزیکی خاصی وجود نداشته باشد، گذشت زمان هیچ گونه محدودیتی برای فعالیت جنسی ایجاد نمی کند. برای دوام رابطه مطلوب در سنین میان سالی، داشتن رابطه 1-2 بار در هفته و داشتن تحریکات جنسی مؤثر و کسب اطلاعات در خصوص مسائل جنسی کمک کننده اســت.

 

مردها هر زمانی کــه باشد می توانند به سمتش بروند اما خانم ها فقط وقتی سمت آن می روند کــه شمعهای خوشبو درخانه روشن باشد و شوهرشان ظرف های شام را شسته باشد. این کلیشه اســت کــه در ذهن همه ما وجود دارد، اما آیا واقعیت دارد؟ آیا میل جنسی در مردها قوی تر از زنان اســت؟

 

بله درست اســت. تحقیقات بیشماری نشان داده اند کــه بااینکــه میل جنسی آقایون بیشتر از خانم ها نیست اما رک و راســت تر اســت. اما برخلاف آقایون، منبع میل جنسی در خانم ها پیچیده تر اســت. باور عمومی این اســت کــه خانم ها اهمیت بیشتری به رابطه احساسی در میل جنسی می دهند اما دیده می شود کــه به شدت تحت تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی هم قرار دارند.

 

دکتر ادوارد لاومن پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه شیکاگو می گوید، “میل جنسی در خانم ها شدیداً متاثر از محیط و موقعیت اســت”.

 

در زیر به هفت الگوی میل جنسی در خانم ها و آقایان کــه محققان دریافته اند اشاره می کنیم . یادتان باشد کــه ممکن اســت کسانی با این الگوها تفاوت داشته باشند.

 

1. مردها بیشتر به رابطه جنسی فکر می کنند.

دکتر لومان گزارش می دهد کــه اکثریت مردهای بالغ زیر 60 سال حداقل یکبار در روز به رابطه جنسی فکر می کنند. اما فقط یک چهارم خانم ها به این میزان روزانه درمورد رابطه جنسی فکر می کنند. با بالاتر رفتن سن در خانم و آقایون، این خیالپردازی ها کمتر می شود اما همچنان خیالپردازی های مردان در مورد رابطه جنسی دوبرابر خانم ها باقی می ماند.

 

در یک تحقیق بسیار جامع کــه در آن مقایسه ای بین میل جنسی خانمها و آقایان انجام گرفت، روی باومایستر یک روانشناس اجتماعی در دانشگاه ایالتی فلوریدا دریافت کــه تحریک جنسی ناگهانی در مردها بسیار بیشتر از خانم ها گزارش شده و مردها خیالپردازیهای بیشتر و متفاوت تری دارند.

 

2. مردها حریصانه تر دنبال رابطه جنسی هستند.

باومایستر گزارش می دهد کــه در ابتدای رابطه، در اواسط آن و بعد از گذشت سالیان سال از آن، مردها بیشتر از زن ها رابطه جنسی می خواهند. این مسئله فقط مختص افراد با گرایش جنسی عادی نیست، مردان همجنس باز هم خیلی بیشتر از زنان همجنس باز در کلیه مراحل رابطه رابطه جنسی می خواهند. مردها حتی تعداد بیشتری شریک جنسی طلب می کنند و علاقه بیشتری به رابطه جنسی های اتفاقی دارند.

 

حتی در مواقعی کــه رابطه جنسی ممنوع اســت یا موقعیت آن وجود ندارد، مردها خیلی بیشتر از زنان دنبال رابطه جنسی هستند.دکتر لومان می گوید، تقریباً دو سوم آقایون خودارضایی می کنند حتی بااینکــه تقریباً نیمی از آنها درمورد آن احساس گناه می کنند. درعوض تقریباً 40 درصد از خانم ها اقرار به خودارضایی می کنند و تکرر این خودارضایی ها هم بین خانم ها کمتر از آقایون اســت.

 

فحشاء نیز نشاندهنده تمایل مردان به داشتن رابطه جنسی اســت نه برعکس آن.زنان راهبه خیلی بهتر از کشیش ها به تعهد خود برای دور ماندن از رابطه جنسی عمل می کنند. آمار نشان می دهد کــه 62 درصد از کشیش ها به داشتن فعالیت جنسی اقرار کرده اند درحالیکــه این عدد در میان زنان راهبه 49 درصد اســت.

 

3. طبیعت جنسی خانم ها بسیار پیچیده تر از آقایون اســت.

چه چیز خانمها را تحریک می کند؟ حتی خودشان هم نمی دانند. مردیت چیورز محقق دانشگاه نورس وسترن و همکاران او در تحقیقی فیلم های تحریک آمیز به مردان و زنان همجنس باز، مردان و زنان با تمایل جنسی به جنس مخالف نشان دادند و از آنها خواســتند میزان تحریک جنسی خود را گزارش کنند و توسط ابزارهایی کــه به دستگاه تناسلی آنها متصل بود میزان تحریک واقعی آنها را اندازه گیری کردند.

 

نتایج آقایون قابل پیش بینی بود: مردان با تمایل جنسی به جنس مخالف گزارش دادند کــه با تصاویر مربوط به رابطه جنسی مرد-زن و زن-زن تحریک بیشتری داشته اند و ابزارهای اندازه گیری هم ادعای آنها را تایید کرد. مردان همجنس باز گزارش دادند کــه تصاویر مربوط به رابطه جنسی مرد-مرد آنها تحریک کرده و باز هم ابزارهای اندازه گیری ادعایشان را تایید کرد. درمورد خانم ها، نتیجه به دست آمده جالب تر بود. زنان با تمایل جنسی به جنس مخالف ادعا کردند کــه تصویر مربوط به رابطه جنسی مرد-زن تحریک بیشتری برایشان به وجود آورده اما ابزار اندازه گیری نتایج یکسانی را برای هر سه نوع رابطه جنسی (مرد-زن، زن-زن، مرد-مرد) نشان داد.

 

مایکل بایلی محقق جنسی در دانشگاه نورس وسترن می گوید، مردها درمورد اینکــه با چه کسی تحریک می شوند، با چه کسی می خواهند رابطه جنسی داشته باشند یا عاشق چه کسی می شوند بسیار سخت و صریح هستند.

 

اما در مقابل خانم ها به خاطر میل جنسیشان کــه نسبت به آقایان چندان رک و راســت نیست، تمایل بیشتری نسبت به داشتن رابطه با جنس خود دارند. بایلی می گوید، احتمالاً ظرفیت خانم ها برای علاقه مند شدن به جنس موافق خود از نظر جنسی و عاشق جنس موافق خود شدن ظرفیت بیشتری نسبت به مردها دارند. البته لزوماً اینکار را انجام نمی دهند اما ظرفیت آن را دارند.

 

ادعای بایلی را تحقیقاتی تایید می کنند کــه نشان می دهند همجنس گرایی در میان خانم ها شایع تر از آقایان اســت. باومایستر در تحقیق دیگری دریافت کــه زنان همجنس گرای بیشتری از رابطه جنسیی کــه اخیراً با مرد داشته اند گزارش کردند تا مردان همجنس گرا درمورد داشتن رابطه جنسی با جنس مخالف خود. همچنین خانم ها خیلی بیشتر از مردان خود را دو جنسی می دانند.

 

4. تمایل جنسی خانم ها بیشتر از آقایون تحت تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی اســت.

باومایستر در تحقیقات خود راه های مختلفی کــه گرایشات، رفتارها و تمایلات جنسی خانم ها خیلی بیشتر از آقاین متاثر از عوامل اجتماعی و فرهنگی بوده را نشان داده اســت.گرایش خانم ها نسبت به آقایون در برابر رفتارهای جنسی مختلف با گذشت زمان بیشتر دستخوش تغییر می شود.

 

خانم هایی کــه مرتباً کلیسا می روند گرایشات کمتری به رابطه جنسی دارند. اما در میان مردان رابطه ای بین کلیسا رفتن و گرایشات جنسی یافت نشد.

 

خانم ها خیلی بیشتر از آقایون در تصمیمات خود درمورد رابطه جنسی تحت تاثیر همسالان خود هستند.

 

خانم هایی کــه تحصیلات بالاتری دارند، فعالیت های جنسی متنوع تری را تجربه کرده اند. اما سطح تحصیلات در آقایون تفاوتی ایجاد نمی کند.

 

خانم ها نسبت به آقایون تناقض بیشتری در اظهار ارزشهای خود درمورد رابطه جنسی قبل از ازدواج دارند.

 

اما چرا تمایل جنسی در خانم ها به نظر کمتر اســت و بیشتر تحت تاثیر قرار دارد؟ برخی می گویند این مسئله به قدرت بیشتر مردها در جامعه مربوط می شود، یا به انتظارات جنسی متفاوت تر مردها در مقایسه به خانم ها. دکتر لومان مسئله را از دیدگاه جامعه شناختی توضیح می دهد.

 

لومان می گوید مردها هرکاری می کنند تا رابطه جنسی داشته باشند تا بتوانند تمایلات دستگاه تناسلی خود را برآورده کنند. درمقابل، خانم ها درانتخاب شریک جنسی خود بسیار دقیق هستند چون این آنها هستند کــه در معرض باردار شدن قرار دارند و ممکن اســت مجبور شوند از یک بچه نگهداری کنند. کیفیت رابطه برای آنها بسیار مهمتر از مردان اســت چون آنها شریکی می خواهند کــه با آنها بماند و از فرزندشان نگهداری کند. حتی برایشان مهم اســت کــه با کسی باشند کــه وضعیت مالی قابل قبولی داشته باشد تا بتواند از فرزندشان حمایت بهتری بکند.

 

5. خانم ها برای ارضای جنسی راهی کمتر مستقیم انتخاب می کنند.

خانم ها و آقایون راه های متفاوتی را برای رسیدن به میل جنسی خود می پیمایند. اســتر پِرِل روان درمانگر می گوید، “از خیلی از خانم ها می شنوم کــه میل آنها بیشتر از بین گوشهایشان شروع می شود تا پاهایشان. برای خانم ها حتماً باید یک موضوع و طرح اولیه وجود داشته باشد تا رمان عشقیشان نوشته شود. این اشتیاق اســت کــه سوخت تمایل آنها را تشکیل می دهد.

 

دکتر پِرِل اضافه می کند، “تمایل جنسی خانم ها خیلی بیشتر وابسته به موقعیت، درونی و احساسی اســت. اما درمقابل مردها نیازی به اینهمه خیالپردازی ندارند چون رابطه جنسی برایشان بسیار ساده تر و سرراســت تر اســت.”

 

این به آن معنا نیست کــه مردها به دنبال صمیمیت، عشق، و رابطه نزدیک نیستند. آنها فقط نقش رابطه جنسی را متفاوت تر می بینند. دکتر پِرِل اینطور توضیح می دهد کــه، “خانم ها می خواهند کــه اول حرف بزنند، نزدیک بشوند، و بعد رابطه جنسی داشته باشند اما برای آقایون رابطه جنسی همان رابطه و نزدیکی اســت. رابطه جنسی زبانی اســت کــه مردها برای ابراز احساسات خود اســتفاده می کنند. رابطه جنسی زبان صمیمیت مردهاســت.”

 

6. ارگاسم و ارضای جنسی در خانم ها با آقایون متفاوت اســت.

بااینکــه محققان دریافته اند کــه تعیین میزان ارگاسم در خانمها درمقابل آقایون کار دشواری اســت اما درمورد مدت زمانی کــه می کشد مردها یا زن ها به ارگاسم برسند اطلاعات دارند. براساس گفته های پروفسور لومان، برای مردها به طور متوسط چها ردقیقه از زمان داخل شدن تا ارضاء طول می کشد اما این مدت برای خانم ها 10 تا 11 دقیقه اســت، البته اگر به ارگاسم برسند.

 

این یک تفاوت دیگر بین دو جنسیت اســت: یعنی چند وقت یکبار در طول رابطه جنسی ارگاسم می شوند. درمیان مردان 75% گزارش میدهند کــه همیشه به ارگاسم می رسند و این میزان برای خانم ها 26 درصد اســت.

 

7. تمایل جنسی در خانم ها کمتر از آقایون تحت تاثیر دارو اســت.

ازآنجاکــه تمایل جنسی آقایون درمقایسه با خانم ها مستقیم تر وابسته به بیولوژی اســت، جای تعجب نیست کــه کم بودن تمایل جنسی در آنها راحت تر با داروها درمان شود. مردها می توانند برای اکثر مشلات جنسی خود از دارو اســتفاده کنند و نتیجه بگیرند اما درمورد خانم ها اســتفاده از دارو برای بالا بردن میل جنسی چندان موثر نیست.

 

تستوسترون هورمونی اســت کــه در مردها و زن ها به میل جنسی مرتبط اســت. اما این هورمون درمردها با میل جنسی پایین سریعتر از زن ها عمل می کند. در میل جنسی یک عامل هورمونی وجود دارد کــه درموردها بسیار مهمتر از خانم هاســت.

 

یک داروی جنسی به نام Intrinsa در اروپا روی خانم ها خیلی خوب موثر بود اما FDA آن را به خاطر عوارض طولانی مدت احتمالی تایید نکرد. این مسئله پژوهشگران را به این مسئله متوجه کرد کــه آیا برای درمان پایین بودن میل جنسی در خانم ها باید از دارو اســتفاده شود یا خیر. پژوهشگران به نتایج یک تحقیق بسیار جامع اشاره می کنند کــه نشان داد 40 درصد از خانم ها نوعی مشکل جنسی را گزارش داده اند کــه بیشتر پایین بودن میل جنسی بوده اما فقط 12 درصد از آنها نسبت به وضعیت خود احساس ناراحتی داشتند. باتوجه به کلیه عوامل، پزشکان عقیده دارند کــه دارو باید آخرین چیزی باشد کــه برای درمان پایین بودن میل جنسی در خانم ها اســتفاده شود، نه اولین آن.

 

 

4/5 - (6 امتیاز)

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا