جامعه شناسی,روان شناسی

روان شناسی رنگ ها | هر رنگ چه تاثیری روی احساسات دارد؟

روان شناسی رنگ ها | هر رنگ چه تاثیری روی احساسات دارد؟

روان شناسی رنگ ها | هر رنگ چه تاثیری روی احساسات دارد؟

زمانی که صحبت از رنگ ميشود دنیایی از مجموعه رنگ ها در ذهنمان ایجاد ميشود. واقعا بعضی از رنگ ها انرژی خاصی دارد و روحیه افراد شاد مي شود .در واقع رنگهایی که در هرجایی که اســتفاده مي شود یک احساسی را به افراد منتقل ميکند .در ادامه با روانشناسی رنگ ها بیشتر آشنا شوید .

 

چرا مردم در اتاقهای سبز بيشتر احساس آرامش مي کنند؟ چرا وزنه برداران در سالنهای ورزشی آبی رنگ نهایت تلاش خود را ميکنند؟ رنگها در فرهنگهای مختلف اغلب معانی متفاوتی دارند و حتی در جوامع غربی معانی رنگهای مختلف پس ازسالها تغيير کرده اســت. اما امروزه در آمریکا، محققان دریافته اند که موارد زیر بطور عام درست مي باشند.

 

رنگ تأثیر بسیار زیادی در زندگی، شخصیت و روحیه افراد دارد و توجه به رنگ‌هایی که افراد ایجاد ميکنند ما را به روحیه آنها راهنمایی ميکند. در این زمينه تست‌های رنگ بسیاری اســت که از نظر روانشناسی رنگها ،به نظر تست ترکیب رنگی نتیجهٔ دقیق تری را ایجاد ميکند.

 

در کل آدمي به رنگ‌ها علاقه نشان ميدهد و در محیط بی‌رنگ عکس العمل جالبی را نشان نميدهد و به طور کلی رنگها در تمام احوال و زمانها توجه افراد را جلب نموده و مي نماید. افراد ميکوشد تا اسرار و رموز روانشناسی رنگ ها را بشناسد و در زندگی خود بکار ببرد و منبع الهامات آن طبیعت اســت.

روان شناسی رنگ ها | هر رنگ چه تاثیری روی احساسات دارد؟

تاثیر رنگ در شادابی انسان

 

مشکی

مشکي نشانه قاطعيت، الزام رسميت سلطه و قدرت اســت. اين رنگ شيک و بادوام اســت. رنگ مشکي همچنين نشان دهنده اطاعت و فرمانبرداري اســت ،کشيشها رنگ مشکي مي پوشند تا اطاعت خود را از خداوند نشان دهند. اين رنگ برخلاف عقيده ي همگان رنگ نوميدي و عزا نيست بلکه نشانه خوش ذوقي و ظرافت طبع اســت.

 

اگر از دوستداران اين رنگ هستيد مسلماً به شخصيت اطرافيان خود احترام مي گذاريد و براي آن که ديگران را با ارزش و برجسته نشان دهيد از هيچگونه کمکي به آنها دريغ نمي کنيد و هرگز خود را به ديگران تحميل نمي نماييد همچنين عقايد و نظريات ديگران را به آساني مي پذيريد. نظري که دوستانتان نسبت به شما دارند براي شما خيلي مهم اســت . هميشه به دنبال آخرين مد ها مي گرديد و پول زيادي را بابت اين چيزها مي پردازيد.

 

سفيد

تازه عروسان سفيد مي پوشند تا مظهر معصوميت و پاکی باشند. رنگ سفيد نور را منعکس مي کند و رنگ تابستانی محسوب مي شود. رنگ سفيد برای دکوراسيون و مد پرطرفدار اســت چون یک رنگ روشن و ملایم و آرام اســت، و با همه چيز تناسب دارد. با وجود این، آلودگی روی رنگ سفيد سریع مشخص مي شود و به همين دليل پاکيزه نگاهداشتن آن دشوارتر از سایر رنگهاســت. پزشکان و پرستاران لباس سفيد مي پوشند که نشان دهنده اســتریل بودن (ضدعفونی شدگی) اســت.

روان شناسی رنگ ها | هر رنگ چه تاثیری روی احساسات دارد؟

تاثیر رنگ در انرژی مثبت افراد

 

قرمز

قرمز رنگي فيزيکي و خواص رواني مثبت اين رنگ شجاعت فيزيکي، قدرت، گرما، انرژي، ايجاد حس مبارزه ، تحريک، هيجان اســت. خواص رواني منفي قرمز هم ايجاد بي اعتنايي، پرخاشگري، تاثير بصري، فشار و تحريک اعصاب اســت.

 

صورتی

صورتی که رویایی ترین رنگ اســت، رنگ آرامش بخش کدام اســت. تيمهای ورزشی گاهی اوقات رختکن تيمهای رقيب را صورتی رنگ ميکنند چون تيم های رقيب روحيه شان تضعيف مي شود.

 

آبی

آبی، رنگ آسمان و اقيانوس یکی از پرطرفدارترین رنگهاســت. این رنگ مانند رنگ قرمز سبب عکس العمل متضاد مي شود. آبی، رنگ ارامش وصلح اســت و سبب مي شود بدن مواد شيميایی آرامش بخش توليد کند، پس اغلب در اتاق خواب از این رنگ اســتفاده مي شود. رنگ آبی مي تواند سرد و یأس آور هم باشد.

 

مشاوران مد توصيه مي کنند در مصاحبه های شغلی رنگ آبی بپوشيد چون رنگ آبی نشان دهنده وفاداری اســت. افراد در اتاقهای آبی فعال ترند. بررسيها حاکی از آن اســت که وزنه برداران در سالنهای ورزشی آبی رنگ قادرند وزنه های سنگين تری را بلند کنند.

روان شناسی رنگ ها | هر رنگ چه تاثیری روی احساسات دارد؟

رنگ ها در کل زنگی افراد تاثیر دارد

 

سبز

فرد تحت تأثیر این رنگ، احساس سلامتی مي کنند. آنها دروقت گذاشتن برای دیگران و خوبی کردن به آنها، بسیار سخاوتمند هستند و جهان را برای دیگران تبدیل به یک فضای زیبا مي کنند. کسانی که رنگ سبز را انتخاب مي کنند، از لحاظ شخصیتی افراد کامل و مثبتی هستند و مشکلات شخصیتی کمتری دارند.

 

علاقه مندان به این رنگ مي خواهند عقاید خود را به کرسی بنشانند. آنها برای خود مقام بالایی قائل اند و به دیگران پند و اندرز مي دهند. علاقه مندان به رنگ سبز، در رابطه با مسائلی که برایشان مهم اســت، سرسخت هستند و اراده و پشتکار زیادی دارند. کارهای این افراد اغلب بلندپروازانه و به نفع مردم اســت، اما گاه نسبت به دیگران بسیار ایرادگیر مي شوند و آنها را به شدت مورد انتقاد قرار مي دهند.

 

قرار گرفتن در ميان رنگ سبز یا اســتفاده از وسایل سبز رنگ، به تقویت حافظه کمک مي کند و از طرف دیگر زیاده روی در اســتفاده از این رنگ، فراموش کردن خاطرات تلخ را دشوار مي کند.

 

زرد

رنگ روشنی و شادمانی اســت و نشانه تسکین خاطر اســت زرد باوران هميشه در جستجوی پیشرفت و ترقی مي باشند و هميشه به دنبال چیزهای تازه و به فکر تحول و ترقی مي باشند .

 

کسانیکه رنگ زرد را انتخاب کرده اند مي خواهند به مقامهای بلند دست پیدا کنند و مورد احترام زیاد دیگران قرار بگیرند و این کاملا بر خلاف سبزباوران اســت که نشانه غرور وبردباری اســت .زرد گرایان هرکز ارام و قرار ندارند وهميشه برای رسیدن به بلــند پروازی های خود دایم در تکاپو وتـلاش هستند.

 

ارغوانی

ارغوانی، رنگ سلطنتی نشانگر تجمل، ثروت و ظرافت اســت. این رنگ همچنين زنانه و رویایی اســت. با وجوداین چون رنگ ارغوانی در طبيعت نادر اســت تصنعی به نظر مي آید.قهوه ای قهوه ای یکدست، رنگ خاک اســت و در طبيعت فراوان اســت.

 

قهوه ای روشن نشان دهنده صداقت اســت درحالی که قهوه ای تيره شبيه چوب یا چرم اســت. قهوه ای همچنين مي تواند غم انگيز و یأس آور باشد. مردان بيشتر تمایل دارند بگویند که قهوه ای یکی از رنگهای مورد علاقه آنها ست.

روان شناسی رنگ ها | هر رنگ چه تاثیری روی احساسات دارد؟

رنگ ها حتی در خوراک ما انسان ها تاثیر دارد

غذای فکری

با وجود اینکه آبی یکی از پرطرفدارترین رنگهاســت کمتر از سایر رنگها اشتها آور اســت. غذای آبی در طبيعت نادر اســت محققان تغذیه مي گویند هنگاميکه افرادها در جستجوی غذا بودند، دریافتند که از چيزهای فاسد وسمي دوری کنند،که اغلب به رنگ آبی، مشکی،یا ارغوانی هستند.

 

غذای آبی رنگ برای بررسی چيزهای مورد آزمایش بکار مي روند، که سبب کم اشتهایی مي شوند. برای غذا سبز، قهوه ای و قرمز پرطرفدارترین رنگها هستند. رنگ قرمز اغلب برای دکوراسيون رستوران مورد اســتفاده قرارمي گيرد. چون اشتها آور اســت.

روان شناسی رنگ ها | هر رنگ چه تاثیری روی احساسات دارد؟

رنگ ها در هر آنچه که فکر کنید تاثیر به سزای دارد

 

کاربرد روانشناسی رنگ در زندگی

آگاهی از روانشناسی رنگ ها و اســتفاده از هر یک از آنها با توجه به خواصشان کاربرد های فراوانی دارد. در تبلیغات، پزشکی، طراحی و دکوراسیون منزل، نحوه لباس پوشیدن و… مورد اســتفاده قرار مي گیرد.

 

 

1/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا