همسرداری

روابط عاشقانه از این راه ها به جدایی می رسند

روابط عاشقانه از این راه ها به جدایی می رسند

روابط عاشقانه از این راه ها به جدایی می رسند

رابطه عاشقانه بین دونفر یک امر مقدس و پسندیده است اما امان از روزی که این رابطه رو به جدایی برود و طرفین از همدیگر سرد شوند. چنانچه می خواهیــد همسرتان را در کنار خود نگه داریــد، بایــد کاری کنیــد که احساس شایستگی، و بی همتایی به او دست بدهد. تمام رفتار هایی که در ادامه به آن اشاره می کنیم، به عنوان ضمانتی برای نگه داشتن خانم در کنار شما به شمار می روند. بنابراین سعی کنیــد چنین رفتارهای کوچکی را در زندگی خود به کار گیریــد. چنانچه او واقعاً ارزش تلاش برای نگه داشتن را داشته باشد، شما اصلا احساس نمی کنیــد که در حال تلاش کردن هستیــد و کلیه امور را با جان و دل انجام خواهیــد داد .

 

قضاوت دوستان و خانواده او

چنانچه یکی از دوستان، مادر، و یا خواهرش حوصله شما را سر می بردند و موجبات رنجش خاطر شما را فراهم می آوردند، بایــد بدانیــد که در شرایط سختی قرار گرفته ایــد، چراکه معمولاً آنها در اطراف شما خواهند بود و خانمتان نیز از آنها زیاد صحبت می کند. بایــد سعی کنیــد همان چیزی را در آنها ببینیــد که همسرتان در وجود آنها می بیند.

 

چنانچه مادرش بیش از اندازه در زندگی شما دخالت می کند، این کار او را حمل بر این بگذاریــد که فقط قصد کمک کردن به شما را دارد. بایــد بدانیــد که خانم ها اساس زندگی خود را بر پایه همین افراد استوار می کنند و در مورد آنها تعصب خاصی دارند. چنانچه شما سعی کنیــد که خصوصیات مثبت آنها را ببینیــد.

 

دیری نخواهد گذاشت که به آنها علاقه پیــدا می کنیــد. همچنین بایــد به شما گوشزد کنم که از برخورد رو در رو با تمام افرادی که مورد علاقه او هستند به شدت خودداری کنیــد. حتی چنانچه شما را بیش از اندازه عصبانی کرده باشند. سعی کنیــد تا جایی که می توانیــد با آنها کنار بیاییــد، چون بحث و مشاجره با آنها مساوی است با بحث و نزاع با همسرتان.

 

بی علاقه شدن

آقایون تصور می کنند که یکی از راههای نزدیک شدن به خانم ها، نشان دادن بی علاقگی نسبت به آنهاست. شایــد این روش در مراحل اولیه نتیجه بخش باشد، اما زمانیکه رابــطــه شما جدی می شود، دیگر نمی توانیــد از این شیوه استفاده کنیــد. او به خوبی می داند که چنانچه شما به او توجه نکنیــد مردان بسیار دیگری هستند که می توانند دو برابر آن توجه و اهمیت را نسبت به او از خود نشان دهند.

 

چنانچه مرتباً از او تعریف و تمجیــد نکنیــد، او را به بیرون نبریــد، و در مورد زندگی شخصی اش از او سؤال نکنیــد، احساس می کند که نسبت به او بی توجه شده ایــد. او هیچ نیازی ندارد که در کنار شما باقی بماند، بلکه شما بایــد کاری کنیــد که احساس کند ارزش ماندن را داریــد. چنانچه می خواهیــد در کنارتان باقی بماند، بایــد کاری کنیــد که احساس کند یک دختر منحصر بفرد است.

 

وقت کافی نداشتن

شما به رفیقتان قول داده ایــد که مسابقه ورزشی را در خانه او تماشا کنیــد، به تازگی به اندازه کافی به باشگاه نرفته ایــد تا تمرین های دوره ای را خود را کامل کنیــد، و چند کار مختلف برای انجام دادن باقی مانده است؛ هر چند همه این کارها را بایــد به نحوی انجام دهیــد، اما بایــد برای نامزداتان نیز وقت بگذاریــد. شایــد کار ساده ای نباشد اما به هر حال گاهی اوقات لازم است که هم شما و هم نامزدتان از کارهای دیگر بزنیــد تا بتوانیــد در کنار هم قرار بگیریــد.

 

آشکار کردن این امر که کارتان مهم تر از نامزدتان است

شغل شما برای خودتان و همینطور برای نامزدتان مهم است. او از موفقیت های شما بسیار خوشحال می شود و دوست دارد که شما همیشه در کارتان بدرخشیــد؛ اما از سوی دیگر چنانچه هر روز تا دیروقت در محل کار خود بمانیــد، قرارهای ملاقات خود را به خاطر مسائل شغلی کنسل کنیــد، پس از اتمام ساعات کاری با همکارانتان بیرون برویــد.

 

هر چند خانم ها به بلند پروازی و تمرکز آقایان نسبت به کارشان اهمیت می دهند، اما در عین حال انتظار دارند که شما نیز برای آنها زمان کافی بگذاریــد. اینطوری به قضیه نگاه کنیــد: چه می شود چنانچه شما شغل مناسبی داشته باشیــد و پول فراوانی بدست آوریــد، اما کسی را نداشته باشیــد که موفقیت های خود را با او تقسیم کنیــد؟

 

خیانت

خیانت جنسی هیچ گاه قابل بخشش نیست، مگر اینکه شما و خانمتان بر سر آن به توافق برسیــد! اما خیانت، تنها به رفتارهای جنسی محدود نمی شوند. نوع دومی از خیانت هم وجود دارد که به اندازه خیانت جنسی خطرناک است. این خیانت به این معناست که با یک نفر به غیر از نامزدتان، مانند یک دوست دختر خود رفتار کنیــد.

 

به این معنا که شما دوست مؤنثی داشته باشیــد که با او خیلی بیشتر و بهتر از همسر خودتان ارتباط برقرار کرده باشیــد، وقت بیشتری را با او صرف کنیــد، و از بودن با او بیشتر لذت ببریــد. این نوع خیانت ها بیشتردر روابط جدی به وقوع می پیوندند، چرا که همسرتان از شما انتظار دارد که تمام توجه خود را به او منحصر کنیــد.

 

البته این امر بدان معنا نیست که شما نمی توانیــد دوست دیگری جز او داشته باشیــد و یا حتی دوست صمیمی داشته باشیــد. فقط او بایــد احساس کند که می تواند با تمام وجود به شما اعتماد کند و محرمانه ترین اسرار خودش را با شما در میان بگذارد. او هیچ گاه نمی تواند قبول کند که در جایگاه دوم قرا بگیرد، و چنانچه چنین اتفاقی روی دهد به سرعت متوجه خواهد شد.

 

نامرتب و ژولیــده بودن

چنانچه زمانیکه با او خیلی خودمانی شدیــد بخواهیــد از حالت رسمی بیرون بیاییــد و به سر و وضع خود رسیــدگی نکنیــد، مطمئن باشیــد که سعی می کند فاصله اش را با شما حفظ کند تا مجدداً تمیز و مرتب شویــد. این امر دو چیز را به او نشان می دهد:

 

۱- شما یک ظاهر گول زننده برای جذب کردن و فریب دادنش ساخته بودیــد.

 

۲- آنقدر برای شما ارزش و اهمیت ندارد که حتی بخواهیــد همان ظاهر گول زننده را هم حفظ کنیــد.

 

چنانچه زمانی که کت و شلوار مناسبی به تن می کنیــد او خوشحال می شود، پس بدانیــد که از این سبک و سیاق خوشش می آیــد و چنانچه از این کار دست بکشیــد، این امکان وجود دارد که علاقه اش را به شما از دست بدهد. چنانچه به تی شرت و شلوار جین علاقه داریــد، خوب می توانیــد از آنها زمانی که قصد رفتن به سوپر مارکت را داریــد، استفاده کنیــد.

 

تند برخورد کردن

به مرور زمان که رابــطــه صمیمی تر می شود، او بیشتر در کنار شما خواهد بود. به این دلیل که مدت زمان بیشتری را در کنار نامزدتان سپری می کنیــد، دیگر عادات او در نظر شما جذابیت اولیه خود را از دست می دهند. احساس می کنیــد که حرکاتش درست شبیه به کارهای خواهر کوچکترتان هستند.

 

طوری برخورد می کنیــد که انگار تک تک حرکاتش موجب آزار و اذیت شما می شوند. البته حقیقت این است که شما آنقدر با او احساس راحتی می کنیــد که به خودتان این اجازه را می دهیــد که به سادگی اولویت هایتان را برایش بازگو سازیــد. متاسفانه او برای مدت زمان زیادی قادر به تحمل چنین برخوردی نخواهد بود.

 

به جای اینکه در مقابل کارهای او از خود عکس العمل شدیــد نشان دهیــد، سعی کنیــد در ابتدا تشخیص دهیــد که چه موقع در حال اذیت شدن هستیــد. بعد هم به طور کاملاً منطقی تصمیم بگیریــد که آیا این آزار و اذیت ارزشش را دارد که بخواهیــد به خاطر آن بحث و مشاجره راه بندازیــد یا خیر.

 

چنانچه واقعاً می بینیــد که ارزشش را ندارد، سعی کنیــد آنرا فراموش کنیــد؛ و چنانچه هم احساس کردیــد که موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، می توانیــد مسئله را با حفظ آرامش کامل با همسر خود در میان بگذاریــد. این امکان وجود دارد که خوشحال شود و یا شایــد خودش هم در مورد برخی از عادت های شخصی شما نظر بدهد.

 

کنترل کردن او

این مورد از جمله مواردی است که از سالیان دراز بحث اصلی بسیاری از قرارهای ملاقات را به خود اختصاص داده بوده است. بسیاری از افراد در روابط خود از کنترلگرایی های متعصبانه رنج می برند. ممکن است به دوستان پسر او حسادت می کنیــد، به او می گوییــد که نبایــد بیش از اندازه حتی با دوست های دخترش صحبت و غیبت کند.

 

به او گوشزد می کنیــد که نبایــد پول خود را بیش از اندازه در مغازه های کفش فروشی خرج کند، و از همه این ها گذشته ممکن است به او بگوییــد که چه زمان به کجا بایــد برود یا نرود. هر چند از قدیم گفته شده که خانم ها تمایل دارند که به کسی وابسته باشند، اما در عین حال حاضر نیستند به هیچ قیمتی از استقلال و آزادی خود بگذرند.

 

شایــد خانمتان پیش از ورود شما به زندگی، انسان کاملاً موفقی بوده و به درستی می داند که چگونه بایــد از وقت و پول خود استفاده کند و در این راه هیچ نیازی به کمک شما هم ندارد. شایــد زمان هایی برسد که نیازمند نصیحت و پیشنهاد شما باشد، در چنین مواقعی می توانیــد نظر خود را ارائه دهیــد.

 

انتقاد کردن

معمولاً گفته می شود که انتقاد کم اما سازنده مفیــد بوده و بیان آن بلا مانع است. این امر در مورد تمام افراد صدق دارد بجز نامزدتان. هر چند پیشنهاد کردن قابل قبول است، به ویژه چنانچه خانم خودش از شما نظر بخواهد، اما انتقاد و گوشزد کردن نکات منفی، کاری است که خانم از مادرش انتظار دارد نه از معشوقش.

 

چنانچه شما همواره بخواهیــد او را تصحیح کنیــد، طرز لباس پوشیــدن را به او آموزش دهیــد، و طوری رفتار کنیــد که انگار همه چیز را می دانیــد، اسمتان خط زده خواهد شد و از رده خارج می شویــد. هر خانم با هوشی می داند که هیچ لزومی ندارد با مردی وقت صرف کند که از او تعریف و تمجیــد نمی کند.

 

در رابــطــه خود، بهتر است مهربان و متواضع باشیــد، جنگ ها را برای خودتان نگه داریــد، و فقط زمانی به او پیشنهاد بدهیــد که خودش از شما تقاضا کرده باشد؛ از همه اینها گذشته سعی کنیــد انتقاد های خود را به تعریف و تمجیــد تبدیل کنیــد. با بهره گیری از این شیوه نتیجه بهتری بدست می آوریــد.

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

حمید جعفری

حمید جعفری فعال حوزه محتوا و سئو و مدیر سایت نیک شو ، امیدوارم محتوای این سایت راهی باشد برای زندگی بهتر و لذت بخش تر ......

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا