جامعه شناسی,روان شناسی

ده نشانه اینکه ما به خود احترام نمی گذاریم

ده نشانه اینکه ما به خود احترام نمی گذاریم

ده نشانه اینکه ما به خود احترام نمی گذاریم

احترام گذاشتن و ارزش قائل شدن برای خودمان بهترین کاری است که می توانیم برای حفظ شخصیت خودمان انجام دهیم. در ادامه کارهایی که باعث می شود احترام شما به خودتان از بین برود را مرور می کنیم.

 

– به چیزهایی بله می گوییم که برای ما مهم نیست یا وقت انجامش را نداریم.

 

– تنها برای اینکه کسی را دلخور نکنیم، با او موافقت می کنیم.

 

– به نیاز دیگران بیش از نیاز خود بها می دهید.

 

– نسبت به انجام کاری که صحیح بوده احساس گناه می کنیم زیرا دیگران نظر مخالف دارند.

 

– با نشان ندادن نقاط قوت و نقش مثبت خود، از خود دفاع نمی کنیم.

 

– دایما احساس خود را مخفی نگه می داریم.

 

– آشکارا به دنبال جلب توجه دیگران هستیم.

 

– دایما سعی در خوشحال کردن دیگران داریم.

 

– خود را در احاطه همراهان بد قرار می دهیم.

 

– خود را برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران، بزک می کنیم.

 

5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا