جامعه شناسی,روان شناسی

دلایل کودکان برای سرپیچی از پدر و مادر

دلایل کودکان برای سرپیچی از پدر و مادر

دلایل کودکان برای سرپیچی از پدر و مادر

کودکان اگر ناراحتی در بدن داشته باشند با گریه بزرگترها را آگاه میسازد .اگر کودکی به تازگی دندان درمی آورد دردی در ناحیه دهان خود احساس می کنند که در این حالت مادر را در زمان شیردهی گاز میگیرد .زمانی که در این سن گاز میگیرد با عکس العمل اطرافیان خو مواجه می شوند و باعث می شود کودک یادبگیرند که دیگر گاز نگیرند .

 

گریه زبان نوزادان اســت. تا زمانی ‌که کودک نميتواند حرف بزند، درواقع برای بیان خواســته‌هایش از گریه و جیغ اســتفاده ميکند. اما والدین باید با برنامه‌ریزی زندگی کودک، این جیغ و گریه کردن را تا حدودی کنترل کنند‎.‎‏ وقتی نوزادی به دنیا می آید، مادر بعد از مدتی متوجه نشانه‌های رفتاری کودکش خواهد شد و کم‌کم ميتواند زندگی کودک تازه متولد شده ی خود را بر اساس نیازهایش پیش ببرد‎.

 

نوزاد آرام آرام ميفهمد که برای بیان خواســته‌هایش نباید گریه کند، چراکه به والدینش اعتماد کرده. اما متاسفانه به مرور که کودک بزرگتر ميشود ميفهمد تنها وقتی به خواســته‌هایش ميرسد که گریه کند. زمانی که موبایل ميخواهد ولی کسی به او نميدهد تنها سلاحش برای دست‌یابی به موبایل، گریه اســت.

 

اگر به فرزندتان نه ميگویید و او گریه ميکند قرار نیست برای آرام کردنش، توجه ویژه‌ای به او بدهید. به یاد داشته باشید توجه به کار کودک آن را تقویت ميکند و بدترین رفتار این اســت که به خاطر گریه کودک، کوتاه بیایید‎.

دلایل کودکان برای سرپیچی از پدر و مادر

گاهی وقتا در مقابل گریه کودک خود را به بیخیالی بزنید تا آرام شود

 

تنها رمز موفقیت این اســت که تا جای ممکن نه نگویید اما زمانی که گفتید از حرفتان کوتاه نیایید و با گریه فرزندتان حرف خود را پس نگیرید. اولین بار که کوتاه آمدید فرزندتان را خراب کرده‌اید. همین کار باعث لوس شدن فرزندتان ميشود چون توجه، محبت و احترام کودک را لوس نميکند،

 

اما تقویت رفتار منفی کودک، باعث لوس شدنش خواهد شد و کودک یاد ميگیرد آنقدر گریه کند، خودش را زمین بیاندازد، گاز بگیرد، سرش را به زمین بکوبد تا به هدفش برسد‎ .اگر فرزندتان چنین کاری ميکند تا زمانی که آسیبی ندارد کاملاً به رفتارش بی‌توجهی کنید. نصیحت کردن شما، بغل کردن، داد زدن و کوتاه آمدنتان کمکی نخواهد کرد. بلکه به او ميآموزد قدرت دست اوست. ‎

 

تا دو سالگی نیازهای فرزندتان باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. اگر نه ميگویید قرار نیست کوتاه بیایید. از دو سالگی به کودک صبر آموخته ميشود‎ .اگر فرزندتان گریه کردن برای رسیدن به خواســته‌هایش را آموخته، بهترین روش بی‌اعتنایی به رفتار اوست تا چنین عملی در او خاموش شود.

 

اگر فرزندتان جملات شما را ميفهمد به او بگویید: «من ميدونم ناراحتی اما وقتی گریه ميکنی نميفهمم چی ميگی. گریه‌هات که تموم شد حرف ميزنیم».‎یادتان باشد زمانی‌که خسته و کلافه شدید، دلتان سوخت و کوتاه آمدید؛ چه داد بزنید، چه تنبیه کنید، چه او را به خواســته‌اش برسانید تنها رفتار اشتباه او را تقویت کرده‌اید‎.‎

دلایل کودکان برای سرپیچی از پدر و مادر

در مقابل خشم و گریه کودکانتان کم نیارید

 

کوچولوهایی که گاز ميگیرند!

یکی دیگر از رفتارهای کودکان که والدین با آن مشکل دارند، گاز گرفتن کودک در هنگام خشم، ذوق زدگی یا اعتراض اســت. دلیل کودکان برای این کار متفاوت اســت و این تا حدودی به سن آنها مربوط ميشود.‏گاز گرفتن کودک بین سنین ۵ تا ۷ ماه‎:‎‏ کودکان در این سن اگر احساس ناراحتی در دهان خود داشته باشند یا ممکن اســت به دلیل دندان درآوردن دچار درد باشند،

 

بنابراین ممکن اســت اطرافیان خود را گاز بگیرند. در این حالت اغلب پرستار خود یا مادر را در هنگام شیردهی گاز ميگیرند. اما خوبی گاز گرفتن در این سن این اســت که در چنین مواقعی به محض دیدن یا شنیدن عکس العمل اطرافیان یاد ميگیرند که دیگر گاز نگیرند‎.‎

 

گاز گرفتن کودک بین سنین ۸ تا ۱۴ ماهگی‎:‎‏ کودک در این سن معمولاً اطرافیان خود را گاز ميگیرد تا هیجان خود را بروز دهد. در این حالت بیشتر مراقبش و یا کودکان دیگر که در اطرافش هستند را هدف قرار ميدهند که البته با شنیدن کلمه «نه» از این کار دست ميکشد.

دلایل کودکان برای سرپیچی از پدر و مادر

کار اشتباه کودکانتان را تایید نکنید

 

گاز گرفتن کودک بین سنین ۱۵ تا ۳۶ ماهگی‎:‎‏ کودکانی که در این برهه سنی گاز ميگیرند اغلب به دلیل عصبانیت یا به خاطر داشتن قدرت کنترل دیگران این کار را انجام ميدهند. در این سن اغلب کودکان دیگر را گاز ميگیرند و کمتر مادر یا مراقبان مورد هدف قرار ميگیرند. کودکان در این سن بعد از آموزش یاد ميگیرند که این رفتار صحیح و مورد قبولی نیست‎.‎

 

گاز گرفتن کودک بعد از سه سالگی‎: کودکان در این سن اگر احساس ضعف و یا ترس کنند گاز ميگیرند. مثلاً در مواقعی در بازی بازنده شوند و یا زمانی‌که از آسیب و آزار دیگران بترسند از گاز گرفتن به عنوان واکنش دفاعی خود اســتفاده ميکنند.

 

کودکانی که در این سن به طور مرتب دیگران را گاز ميگیرند نیاز به توجه و درمان دارند. این نوع گاز گرفتن در این سن ميتواند دال بر داشتن مشکل در بروز احساسات کودک یا عدم توانایی در کنترل خویشتن باشد‎.‎

دلایل کودکان برای سرپیچی از پدر و مادر

در مقابل رفتارهای بد کودکانتان کوتاه نیایید

 

نکاتی که در این مواقع باید به آن توجه کرد این اســت که؛ گاز گرفتن در شرایط مختلف اتفاق ميافتد، به خصوص زمانی که کودکان دور همدیگر جمع باشند. اغلب مواقع ميتوان با کمک به کودک در بروز احساساتش به‌طور صحیح مانع از این رفتار ناخوشایند شد. البته کودکانی که به‌طور مداوم این حرکت را انجام ميدهند نیاز به مراقبت ویژه دارند و بهتر اســت که دورتر از کودکان دیگر مورد مراقبت واقع شوند‎.

 

گاز گرفتن در کودکان بعدها معمولاً منجر به مشکلات رفتاری نميشود. اما کودکانی که مرتب گاز ميگیرند یا سایر رفتارهای خشونت‌آمیز را از خود نشان ميدهند به خصوص زمانی که بیشتر از ۳ سال سن دارند، ممکن اســت دچار مشکلات عاطفی یا بالینی باشند که نیاز به مراجعه به یک روان‌شناس دارند‎.

 

 

1/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا