دانلود آهنگ خارجی

دانلود آهنگ Without Me از Halsey هالزی

دانلود آهنگ Without Me از Halsey هالزی

دانلود آهنگ Without Me از Halsey هالزی

یک آهنگ عاشقانه و غمگین از هالزی خواننده ای که این روزها مدام در حال بیرون دادن آهنگ های خوب هست.

 

آرتیست : Halsey

آلبوم : Manic

سال انتشار : 2020

سبک موسیقی : Pop

 

پخش آنلاین 

 

متن و ترجمه

Found you when your heart was broke

وقتی قلبت پیدا شده بود پیدایت کردم

I filled your cup until it overflowed

لیوانت رو در حالت لبریز شدن پر کردم

ok it so far to keep you close (Keep you close)

خیلی سخت بود تا تو رو نزدیک نگه داشتم

I was afraid to leave you on your own

می ترسیدم که با خودت تنهات بزارم

I said I’d catch you if you fall (Fall)

گفتم اگه تو بیافتی میگیرمت

And if they laugh, then fuck ’em all (All)

و اگه اونا بخندن ، لعنت به همشون

And then I got you off your knees

و بعد تو رو از روی زمین بلند کردم

Put you right back on your feet

تو رو برگردونم روی پات وایسونم

Just so you could take advantage of me

پس اینطوری میتونستی از من استفاده خوب کنی

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?

به من بگو اون بالا نشستن چه حسی داره؟

Feeling so high, but too far away to hold me

احساس بالا بودن میکنی، ولی هنوز خیلی برای بغل کردن من دوری

You know I’m the one who put you up there

میدونی که من بودم که تو رو به اون بالا رسوند

Name in the sky, does it ever get lonely?

اسمت توی آسموناست ، این به حس تنهایی تبدیل میشه؟

Thinking you could live without me

فکر اینکه می تونستی بدون من زندگی کنی

Thinking you could live without me

فکر اینکه می تونستی بدون من زندگی کنی

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم، من کسی هستم که تو رو به اون بالا رسونده

I don’t know why (Yeah, I don’t know why)

نمیدونم چرا

Thinking you could live without me

فکر اینکه می تونستی بدون من زندگی کنی

Live without me

بدون من زندگی کنی

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم، من کسی هستم که تو رو به اون بالا رسونده

I don’t know why (I don’t know why, yea, yeah)

نمیدونم چرا

Gave love ’bout a hundred tries (Hundred tries)

من به عشق هزار بار فرصت دادم

Just running from the demons in your mind

فقط از شیاطین توی فکرت فرار میکنی

Then I took yours and made ’em mine (Mine)

بعد از تو گرفتمشون و برای خودم کردمشون

I didn’t notice ’cause my love was blind

متوجه نشدم چون عشق من کور بود

I said I’d catch you if you fall (Fall)

گفتم اگه بیافتی میگیرمت

And if they laugh, then fuck ’em all (All)

و اگه بخندن، لعنت به همشون

And then I got you off your knees

و بعد تو رو از رو زمین بلند کردم

Put you right back on your feet

تو رو روی پات وایسونم

Just so you could take advantage of me

پس اینطوری می تونستی از من استفاده خوب کنی

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?

به من بگو اون بالا نشستن چه حسی داره؟

Feeling so high, but too far away to hold me

احساس بالا بودن میکنی، ولی هنوز خیلی برای بغل کردن من دور هستی

You know I’m the one who put you up there

میدونی که من بودم که تو رو به اون بالا رسوند

Name in the sky, does it ever get lonely?

اسمت توی آسموناس، اصلا این به حس تنهایی تبدیل میشه؟

Thinking you could live without me

فکر اینکه می تونستی بدون من زندگی کنی

Thinking you could live without me

فکر اینکه می تونستی بدون من زندگی کنی

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم، من کسی هستم که تو رو به اون بالا رسونده

I don’t know why (Yeah, I don’t know why)

نمیدونم چرا

Thinking you could live without me

فکر اینکه می تونستی بدون من زندگی کنی

Live without me

بدون من زندگی کنی

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم، من کسی هستم که تو رو به اون بالا رسونده

I don’t know why (I don’t know why, yea, yeah)

نمیدونم چرا

You don’t have to say just what you did (what you did)

لازم نیست فقط بگی چیکار کردی

I already know (I know)

خودم میدونم

I had to go and find out from them (Oh-woah)

من باید میرفتم بیرون و پیداشون میکردم

So tell me, how’s it feel? (Oh-woah)

پس بهم بگو، چه حسی داره؟

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?

بهم بگو اون بالا نشستن چه حسی داره؟

Feeling so high, but too far away to hold me

احساس بالا بودن میکنی، ولی هنوز خیلی برای بغل کردن من دور هستی

You know I’m the one who put you up there

میدونی که من بودم که تو رو به اون بالا رسونده

Name in the sky, does it ever get lonely?

اسمت توی آسموناس، اصلا این به حس تنهایی تبدیل میشه؟

Thinking you could live without me

فکر اینکه می تونستی بدون من زندگی کنی

Thinking you could live without me

فکر اینکه می تونستی بدون من زندگی کنی

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم، من کسی هستم که تو رو به اون بالا رسونده

I don’t know why (Yeah, I don’t know why)

نمیدونم چرا

Thinking you could live without me

فکر اینکه می تونستی بدون من زندگی کنی

Live without me

بدون من زندگی کنی

Baby, I’m the one who put you up there

عزیزم، من کسی هستم که تو رو به اون بالا رسونده

I don’t know why (I don’t know why, yea, yeah)

نمیدونم چرا

 

دانلود آهنگ Without Me ازHalsey هالزی با کیفیت mp3 320

 

مطالب بیشتر :

دانلود بهترین اهنگهای Halsey هالزی

 

 

2.2/5 - (49 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا