دانلود آهنگ خارجی

دانلود آهنگ stranger in moscow از Michael Jackson

دانلود آهنگ stranger in moscow از Michael Jackson

دانلود آهنگ stranger in moscow از Michael Jackson

آرتیست : Michael Jackson

آلبوم : HIStory: Past, Present and Future, Book I

سال انتشار : 1995

سبک موسیقی : Contemporary R&B, Pop soul, Pop

 

پخش آنلاین

 

متن و ترجمه

I was wandering in the rain

من داشتم زیر بارون قدم میزدم

Mask of life, feelin’ insane

ماسک زندگی ، احساس مجنون بودن

Swift and sudden fall from grace

سقوط سریع و ناگهانی از فیض

Sunny days seem far away

به نظر می رسد روزهای آفتابی دور نیست

Kremlin’s shadow belittlin’ me

سایه کاخ کریملین به من حس تهی بودن میده

Stalin’s tomb won’t let me be

مقبره استالین ولم نمیکنه

On and on and on it came

اومد و اومد و اومد و اون اومد

Wish the rain would just let me

ای کاش بارون بیخیالم میشد

How does it feel (How does it feel)

چه حسی داره

How does it feel

چه حسی داره

How does it feel

چه حسی داره

And you’re cold inside

زمانی که به تنهایی از درون سردی

Here abandoned in my fame

اینجا در شهرت من رها شد

Armageddon of the brain

آرماگدون مغز

KGB was doggin’ me

کی.جی.بی هم که به من اعتراض کرد

Take my name and just let me be

بیا اسم من مال تو بیخیالم بشین

Then a begger boy called my name

بعد رئیس اسم منو صدا کرد

Happy days will drown the pain

روزای خوشحالی توی درد غرق بشن

On and on and on it came

اومد و اومد و اومد و اومد

And again, and again, and again…

و باز اومد و اومد و اومد و اومد0

Take my name and just let me be

بیا اسمم مال شما، بیخیال من بشین

How does it feel (How does it feel)

چه حسی داره

How does it feel

چه حسی داره

How does it feel

چه حسی داره

How does it feel

چه حسی داره

How does it feel (How does it feel now)

چه حسی داره

How does it feel

چه حسی داره

How does it feel

چه حسی داره0

When you’re alone And you’re cold inside

زمانی که با تنهایی از درون سرد هستی

How does it feel (How does it feel)

چه حسی داره

How does it feel

چه حسی داره

How does it feel

چه حسی داره

How does it feel

چه حسی داره

How does it feel (How does it feel now)

چه حسی داره

How does it feel

چه حسی داره

How does it feel

چه حسی داره

When you’re alone And you’re cold inside

زمانی که با تنهایی از درون سرد هستی

Like stranger in Moscow

شبیه غریبه ای در موسکو

Like stranger in Moscow

شبیه غریبه ای در موسکو

We’re talkin’ danger

ما خطرناک نیستیم

We’re talkin’ danger, baby

عزیز من ما خطرناک نیستیم

Like stranger in Moscow

شبیه غریبه ای در موسکو

We’re talkin’ danger

ما خطرناک نیستیم

We’re talkin’ danger, baby

عزیزم ما خطرناک نیستیم

Like stranger in Moscow

شبیه غریبه ای در موسکو

I’m live in lonely

من تنهام

I’m live in lonely, baby

عزیز من تنهام

Stranger in Moscow

غریبه ای در موسکو

“Why have you come from the West?

چرا از غرب به این جا اومدی؟

Confess! To steal the great achievments of

اعتراف کن برای سرقت دستاوردهای بزرگ

the people, the accomplishments of the workers…”

مردم ، دستاوردهای کارگران … ”

 

دانلود آهنگ stranger in moscow از Michael Jackson با کیفیت mp3 320

 

مطالب مرتبط :

بهترین آهنگ های Michael Jackson مایکل جکسون

 

 

5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا