دانلود آهنگ خارجی

دانلود آهنگ show me از jesica sutta

دانلود آهنگ show me از jesica sutta

دانلود آهنگ show me از jesica sutta

 

پخش آنلاین 

 

متن و ترجمه

Say say what you wanna say say

بگو چیزی رو که می خوای بمن بگی رو

Tell it to me every day day

هر روز اون رو به من بگو

But if you don’t show me

ولی اگر بمن نشونم ندی

Words words all they are is words words

اون جمله ها رو

Stupid poetry and verse verse do you even know me

چه شعر چرتی ، تو اصلا منو می شناسی

That first thing that I saw in your eyes

اون اولین چیزی هست که تو چشم هات دیدم

Did you mean, was it only lies, only lies,

یعنی همشون غیر واقعی بودن

bout, bout have you ever thought

اما هیچ موقع فکر کردی

About how this is supposed to go. Yeah

که بعد اون چی پیش میاد

do do you know, do you Ohhh…

می شناسی، اه می شناسی

Love is not a gimme gimme,

عشق که ، بده من بده من نیست

If you really with me you gotta

اگر واقعا با منی باید

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Tell it to me with your mouth

با لبت بهم بگی

But when it all comes down

ولی زمانی که همه چیز فروکش کرد

You gotta show me show me

باید بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

you can say it feels right say it to me all night

می تونی بگی خوب به نظر می رسه، خب می تونی بگی

I don’t think you’ll understand

فکر نکنم اینو بفهمی

Love is not a gimmie gimmie

عشق که ، بده من بده من نیست

If you really with me you gotta show me

اگه واقعا با من هستی باید به من نشونش بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me love (x2)

عشق رو به من نشون بدی

Eyes eyes open up your eyes

چشم هاتو، چشم هاتو باز کن

Don’t hide what you got inside side

چیزی که تو چشم هات هست رو قایم نکن

If you wanna know me

اگه می خوای منو بشناسی

Hey hey I’m not gonna stay stay

هی، من که نمی خوام باهات بمونم

Kick it with you night and day day

شب  و روز بهش پا بزن

No if you don’t show me

نه اگه بهم نشون ندی

Everything hidden in your heart

چیزهایی که تو قلبت قایم کردی

All your fears every single part, single part

و همه اون ترسهات رو

bout, bout have you ever thought

ولی تا الان فکر کردی

About how this is supposed to go. Yeah

که بعدش چی میشه

do do you know, do you Ohhh…

می شناسی، اه می شناسی

Love is not a gimme gimme,

عشق  ، بده من بده من نیست

If you really with me you gotta

اگه واقعا با من هستی باید

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Tell it to me with your mouth

با دهنت بهم بگی

But when it all comes down

ولی وقتی همه چیز نشست کرد

You gotta show me show me

باید بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

you can say it feels right say it to me all night

می تونی بگی خوب دیده میشه، خب می تونی بگی

I don’t think you’ll understand

فکر نکنم تو اینو بفهمی

Love is not a gimmie gimmie

عشق که ، بده من بده من نیست

If you really with me you gotta show me

اگه واقعا با منی باید بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me love (x4)

عشق رو بهم نشون بدی

Everything you got is everything you need…

هرچی بدست آوردی چیزایین که احتیاج داشتی

Everything you want is inside of me…

هر چیزی که بخوای در من هست

Love is not a gimme gimme,

عشق که ، بده من بده من نیست

If you really with me you gotta

اگه واقعا با من هستی باید

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Tell it to me with your mouth

با دهنت بهم بگی

But when it all comes down

ولی وقتی همه چیز نشست کرد

You gotta show me show me

باید بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

you can say it feels right say it to me all night

می تونی بگی خوب دیده میشه، خب می تونی بگی

I don’t think you’ll understand

فکر نکنم تو اینو بفهمی

Love is not a gimmie gimmie

عشق ، بده من بده من نیست

If you really with me you gotta show me

اگه واقعا با من هستی باید بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me love (x6)

عشق رو بهم نشون بدی

Say say what you wanna say say

بگو حرفی رو که می خوای بگی رو

Tell it to me every day day

هر روز اونو بگو

But if you don’t show me

ولی اگه بهم نشون ندی

Words words all they are is words words

اون جمله ها رو

Stupid poetry and verse verse do you even know me

چه شعر چرتی ، تو اصلا منو می شناسی

That first thing that I saw in your eyes

اون اولین چیزی که تو چشمات دیدم

Did you mean, was it only lies, only lies,

خب همشون دروغ بودن

bout, bout have you ever thought

ولی هیچ موقع فکر کردی

About how this is supposed to go. Yeah

که بعدش چی پیش میاد

do do you know, do you Ohhh…

می شناسی، اه می شناسی

Love is not a gimme gimme,

عشق که ، بده من بده من نیست

If you really with me you gotta

اگه واقعا با منی باید

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Tell it to me with your mouth

با دهنت بهم بگی

But when it all comes down

ولی وقتی همه چیز نشست کرد

You gotta show me show me

باید بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

you can say it feels right say it to me all night

می تونی بگی خوب دیده میشه، خب می تونی بگی

I don’t think you’ll understand

فکر نکنم تو اینو بفهمی

Love is not a gimmie gimmie

عشق ، بده من بده من نیست

If you really with me you gotta show me

اگه واقعا با من هستی باید بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me love (x2)

عشق رو بهم نشون بدی

Eyes eyes open up your eyes

چشماتو، چشماتو باز کن

Don’t hide what you got inside side

چیزی که تو چشمات هست رو قایم نکن

If you wanna know me

اگه می خوای منو بشناسی

Hey hey I’m not gonna stay stay

هی، من که نمی خوام بمونم

Kick it with you night and day day

شب و روز بهش لگد بزن

No if you don’t show me

نه اگه نشونم ندی

Everything hidden in your heart

چیزهایی که تو قلبت قایم کردی

All your fears every single part, single part

و همه اون ترسهات رو

bout, bout have you ever thought

ولی تا الان فکر کردی

About how this is supposed to go. Yeah

که بعدش چی مشه

do do you know, do you Ohhh…

می شناسی، اه می شناسی

Love is not a gimme gimme,

عشق ، بده من بده من نیست

If you really with me you gotta

اگه واقعا با من هستی باید

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Tell it to me with your mouth

با دهنت بهم بگی

But when it all comes down

ولی وقتی همه چیز نشست کرد

You gotta show me show me

باید بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

you can say it feels right say it to me all night

می تونی بگی خوب دیده میشه، خب می تونی بگی

I don’t think you’ll understand

فکر نکنم تو اینو بفهمی

Love is not a gimmie gimmie

عشق، بده من بده من نیست

If you really with me you gotta show me

اگه واقعا با من هستی باید بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me love (x4)

عشق رو بهم نشون بدی

Everything you got is everything you need…

هرچی بدست آوردی چیزایین که احتیاج داشتی

Everything you want is inside of me…

هر چیزی که بخوای در من هست

Love is not a gimme gimme,

عشق ، بده من بده من نیست

If you really with me you gotta

اگه واقعا با من هستی باید

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Tell it to me with your mouth

با دهنت بهم بگی

But when it all comes down

ولی وقتی همه چیز نشست کرد

You gotta show me show me

باید بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

you can say it feels right say it to me all night

می تونی بگی خوب دیده میشه، خب می تونی بگی

I don’t think you’ll understand

فکر نکنم تو اینو بفهمی

Love is not a gimmie gimmie

عشق که ، بده من بده من نیست

If you really with me you gotta show me

اگه واقعا با من هستی باید بهم نشون بدی

Show me, show me

بهم نشون بدی، بهم نشون بدی

Show me love (x6)

عشق رو بهم نشون بدی

 

دانلود آهنگ show me از jesica sutta جسیکا سوتا با کیفیت mp3 320

 

 

1/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا