دانلود آهنگ خارجی

دانلود آهنگ play hard از David Guetta دیوید گوتا

دانلود آهنگ play hard از David Guetta دیوید گوتا

دانلود آهنگ play hard از David Guetta دیوید گوتا

آهنگی با همکاری دیوید گتا ، اکان و نی یو .

 

آرتیست : David Guetta

فیت : Akon, Ne-Yo

آلبوم : Nothing but the Beat

سال انتشار : 2011

 

پخش آنلاین

 

متن و ترجمه

Come on, baby, and drop it (okay)

بیا و اینو بزار عزیزم

Scrub the floor or just mop it (okay)

کف را مالش دهید یا فقط آن را خاموش کنید

Show these gangsters how you pop lock it (okay)

به این گانگسترها نشان دهید که چگونه آن را قفل می کنید (اشکالی ندارد)

Don’t care what you got in your pocket (okay)

مهم نیست چه چیزی را در جیب خود (خوب)

I get the way that you rocking

من راهی را می خوانم که شما تکان می خورد

Flip that thang, thang, don’t stop it

تلنگر که خفه می شوید ، خفه می شوید ، آن را متوقف نکنید

Wanna just bang, bang and pop it

می خواهم فقط آن را بزنم ، بنگ بزنم و پاپش کنی

While the club crowded just watch you (work it out)

در حالی که باشگاه شلوغ فقط شما را تماشا می کند (آن را اجرا کنید)

Got a gang of cash, and it’s going all on the bar (now work it out)

یک باند پول نقد گرفت و همه در نوار (در حال حاضر کار کردن آن) است

And it’s going fast ’cause I feel like a superstar (now work it out)

و به سرعت پیش می رود زیرا احساس می کنم سوپراستار هستم (اکنون آنرا کار کنید)

And you may not have it, I might have just broke the law (now work it out)

و ممکن است شما آن را نداشته باشید ، ممکن است من فقط قانون را نقض کرده ام (اکنون آن را اجرا کنید)

It’s your turn to grab it, now make this whole thing yours (now work it out)

نوبت شماست که آن را بدست آورید ، اکنون این همه چیز را به دست خودتان بدست آورید (اکنون این کار را انجام دهید)

Hey, said a hustler’s work is never through

سلام ، گفت کار هاسلر اصلا انجام نمی شود

We making it ’cause we make it move

ما این کار را می کنیم زیرا باعث می شود حرکت کنیم

The only thing we know how to do

تنها کاری که می دانیم چگونه باید انجام دهیم

Said it’s the only thing we know how to do

گفت این تنها چیزیه که ما میدونیم چطور انجامش بدیم

Work hard, Play Hard

سخت کار کنید ، سخت بازی کنید

Work hard, Play Hard

سخت کار کنید ، سخت بازی کنید

We work hard, Play Har

ما سخت کار می کنیم ، بازی هار

Keep partying like it’s your job

مهمانی را مثل کار خود نگه دارید

Work hard, Play Hard

سخت کار کنید ، سخت بازی کنید

Work hard, Play Hard

سخت کار کنید ، سخت بازی کنید

We work hard, Play Hard

ما سخت کار می کنیم ، بازی هار

Keep partying like it’s your job

مهمانی را مثل کار خود نگه دارید

Some pressure that flicking plush (okay)

برخی از فشارهایی که می پرند

Ladies can’t get enough (okay)

خانمها نمی توانند به اندازه کافی (خوب)

Got my fitness, all looking buff (okay)

تناسب اندامم را گرفتم ، همه به نظر می رسند

And all my people with me, I trust (okay)

و به همه افراد با من اعتماد دارم (باشه)

Holding down for my city

نگه داشتن شهر من

If they asking you, I’m not guilty

اگر آنها از شما سؤال کنند ، من مقصر نیستم

All the thing that I’m guilty of is making you rock with me (work it out)

تمام کاری که من به آن مقصر هستم این است که شما را با من سنگ تمام گذاشت (آن را انجام دهید)

Got a gang of cash, and it’s going all on the bar (now work it out)

یک باند پول نقد گرفت و همه در نوار (در حال حاضر کار کردن آن) است

And it’s going fast ’cause I feel like a superstar (now work it out)

و به سرعت پیش می رود زیرا احساس می کنم سوپراستار هستم (اکنون آنرا کار کنید)

And you may not have it, I might have just broke the law (now work it out)

و ممکن است شما آن را نداشته باشید ، ممکن است من فقط قانون را نقض کرده ام (اکنون آن را اجرا کنید)

It’s your turn to grab it, now make this whole thing yours (now work it out)

نوبت شماست که آن را بدست آورید ، اکنون این همه چیز را به دست خودتان بدست آورید (اکنون این کار را انجام دهید)

Hey, said a hustler’s work is never through

سلام ، گفت کار هاسلر اصلا انجام نمی شود

We making it ’cause we make it move

ما این کار را می کنیم زیرا باعث می شود حرکت کنیم

The only thing we know how to do

تنها کاری که می دانیم چگونه باید انجام دهیم

Said it’s the only thing we know how to do

گفت این تنها چیزیه که ما میدونیم چطور انجامش بدیم

Work hard, Play Hard

سخت کار کنید ، سخت بازی کنید

Work hard, Play Hard

سخت کار کنید ، سخت بازی کنید

We work hard, Play Hard

ما سخت کار می کنیم ، بازی هار

Keep partying like it’s your job

مهمانی را مثل کار خود نگه دارید

Work hard, Play Hard

سخت کار کنید ، سخت بازی کنید

Work hard, Play Hard

سخت کار کنید ، سخت بازی کنید

We work hard, Play Hard

ما سخت کار می کنیم ، بازی هار

Keep partying like it’s your job

مهمانی را مثل کار خود نگه دارید

Hey, said a hustler’s work is never through

سلام ، گفت کار هاسلر اصلا انجام نمی شود

We making it ’cause we make it move

ما این کار را می کنیم زیرا باعث می شود حرکت کنیم

The only thing we know how to do

تنها کاری که می دانیم چگونه باید انجام دهیم

Said it’s the only thing we know how to do

گفت این تنها چیزیه که ما میدونیم چطور انجامش بدیم

Work hard, Play Hard

سخت کار کنید ، سخت بازی کنید

Work hard, Play Hard

سخت کار کنید ، سخت بازی کنید

We work hard, Play Hard

ما سخت کار می کنیم ، بازی هار

Keep partying like it’s your job

مهمانی را مثل کار خود نگه دارید

Work hard, Play Hard

سخت کار کنید ، سخت بازی کنید

Work hard, Play Hard

سخت کار کنید ، سخت بازی کنید

We work hard, Play Hard

ما سخت کار می کنیم ، بازی هار

Keep partying like it’s your job

مهمانی را مثل کار خود نگه دارید

Work hard, Play Hard

سخت کار کنید ، سخت بازی کنید

Work hard, Play Hard

سخت کار کنید ، سخت بازی کنید

We work hard, Play Hard

ما سخت کار می کنیم ، بازی هار

Keep partying like it’s your job

مهمانی را مثل کار خود نگه دارید

 

دانلود آهنگ play hard از David Guetta دیوید گوتا با کیفیت mp3 320

 

مطالب مرتبط :

بهترین آهنگ های دیوید گوتا David Guetta

 

 

1.3/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا