دانلود آهنگ خارجی

دانلود آهنگ Naught Boy Sam Smith از La La La

دانلود آهنگ Naught Boy Sam Smith از La La La

دانلود آهنگ Naught Boy Sam Smith از La La La و Sam Smith

سم اسمیت با این آهنگ مشهور شد ، آهنگی که هر کسی گوش کند واقعا حس خوبی خواهد داشت و برای همین ما این مطلب را به این کار اختصاص دادیم.

 

آرتیست : Naughty Boy

آلبوم : Hotel Cabana

سال تولید : 2013

سبک موسیقی : Pop

 

پخش آنلاین

 

متن و ترجمه

Na na, La La La la la na na na na na

نا نا لا لا لا لا لا نا نا نا نا نا

Hush, don’t speak

هیس, صحبت نکن

When you spit your venom, keep it shut, I hate it

زمانیکه که میخوای زهر بریزی دهنت رو بسته نگه دار ، از این کار متنفرم

When you hiss and preach

زمانیکه فش میدی و موعظه شروع میکنی

About your new messiah ’cause your theories catch fire

درباره مسیح جدید شما باعث میشه نظریه های شما دچار آتش سوزی شوند

I can’t find your silver lining

من نمیتونم هیچ روزنه ای امیدی در تو پیدا کنم

I don’t mean to judge

من نمیخوام قضاوت کنم

But when you read your speech, it’s tiring

ولی زمانیکه تو سخنرانی میکنی , این خسته کنندست

Enough is enough

جمله کافیه، کافیه

I’m covering my ears like a kid

من گوشامو مثه یه بچه میگیرم

When your words mean nothing, I go La La La

زمانیکه حرفات معنی ندارن من واس خودم لا لا لا میخونم

I’m turning up the volume when you speak

من صدای رادیو رو بالا میکنم زمانیکه تو حرف میزنی

‘Cause if my heart can’t stop it

چون اگه قلبم نتونه متوقفش کنه

I’ll find a way to block it, I go

من ی راهی پیدا میکنم و میبندمش و میرم

Na na, La La La la la na na na na na

نا نا لا لا لا لا لا نا نا نا نا نا

La la na na, La La La la la… (I’ll find a way to block it, I go)

لا لا نا نا لا لا لا لا (من ی راهی پیدا میکنم و میبندمش و میرم)

La la na na, La La La la la na na na na na

لا لا نانا لا لا لا لا لا نا نا نا نا نا

La la na na, La La La la la na na na na na

لا لا نانا لا لا لا لا لا نا نا نا نا نا

If our love is running out of time

اگه عشق ما داره زمان رو از دست میده

I won’t count the hours, rather be a coward

من ساعت ها رو نخواهم شمرد ترجیح میدم ی ترسو باشم

When our worlds collide

زمانیکه دنیا های ما درگیر هم شد

I’m gonna drown you out before I lose my mind

من موضوعو عوض میکنم قبل از اینکه عقلم رو از دست بدم

I can’t find your silver lining

من نمیتونم هیچ روزنه ای امیدی در تو پیدا کنم

I don’t mean to judge

من نمیخوام قضاوت کنم

But when you read your speech, it’s tiring

ولی زمانیکه تو سخنرانی میکنی, این خسته کنندست

Enough is enough

جمله کافیه، کافیه

I’m covering my ears like a kid

من گوشامو مثه یه بچه میگیرم

When your words mean nothing, I go La La La

زمانیکه حرفات معنی ندارن من واس خودم لا لا لا میخونم

I’m turning up the volume when you speak

من صدای رادیو رو بالا میکنم زمانیکه تو حرف میزنی

‘Cause if my heart can’t stop it

چون اگه قلبم نتونه متوقفش کنه

I’ll find a way to block it, I go

من ی راهی پیدا میکنم و میبندمش و میرم

Na na, La La La la la na na na na na

نا نا لا لا لا لا لا نا نا نا نا نا

La la na na, La La La la la… (I’ll find a way to block it, I go)

لا لا نا نا لا لا لا لا (من ی راهی پیدا میکنم و میبندمش و میرم)

La la na na, La La La la la na na na na na

لا لا نانا لا لا لا لا لا نا نا نا نا نا

La la na na, La La La la la (I’ll find a way to block it)

لا لا نا نا لا لا لا لا (من ی راهی پیدا میکنم و میبندمش و میرم)

Na na, La La La la la na na na na na (oh)

نا نا لا لا لا لا لا نا نا نا نا نا

La la na na, La La La la la… (I’ll find a way to block it, I go)

لا لا نا نا لا لا لا لا (من ی راهی پیدا میکنم و میبندمش و میرم)

La la na na, La La La la la na na na na na

لا لا نانا لا لا لا لا لا نا نا نا نا نا

La la na na, La La La la la

لالا نانا، لالالالالا

I’m covering my ears like a kid

من گوشامو مثه ی بچه میگیرم

When your words mean nothing, I go La La La

زمانیکه حرفات معنی ندارن من واس خودم لا لا لا میخونم

I’m turning up the volume when you speak

من صدای رادیو رو بالا میکنم زمانیکه تو حرف میزنی

‘Cause if my heart can’t stop it

چون اگه قلبم نتونه متوقفش کنه

I’ll find a way to block it, I go

من ی راهی پیدا میکنم و میبندمش و میرم

I’m covering my ears like a kid

من گوشامو مثه ی بچه میگیرم

When your words mean nothing, I go La La La

زمانیکه حرفات معنی ندارن من واس خودم لا لا لا میخونم

I’m turning up the volume when you speak

من صدای رادیو رو بالا میکنم زمانیکه تو حرف میزنی

‘Cause if my heart can’t stop it

چون اگه قلبم نتونه متوقفش کنه

I’ll find a way to block it, I go

من ی راهی پیدا میکنم و میبندمش و میرم

Na na, La La La la la na na na na na

نا نا لا لا لا لا لا نا نا نا نا نا

La la na na, La La La la la na na na na na

لا لا نانا لا لا لا لا لا نا نا نا نا نا

La la na na, La La La la la na na na na na

لا لا نانا لا لا لا لا لا نا نا نا نا نا

La la na na, La La La la la

لالا نانا، لالالالالا

 

دانلود آهنگ Naught Boy Sam Smith از La La La با کیفیت mp3 320

 

 

1.7/5 - (10 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا