دانلود آهنگ خارجی

دانلود آهنگ Lose Yourself از EMINEM امینم

دانلود آهنگ Lose Yourself از EMINEM امینم

دانلود آهنگ Lose Yourself از EMINEM امینم

آهنگی که جایزه اسکار بهترین آهنگ فیلم را برنده شد در حالیکه امینم در خانه اش بود چون فکرش را هم نمی کرد که آهنگش اسکار برنده شود ، آهنگی مربوط به فیلم 8 mile که خود امینم در آن نقش آفرینی کرده بود و یکی از مشهورترین کارهای وی محسوب می شود.

 

آرتیست : Eminem

فیلم : 8 Mile

سال انتشار : 2002

 

پخش آنلاین 

 

متن و ترجمه 

Look

نگاه کن،

If you had one shot, or one opportunity

اگه تو فقط یذونه فرصت داشتی

To seize everything you ever wanted

که با اون فرصت بخوای هر چیزی که خواستیو صاحب بشی

One moment

فقط ی ثانیه

Would you capture it or just let it slip?

از اون بهرمند میشی یا میزاری که بره

You

تو

His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy

کف دست هاش عرق کردن، پاهایش سسته، بازوهایش سنگین هستن

There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti

روی ژاکتش یهچیزی دیده میشه ، اسپاگتی مامان

He’s nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs

ااعصبانیه، اما به ظهر آروم بنظر میاد و آماده ست تا بمباش رو رها کنه،

But he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud

اما هی نوشته هاشو یادش میره ، صدای جمعیت میره بالا

He opens his mouth, but the words won’t come out

دهنشو باز میکنه، یه کلمه هم نمیتونه بگه

He’s choking how, everybody’s joking now

ملوم نیس چجوریه که نمیتونه حرف بزنه الان همه مسخرش میکنن

The clock’s run out, time’s up, over, bloah!

زمان داره تموم میشه، مهلتش دیگه تموم شده، بلاو!

Snap back to reality

بیاین برگردیم به واقعیت

Oh, there goes gravity

اوه جاذبه چقدر شدیده

Oh, there goes Rabbit, he choked

اوه وانجا یه خرگوش داره رد میشه اون ساکت شد

He’s so mad, but he won’t give up that easy, no

اعصبانیه، ولی به این راحتی تسلیم نمیشه، نه

He won’t have it, he knows his whole back’s to these ropes

اون نمی تونه اینو داشته باشه، خودش هم میدونه همچی به این طنابا بستگی داره

It don’t matter, he’s dope

اما مهم نیست ، اون یه آدم آینده نگره

He knows that but he’s broke

اینو میدونه ولی اون شکست خورده

He’s so stagnant, he knows when he goes back to his mobile home, that’s when it’s

اون خیلی ساکنه و میدونه زمانی که به خونه کاروانیش برمی  گرده

Back to the lab again, yo

دوباره برگرد به آزمایشگاه، یو

This whole rhapsody

کل این شعر حماسی

He better go capture this moment and hope it don’t pass him

درست اینه که از این فرصت استفاده کنه و امید داشته باشه که از دستش نمیده

You better Lose Yourself in the music, the moment

تو بهتره که از خود بیخود بشی تو موسیقی، تو شانس

You own it, you better never let it go

که صاحبش هستی، نباید بذاری از دست بره

You only get one shot, do not miss your chance to blow

تو فقط یه تیر داری پس شانستو از دست نده و درست ازش استفاده کن

This opportunity comes once in a lifetime

این شانس فقط یه بار تو زندگی پیش میاد.

You better Lose Yourself in the music, the moment

تو بهتره که مست بشی تو موسیقی، تو شانس

You own it, you better never let it go

که صاحبشی، نباید بذاری از دست بره

You only get one shot, do not miss your chance to blow

تو فقط یه تیر داری پس شانستو از دست نده و درست ازش استفاده کن

This opportunity comes once in a lifetime

این شانس فقط یه بار تو زندگی پیش میاد.

You better

(تو بهتره که)

The soul’s escaping, through this hole that is gaping

روحش در حال فراره،از توی حفره ایی که بزرگ و فراخ

This world is mine for the taking

این دنیا مال منه که تصاحب می کنم

Make me king, as we move toward a new world order

رو پادشاه می کنم،همونطوری که حرکت می کنیم به سمت یک نظم نوین جهانی

A normal life is boring, but superstardom’s close to post mortem

یه زندگی معمولی خسته کنندست، اما معروف شدن خیلی خطرناکه

It only grows harder, homie grows hotter

فقط سخت تر می شه، فقط داغ تر می شه

He blows, it’s all over

اون همرو تحت تاثیر قرار میده

These hoes is all on him

با اون همه علف هرز که دورش هست

Coast to coast shows, he’s known as the globetrotter

از این ساحل به اون ساحل نمایش میده ،با نام جهانگرد مشهور

Lonely roads, God only knows

جاده ی  تنهایی، فقط خدا میدونه

He’s grown farther from home, he’s no father

پیشرفتش شده باعث جدایی از خونه،اون مثل یه بابا نمیمونه

He goes home and barely knows his own daughter

به دشواری دخترش رو میشناستش وقتی میره خونه

But hold your nose ’cause here goes the cold water

نفس خودت رو حبس کن  چون اینجا به آب یخ میرسه

His hoes don’t want him no more, he’s cold product

زاخار های دورش دیگه اونو نمی خوان!،عادی شده براشون

They moved on to the next schmoe who flows

رفتن سراغ یه آدم دیگه که جریان همراشه

He nose dove and sold nada

فرود اومد و نادا رو فروخت

So the soap opera is told and unfolds

پس اون داستان گفته شده و روشن شده

I suppose it’s old partner but the beat goes on

فکر میکنم که شریک قدیمی منه، اما ریتم ادامه داره

Da da dum da dum da da

دا دا دوم دا دوم دا دا

You better Lose Yourself in the music, the moment

تو بهتره که از خود بیخود بشی تو موسیقی، تو شانس

You own it, you better never let it go

که صاحبش هستی، نباید بذاری از دست بره

You only get one shot, do not miss your chance to blow

تو فقط یه تیر داری پس شانستو از دست نده و خوب ازش استفاده کن

This opportunity comes once in a lifetime

این شانس فقط یه بار تو زندگی پیش میاد.

You better Lose Yourself in the music, the moment

تو بهتره که از خود مست تو موسیقی، تو شانس

You own it, you better never let it go

که صاحبشی، نباید بذاری از دست بره

You only get one shot, do not miss your chance to blow

تو فقط یه تیر داری پس شانستو از دست نده و درست ازش استفاده کن

This opportunity comes once in a lifetime

این شانس فقط یه بار تو زندگی پیش میاد.

You better

(تو بهتره که)

No more games, I’ma change what you call rage

بازی بسه اون چیزی که شما به اون خشم میگین رو عوض میکنم

Tear this motherfucking roof off like two dogs caged

این نهایت لعنتی رو تیکه تیکه کن مثل دو تا سگ تو قفس

I was playing in the beginning, the mood all changed

از اول داشتم بازی میکردم ولی الان همه چیز ریخته بهم

I’ve been chewed up and spit out and booed off stage

منو خوردن تفم کردن و منو از صحنه هو کردند

But I kept rhyming and stepped right into the next cypher

اما من شعر نوشتن رو ادامه دادم. مستقیم به بخش بعدی

Best believe somebody’s paying the pied piper

قبول کن که هر چقد پول بدی ، آش میخوری

All the pain inside amplified by the fact

درد های درونم بیشتر میشه از این حقیقت

That I can’t get by with my 9 to 5

که نمیتونم با کار اداری زندگیم ‌رو‌ بگذرونم

And I can’t provide the right type of life for my family

و نمیتونم نوع درستی از زندگی رو به خانواده ام بدم

‘Cause man, these goddamn food stamps don’t buy diapers

چون که مرد, این استمپ های غذا پوشک نمیخرن

And there’s no movie, there’s no Mekhi Phifer, this is my life

اینم فیلم نیست، مایکل پایفری در کار نیست، این زندگی منه

And these times are so hard, and it’s getting even harder

و این زمان ها بسیار سخت هستند و این هر لحظه سخت تر میشه…..

Trying to feed and water my seed, plus

سعی میکنم به دونه م اب و غذا بدم، و

Teeter totter caught up between being a father and a prima donna

گیر کردم بین پدر بودن و یه خواننده معروف بودن

Baby mama drama’s screaming on and

بچه داره عر میزنه ننش هم تخمش نیست

Too much for me to wanna stay in one spot, another day of monotony

منم که نمیتونم فقط یه جا بمونم

Has gotten me to the point, I’m like a snail I’ve got to formulate a plot or I end up in jail or shot

این منو به جایی میرسونه که احساس میکنم حلزونم، باید یه کاری بکنم یا برم زندان یا بمیرم!

Success is my only motherfucking option, failure’s not

موفقیت تنها انتخاب لعنتی منه،باختن نه

Mom, I love you, but this trailer’s got to go

مادر عاشقتم اما این تریلر (محل زندگیش تو فیلم) عمرش رو کرده

I cannot grow old in Salem’s lot

من نمیتونم تو خیابونا سِیلِم پیر بشم من

So here I go it’s my shot

این تنها شانس منه

Feet, fail me not, this may be the only opportunity that I got

پاهام !،منو نا امید نکنین، این شاید تنها شانس من باشه

You better

(تو بهتره که)

Lose Yourself in the music, the moment

خودت رو به موسیقی بسپاری، به لحضه

You own it, you better never let it go

که صاحبشی، نباید بذاری از دست بره

You only get one shot, do not miss your chance to blow

تو فقط یه تیر داری پس شانستو از دست نده و درست ازش استفاده کن

This opportunity comes once in a lifetime

این شانس فقط یه بار تو زندگی پیش میاد.

You better Lose Yourself in the music, the moment

تو بهتره که از خود بیخود بشی تو موسیقی، تو شانس

You own it, you better never let it go

که صاحبشی، نباید بذاری از دست بره

You only get one shot, do not miss your chance to blow

تو فقط یه تیر داری پس شانستو از دست نده و درست ازش استفاده کن

This opportunity comes once in a lifetime

این شانس فقط یه بار تو زندگی پیش میاد.

better

(تو بهتره که)

You can do anything you set your mind to, man

تو میتونی هر کاری رو انجام بدی فقط کافیه فکرتو روش به کار بگیری پسر..

 

 

دانلود آهنگ Lose Yourself از EMINEM با کیفیت mp3 320

 

مطالب بیشتر:

بهترین آهنگ های Eminem امینم

 

 

2.4/5 - (37 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا