دانلود آهنگ خارجی

دانلود آهنگ Just Another Day از Joanna Rays

دانلود آهنگ Just Another Day از Joanna Rays

دانلود آهنگ Just Another Day از Joanna Rays

آهنگ عالی مخصوص سیستم ماشین و وقت هایی که ورزش می کنید ، واقعا عالی و شنیدنی.

 

آرتیست : Joanna Rays

آلبوم : Just Another Day (Version Francaise) [feat. BM]

سال انتشار : 2012

سبک موسیقی : Dance/Electronic

 

پخش آنلاین

 

متن و ترجمه

She calls out to the man on the street

اون مردیه که تو خیابون منو صدا زد

Sir, can you help me

آقا می شه بمن کمک کنی

It’s cold and I’ve nowhere to sleep

خیلی هوا سرده من جایی برای خواب ندارم

Is there somewhere you can tell me

تو جایی رو میشناسید که به من بگویید ؟

He walks on, doesn’t look back

آن مرد به راهش ادامه بود ، پشت سرشو هم نگاه نکرد

He pretends he can’t hear her

تظاهر به نشنیدن صدایم کرد

Starts to whistle as he crosses the street

شروع به سوت زدن کردو از خیابان رد شد

Seems embarrassed to be there

انگار که شرم داشت اونجا باشه

Oh think twice, it’s another day for you and me in paradise

اوه باز فکر کن ، این یک روز دیگر برای من و تو توی بهشته

,Oh think twice, ’cause it’s another day for you

اوه دوباره بهش فکر کن، چون این یه روز دیگه واسه توست

You and me in paradise

من و تو توی بهشت

think about it

بهش فکر کن !

She calls out to the man on the street

او(دختر) مردی را که در خیابون بود صدا زد

He can see she’s been crying

مرد میتونست ببیند که دختره گریه کرده

She’s got blisters on the soles of her feet

پای دختره تاول زده بود

She can’t walk but she’s trying

اون نمیتونست راه بره ولی سعیشو می کرد

Oh think twice, ’cause it’s another day for you and me in paradise

اوه دوباره بهش فکر کن ، چون این یک روز دیگه واسه من و تو توی بهشته

,Oh think twice, it’s just another day for you

اوه دوباره بهش فکر کن ، این یک روز دیگه است واسه تو

You and me in paradise

من و تو توی بهشت

just think about it

فقط بهش فکر کن

Oh Lord, is there nothing more anybody can do

اوه خدا ، کسی کاری ازش برنمیاد ؟

Oh Lord, there must be something you can say

اوه خدا ، باید چیزی باشه که بخوای بگویی

You can tell from the lines on her face

میتونی از خطای توی صورتش بگی

You can see that she’s been there

میتونی ببینی که اونجا بوده

Probably been moved on from every place

احتمالا از هرجایی جابه جا میشه

Cause she didn’t fit in there’

چون نمیتونه خودش رو به جایی که هست عادت بده

Oh think twice, ’cause it’s another day for( you and me) in paradise

اوه باز بهش فکر کن ، چون این یه روز دیگه واسه ما مثل بهشته

,Oh think twice, it’s just another day for you

اوه باز بهش فکر کن ، این یک روز دیگست واسه تو

You (and me) in paradise, just think about it, think about it

ما توی بهشت ، فقط بهش فکر کن ،بهش فکر کن

It’s just another day for you and me in paradise

این فقط یک روز دیگه واسه من و تو توی بهشته

It’s just another day for you and me in paradise, paradise

این فقط یک روز دیگه واسه من و تو توی بهشته ، بهشت

Just think about it, paradise, just think about it

فقط بهش فکر کن ، بهشت ، فقط بهش فکر کن

 

دانلود آهنگ Just Another Day از Joanna Rays با کیفیت MP3 320

 

 

به این مطلب چند ستاره امتیاز میدید؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا