دانلود آهنگ خارجی

دانلود آهنگ it’s time از Imagine Dragons ایمجین دراگنز

دانلود آهنگ it’s time از Imagine Dragons ایمجین دراگنز

دانلود آهنگ it’s time از Imagine Dragons ایمجین دراگنز

آرتیست : Imagine Dragons

آلبوم : Continued Silence EP

سال انتشار : 2012

سبک موسیقی : Alternative/Indie

 

پخش آنلاین

 

متن و ترجمه

So, this is what you meant?

خب منظورت همین بود ؟

When you said that you were spent

زمانی که گفتی خرج کردی

And now It’s Time to build from the bottom of the pit

و الان زمان اون رسیده که گودال رو از اول تا آخر بسازیش

Right to the top

درس تا بالا

Don’t hold back

ولش نکن

Packing my bags and giving the academy a rain check

کیف هایم را بسته بندی می کنم و به آکادمی بیانه می دهد

I don’t ever wanna let you down

من اصلا نخواستم که نا امیدت کنم

I don’t ever wanna leave this town

من هیچ زمان نخواستم که این شهر را رها کنم و بروم

‘Cause after all

چون با وجود این ها

This city never sleeps at night

این شهر اصلا شبها به خواب نمی رود

It’s Time to begin, isn’t it?

الان زمان شروع کردنه ، مگه نه؟

I get a little bit bigger, but then I’ll admit

من کمی بزرگ تر شده ام اما بعد از آن میپذیرم

I’m just the same as I was

همونجوری که هستم بودم

Now don’t you understand

الان تو نمیفهمی

That I’m never changing who I am

من اصلا از اون چزی که بودم عوض نمیشم

So this is where you fell

خب اینجا جاییه که سقوط کردی

And I am left to sail

و من واسه پیدا کردن رفتم

The path to heaven runs through miles of clouded hell

راه بهشت از بین مایل ها ابر جهنمی عبور میکند

Right to the top

درست تا بالا

Don’t look back

به پشت سر نگاه نکن

Turn in the rags and giving the commodities a rain check

دستمال را بچرخانید و به باران کالا توجه کنید

I don’t ever wanna let you down

من اصلا نخواستم که نا امیدت کنم

I don’t ever wanna leave this town

من هیچ زمان نخواستم که این شهر را رها کنم و بروم

‘Cause after all

چون با وجود این ها

This city never sleeps at night

این شهر اصلا شبها به خواب نمی رود

It’s Time to begin, isn’t it?

الان زمان شروع کردنه ، مگه نه؟

I get a little bit bigger, but then I’ll admit

من کمی بزرگ تر شده ام اما بعد از آن میپذیرم

I’m just the same as I was

همونجوری که هستم بودم

Now don’t you understand

الان تو نمیفهمی

That I’m never changing who I am

من اصلا از اون چزی که بودم عوض نمیشم

It’s Time to begin, isn’t it?

الان زمان شروع کردنه ، مگه نه؟

I get a little bit bigger, but then I’ll admit

من کمی بزرگ تر شده ام اما بعد از آن میپذیرم

I’m just the same as I was

همونجوری که هستم بودم

Now don’t you understand

الان تو نمیفهمی

That I’m never changing who I am

من اصلا از اون چیزی که بودم تغییر نمیکنم

This road never looked so lonely

این راه هیچ وقت خیلی تنها به نظر نمیرسه

This house doesn’t burn down slowly

خونه آروم آروم آتیش نمیگیره

To ashes, to ashes

تا درد بشه، تا خاکستر بشه

It’s Time to begin, isn’t it?

الان زمان شروع کردنه ، مگه نه؟

I get a little bit bigger, but then I’ll admit

من کمی بزرگ تر شده ام اما بعد از آن میپذیرم

I’m just the same as I was

همونجوری که هستم بودم

Now don’t you understand

الان تو نمیفهمی

That I’m never changing who I am

من اصلا از اون چزی که بودم عوض نمیشم

It’s Time to begin, isn’t it?

الان زمان شروع کردنه ، مگه نه؟

I get a little bit bigger, but then I’ll admit

من کمی بزرگ تر شده ام اما بعد از آن میپذیرم

I’m just the same as I was

همونجوری که هستم بودم

Now don’t you understand

الان تو نمیفهمی

That I’m never changing who I am

من اصلا از اون چیزی که بودم تغییر نمیکنم

 

دانلود آهنگ it’s time از Imagine Dragons ایمجین دراگنز با کیفیت mp3 320

 

مطالب مرتبط :

بهترین آهنگ های Imagine Dragons ایمجین دراگنز

 

 

2.7/5 - (8 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا