دانلود آهنگ خارجی

دانلود آهنگ House of the Rising Sun از The Animals

دانلود آهنگ House of the Rising Sun از The Animals

دانلود آهنگ House of the Rising Sun از The Animals

پخش آنلاین 

 

متن و ترجمه

There is a house in New Orleans

يه خونه در نيو اورلينز وجود دارد

They call the Rising Sun

که آن شهر را خوشید در حال طلوع نامیده اند

And it’s been the ruin of many a poor boy

که توسط پسران فقیر ویران شده است

And God I know I’m one

و ای خدا میدانم که یکیم

My mother was a tailor

مادرم خیاط است

She sewed my new blue jeans

مادرم شلوار جینم را دوخت

My father was a gamblin’ man

پدرم قمار باز بود

Down in New Orleans

در پایین نيواورلينز

Now the only thing a gambler needs

چیزی که فقط یک قمار باز میخواهد

Is a suitcase and trunk

یک صندوق کوچک و یک چمدان

And the only time he is satisfied

فقط وقتی راضی است که

Is when he’s on a drunk

وقتی که مست هست

Oh mother tell your children

مامان به فرزندات بگو

Not to do what I have done

ن اونکاری که من انجام دادم

Spend your lives in sin and misery

کل زندگیتو دعا کردی و به حالت بدبختی طی کردی

In the House of the Rising Sun

در خانه طلوع خورشید

Well, I got one foot on the platform

خوب ، من یک پا را روی سکو کردم

The other foot on the train

و پای دیگرش را روی قطار گذاشت

I’m goin’ back to New Orleans

به نيو اورلينز بر ميگردم

To wear that ball and chain

براي پوشیدن آن توپ و زنجير

Well, there is a house in New Orleans

خوب ، يك خانه در نيواورلينز هست

They call the Rising Sun

که آن شهر را خوشید در حال طلوع نامیده اند

And it’s been the ruin of many a poor boy

که توسط پسران فقیر ویران شده است

And God I know I’m one

و ای خدا میدانم که یکیم

 

دانلود آهنگ House of the Rising Sun از The Animals با کیفیت mp3 320

 

مطالب مرتبط :

بهترین آهنگ های راک و متال + دانلود

 

 

4/5 - (4 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا