دانلود آهنگ خارجی

دانلود آهنگ heal the world از Michael Jackson

دانلود آهنگ heal the world از Michael Jackson

دانلود آهنگ heal the world از Michael Jackson

آهنگی برای صلح و آرامش در جهان ، مایکل جکسون آهنگ های انسان دوستانه زیادی اجرا کرده که همین باعث تحسین و ماندگار نام او در تاریخ شده است.

 

آرتیست : Michael Jackson

آلبوم : Dangerous

سال انتشار : 1991

 

پخش آنلاین

 

متن و ترجمه

There’s A Place In Your Heart

یجایی تو قلبمون هست

And I Know That It Is Love

و می دونم اون چیزی نیست بجز عشق

and this place could be Much Brighter Than Tomorrow

می تونه حتی از فردا هم روشن تر باشه

And If You Really Try

و اگه جدی تلاش کنید

You’ll Find There’s No Need To Cry

میفهمید که دلیلی برای گریه وجود نداره

In This Place You’ll Feel That There’s No Hurt Or Sorrow

و اونموقع میفهمید که رنج و سختی وجود نداره

There Are Ways To Get There

روش های زیادی برای رسیدن به دنیا هست

If You Care Enough For The Living

اگه واسه زندگی ارزش قائل بشین به خوبی

Make A Little Space

یه مکان کوچکی ایجاد کنین

Make A Better Place…

ی جای خوب

Heal The World

جهان را درست کنید

Make It A Better Place

در جای بهتری زندگی کنیم

For You And For Me And The Entire Human Race

واسه خودتون واسه من و برای همه آدم هایی که روی زمین زندگی میکنن

There Are People Dying

آدم های زیادی در حال مردن هستند

If You Care Enough For The Living

اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Better Place

در جای بهتری زندگی کنیم

For You And For Me

واسه من و برای خودتون

If You Want To Know Why

اگه میخواین دلیلش رو بدونین

There’s A Love That Cannot Lie

عشقی هست که نمی تونه دروغی بگه

Love Is Strong

عشق قوی هست

It Only Cares For Joyful Giving

و اون واسه چیزای شاد و خوشحال بوجود اومده

If We Try

اگر ما تلاش کنیم

We Shall See

میبینیم

In This Bliss We Cannot Feel Fear Or Dread

که توی این خوشی ماندگار اصلا حس ترس نداریم

و توی رویا نیستیم

We Stop Existing And Start Living

و دیگه فقط وجودنداریم و شروع می کنیم به زندگی

Then It Feels That Always

و همیشه حس می کنیم

Love’s Enough For Us Growing

که تنها عشق برای رشد ما کافیه

Make A Better World

بیاید دنیای بهتری درست کنیم

So Make A Better World…

پس بیاید دنیای بهتری درست کنیم

Heal The World

جهان را درست کنید

Make It A Better Place

در جای بهتری زندگی کنیم

For You And For Me And The Entire Human Race

واسه خودتون واسه من و برای همه آدم هایی که روی زمین زندگی میکنن

There Are People Dying

آدم های زیادی در حال مردن هستند

If You Care Enough For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Better Place For You And For Me

در جای بهتری زندگی کنیم

برای من و برای خودتون

And The Dream We Were Conceived In Will Reveal A Joyful Face

و رویایی که بهش فکر میکردیم چهره خوشحالش را به ما نشان دهد

And The World We Once Believed In Will Shine Again In Grace

و جهانی که باور داشتیم به زیبایی ظاهر میشود

Then Why Do We Keep Strangling Life

پس چرا همش زندگی رو برای خودمون سخت میکنیم

Wound This Earth Crucify Its Soul

به اون آسیب میزنیم و روحش رو به صلیب میکشیم

Though It’s Plain To See This World Is Heavenly

در صورتی که باید اونو شبیه بهشت ببینیم

Be God’s Glow

درخشش خدا باش

We Could Fly So High

ما می تونیم بلند پروازی کنیم

Let Our Spirits Never Die

ما نذاریم روح ما از بین بره

In My Heart

و توی قلبم

I Feel You Are All My Brothers

حس میکنم همتون برادرای منید

Create A World With No Fear

بیایید جهانی بدون ترس ایجاد کنیم

Together We’ll Cry Happy Tears

باهم گریه شادی میکنیم

See The Nations Turn Their Swords Into Plowshares

و ببینیم که کشور ها شمشیرهاشون رو غلاف می کنن

We Could Really Get There

واقعا می تونیم این دتنیا را بدست بیاوریم

If You Care Enough For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Better Place For You And For Me

در جای بهتری زندگی کنیم

برای من و برای خودتون

Heal The World

جهان را درست کنید

Make It A Better Place

در جای بهتری زندگی کنیم

For You And For Me And The Entire Human Race

واسه خودتون واسه من و برای همه آدم هایی که روی زمین زندگی میکنن

There Are People Dying

آدم های زیادی در حال مردن هستند

If You Care Enough For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Better Place For You And For Me

در جای بهتری زندگی کنیم

برای من و برای خودتون 0

Heal The World

جهان را درست کنید

Make It A Better Place

در جای بهتری زندگی کنیم

For You And For Me And The Entire Human Race

واسه خودتون واسه من و برای همه آدم هایی که روی زمین زندگی میکنن

There Are People Dying

آدم های زیادی در حال مردن هستند 0

If You Care Enough For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Better Place For You And For Me

در جای بهتری زندگی کنیم

برای من و برای خودتون

Heal The World

جهان را درست کنید

Make It A Better Place

در جای بهتری زندگی کنیم

For You And For Me And The Entire Human Race

واسه خودتون واسه من و برای همه آدم هایی که روی زمین زندگی میکنن

There Are People Dying

آدم های زیادی در حال مردن هستند

If You Care Enough For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Better Place For You And For Me

در جای بهتری زندگی کنیم

برای من و برای خودتون 0

There Are People Dying

آدم های زیادی در حال مردن هستند

If You Care Enough For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Better Place For You And For Me

در جای بهتری زندگی کنیم

برای من و برای خودتون

There Are People Dying

آدم های زیادی در حال مردن هستند

If You Care Enough For The Living

(پس) اگه اگه برای زندگی به اندازه کافی ارزش قائل بشین

Make A Better Place For You And For Me

در جای بهتری زندگی کنیم

برای من و برای خودتون

You And For Me

برای من و برای خودتون

Make it a better place

در جای بهتری زندگی کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Make it a better place

در جای بهتری زندگی کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Make it a better place

در جای بهتری زندگی کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Make it a better place

در جای بهتری زندگی کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Heal the world we live in

بیاید دنیایی رو که داریم توش زندگی می کنیم رو ترمیم کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Save it for our children

بیایید حفظ کنیم این دنیا را برای فرزندانمان

You And For Me

برای من و برای خودتون

Heal the world we live in

بیاید دنیایی رو که داریم توش زندگی می کنیم رو ترمیم کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Save it for our children

بیایید حفظ کنیم این دنیا را برای فرزندانمان

You And For Me

برای من و برای خودتون

Heal the world we live in

بیاید دنیایی رو که داریم توش زندگی می کنیم رو ترمیم کنیم 0

You And For Me

برای من و برای خودتون

Save it for the children

بیایید حفظ کنیم این دنیا را برای فرزندانمان

You And For Me

برای من و برای خودتون

Heal the world we live in

بیاید دنیایی رو که داریم توش زندگی می کنیم رو ترمیم کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Save it for the children

بیایید حفظ کنیم این دنیا را برای فرزندانمان

You And For Me

برای من و برای خودتون

Heal the world we live in

بیاید دنیایی رو که داریم توش زندگی می کنیم رو ترمیم کنیم

You And For Me

برای من و برای خودتون

Save it for the children

بیایید حفظ کنیم این دنیا را برای فرزندانمان

 

دانلود آهنگ heal the world از Michael Jackson با کیفیت mp3 320

 

مطالب مرتبط :

بهترین آهنگ های Michael Jackson مایکل جکسون

 

 

1.8/5 - (22 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا