دانلود آهنگ خارجی

دانلود آهنگ Havana از fifth harmony فیفت هارمونی

دانلود آهنگ Havana از fifth harmony فیفت هارمونی

دانلود آهنگ Havana از fifth harmony فیفت هارمونی

هاوانا معروف ترین آهنگ از گروه دختران فیفت هارمونی که حتما باید گوش کنید.

 

پخش آنلاین

 

متن و ترجمه

Hey

هی

Havana, ooh na-na (ayy)

هاوانا اوه نانا

Half of my heart is in Havana, ooh na-na (ayy, ayy)

پاره ای از قلبم تو هاواناس ، اوه نانا

He took me back to East Atlanta, na-na-na, ah

منو برگردوند به آتلانتای شرقی ، اوه نا نا نا

Oh, but my heart is in Havana (ayy)

اوه ، اما قلبِ من تو هاواناس

There’s somethin’ ’bout his manners (uh huh)

این یچیزه که مربوط به رفتارش هست ، آه هاه

Havana, ooh na-na (uh)

هاوانا اوه نانا

He didn’t walk up with that “how you doin’?” (uh)

او با این کار “چگونه می خواهید” پیش نرفت؟

When he came in the room

زمانی که اومد اتاق شد

He said there’s a lot of girls I can do with (uh)

گفت که یه عالمه دختر وجود داره که باهاشون باشم

But I can’t without you

ولی من تورو میخوام

I knew him forever in a minute (hey)

من در یک دقیقه به اندازه یه عمر شناختم اونو

That summer night in June

شب تابستونی تو ماه جون

And papa says he got malo in him (uh)

و پاپا می گوید در او مالو گرفت (آه)

He got me feelin’ like…

او به من احساس کرد مانند …

Oooh-oooh-ooh, I knew it when I met him

اووو اووووه اووه ، زمانی که با اون آشنا شدم اینو من می دونستم

I loved him when I left him

زمانی که ولش کردم عاشق اون شدم

Got me feelin’ like

باعث شد حس کنم که….

Oooh-oooh-ooh, and then I had to tell him

اوووو اووووه اوووه ، و بعد باید به اون می گفتم

I had to go, oh na-na-na-na-na (woo)

که باید برم ، اوه نا نا نا نا

Jeffery

جفری

Just graduated, fresh on campus, mmm

تازه فارغ التحصیل ، تازه در دانشگاه ، میلی متر

Fresh out East Atlanta with no manners, damn (fresh out East Atlanta)

تازه از شرق آتلانتا تازه و بدون رفتار و لعنتی (تازه بیرون آتلانتا شرقی)

Bump-bump-bump-bump her like a traffic jam

ضرب و شتم-دست انداز-دست انداز او را مانند یک ترافیک متزلزل کنید

Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam (here you go, ayy)

سلام ، من سریع به آن دختر مثل عمو سام پرداخت کردم (اینجا برو ، ایی)

Back it on me

برگردونش روی من

Shawty cravin’ on me, get to eatin’ on me (on me)

هوس شوخی بر من ، بخور تا بر من (بر من) بخور

She waited on me (then what?)

او منتظر من بود (پس چه؟)

Shawty cakin’ on me, got the bacon on me (wait up)

شوتی کاکین روی من ، بیکن را روی من گرفت (صبر کن)

This is history in the makin’, on me (on me)

بر روی من داره تاریخ سازی می شه ، بر روی من

Point blank, close range, that B

محدوه ی خالی ، نزدیک به محدوده ی خارجی ، اون بی

If it cost a million, that’s me (that’s me)

اگر من یک میلیون دلار هزینه اش بشه اون من هستم

I was gettin’ mula, baby

عزیزم مولا شدم

 

دانلود آهنگ Havana از fifth harmony فیفت هارمونی با کیفیت mp3 320

 

مطالب مرتبط :

بهترین آهنگ های fifth harmony فیفت هارمونی + دانلود

 

 

2.7/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا