دانلود آهنگ خارجی

دانلود آهنگ Genie in a Bottle از Christina Aguilera

دانلود آهنگ Genie in a Bottle از Christina Aguilera

دانلود آهنگ Genie in a Bottle از Christina Aguilera

آرتیست : Christina Aguilera

آلبوم : Christina Aguilera

سال انتشار : 1999

 

پخش آنلاین

 

متن و ترجمه

Come on come on

زودباش سری باش

Um yeah

امممم آره

Oh… w-o-o… come on come on

اووه زودباش سری باش

Uh

اه

I feel like I’ve been locked up tight for a century of lonely nights

احساس می کنم یک قرن از شبهای تنهایی محکم بسته شده ام

Waiting for someone to release me

منتظرم تا یکی منو آزاد کنه

You’re licking your lips and blowing kisses my way but that don’t mean I’m gonna give it away

شما لب های شما را لیس می زنید و بوسه های من را می دمید اما این بدان معنی نیست که من می خواهم آن را بدهم

Baby baby baby

عزیزم

(baby baby baby)

عزیزم عزیزم عزیزم

Oh… w-h-o-a…

اوه…..ووههه

My body’s saying let’s go (go)

تنم میگه برو‌

Oh… w-h-o-a…

اوه…..ووههه

But my heart is saying no (no)

ولی قلبم میگه نه (نه)

If you wanna be with me baby there’s a price to pay

تو اگه می خوای باهام باشی باید بهاشو بپردازی

I’m a Genie in A Bottle

من غول چراغ جادو هستم

(Genie in A Bottle baby) Yeah

غول چراغ جادو

You gotta rub me the right way

تو باید از راه درست و واقعی واردش بشی

If you wanna be with me

اگه میخوای باهام باشی

I can make your wish come true

میتونم خواستت رو برآورده کنم

You gotta make a big impression

تو باید تاثیر بزرگ بزاری

(oh, yeah)

(اوه اره)

Gotta like what you do

باید کاری که انجام میدی رو دوس داشته باشی

I’m a Genie in A Bottle baby gotta rub me the right way honey

من غول چراغ جادو هستم عزیزم باید از راه درستش وارد بشی عزیزم

I’m a Genie in A Bottle baby

من غول چراع جادو هستم عزیزم

Come come come on in let me out

بیا بیا بیا بزار بیرون بیام

Music’s playing and the lights’ down low It’s one more dance and then we’re good to go

پخش موسیقی و چراغ ها کم است این یک رقص دیگر است و پس از آن خوب هستیم که برویم

Waiting for someone who needs me

منتظر کسی که به من نیاز داشته باشه

Hormones racing at the speed of light but that don’t mean it’s gotta be tonight (yeah)

مسابقه هورمون ها با سرعت نور اما به معنای این نیست که امشب باید این کار را انجام دهیم (بله)

Baby baby baby

عزیزم

(baby baby baby)

عزیزم عزیزم عزیزم

Oh… w-h-o-a…

اوه…..ووههه

My body’s saying let’s go

عشقم می گه بیا تا بریم

Oh… w-h-o-a… ooh…

او وهههو اوه

But my heart is saying no (no)

اما قلب من میگه نه (نه)

(but my heart is saying no)

ولی قلب من میگه نه!

If you wanna be with me baby there’s a price to pay

تو اگه می خوای باهام باشی باید بهاشو بپردازی

I’m a Genie in A Bottle

من غول چراغ جادو هستم

(I’m a Genie in A Bottle) You gotta rub me the right way

من غول چراغ جادو هستم تو باید از راه درستش وارد شی

If you wanna be with me (woo)

اگه بخوای با من باشی

I can make your wish come true

می‌ تونم آرزوتُ برآورده کنم

Just come and set me free baby and I’ll be with you

فقط بیا و آزادم کن عزیزم و من با تو خواهم بود

I’m a Genie in A Bottle baby gotta rub me the right way honey

من غول چراغ جادو هستم عزیزم باید از راه درستش وارد شی عزیزم

I’m a Genie in A Bottle baby

من غول چراع جادو هستم عزیزم

Come come come on in let me out

بیا بیا بیا و اجازه بده بیرون بیام

I’m a Genie in A Bottle baby gotta rub me the right way honey

من غول چراغ جادو هستم عزیزم باید از راه درستش وارد شی عزیزم

If you wanna be with me

اگه می‌خوای با من باشی

(with me with me…)

با من

I’m a Genie in A Bottle baby

من غول چراع جادو هستم عزیزم

Come come come on in let me out

بیا بیا بیا و اجازه بده بیرون بیام

Oh… w-h-o-a (come on come on)

اوه زودباش سری باش

My body’s saying let’s go

عشقم میگه بیا بریم

Oh… w-h-o-a… (come on)

اوه زود باش

But my heart is saying no (no)

قلبم میگه نه (نه)

If you wanna be with me baby there’s a price to pay

تو اگه می خوای باهام باشی باید بهاشو بپردازی

I’m a Genie in A Bottle

من غول چراغ جادو هستم

(I’m a Genie in A Bottle) You gotta rub the right way

من یه غول چراغ جادوام.تو باید از راه درستش وارد شی

If you wanna be with me

اگه می‌خوای با من باشی

I can make your wish (woo) come true

من میتونم ارزوتو براورده کنم

You gotta make a big impression gotta like what you do

شما باید تصور بزرگی کنید که می کنید

(oh yeah)

(اوه اره)

If you wanna be with me baby there’s a price to pay

تو اگه می خوای باهام باشی باید بهاشو بپردازی

(uh yeah uh)

اوه آره

I’m a Genie in A Bottle

من غول چراغ جادو هستم

(Genie in A Bottle) You gotta rub me the right way

غول چراغ جادو باید از راه درستش وارد شی

(rub me the right way) If you wanna be with me

از راه درستش وارد شی اگه میخوای با من باشی

(if you wanna be with me)

اگه میخوای باهامن باشی

I can make your wish come true

می‌تونم آرزوتُ برآورده کنم

Just come and set me free baby and I’ll be with you

فقط بیا و آزادم کن عزیزم و من با تو خواهم بود

I’m a Genie in A Bottle baby

من غول چراع جادو هستم عزیزم

Come come come on in let me out

بیا بیا بیا و بزار بیرون بیام

 

دانلود آهنگ Genie in a Bottle از Christina Aguilera با کیفیت mp3 320

 

مطالب مرتبط :

بهترین آهنگ های Christina Aguilera کریستینا آگیلرا

 

 

2.4/5 - (7 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا