دانلود آهنگ خارجی

دانلود آهنگ Fighter از Christina Aguilera کریستینا آگیلرا

دانلود آهنگ Fighter از Christina Aguilera کریستینا آگیلرا

دانلود آهنگ Fighter از Christina Aguilera کریستینا آگیلرا

آرتیست : Christina Aguilera

آلبوم : Stripped

سال انتشار : 2002

 

پخش آنلاین

 

متن و ترجمه

After all you put me through

بعد از تمام بلاهایی که به سرم آوردی

You’d think I’d despise you

تو فکر میکردی که منو تحقیرم میکنی

But in the end I want to thank you

.لی در آخر من میخوام تشکر کنم

‘Cause you made me that much stronger

برای اینکه باعث قوی تر شدن من شدی

When I, thought I knew you

وقتی که من فکر میکردم میشناسمت

Thinking, that you were true

فکر میکردم باهام روراستی

I guess I, I couldn’t trust

دیگه نمیتونم بهت اعتماد کنم

‘Cause your bluff time is up

چون دوران بلوف هایت رد شده

‘Cause I’ve had enough

برای اینکه دیگه بسه

You were, there by my side

تو کنار من بودی

Always, down for the ride

اکثرا ازم سو استفاده میکردی

But your, joy ride just came down in flames

ولی دیگه همه خوش بودنات به پایان رسیده

‘Cause your greed sold me out of shame, mmhmm

برای اینکه طعمی در شرمندگی برام باقی نذاشتی

After all of the stealing and cheating

بعد از همه دزدی و خیانت ها

You probably think that I hold resentment for you

شاید فکر کنی من کینه دارم توی دلم

But, uh uh, oh no, you’re wrong

نه تو اشتباه میکنی

‘Cause if it wasn’t for all that you tried to do

برای اینکه اگه کارهای تو نبود

I wouldn’t know just how capable I am to pull through

من نمیفهمیدم که چه اندازه میتونم طاقت بیارم

So I wanna say thank you

برای همین میخوام ازت تشکر کنم

‘Cause it makes me that much stronger

کارهای تو باعث شد قوی تر بشم

Makes me work a little bit harder

باعث شد تا من بیشتر کار کنم

It makes me that much wiser

باعث عاقل تر شدنم شد

So thanks for making me a fighter

ممنونم که ازم جنگو ساختی

Made me learn a little bit faster

باعث شدی یکم زودتر یاد بگیرم

Made my skin a little bit thicker

باعث شدی پوست کلفت بشم

Makes me that much smarter

باعث شدی خیلی زرنگتر شوم

So thanks for making me a fighter

ممنونم که ازم جنگو ساختی

Never, saw it coming

اصلا نمیدیدم توی راه چه بلایی قراره سرم بیاد

All of, your backstabbing

همه اش خنجر از پشت بود

Just so, you could cash in

تو راحت میتونستی

On a good thing before I realized your game

قبل از خوندن دستت با یه کار خوب جبران کنی

I heard, you’re going around

اطلاع دارم که داری میچرخی

Playing, the victim now

میخوای با شکار خودت بازی کنی

But don’t, even begin

ولی دیگه شروع کردن این بازی سودی نداره

Feeling I’m the one to blame

حس میکنم باید سرزنش بشم

‘Cause you dug your own grave

برای اینکه تو قبر خودتو کندی

After all of the fights and the lies

بعد از همه جنگها و دروغها

Yes you wanted to harm me but that won’t work anymore

اره تو میخوای بهم آسیب برسونی ولی فایده ای نداره

Uh, no more, oh no, it’s over

نه نه دیگه سودی نداره

‘Cause if it wasn’t for all of your torture

برای اینکه اگه شکنجه های تو نبود

I wouldn’t know how to be this way now, and never back down

من نمیدونستم الان چجوری رفتار کنم

So I wanna say thank you

پس ازت میخوام تشکر کنم

‘Cause it makes me that much stronger

کارهای تو باعث شد قوی تر بشم

Makes me work a little bit harder

باعث شد تا من بیشتر کار کنم

It makes me that much wiser

باعث عاقل تر شدنم شد

So thanks for making me a fighter

ممنونم که ازم جنگو ساختی

Made me learn a little bit faster

باعث شدی یکم زودتر یاد بگیرم

Made my skin a little bit thicker

باعث شدی پوست کلفت بشم

Makes me that much smarter

باعث شدی خیلی باهوش تر شوم

So thanks for making me a fighter

ممنونم که ازم جنگو ساختی

How could this man I thought I knew

چجوری این مرد که فکر میکردم میشناسمش

Turn out to be unjust so cruel

اینجوری بی رحمو سنگدل شد

Could only see the good in you

خوبی ها رو فقط تو وجودت ببیند

Pretended not to see the truth

و تظاهر ندیدن واقعیت را کند

You tried to hide your lies, disguise yourself

در تلاش بودی خودت و دروغ هایت را مخفی کنی

Through living in denial

با قایم کردن زنگی كنی

But in the end you’ll see

ولی در آخر میبینی

YOU-WON’T-STOP-ME

نمیتونی جلومو بگیری

I am a fighter and I

من یك جنگجو هستم

I ain’t goin’ stop

ایستادنی در کار نیست

There is no turning back

برگشتنی وجود نداره

I’ve had enough

دیگه بس است

‘Cause it makes me that much stronger

کارهای تو باعث شد قوی تر بشم

Makes me work a little bit harder

باعث شد تا من بیشتر کار کنم

It makes me that much wiser

باعث عاقل تر شدنم شد

So thanks for making me a fighter

ممنونم که ازم جنگو ساختی

Made me learn a little bit faster

باعث شدی یکم زودتر یاد بگیرم

Made my skin a little bit thicker

باعث شدی پوست کلفت بشم

Makes me that much smarter

باعث شدی خیلی باهوش تر شوم

So thanks for making me a fighter

ممنونم که ازم جنگو ساختی

Thought I would forget

فکر میکردی فراموش میکنم

But I remember

اما یادم هست

I remember

یادم هست

I’ll remember, I’ll remember

یادم هست

Thought I would forget

فکر میکردی فراموش میکنم

But I remember

اما یادم هست

I remember

یادم هست

I’ll remember, I’ll remember

یادم هست

‘Cause it makes me that much stronger

کارهای تو باعث شد قوی تر بشم

Makes me work a little bit harder

باعث شد تا من بیشتر کار کنم

It makes me that much wiser

باعث عاقل تر شدنم شد

So thanks for making me a fighter

ممنونم که ازم جنگو ساختی

Made me learn a little bit faster

باعث شدی یکم زودتر یاد بگیرم

Made my skin a little bit thicker

باعث شدی پوست کلفت بشم

Makes me that much smarter

باعث شدی خیلی باهوش تر شوم

So thanks for making me a fighter

ممنونم که ازم جنگو ساختی

 

دانلود آهنگ Fighter از Christina Aguilera کریستینا آگیلرا با کیفیت mp3 320

 

مطالب مرتبط :

بهترین آهنگ های Christina Aguilera کریستینا آگیلرا

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا